لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Education and Training in Clinical Governance توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Education and Training in Clinical Governance قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • انتشار سالیانه ۲۵۰۰۰ مجله بیومدیکال
 • ۱۰ تا ۱۵ درصد از مقالات منتشر شده در مجلات طبی اعتبار پایدار دارند Of Lasting Value
 • ورود تکنولوژی های جدید
 • افزایش درخواستهای بیماران
 • درخواست تمرکز بیشتر بر کیفیت و نتیجه مطلوب از درمان
 • پذیرش نقش های بیشتر و متغیر نسبت به گذشته در پرسنل سلامت بویژه پزشکان ( معلم ، هیات علمی
 • ، محقق ، مدیر و…)
 • آنچه آموخته می شود ( دانش ، مهارت ) در معرض آفت فراموشی و از دست دادن است
 • برای داشتن بهترین عملکرد ( کیفیت : کار درست را ، درست و در اولین بار انجام دادن) باید از معتبر ترین دانش و مهارت بهره جست

اسلاید ۲ :

 • برای تضمین کیفیت خدمت ، دانش و مهارت آموزی باید امری دائمی باشد Life Long Learning
 • روزآمد بودن وظیفه اخلاقی و قانونی ( و قطعا شرعی ) هر پرسنل مرتبط به خدمات سلامتی است
 • روزآمدی در زمینه حفظ و ارتقا دانش و حفظ و ارتقاء مهارت وایجاد نگرش حرفه ای مناسب

اسلاید ۳ :

۳ – ارزشیابی سالیانه:

با اهداف:

۱ – کمک به پرسنل برای بهتر و باکیفیت تر انجام دادن کارها

۲ – کمک به پرسنل برای بدست آوردن توانمندیهای مورد نیازشان در آینده

اسلاید ۴ :

اصول ارزشیابی سالیانه:

۱- محرمانه بودن نتایج – امروزه بهای بیشتری به  به اشتراک گذاشتن نتایج داده می شود

۲- آمادگی قبلی: هم ارزیاب و هم ارزیابی شونده

۳ – توجه به نظرات ارزیابی شونده : افراد بهتراز مربیان وارزیابها می توانند به نقد خود به پردازند

۴ – دیدگاه ارزیاب : عموما باید مثبت و ارتقا دهنده باشد

۵ – توافق بر سر نتیجه ارزیابی و برنامه متعاقب آن : یک بیانیه مکتوب با امضای دو طرف

۶ – تاکید بیشتر بر ارزیابی ۳۶۰ درجه

اسلاید ۵ :

۴- تمدید اعتبار مجوز : Revalidation

 در بسیاری از کشورها این تمدید اعتبار از طریق تجمیع امتیازات لازم ، حاصل از طی دوره های

آموزشی سالیانه – مثلا برای ۵ سال  – و گاها پس از تائید منتخبین محلی صورت می گیرد

اصولی که رعایت آن در آموزش ضروری است:

oآموزش باید  بر اساس نیاز های یادگیرنده طراحی شده باشد

oمسئولیت آموزش باید به اشتراک گذاشته شود یعنی اینکه آموزش می تواند از طریق خطا کردن صورت بگیرد

oآموزش فعال باشد . از طریق کشف و درک و خود استنتاجی

o آموزش گرفتن از طریق هم سانان: موثر تر از شیوه های سنتی معلم وشاگردی بدلیل برقراری ارتباط بهترتاکید و تکرار

oمحیط مساعد : نقش تعیین کننده ای دارد . محیط های بسیار آرام یا پر تنش و اضطراب مانع  از یادگیری می شوند 

اسلاید ۶ :

۱- نیازسنجی آموزشی (Needs Assessment )

oچه کسانی نیاز به آموزش دارند ؟ و به چه نوع آموزش هایی نیاز دارند ؟

oآنچه که افراد می خواهند یا ترجیح می دهند

oعیب یا مشکل

oفاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب

oنقطه ای که قصد رسیدن به آن را داریم

 نیاز آموزشی :

 نیاز آموزشی به نیازهای اطلاق می شود که از طریق آموزش قابل رفع است

اسلاید ۷ :

۲- اولویت بندی نیازهای آموزشی:

oمیزان تکرار

o میزان اهمیت

oمیزان شمولیت ( فراگیری و سطح گستردگی )

oارزشگذاری و  محاسبه مجموع امتیازات

اسلاید ۸ :

۳- برنامه ریزی ( Planning)

برنامه ریزی عبارتست از تعیین فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و مشخص نمودن راه های رسیدن به هدف ( وضعیت مطلوب ).

مراحل برنامه ریزی آموزشی منابع انسانی

۱- تعیین اهداف آموزشی

۲- تعیین محتوا

۳- تعیین مدت اجرای برنامه

۴- تعیین شرایط شرکت کنندگان

۵- تعیین روش های آموزشی

۶- پیش بینی تسهیلات و خدمات آموزشی

۷- انتخاب اساتید و مربیان آموزشی

اسلاید ۹ :

۱ – تعیین اهداف آموزشی:

به سه سوال زیر جواب دهد :

۱- چه می خواهیم یاد بدهیم یا فراگیر چه چیزی را باید یاد بگیرد؟ ( کار یا عمل ).

۲- عمل یا کاری که فراگیر بعد از طی دوره باید انجام دهد ، تحت چه شرایطی باید انجام پذیرد؟

۳- معیار و ملاک ما در یاد گرفتن با یاد نگرفتن فراگیران در چیست ؟ به عبارت دیگر موفقیت یا عدم موفقیت خود را در یاد دادن با چه ملاک یا مقیاس خواهیم سنجید ؟ ( معیار )

اسلاید ۱۰ :

۲ – تعیین محتوا:

تناسب منابع آموزشی دوره با سرفصل های پیشنهادی

۳ – تعیین مدت اجرای برنامه:

oمیزان و درجه فاصله وضعیت موجود با هدفهای ویژه یا اختصاصی

oنوع آموزش که متشکل از آموزشهای شبانه روزی،آموزشهای حین کاروآموزشهای ضمن خدمت

oمحل آموزش و نظر خواهی از فراگیران و سازمانهای ذی نفع

۴ – تعیین شرایط شرکت کنندگان:

در انتخاب افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی بایستی ۴ نکته را در آن لحاظ نمود :

الف – تجانس تحصیلی

 ب – تجانس شغلی

 ج – تجانس تجربی

  د – دوره های آموزشی طی شده