لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت CLINICAL GOVERNANCE توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت CLINICAL GOVERNANCE قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Clinical Governance is about doing the right thing, at the right time, in the right way, in the right place for the right patient

With the right outcome.

اسلاید ۲ :

حاكميت باليني مكانيسمي است جهت ارتقاء دائم كيفيت

 خدمات و رعايت بالاترين استانداردهاي ممكن.

اسلاید ۳ :

vبرای اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت، با استفاده از بالاترین استانداردهای مراقبت ممکن در قلب این خدمات  جای دارد.

v کمک به جلوگیری از اشتباهات در مسیر ارایه خدمات.

vاستفاده بهینه از منابع محدود.

vافزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی .

اسلاید ۴ :

vبرای تحقق مسئولیت سازمانهای سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است.

—

اسلاید ۵ :

—فراهم ساختن محيطي كه كاركنان بخش سلامت بشكل

  منظم و مستمر به اين مسئله فكر كنند كه چگونه بهتر

  مي توانند كار كنند.

اسلاید ۶ :

كار كرد ايمن (مديريت خطر در پزشكي )

Risk  Management                     

    ميزان خطا هاي پزشكي ۱۱درصد مي باشد ۵۰ درصد قابل پيشگيري و ۲/۳ عوارض برگشت ناپذير هستند.

    در امريكا از هر ۵۰۰ نفرمرگ  در بيمارستان ۱ مرگ بعلت خطاي پزشكي است ؛درحاليكه احتمال كشته شدن در خطوط هوايي ۱ به ازاي هر هشت ميليون پروازمي باشد.

اسلاید ۷ :

v خطاي پزشكي سالانه ۳۷/۵ بيليون دلار هزينه در اين كشور( براي نظام سلامت) دارد كه حدود ۱۷ بيليون دلار آن مربوط به خطاهاي قابل پيشگيري است . رويكرد پذيرفته شده در حاكميت باليني برخورد سيتماتيك با اين نوع خطاها و ريشه يابي آنها و اصلاح آن و امكان به صفر رساندن وقوع آن مي باشد تا خطاها تكرار نگردد.

  )دستورات شفاهي؛اشتباه شايع آزمايشات؛عدم دسترسي بيمار به سيستم Nurse Call (

اسلاید ۸ :

    تشكيل جلساتي با اعضاء تيم بشكلي كه همه بتوانند كامل و آزاد در مورد اتفاقاتي كه در كارشان تجربه كرده اند صحبت كنند. اين امر شامل اتفاقات منفي و مثبت ميگردد.

   مثل (يادگيري از اتفاقات بجاي شرمنده سازي يا مچ گيري)

   افتادن بيمار از تخت؛ شكستن تلويزيون در بيمارستان روانپزشكي ؛ فرار بيمار از بيمارستان روانپزشكي.

اسلاید ۹ :

  فرآيندي است براي ارتقائ كيفيت خدمات باليني كه مجموعه اي از فعاليتهاي بهم مرتبط تشكيل شده است. در اين فرآيند استاندارد ارائه خدمت يا مراقبت مورد نظر تعيين و تدوين و سپس بررسي و مواردي كه عدم تطابق با استاندارد دارد مشخص مي گردد.

.Aتعداد افراد واجد شرايط كه به موقع استرپتوكيناز دريافت كرده اند.

.Bافراد ديابتي كه در موقع ترخيص از لحاظ شبكيه معاينه شده اند.

اسلاید ۱۰ :

C‍. آموزش تغذيه با شير مادر در مادران ترخيصي از بخش زنان.

  1. D. تعداد ‍‍CPR هاي موفق.
  2. E. در صد بيماران مبتلا به زخم بستر در بيماران بستري در بخش ICU.