لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت (GMOs) محصولات دستکاری شده ژنتیکو سلامت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت (GMOs) محصولات دستکاری شده ژنتیکو سلامت قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

محصولات تراریخته: خوب، بد، زشت

 • روزنامه اطلاعات
 • ۲۶و۲۷و۲۸ آبان ۱۳۹۴ – سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه
 • صفحه اقتصادی

اسلاید ۲ :


آیا محصولات دستکاری شده ژنتیک  با گیاهان طبیعی شباهت دارند؟

.

در قوانین اتحادیه اروپا محصولات دستکاری شده ژنتیک اینچنین تعریف شده اند: “ماده ژنتیکی به روشی تغییر داده شده است که بطور طبیعی با آمیزش و یا ترکیب طبیعی اتفاق نمی افتد”

European Parliament and Council. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC. Off J Eur Communities. 2001:1–۳۸٫

.
 

اسلاید ۳ :

 
محصولات دستکاری شده ژنتیک و قوانین بین المللی

 • پروتکل کارتاهنا در ایمنی زیستی
 • حفاظت از تنوع زیستی در برابر تکنولوژی هایی که میتوانند منتهی به دستکاری ژنتیکی گیاهان
 • محصولات دستکاری شده ژنتیک با آمیزش طبیعی متفاوت است
 • ارزیابی ایمنی باید بر هر موجود زیستی دستکاری شده ژنتیک که قرار است در غذا از آن استفاده شود و یا به محیط زیست رها شود، انجام پذیرد.

Secretariat of the Convention on Biological Diversity. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity. Montreal; 2000. Available at: http://bch.cbd.int/protocol/text/

اسلاید ۴ :

محصولات دستکاری شده ژنتیک طبیعی نیستند

 • دو نوع باکتری از خاک، یک نوع گیاه و یک ویروس گیاهی
 • کاست ژنی دستکاری شده در هر نقطه از ژنوم سلول گیاهی میزبان
 • احتمال بالا در اختلال در فعالیت های بیوشیمیایی و سلول گیاهی میزبان
 • تست کردن این نوع اختلالات و ارزیابی دقیق این تغییرات با روش های کنونی ارزیابی ایمنی قریب به غیر ممکن میباشد
 • ادعا: همه نوع ارزیابی های ایمنی بر روی این محصولات انجام میشود نمیتواند صحت داشته باشد

اسلاید ۵ :

 
محصولات دستکاری شده ژنتیک: سمی تر، آلرژیک و دارای ارزش غذایی کمتر

 • روش های کنونی مورد استفاده در مهندسی ژنتیک به همراه فرایند های کشت بافت: غیر دقیق و بسیار جهش زا میباشند و به تغییرات غیر قابل پیش بینی در ماده وراثتی DNA، پروتئین ها و فرایند های بیوشیمیایی در محصولات دستکاری شده ژنتیک میشوند
 • تغییرات میتوانند به نتایج غیر پیش بینی شده به شکل سمی شدن یا اثرات آلرژیک و تغییرات در خاصیت غذایی، کاهش توانمندی در مقاومت به بیماری، حشرات، خشکی و دیگر استرس ها و باروری

اسلاید ۶ :

آیا تولید محصولات دستکاری شده ژنتیک تحت نظارت و مقررات ایمن سازی هستند؟

 • سازمان دارو و غذا در آمریکا (FDA)
 • سازمان ایمنی غذا در اروپا (EFSA)
 • سیستم های مقرراتی بر روی محصولات دستکاری شده ژنتیک در سطح جهان بسیار متفاوت است و از داوطلبانه (در آمریکا) تا ضعیف (در اروپا) متغیر است
 • US Food and Drug Administration (FDA). Statement of policy: Foods derived from new plant varieties. FDA Fed Regist. 1992;57(104):22984.

European Food Safety Authority (EFSA). Frequently asked questions on EFSA GMO risk assessment. 2006. Available at: http://www.cibpt.org/docs/faq-efsa-gmo-risk-assessment.pdf.

اسلاید ۷ :

ورود محصولات دستکاری شده ژنتیک برای  اولین بار به بازار آمریکا در اوایل دهه ۱۹۹۰

 • Dr Louis Pribyl : روش آنها در مورد ارزیابی محصولات دستکاری شده ژنتیک علمی نمیباشد
 • همراه ریسک ویژه ای همراه است که شامل سموم جدید یا آلرژن ها میباشند که بسیار سخت قابل شناسایی میباشند

Alliance for Bio-Integrity (http://www.biointegrity.org/).

