لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ۶ نقش عقل فعال توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ۶ نقش عقل فعال قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

 • از نظر ملاصدرا، مثل افلاطوني و ارباب انواع و ملائكه مقرّب يك واقعيت هستند
 • در رأس آن‌ها جبرئيل يا روح‌القدس قرار دارد
 • براي تكميل نفس انساني، جبرئيل از همه لايق‌تر و مناسب‌تر است.(اسفار، ج۹، ص۱۴۳)
 • هرگاه از عقل فعّال صحبت مي‌كنيم در واقع از همه اين تعابير صحبت شده است.
 • بر این اساس، جبرئيل يا روح‌القدس همان عقل فعال و از عقول طولی است

اسلاید ۲ :

اتحاد نفس با عقل فعال یا اتصال آن

 • به نظر صدرا، نفس ناطقه انساني با عقل فعّال متحد مي‌شود
 • وی فهم اين مسئله را مانند اعتقاد به اتّحاد عاقل و معقول از افاضات الهي مي‌داند.(اسفار، ج۳، ص۳۳۶)
 • ابن‌سينا، خواجه طوسي قائل به ارتباط و اتصال نفس ناطقه با عقل فعّال بوده و آن را مخرج نفس از قوه به فعل مي‌دانسته‌اند ولي اتّحاد آن با عقل فعّال را قبول ندارند.

اسلاید ۳ :

عبارت صدرا

 • اعلم أنّ للعقل الفعّال وجوداً فى نفسه و وجوداً فى أنفسنا، فإنّ كمال النفس و تمام وجودها و صورتها و غايتها هو وجودالعقل الفعّال لها و اتّصالها به و اتّحادها معه؛ فإنّ ما لا وصول لشىء إليه بوجه الاتّحاد، لايكون غاية لوجود ذلك الشىء. (صدرا، اسفار، ج۹، ص۱۸۹؛ شواهد، ص۲۴۵؛ اسفار، ج۳، ص۳۳۹ و ۴۸۸؛ ج۹، ص۱۴۳)
 • چنین عبارتهایی دلالت بر فنا دارد نه اتحاد
 • اگر شرط غایت بودن چیزی، اتحاد باشد باید اتحاد با خدای متعال را نیز پذیرفت و حال آن که هیچ کس نپذیرفته است

اسلاید ۴ :

برهان صدرا بر وجود عقل فعّال براي نفس

 • گرچه نفس در ابتدا عقل بالقوه است ولی با كسب معقولات و التفات به علوم ثانوي، بالفعل می‌گردد؛ پس نفس از عقل بالقوه به عقل بالفعل منتقل مي‌گردد
 • هرچيزي كه از قوه به فعل مي‌رسد ناگزير از امري است كه آن را از قوه خارج كرده و به فعل برساند.
 • اگر مخرج، جسم يا جسماني باشد لازم مي‌آيد كه اخس، علت امر اشرف گردد که محال است
 • اگر عقل باشد يا اين عقل در اصل فطرت عقل است، فثبت المطلوب، و اگر نیست، تسلسل لازم مي‌آيد. (اسفار، ج۳، ص۱۴۱ـ۱۴۲)
 • این دلیل بر وجود عقل فعال است نه اتحاد آن

اسلاید ۵ :

تمثیل

 • نسبت عقل فعّال به نفس يا عقل بالقوه مانند نسبت خورشيد به چشمي است كه بالقوه مبصر است.
 • چشم قبل از اينكه بالفعل بينا گردد بالقوه است، نه در خود چشم كفايت بالفعل بينا شدن هست و نه در جوهر رنگ‌ها مرئي بالفعل شدن هست
 • خورشيد به چشم و رنگ‌ها نوري را اعطا مي‌كند كه چشم به‌وسيلة آن بالفعل بينا گردد و رنگ‌ها بواسطة آن مرئي گردند.
 • همچنين است رابطة عقل فعّال با نفوس انسان‌ها. (اسفار، ج۳، ص۴۶۳ـ۴۶۴؛ همان، ج۹، ص۱۴۳؛ صدرا، مفاتيح الغيب، ص۵۸۰؛ اسفار، ج۳، ص۳۳۹)

