لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Flashing Liquids توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Flashing Liquids قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

Flashing Liquids

nAdiabatic Flashing

nAdiabatic Flashing through hole

nIsothermal Flashing through hole

nLiquid pool boiling

اسلاید ۲ :

Flashing Liquids

nWe have considered source models in terms of liquids leaking through a hole or pipe and vapors leaking through a hole or pipe. 

nFor liquids stored under pressure above their normal boiling points, we need to consider flashing.

اسلاید ۳ :

Adiabatic Flashing

nLiquids stored under pressure above normal boiling point.

nLarge release of pressure (i.e. ruptured vessel).

nEnergy to vaporize comes from liquid

اسلاید ۴ :

Excess energy in superheated liquid

Separate variables

اسلاید ۵ :

 

Cp,l & hv are functions of T.  If you assume they are constant at an average value

اسلاید ۶ :

nDetermining the fraction of liquid vaporized

 

nSubstitute back in

 

             average between Tb and T1

اسلاید ۷ :

Design equation for fraction vaporized

اسلاید ۸ :

Flashing Liquids

nAdiabatic Flashing

nAdiabatic Flashing through hole

nIsothermal Flashing through hole

nLiquid pool boiling

اسلاید ۹ :

Adiabatic Flashing through holes

Liquids stored above saturation pressure

اسلاید ۱۰ :

 

Adiabatic Flashing through holes

nIf L < 10 cm, assume incompressible liquid is flowing.

nIf L>10 cm, assume choked flow with P2=Psat.

Then design equation becomes:

Where Psat is at ambient conditions