Kahl L. Memorandum to Dr James Maryanski, FDA biotechnology coordinator, about the Federal Register document, “Statement of policy: Foods from genetically modified plants.” US Food & Drug Administration; 1992. Available at: http://www.biointegrity.org/FDAdocs/01/01.pdf.

Guest GB. Memorandum to Dr James Maryanski, biotechnology coordinator: Regulation of transgenic plants – FDA Draft Federal Register Notice on Food Biotechnology. US Department of Health & Human Services; 1992. Available at: http://www.biointegrity.org/FDAdocs/08/08.pdf.

Matthews EJ. Memorandum to toxicology section of the Biotechnology Working Group: “Safety of whole food plants transformed by technology methods.” US Food & Drug Administration; 1991. Available at: http://www.biointegrity.org/FDAdocs/02/02.pdf.

اسلاید ۸ :

غذای دستکاری شده  ژنتیکی در بازار جهانی و آمریکا
هرگز مورد تایید سازمان غذا و دارو در آمریکا قرار نگرفته است

 • حمایت از رشد صنایع بیوتکنولوژی در آن کشور به نگرانی های ابراز شده از طرف دانشمندان خود در مورد سلامتی محصولات دستکاری شده توجه نکرده و اجازه دادند این محصولات بدون هیچ ارزیابی و آزمایشی یا برچسبی به بازار روانه شود

Sudduth MA. Genetically engineered foods – fears and facts: An interview with FDA’s Jim Maryanski. FDA Consum. 1993:11–۱۴٫

 • این به دلیل آن است که سازمان غذا و دارو آمریکا مدعی است که غذای دستکاری شده ژنتیک میتواند بدون آزمایش یا تحت نظارت توسط شرکت ها به بازار برده شوند چون بطور کلی این محصولات توسط این سازمان ایمن شناخته میشوند

US Food and Drug Administration (FDA). Statement of policy: Foods derived from new plant varieties. FDA Fed Regist. 1992;57(104):22984

اسلاید ۹ :

برابری واقعی”(Substantial Equivalence)

 • در سطح جهان سازمان های نظارتی غذاهای دستکاری شده ژنتیک را بر طبق نظریه برابری واقعی تایید میکنند
 • مثال جنون گاوی و گاوی سالم
 • برابری واقعی در حجم و اندازه و وزن – اما این دو گاو برابری واقعی دارند؟
 • مطالعات بر روی سویا، کانولا، برنج، ذرت نشان داده اند که برابری واقعی بین محصولات دستکاری شده ژنتیک و طبیعی وجود ندارد

Lappé M, Bailey B, Childress C, Setchell KDR. Alterations in clinically important phytoestrogens in genetically modified herbicide-tolerant soybean. J Med Food. 1999;1:241–۲۴۵٫

Padgette SR, Taylor NB, Nida DL, et al. The composition of glyphosate-tolerant soybean seeds is equivalent to that of conventional soybeans. J Nutr. 1996;126:702-16.

Shewmaker C, Sheehy JA, Daley M, Colburn S, Ke DY. Seed-specific overexpression of phytoene synthase: Increase in carotenoids and other metabolic effects. Plant J. 1999;20:401–۴۱۲X.

Jiao Z, Si XX, Li GK, Zhang ZM, Xu XP. Unintended compositional changes in transgenic rice seeds (Oryza sativa L.) studied by spectral and chromatographic analysis coupled with chemometrics methods. J Agric Food Chem. 2010;58:1746-54. doi:10.1021/jf902676y.

European Food Safety Authority (EFSA) GMO Panel. Opinion of the scientific panel on genetically modified organisms on a request from the Commission related to the notification (reference C/DE/02/9) for the placing on the market of insect-protected genetically modified maize MON 863 and MON 863 x MON 810, for import and processing, under Part C of Directive 2001/18/EC from Monsanto. EFSA J. 2004;2004:1

اسلاید ۱۰ :

آیا محصولات دستکاری شده ژنتیک ایمن هستند؟

 • متاسفانه مطالعات ایمنی غذایی عمیق نادر است.
 • عدم دسترسی به تخم های دستکاری شده ژنتیک و انواع غیر دستکاری شده ژنتیک
 • دانشمندانی که سعی کرده اند تحقیقاتی در این حوزه انجام دهند و ریسک استفاده از محصولات دستکاری شده ژنتیک را نشان داده اند مورد تهدید و مواخذه قرار گرفته اند و حتی شغلشان را از دست داده اند