اسلاید ۶ :

عالم مُثل و عالم مثال

 • صدرا علاوه بر مُثل افلاطوني به عالم مثال نيز معتقد است
 • عالم مثال: محل یا مرتیه وجود حقايق صور خيالي.
 • برهان: صور خيالي در ذهن نیستند وگرنه انطباع كبير در صغير خواهد بود
 • در خارج هم نیستند وگرنه باید هر حس سالمي آن‌ها را احساس كند
 • عدم هم نیستند وگرنه تصور نمي‌شدند
 • در عالم عقول هم نيستند. (چون صورت‌هاي جسماني هستند)
 • پس در جاي ديگري بنام عالم مثال يا خيال منفصل قرار دارند و اين عالم با مُثل افلاطوني متفاوت است.(شواهد، ص۳۰۳)
 • ملاك حصول علم، چه جزئي و چه كلي، به اتّحاد نفس با صورتي در عالم برزخ و مثال و حقيقي در عالم عقل صرف است.

اسلاید ۷ :

كيفيت ارتباط نفس با عقل فعّال يا مُثل الهي

 • صدرا دربارة كيفيت ارتباط نفس با عقل فعّال يا مُثل الهي تعبيرات متفاوتي دارد كه به‌لحاظ حالات مختلف نفس از حيث قوّت و ضعف و مراتب اشتدادي نفس و نقص و كمال آن است.
 • وی می‌گوید: نفس صور حسي و خيالي را از همان آغاز، خلق و ابداع مي‌كند و هنگام تعقل صورت‌هاي عقلي با عقل فعّال و غيره ارتباط مي‌يابد ولي اين ارتباط در آغاز ضعيف است.
 • اين ضعف یا در اثر نقص نفس است، يا بواسطة انواع ارتباط مانند ديدن از راه دور
 • ولي وقتي كمال يافت، اتحاد آن با عقل فعّال بحدي است كه در آن فاني مي‌گردد و اشياء را همانگونه كه در خارج هستند، بدون هيچگونه تفاوتي مشاهده مي‌كند. البته چنين مشاهده و معرفتي براي نفوس ناقص و ضعيف ميسور نيست.(اسفار ج۲، ص۳۵۹ـ۳۶۰)

اسلاید ۸ :

تفاوت نفوس در علوم

 • به‌نظر صدرا مبدأ تمام علوم، عالم قدس است
 • استعداد نفوس متفاوت است و هنگامي كه نفس كاملاً مستعد گردد هيچ تفاوتي در ادراك اوّليات (بديهيّات اوّليه) و علوم نظري نيست و همه يكسان از عالم قدس افاضه مي‌شوند
 • اسباب ظاهري مانند بحث و تفكر و شنيدن از معلم بشري علت علم نيستند بلكه معدّ و واسطة فيض هستند

اسلاید ۹ :

ادامه

 • و چون علم از عالم قدس و عقل فعّال بر همه يكسان افاضه مي‌شود، چون باب ملكوت و فيض الهي بر هيچكس مسدود نيست، اگر اكتساب علوم براي كسي غيرمقدور يا مشكل باشد، از جانب خود اوست و مربوط است به قصور و ضعف نفس او.(اسفار، ج۳، ص۳۸۴ـ۳۸۵)
 • پس اگر نفس نقصی نداشته باشد، قوه عقلي، ذاتيات علوم مكتسب خود را از عرضيات تشخيص داده و حقايق آن‌ها را از لواحقشان و اصولشان را از فروعشان باز مي‌شناسد.(اسفار، ج۹، ص۱۴۳)

اسلاید ۱۰ :

عمومیت علم حضوری از طریق اتحاد یا فنا

 • بر این اساس، نفس انسان كه مدرك علوم است با عواملي متّحد مي‌گردد (فانی می شود) كه حقيقت همه اشياء در آن‌ها مكنون است
 • پس از این اتحاد یا فنا، علم نفس به آن حقايق علم حضوري است و ديگر ترديدي در اينكه علم ما به اشياء مطابق با واقع آن‌هاست باقي نمي‌ماند؛ به گونه ای كه ذاتيات اشياء را از عوارضشان بخوبي تشخيص مي‌دهيم.