لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت DML توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت DML قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کاربردهاي تشخيص نواحي پوست

تشخيص، محلي‌سازي، دنبال‌کردن و تحليل صورت

جهت تحقيقات رفتارشناسي، لب‌خواني، پردازش گفتار دونمايي، کنفرانس ويديويي، سنتز گفتار بصري و واسط مفهومي انسان- کامپيوتر

 فيلترينگ سايت‌هاي غيراخلاقي بر اساس محتواي تصوير

فشرده‌سازي ويديدئي بر پايه‌ي محتوا

و …

اسلاید ۲ :

رهيافت‌هاي موجود براي تشخيص نواحي پوست

بدست آوردن قوانيني براي لومينانس و کرومينانس پوست

روش‌هاي غير پارامتريک

شامل جدول‌هاي look-up با استفاده از هيستوگرام‌هاي کوانتيزه شده

کلاسه‌بندهاي بيز (MAP)

Self Organizing Mapها

روش‌هاي مدل‌سازي پارامتريک

مدل تک‌گاوسي

مدل چند گاوسي

مدل بيضوي

مدل کرانه‌هاي بيضوي

اسلاید ۳ :

بدست آوردن قوانيني براي لومينانس و کرومينانس پوست

بدست آوردن آستانه‌ها و محدوديت‌هاي مناسب براي لومينانس و کرومينانس پوست با آناليز کردن نمونه‌هاي آموزشي رنگ پوست‌هاي مختلف

بسيار راحت و سريع

در شرايط نوري مختلف (با لومينانس‌هاي متفاوت) به درستي عمل نمي‌کند (زيرا با يک آستانه‌ي ثابت نمي‌توان مقادير متغير لومينانس را مدل کرد).

پيدا کردن قوانين دقيق و متعدد براي اين منظور  بسيار مشکل مي‌باشد.

اسلاید ۴ :

روش‌هاي غير پارامتريک

هم مرحله‌ي تست و هم استفاده از آن‌ها سريع است.

وابسته به شکل توزيع پوست نيستند.

فضاي بسيار زيادي نياز دارند.

قادر به درونيابي و تعميم داده‌هاي آموزشي نيستند.

شديدا وابسته به مجموعه‌ي آموزشي هستند.

اسلاید ۵ :

روش‌هاي مدل‌سازي پارامتريک

استفاده از مدل‌هاي گاوسي

قادر به تعميم داده‌هاي آموزشي هستند

به جز ذخيره‌ي چند پارامتر نياز به هيچ حافظه‌ي ديگري ندارند

استفاده از مدل‌هاي تک گاوسي، چند گاوسي و کرانه‌هاي بيضوي

اسلاید ۶ :

روش‌ مدل‌سازي پارامتريک تک گاوسي

فرض مي‌شود که تيرگي پوست انسان در زير فضاهاي دوبعدي فضاي رنگ، از يک مدل گاوسي است

سعي در بدست آوردن پارامترهاي اين مدل  (ميانگين و کوواريانس) از يک مجموعه‌ي آموزشي تصاوير پوست

بدست آوردن نواحي صورت با يک آستانه‌گيري بر روي تصوير خاکستري‌اي که حاصل از احتمال زير براي هر پيکسل مي‌باشد:

که در آنو پارامترهاي مدل گاوسي (ميانگين و کوواريانس)  بوده و c نيز رنگ پيکسل مي‌باشد.

پارامترهاي مدل مي‌توانند از روي مجموعه‌ي داده‌ها بصورت زير تخمين زده شوند:

بسيار سريع و ساده

در شرايط نوري مختلف به خوبي عمل نمي‌کند

پيدا کردن مقدار آستانه‌ي مناسب، وقتي که داراي پس زمينه‌ي پيچيده ‌هستيم، مشکل است.

اسلاید ۷ :

روش‌ مدل‌سازي پارامتريک چندگاوسي

يک حالت عمومي‌تر از مدل تک‌گاوسي بوده و مجموعه‌ي چند مدل تک‌گاوسي مي‌باشد

بدست آوردن مدل‌هاي چندگاوسي توسط الگوريتم Expectation – Maximization انجام مي‌پذيرد

يادگيري مدل مشکل بوده و سرعت آن‌ پائين می‌باشد.

اسلاید ۸ :

روش‌ مدل‌سازي بيضوي

معادل منحني‌هاي تراز فاصله‌ي ماهالانوبيس در فواصل مختلف در روش تک‌گاوسي مي‌باشد.

ارائه شده جهت بالا بردن هر چه بيشتر سرعت در مدل‌سازي تک گاوسي و حذف مرحله‌ي آستانه‌گيري

از همان پارامترهاي مدل گاوسي استفاده ميشود.

مدل بيضوي پوست:

 

     نشان‌دهنده‌ي اندازه‌ي شمول داده‌ها در مدل بيضوي مي‌باشد .

شرط داخل بودن پيکسل X در داخل بيضي مشخصه اين است که:

اسلاید ۹ :

روش‌ مدل‌سازي کرانه‌هاي بيضوي

در مدل گاوسي فرکانس تکرار مقادير پيکسل‌ها، تاثير شديدي بر روي مرکز شکل مدل گاوسي و بالطبع مرکز بيضي مدل‌کننده‌ي پوست مي‌گذارد.

در اين روش مرکز بيضي را به جاي اينکه منطبق بر نقطه‌ي پيک مدل گاوسي در نظر بگيرند، آن‌ را منطبق بر ميانگين داده‌هاي آموزشي هرس شده، بدون در نظر گرفتن فرکانس تکرار آنها قرار داده‌اند. ساير پارامترهاي مدل بيضوي از همان مدل گاوسي حاصل از داده‌هاي هرس شده، مانند روش قبلي بدست مي‌آيند.

مطالعات و پياده‌سازي‌ها قبلي نشان داده‌اند که مدل کرانه‌هاي بيضوي بهتر از مدل‌هاي تک‌گاوسي و چند گاوسي عمل مي‌کند.

اسلاید ۱۰ :

مشکل روش کرانه‌هاي بيضوي

در مدل‌سازي کرانه‌هاي بيضوي مرکز بيضي به دليل تغييرات شديد، مورد تصحيح قرار گرفت ولي براي بدست آوردن ساير پارامترهاي مدل بيضوي از همان ماتريس کوواريانس مدل گاوسي استفاده شد

فرکانس‌‌هاي تکرار بالا در يک محدوده‌ي کوچک مي تواند ماتريس کوواريانس را نيز به نحوي تغيير دهد که بدست آوردن قطرهاي مدل بيضوي از آن دقيق نباشد