لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Agroinoculation توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Agroinoculation قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه

¡انتقال ژن فرآیندی است که طی آن، قطعه مشخصی از DNA به درون سلولها وارد میشود.

¡به انتقال هدایت شده ژن از یک موجود زنده به موجود زنده دیگر و تلفیق و بیان پایدار آن ژن در ژنوم موجود پذیرنده، انتقال ژنتیکی ( تراژنی) گفته می شود.

¡ژن منتقل شده تراژن(Transgene)  نامیده می شود.

¡سیستم اگروباکتریوم اولین سیستم تراریختی موفق در گیاهان می باشد (۱۹۸۳)

¡غلبه بر دستکاری ژن های گیاهی با شناخت خصوصیات و بهره برداری از پلازمیدهای Ti و Ri محقق گردید

¡این پلازمید ها امکان انتقال طبیعی ژن، بیان ژن و سیستم های گزینش را فراهم می کنند.

 

اسلاید ۲ :

Agrobacterium

باکتری گرم منفی، میله ای شکل

متعلق به خانواده Rhizobiaceae

اغلب در نزدیکی سطح خاک (در ناحیه طوقه)

 

اسلاید ۳ :

Agrobacterium

براساس خوصیات بیماریزایی و داشتن پلازمید Ti و Ri طبقه بندی قدیمی این جنس شامل

oA. tumefaciens عامل بیماری گال طوقه و دارای پلازمید Ti

 

oA. Rhizogenes عامل بیماری ریشه موئی و دارای پلازمید Ri

 

oA. Radiobacter گونه غیر بیماریزا و بدون پلازمید

اسلاید ۴ :

سازماندهی پلازمید Ti

 مولکول های حلقوی بزرگ (۸۰۰-۲۰۰ کیلو باز)

به صورت واحد های ژنتیکی خود تکثیر در سلول های باکتریایی

 

دارای مناطق بزرگی برای بیماری زایی، شروع همانند سازی، سرطان زایی و کاتابولیسم اپین ها هستند

اسلاید ۵ :

قسمتی از پلازمید Ti که به گیاه منتقل می شود T-DNA نام دارد.

 

در منطقه T-DNA هیچ ژنی که برای انتقال آن به گیاه ضروری باشد، وجود ندارد.

 

این منطقه ژن های سرطان زا را در بر می گیرد.

اسلاید ۶ :

انتقال T-DNA

جهت انتقال T-DNA به سلول گیاه سه عامل مورد نیاز می باشد.

مرز راست و چپ T-DNA

 

ژن های ناحیه vir

 

ژن های کروموزومی مانند chvA، chvB و pscA

اسلاید ۷ :

ناقل های مبتنی بر آگروباکتریوم

ساده ترین روش برای بهره گرفتن از پلازمید Ti جهت انتقال ژن به گیاهان، وارد کردن توالی ژن مورد نظر به داخل ناحیه T-DNA و سپس استفاده از پلازمید Ti و باکتری A. tumefacience می باشد تا این توالی ژنی را وارد سلول گیاه کرده و به داخل ژنوم گیاه الحاق کند.

اسلاید ۸ :

دلایل عدم استفاده مستقیم از پلازمید Ti

تولید هورمون های گیاهی توسط سلول های ترنسفورم شده در محیط کشت، که از باززایی آنها به گیاهان بالغ جلوگیری می کند.

تولید اپین با استفاده از منابع گیاهی در صورت حذف نشدن ژن تولید اپین

اندازه بزرگ پلازمید Ti

فقدان مکان های برشی منحصر به فرد برای آنزیم های برشی

عدم تکثیر پلازمید Ti در باکتری های دیگر مانند E. coli

 

اسلاید ۹ :

مراحل اصلاح پلازمید Ti 

افزودن یک ژن مارکر گزینشگر جهت اعطای مقاومت به سلول های گیاهی ترنسفورم شده

افزودن یک ناحیه شروع همانند سازی (ori) به پلازمید جهت همانندسازی در E.coli

حفظ توالی مرزی راست T-DNA(جهت الحاق و پیوستن T-DNA به توالی DNA سلول گیاهی لازم است)

افزودن یک پلی لینکر (MCS) جهت تسهیل الحاق ژن کلون شده به ناحیه بین توالی های مرزی T-DNA

اسلاید ۱۰ :

انواع ناقل

با توجه به اینکه این ناقل های کلونینگ فاقد ژن های ناحیه Vir هستند، آنها قادر به انتقال و الحاق ناحیه T-DNA (ژن مورد نظر) به داخل سلول و کروموزوم سلول گیاه میزبان نمی باشند. بنابراین دو پلازمید Ti از سیستم ناقل مشتق شده توسعه پیدا کرده است.