لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Blood flukes Shistosomiasis توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Blood flukes Shistosomiasis قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 مشخصات كلي

خاص انسان و يا زئونوز ند

استوانه اي شكل به اندازه ۵/۲-۱ سانت

مخصوص نواحي گرم ،

در عروق سياهرگي و تغذيه از خون ،

عمر طولاني ( ۱۰-۳ سال )

دو جنس جدا از هم و نر داراي شكاف   يا    ناودان تناسلي  ( Gynecophora groove )

در سير تكاملي ردي ندارند

اسلاید ۲ :

سه شیسوتوزوم مهم انسانی                         

شيستوزوميازيس يا بيلارزيوز ادراري يا مثانه اي           Shistosoma hematobium

 

شيستوزوميازيس روده اي يا احشائي                                                  S.mansoni

 

شيستوزوميازس شرقي ‚ بيماري كاتاياما

 S.japonicum

اسلاید ۳ :

انتشار جغرافيائي

درمناطق گرمسيري در حدود ۷۹ كشور جهان در قاره هاي آسيا ، آمريكاي مركزي و لاتين ، آفريقا

موارد انساني بسيار زياد و بيماري زائي شديد

فراواني بيماري با توسعه كشاورزي روبه تزايد

 

در ايران نوع هماتوبيوم در روستاهاي دزفول ، شوشتر ، سوسنگرد ، اهواز ، دشت آزادگان ، بيدرويه

 

اسلاید ۴ :

محل زندگي شیستوزوماها

هماتوبيوم در سياهرگهاي ناحيه لگن و مثانه و به ندرت پروستات و رحم

( دفع تخم با ادرار و گاهي مدفوع)

ميزبان واسط عمدتا Bu inus

خاص انسان ، (ميمونها و بابونها )

اسلاید ۵ :

مانسوني در سياهرگهاي روده بند تحتاني

تخم از راه مدفوع 

واسط Biompha aria

انسان ميزبان اصلي( بابونها و ميمون )

كوچكترين شستوزوم انساني 

اسلاید ۶ :

جاپونيكوم در سياهرگهاي روده بند فوقاني

تخم با مدفوع

واسط Oncpme ania

كاملا  زئونوز

اسلاید ۷ :

بيماري زائي شیستوزوماها

۱-مرحله حمله يا تهاجم : ورود سركر هنگام تبخير ( خارش ، سوزش ، گاهي درد ، برجستگي كوچك و تاول ، قرمزي ، ) در انواع انساني تا ۴ روز

اسلاید ۸ :

Trichobi harzia

Microbi harzia

Ornithobi harzia

 

عارضهCercaria dermatitis or swimmers itch) )  توسط سركر هاي شیستوزوم های حيواني و پرندگان خارش شناگران يا درماتيت سركري، در شالي كارها، توريست ها ، در جويندگان صدف ۱۰- ۷ روز ، ندول ‚ خارش شديد و درد

اسلاید ۹ :

۲– مرحله حاد :

مهاجرت شيستوزومولا ( دوره كمون )

كسالت ناشناخته ، تهوع ، استفراغ ، تب

‌ناراحتي ريوي . پرخوني ريه . سرفه خشك گاهيHemoptysis

بزرگي ودرد كبد ، كهير ،

ائوزينوفيلي تا۳۰ %( تب كاتاياما به خصوص در جاپونيكوم )

 

اسلاید ۱۰ :

۳- مرحله مزمن :

  • مرحله اصلي ، كرم بالغ شده و تخم ريزي مي كند
  • بسته به نوع كرم عوارض متفاوت
  • ( ۲۰% مربوط به كرم و ۸۰% تخم )