لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت PLC توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت PLC قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 • مدار هاي فرمان
 • مدارهاي منطقي
 • PLC

اسلاید ۲ :

مدار هاي منطقي

 • سيستم هاي اعداد
 • تبديل مبناهاي مختلف به يكديگر
 • عمليات رياضي
 • اّشنايي با گيت ها مختلف منطقي
 • منطق گيت هامختلف
 • اّشنايي با اّي سي هاي معروف
 • مدارهاي منطقي تركيبي
 • مدارهاي منطقي ترتيبي
 • طراحي مدارهاي كنترل ديجيتال

اسلاید ۳ :

سيستم هاي اعداد

 • سيستم دهدهي يا اعشاري يا دسيمال
 • سيستم دو دويي يا باينري
 • سيستم مبناي هشت يا اكتال
 • سيستم مبناي شانزده يا هگزادسيمال

اسلاید ۴ :

سيستم دهدهي يا اعشاري يا

Decimal

اسلاید ۵ :

سيستم دودويي يا باينري

اسلاید ۶ :

سيستم مبناي هشت

اسلاید ۷ :

سيستم مبناي شانزده يا

اسلاید ۸ :

تبديل مبناها به يكديگر

تبديل  اعداد  غير  د هد هي به د هد هي  

تبديل  اعداد د هد هي به  غير  د هد هي  

اسلاید ۹ :

تبديل مبناها به يكديگر

تبديل  اعداد  غير  د هد هي به د هد هي   

ارزش ارقام يك عدد را در همان مبنا با هم جمع مي نماييم                

اسلاید ۱۰ :

تبديل  اعداد د هد هي به غير د هد هي  

از مبناي ۲ به مبناي ۱۶ و ۸                        

از مبناي ۱۶و ۸  به مبناي ۲