لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت DVD & CD توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت DVD & CD قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مقدمه :

معمولا براي جابجا كردن داده هاي بسيار بزرگ وپيچيده از رسانه اي استفاده مي شود كه داراي قيمت

 پايين ظرفيت بالا و قابليت حمل ساده باشد.شايد بتوان گفت تنها رسانه اي كه همه اين خصوصيات را با

هم دارد CD است . CDها داراي خصوصيت جالب ديگري نيز هستند وان اينكه شما ميتوانيد برنامه

روي CDرا اجرا كنيد و بدون هيچ مشكلي CD را برداريد در حاليكه اين امكان براي فلاپي ها وجود

ندارد. شما مي توانيد داده هايي را كه روي صدها فلاپي جا نمي شوند روي يك عدد CDجا دهيد .علاوه

بر اينها قيمت CDحتي از يك فلاپي هم كمتر است.

اسلاید ۲ :

عملگر CD-ROM

داده هاي روي CD بواسطه سوزاندن حفره هاي ميكروسكپي توسط نور ليزر قوي روي بستر شيشه اي ذخيره

مي شوند.توليد كنندگان CDپس از ايجاد بستر شيشه اي براي ان توسط ماشينهاي گرانقيمتي يك لايه پلاستكي

روي CDمي كشند كه ضمن ايجاد يك پوشش صيقلي براي ان از وارد امدن هر گونه صدمه اي به داده جلوگري

مي كند.

اسلاید ۳ :

DVD-Video

جالب ترين مزيت VDV-Videoتوان ذخيره سازي ۲ساعت فيلم مي باشد.

اسلاید ۴ :

رفع مشكلات CD&DVD

  • اگردرايو CDيا DVD شما كار نمي كند به احتمال زياد كابلهاي انرا درست نصب نكرده ايد.
  • اگر به ظاهر درايو را بخوبي نصب كرده بوديد ولي نمي توانستCD را بخوانديك ديسك ديگر را امتحان كنيدكه سرعت متفاوتي با ديسك قبلي داشته باشد.
  • اگر يك ديسك در درايو گير كرد سيم محكم وباريكي را در روزنه جلوي درايو وارد كنيد وفشار دهيد تاCD از درايو خارج شود.
  • مشكل ناسازگاري بين استانداردهايي كه ديسكها و درايوها از ان پيروي مي كنند نيز ميتوانند باعث عدم خوانده شدن ديسك توسط درايو گردد.

اسلاید ۵ :

بافر

هر درايو نويسنده DVDيا CDداراي يك RAM است كه Buffer RAM  ناميده مي شود.

يكي از مشكلات اساسي درايوها  Buffer  Underrun است.

عوامل زيادي ميتوانند در بروز Buffer  Underrun موثر باشند اما مهمترين انها عبارتند از:

اندازه بافر وحالت چند وظيفه اي (Multi Tasking)

اسلاید ۶ :

مزيت اصلي تكنولوژي هاي مختلف DVD

مزيت اصلي DVDها ظرفيت بالا انهاست كه معمولا با سه تكنولوژي متفاوت فراهم ميگردد:

نوع اول تكنولوژيDVD  روند كار درست مانند CDها بوده و بواسطه يكسري نقاط سوخته دادها

شكل ميگيرد.

در نوع دوم DVDها كه داراي فرمتهاي يك طرفه (SS)ودو طرفه (DS)هستند داده ها ممكن است

روي يك طرف ويا هردو طرف ديسك ذخيره شود كه در صورت دو طرفه بودن مجبور خواهيد

بود ديسك را براي خواندن طرف ديگر پشت و رو كنيد.

 نوع سوم DVDهايي عرضه مي شود كه داراي دو نوع تك لايه (SL)ودولايه (DL)ميباشد.