لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Complement functions توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Complement functions قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • Host benefit:

–opsonization to enhance phagocytosis

–phagocyte attraction and activation

–lysis of bacteria and infected cells

–regulation of antibody responses

–clearance of immune complexes

–clearance of apoptotic cells

  • Host detriment:

–Inflammation, anaphylaxis

اسلاید ۲ :

سيستم كمپلمان شامل پروتئينهاي پلاسمايي و غشايي مي باشد كه با يكديگر و با ساير مولكولهاي سيستم ايمني واكنش مي دهند

اين سيستم بوسيله ميكروبها و يا آنتي باديهايي كه به  ميكروبها وساير آنتي ژنهاچسبيده اندفعال مي شود

فعال شدن اين سيستم بوسيله پروتئينهاي تنظيمي كه در سطح سلولهاي طبيعي ميزبان وجود دارند مهارمي شود

اسلاید ۳ :

Proteins of the complement
system (nomenclature)

  • C1(qrs), C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9
  • factors B, D, H and I, properdin (P)
  • mannose binding lectin (MBL), MBL associated serine proteases (MASP-1 MASP-2)
  • C1 inhibitor (C1-INH, serpin), C4-binding protein (C4-BP), decay accelerating factor (DAF), Complement receptor 1 (CR1), protein-S (vitronectin)

اسلاید ۴ :

Activation product of complement proteins (nomenclature)

Activated component are usually over-lined: e.g. C1qrs 

When enzymatically cleaved,  the larger moiety, binds to the activation complex or membrane and the smaller peptide is released in the microenvironment

Letter “b” is usually added to the larger, membrane-binding, peptide and “a” to the smaller peptide (e.g., C3b/C3a, C4b/C4a, C5b/C5a), EXCEPT C2 (the larger, membrane-binding moiety is C2a; the smaller one is C2b)

اسلاید ۵ :

nلكتينهاي پلاسمايي مثل MBL وفيكولين ها به پلي ساكاريدهاي غشايي باكتريها باند مي شوند و سيستم كمپلمان بطريق كلاسيك فعال مي شود

nMBL به مانوز و فيكولين به گليكانهايي كه حاوي ان-استيل گلوكزآمين هستندباند مي شوند

nاين لكتينها به سرين پروتئازهاي مثل MASP1,MASP2,MASP3 باند مي شوند

nاين مولكولهاي MASP شبيه به C1r و C1s  هستند

اسلاید ۶ :

Regulation of complement activation

براي جلوگيري از فعاليت كمپلمان روي سلولهاي طبيعي ميزبان و براي محدود كردن مدت فعاليت كمپلمان حتي روي سلولهاي ميكروبي و كمپلكسهاي Ag-Ab اين مكانيسمهاي كنترلي و تنظيمي نياز است

اسلاید ۷ :

Regulatory mechanisms

تنظیم و کنترل فعالیت سیستم کمپلمان در مراحل مختلفی (از ابتدا تا انتهای فعالیت) برروی سلولهای میزبان صورت می گیرد.

۱-مهار تشکیل C3کنورتازها

۲- شکستن یا غیر فعال سازی کنورتازها

۳-مهار تشکیل کمپلکس حمله به غشاء

اسلاید ۸ :

انواع مولکولهای کنترلی

nC1INH

nMembrane cofacto protein(MCP)

nComplement receptor-1(CR-1)

nDecay accelerating factor(DAF)

nfactor H

nC4-binding protein(C4bp)

nCD59

nFactor I

nS-protein

اسلاید ۹ :

C1-Inhibitor 

C1INH یک پروتئین پلاسمایی است که در ابتدای فعالیت سیستم عمل می کند.این پروتئین نقش سوبسترای C1r و C1s راتقلید کرده وپس از اتصال C1q  به آنتی بادی وشروع فعالیت سیستم کمپلمان C1INH تحت اثر آنزیم های C1r وC1r شکسته می شود وبطور کووالانس به این پروتئین ها متصل می شودو باعث جداسازی این پروتئینها از C1q می گرددوبنابر این مانع پیشرفت فعالیت سیستم بطریق کلاسیک می شود

 

اسلاید ۱۰ :

ممانعت از تشکیل کنورتاز ها

چنانچه C3b روی سطوح سلولهای میزبان بنشیندممکن است بوسیله چندین پروتئین غشایی مثل MCP,CR-1,DAF ویک پروتئین پلاسمایی بنام فاکتور H متصل شود

C4b در سطح سلولهای میزبان بطور مشابه بوسیله DAF و   CR-1 ویک پروتئین پلاسمایی بنام C4bp متصل می شوند

با اتصال این پروتئین ها به C3b و C4b ، بطور رقابتی مانع از اتصال سایر قطعات C3 کنورتاز مثل Bb درمسیر فرعی و C2a درمسیر کلاسیک می شودوبنابراین مانع از پیشرفت آبشار کمپلمان می گردد.

وجود سیالیک اسید در سطح سلولهای پستانداران بنفع اتصال فاکتور H به فاکتور B است