لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ۲۰ گام عملياتي در مديريت بحران سازمان هاي بزرگ و پيچيده توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ۲۰ گام عملياتي در مديريت بحران سازمان هاي بزرگ و پيچيده قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گام اول: تعريف بحران:

 – بحراني در حقيقت واقعه اي ناخوشايند و غير قابل انتظار است.

– سازمان هاي بزرگ به دو شكل بااين واقعه مواجه مي شوند.

  • ۱- بحران فيزيكي
  • ۲- بحران روابط كاري و نيروي انساني

-در تعريف جامع بحران هر نوع واقع ناخوشايند فيزيكي و انساني در بر مي گيرد.

اسلاید ۲ :

گام دوم : ضرورتهاي شناخت بحراني

-اگر واقعا رهبران سازمان ها به همراه مديران ارشد و مياني بخواهند بحران رادر يك سازمان حل نمايند نياز به ريشه يابي بحران دارند.

-ريشه هاي بحران( فيزيكي و روابط كاري و نيروي انساني) عبارتنداز:

-بحران عدم اطمينان در سيستم

-بحران سوانح و فقدان ايمني

-بحران ناآرامي هاي رهبري

-بحران اشكالات سيستمي

-بحران بودجه و شرايط خاص مادي

-بحران اقليمي و قوم مداري

-بحران فقدان ارتباطات سازماني

اسلاید ۳ :

گام سوم: برنامه ريزي در بحران: 

-مهمترين چالش رهبران سازمان هاي بزرگ و پيچيده، نحوه مقابله با بحران است.

-بسياري از رهبران فلسفه برخورد با بحران را بيشتر با رويكرد بحران فيزيكي مورد سنجش قرار مي دهند.

-بحران هاي فيزيكي داراي شرايط يكسان در تمام سازمان هاي بزرگ و پيچيده است.

-اين شرايط شامل تشكيل كميته بحران، بررسي موضوع بحران، تعيين كادر فني در بحران و انسجام نيروها در يك وضعيت خاص بحراني        مي باشد.

-بحران فيزيكي بيشتر بر آتش سوزي ، سيل، عدم فروش محصول، تخريب منابع و انبار متمركز است.

-اما بحران در روابط انساني- سازماني با شاخصه هاي فيزيكي كاملا متفاوت است.

اسلاید ۴ :

-بحران روابط انساني- سازماني نياز به ابزار برنامه ريزي شده مانند:

-شناخت بحران

-شناخت زير شاخه هاي بحران و عوامل تشكيل دهنده بحران

-عارم تصميم گيري سريع در حل بحران

-تشكيل كميته باورBelieve committee

-شناخت عوامل تشكيل دهنده

-تعيين عوامل تصميم گيري در بحران( مقطعي- خطي- آرمان ساز)

-اجراي عوامل تصميم گيري

-تعيين حلقه باور در كميته جهت اجراي عوامل و كنترل نظارت

اسلاید ۵ :

گام چهارم: عوامل  كميته باور:

– در اواخر قرن بيستم در بسياري از سازمان هاي صنعتي با توجه به حركتهاي جهشي توليد و فن آوري روز انتظارات سازماني نيز به شدت افزايش يافت.

-در راستاي اين انتظارات سازمان ها شاهد اعتصابات، درگيريهاي درون سازماني، مشكلات عديده رهبري، تخريب هاي درون صنعتي و عوامل مخرب ديگري بوده اند.

-بريگسون كه خود نقشي عمده در صنعت داشته واز صاحبنظران ايده هاي نوين مديريتي نيز بيش مار مي آيد در ۱۹۹۸ ايده كميته باور را مطرح ساخت.

-كميته باور براساس سه ركن حياني تنظيم شده است كه اين سه ركن محتواي حل معضل درون سازماني مي باشد.

اسلاید ۶ :

الف) – رهبري نقش عمده اي را در حل بحران در درون سازمان دارد در  مرحله اي كه بحران حالت حادي را ايفاء مي نمايد نخستين جلوه آن است، كه آيا رهبري تفكر حل بحران رادارد؟ و آيا رهبري توان حل بحران را در درون سازمان جستجو نمايد؟

– تفكر رهبري در حل بحران

– رهبران در حل بحران دودسته مي باشند.

اسلاید ۷ :

  ۱- گروهي كه نه تنها بحران ايجاد نمي نمايند بلكه بستر بروز بحران انساني و نيروي كاري را در سازمان از بين مي برند.

  ۲- گروهي كه تفكر حل بحران را ندارند كه اين گروه از سه روش مي توانند به توسعه تفكر خود اقدام نمايند.

           ۱- مشاوره

           ۲- آموزش

           ۳- ارتباط مستقيم با كميته باور

-اگر رهبران تفكر حل بحران راداشته باشند در آن صورت مي توانند بر اساس نياز و توان خود به حل بحران بپردازند.

اسلاید ۸ :

ب) مديران هرمي:

– هيچگاه بحران به تنهايي پديد نيامده و به تنهايي از ميان       نمي رود.

-مديران هرمي مجموعه اي از مديران مياني، سرپرستان و سركارگران مي باشند كه شالوده تصميمات را در سازمان       مي سازند.

– در حل بحران مديران هرس بيشترين نقش را در مساعدت تفكري و تصميم گيري بي رهبري ايفاء مي نمايند.

-مديران هرمي از آنجا اهميت دارند كه بيشترين ارتباط سازماني با نيروي كار و كانون هاي بحران سازماني را در خود دارند.

اسلاید ۹ :

ج) حلقه ارتباط باور:

-رهبران سازمان ها بايد بر يك نكته توجه خاص داشته باشند و آن اصل حلقه ارتباطي باور است.

-درهر سازمان مديران و سرپرستان وجود دارند كه نهادها و طبقات سازماني به نوعي از آنان تبعيت مي نمايند لذا آنان نقش معنوي در حل بحران دارند.

-در صورتي كه در كميته باور تصميمي در حل بحران اخذ شد مهمترين شكل اجرا و كنترل تاكيد بر حلقه ارتباطي باور است كه بتواند به نحوه موثري بحران را حل نمايد.

اسلاید ۱۰ :

گام پنجم: عوامل موثر در تصميم گيري حل بحران (مقطعي- خطي- آرمان ساز)

الف) تصميم گيري مقطعي:

-اين شيوه تصميم گيري زماني كاربرد دارد كه بحران را فقط در يك پروسه زماني محدود و غير فعال نمائيم. بحران غير فعال مانند اخراج چند نفر معرفي به كميته انضباطي ، كسرحقوق، ايجاد جو ترس در سازمان و ساير عوامل است كه مي تواند در يك پروسه زماني بحران را غير فعال سازد.