لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Dystocia توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Dystocia قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اهداف :

شناخت سير زايمان طبيعي

شناخت سير زايمان غير طبيعي

شناخت عواملي كه منجر بر غير طبيعي شدن سير زايمان مي گردند .

آشنايي با نحوه برخورد و اقدامات لازم در موارد فوق

اسلاید ۲ :

تعريف Dystocia :

پيشرفت آهسته و غير طبيعي زايمان

علل Dystocia :

۱- اختلالات نيروهاي انقباض                                       

                              

اسلاید ۳ :

۲- اختلالات نمايش ، وضعيت ، قرار ، رشد جنين

۳- اختلالات لگن لستخواني مادر

۴- اختلالات كانال زايماني

تنگي لگن اغلب با اختلال عمل رحمي همراه بوده و ايندو با هم شايعترين علت زايمان سخت مي باشند.

به عنوان يك اصل كلي هر زمان كه عدم تناسب بين قسمت نمايشي جنين و كانال زايمان وجود داشته باشد اختلال عمل رحمي شايع است .

اسلاید ۴ :

تشخيص زايمان :

بزرگترين مانع دردرك زايمان طبيعي ، تشخيص شروع آن است .

بهترين تعريف زايمان :

انقباضات دردناك همراه با اتساع سرويكس به ميزان ۴-۳ سانتي متر همراه با غشاهاي سالم . در اين حالت شروع زايمان با زمان پذيرش بيمار آغاز مي گردد .

اسلاید ۵ :

مراحل زايمان :

مرحله اول : از زمان شروع اتساع سرويكس تا زمان تكميل آن

مرحله دوم : از زمان شروع تكميل اتساع سرويكس تا خروج جنين

مرحله سوم :از زمان شروع خروج كامل جنين تا خروج كامل جفت

اسلاید ۶ :

مرحله اول زايمان :

Ø با فرض اينكه تشخيص زايمان قطعي شود ، درباره پيشرفت زايمان طبيعي چه انتظاراتي وجود دارد ؟

Fridman مرحله اول زايمان را به سه بخش عملي تقسيم مي كند .

الف- مقدماتي     preparators

ب-اتساعي        Dilatational     

اسلاید ۷ :

Fridman مرحله اتساع سرويكس را به دو بخش فاز نهفته و فاز فعال تقسيم مي كند .

اسلاید ۸ :

فاز نهفته :

  با انقباضات منظم رحمي شروع مي شود .

  انقباضات در جهت توليد افسمان و نرم شدن سرويكس عمل مي كنند .

  با اتساع پيشرونده ، هر چه آهسته سرويكس همراه مي باشد .

  وقتي اتساع سرويكس به ۵-۳ سانتي متر رسيد اين فاز پايان مي يابد .

فاز نهفته طولاني

                     بيشتر از ۲۰ ساعت در نولي پار

                     بيشتر از ۱۴ ساعت در مولتي پار

اسلاید ۹ :

فاكتورهايي كه بر طول دوره فاز نهفته تاثير مي گذارند

تسكين زايمان يا بي حسي نخاعي

وضعيت نا مناسب سرويكس (سرويكس ضخيم ، بدون افاسمان و يا غير متسع )

زايمان كاذب

اسلاید ۱۰ :

درمان :

استراحت و sedation

۸۵% وارد فاز فعال مي شوند

نقباضات متوقف مي شوند   زايمان كاذب

۵%مجددا فاز نهفته غير طبيعي را تجربه  خواهند كرد و احتياج به تحريك با اكسي توسين دارند .

نتيجه : از انجام آمنيوتومي در اين فاز مي بايست اجتناب نمود .