لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Neuroendocrinology In labor and birth توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Neuroendocrinology In labor and birth قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

سیستم های کنترل کننده اعمال بدن

 • اندوکرین:

انتقال شیمیایی به واسطه هورمونها

 • عصبی:

   سلول به سلول بدون واسطه خونی با واسطه عصبی

اسلاید ۲ :

عوامل موثر بر سیر لیبر و زایمان

 • هورمون ها Hormones

اکسی توسین و آدرنالین

 • نوروترنسمیترهاNeurotransmitters

نورآدرنالین ، آندورفین و سروتونین

اسلاید ۳ :

Cortisol

Prostaglandins

Progesterone

Estrogen

Relaxin

Oxytocin

Endorphin

Adrenaline and noradrenaline

Prolactin

اسلاید ۴ :

کورتیزولCortisol

 • هورمون استرس
 • تولیدتوسط جفت
 • با افزایش سن بارداری، تولید بیشتر
 • حداکثر مقدار در زمان زایمان

اسلاید ۵ :

کورتیزولCRH,Cortisol

 • CRHتوسط جفت و هیپوتالاموس
 • افزایش درهفته ۶-۸ بارداری
 • سبب سکون در طول بارداری و افزایش انقباضات رحمی این تناقض در عملکرد به اثرات CRHR1 آن است که درفاز زایمان عمل نمیکند
 • تمایل CRH به CRHH1 ……….فعال شدن CAMP………مهار تولید IP3وتثبیت Ca
 • در میومتر درحال زایمان ……..فعال شدن ۲ پروتئین G q,i………افزایش Ca ……..IP3 انقباضات رحمی
 • موجب افزایش تاثیر اکسی توسین
 • تحریک ترشح سورفاکتانت
 • رسیدن ریه جنین
 • افزایش ترشح پروستاگلاندین در مایع آمنیون
 • تحریک آدرنال جنین برای ترشح استروژن
 • ترشح بوسیله اندورفین
 • مهار بوسیله استروژن و پروژسترون

اسلاید ۶ :

پروستاگلاندینProstaglandins

 • ۲آنزیم اصلی در سنتز آن سیکلواکسیژناز ۱و۲……PGD2ناپایداروPGH2 این آنزیمها هدف خیلی از NSAID
 • PGH2……..PGF2α,PGE2,PGI2 که باعث شلی ماهیچه صاف عروق و اتساع عروق
 • در طول بارداری باعث شلی میومتر وباشروع زایمان انقباض رحمی
 • هورمون التهاب
 • اثرات متفاوت و عمدتا یوتروتونیک
 • تولید بوسیله آمنیون وکوریون
 • افزایش در اواخر بارداری
 • نازک شدن دیواره پرده ها و اجازه پاره شدن پرده ها
 • نرم شدن سرویکس
 • القای انقباضات

اسلاید ۷ :

پروژسترونProgesterone

 • تجویزپروژسترون ازپیشرفت زایمان جلوگیری میکند
 • آنتاگونیست پروژسترونRU486 درمراحل انتهایی چرخه تخمدان باعث القا خونریزی پریود
 • باافت پروژسترون آماده سازی سرویکس وافزایش حساسیت میومتر به یوتروتونیک
 • هورمون شل کننده رحم
 • مقادیر بالا موجب مهار انقباضات رحم
 • کاهش حساسیت گیرنده ها در اواخر بارداری

اسلاید ۸ :

استروژن

 • استروژن باعث القا زایمان وپروژسترون باعث مهار آن
 • در انسان حضور هر دو باعث حفظ سکون رحمی میشود ولی ………افزایش PR
 • مخالف اثر پروژسترون
 • تقویت انقباضات

اسلاید ۹ :

اکسی توسین

 • نام: هورمون عشق
 • محل ساخته شدن: هیپوتالاموس
 • اولین یوتروتو.نیک و نانوپپتید
 • محل ذخیره شدن و آزادسازی: هیپوفیز خلفی

استروژن با افزایش  Rاکسی توسین و پروژسترون باتجزیه رسپتور  ….مهار اکسی    ………حفظ سکون رحمی

اسلاید ۱۰ :

اکسی توسین

نقش در سیستم باروری

 • در تخمک گذاری و قاعدگی
 • در فعالیت جنسی و ارگاسم
 • در حاملگی
 • در زایمان
 • در شیردهی