— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :.

پيامدهاي پرتودهي‌ به روش غيراصولي‌ دكتر محمودرضا كاردان، مديركل امور حفاظت در برابر اشعه كشور

nدر حال حاضر، ۱۷ درصد پرتوگيري اضافي در كشور وجود دارد كه رقم بسيار بالايي در پرتوگيري پزشكي محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه با انجام اقدامات و راهكارهاي ساده مي‌توان اين ميزان پرتو اضافي را به ميزان قابل‌توجهي كاهش دارد.
پرتوگيري پزشكي در كشور بايد در مسيري حركت كند كه بهترين كيفيت تصويري را با كمترين پرتودهي داشته باشيم

اسلاید ۲ :

بايد بر تجويز سي تي اسکن و ام آر آي نظارت جدي اعمال شود
مسعود اميني ، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم

nبراساس استانداردهاي علمي اگر يک درصدي مشخص از نتايج اين خدمات طبيعي باشد و معلوم شود که بيمار موردي نداشته است، امري عادي است و جاي سرزنش نيست اما اگر براي مثال، بيش از ۸۰ درصد نتايج جواب آزمايش بر طبيعي بودن وضعيت بيمار صحه گذارد ديگر جاي سوال و اعمال نظارت جدي دارد.

اسلاید ۳ :

لزوم توجه به عمر مفيد دستگاه‌ها
دكتر عبدالرسول صداقت، رئيس انجمن راديولوژي ايران

در بسياري از بيمارستان‌ها در بخش راديولوژي دستگاه‌هايي با قدمت ۴۰ سال وجود دارد كه مي‌تواند خطراتي مانند نشت اشعه، كيفيت نامناسب تشخيص و ضرورت تكرار تصويربرداري براي بيمار را به همراه داشته باشد.
متوسط عمر اين دستگاه‌ها حدود ۲۰ سال است كه البته گاهي از اين دستگاه‌ها ۲ برابر بيشتر از عمر مفيد پيش‌بيني شده براي آنها  استفاده مي‌شود.
اين در حالي است كه دستگاه‌هاي انجام تصويربرداري به قدري حساس هستند كه بايد دائم تحت نظارت و كنترل باشند.

 

اسلاید ۴ :

بهترين فاصله از صفحه كامپيوتر۵۰ سانتي‌متر است .

بايد صفحه كامپيوتر در جايي دور از پنجره يا نورهاي خيره كننده باشد؛ زيرا تشعشعات آن مي‌تواند باعث خستگي چشم شود. همچنين تصويرهاي لرزان كه در صورت قرارگيري كامپيوتر يا كاربر كامپيوتر در جايي كه لرزش وجود دارد، مي‌تواند باعث ايجاد ناراحتي‌هاي چشمي شود.

اسلاید ۵ :

لرزش‌هايي كه بيش از ۱۵ تا ۲۰ بار در ثانيه در صفحه كامپيوتر يا افراد ايجاد شود، باعث اختلال ديد شده و بايد از بين بروند.

كاربران كامپيوتر بايد در هر ۴۵ دقيقه استفاده مداوم از سيستم، ۱۵ دقيقه به چشم خود استراحت دهند. همچنين افرادي كه بيشتر از شش ساعت مداوم با كامپيوتر كار مي‌كنند، دچارعفونت‌هاي ريوي و كاهش قدرت سيستم دفاعي شده و بايد روزانه دو ليوان شير بنوشند.

اسلاید ۶ :

بهتر است افرادي كه به صورت طولاني از كامپيوتر استفاده مي‌كنند از صفحه مانيتور تخت و يا LCD استفاده كنند. زيرا اين تعشعشات باعث گرم شدن عصب بينايي و شنوايي مي‌شود كه اين امواج راديويي و الكتريكي منجر به كاهش حساسيت اين افراد مي‌شود. چون در سطح صفحات مانيتور LCD يك مايع كريستاليزه وجود دارد، اين امواج قبل از اين كه به چشم برسند، با اين مايع برخورد كرده و از بين مي‌روند.

اسلاید ۷ :

فيلترهاي مخصوص روي صفحه كامپيوتر تنها موجب ايجاد كنتراست مي‌شود و جلوي تشعشعات را نمي‌گيرد.

كار زياد با كامپيوتر موجب ايجاد عيوب انكساري در افراد نمي‌شود.

اسلاید ۸ :

لازم است كودكان براي حفظ ديد چشم و جهت ديدن مقابل تلويزيون، فاصله‌اي حدود ۵ برابر اندازه صفحه تصوير با تلويزيون داشته باشند و اين فاصله در تلويزيون هاي جديد با صفحات LCD كه تشعشعات كمتري را در بر دارد به حدود ۴ تا ۳ برابر اندازه تصوير تقليل پيدا مي‌كند.

اسلاید ۹ :

كار با رايانه با خوردن عسل

nنتايج تحقيقات روي افرادي كه ۶ ساعت در كنار رايانه شخصي خود غذا خورده‌اند نشان مي‌دهد؛ آن دسته از زنان و مرداني كه در رژيم غذايي خود عسل مصرف كرده‌اند، از آثار منفي تابش‌هاي رايانه‌اي بر قواي جسمي خود مصون مانده‌اند.

اسلاید ۱۰ :

lاستفاده مداوم از لامپهاي فلورسنت موجب بروز عوارض بسياري از جمله سردرد، اگزما و ديگر عوارض پوستي مي شود.

lالبته استفاده از لامپهاي کم مصرف مطلوب است اما متخصصان پوست به اين نتيجه رسيده اند که بهتر است در محلهايي که افراد مرتبا در آنها حضور دارند از اين لامپها استفاده نشود و در عوض در مکانهاي عبور و مرور و راهروها و پارکينگها و اتاقهاي انتظار و نظاير آن مي توان از اين گونه لامپها استفاده کرد.