لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Rheology Seminar Barcelona 2000 توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Rheology Seminar Barcelona 2000 قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  • Introduction
  • Definition of Viscosity, Shear Stress, Shear Rate
  • Measuring Viscosity
  • Definitions Flow Behaviour
  • Determination of Thixotropy
  • Determination of Yield Stress
  • Flow Behaviour and Application
  • Shear rate calculations of real applications
  • Errors
  • Calibration of instruments

اسلاید ۲ :

How is rheology defined?

uRheology –  the “science of flow”

uRheometry –   the experimental determination of   flow behaviour

  today too:   of visco-elastic    material properties

اسلاید ۳ :

What´s rheology useful for?

Flow behaviour and material properties influence:

uProcessing

uProduct Stability

uCustomers Acceptance

Rheology delivers characteristics for

Processing, Product Stability and Customers Acceptance!

اسلاید ۴ :

How is viscosity defined?

Viscosity can be determined indirectly by:

Shear Stress   Shear Rate

اسلاید ۵ :

Typical shear rates

uApplication  Shear rate (s-1)

uSedimentation  ۱۰-۶ – ۱۰-۴ 

uPhase separation  ۱۰-۶ – ۱۰-۴ 

uLeveling, running  ۱۰-۱ – ۱۰۱ 

uExtrusion  ۱۰۰ – ۱۰۲ 

uDip Coatings  ۱۰۱ – ۱۰۲ 

uChewing  ۱۰۱ – ۱۰۲ 

uPumping, stirring    ۱۰۱ – ۱۰۳ 

uBrushing  ۱۰۱ – ۱۰۴ 

uSpraying  ۱۰۳ – ۱۰۴ 

 

اسلاید ۶ :

Design of Sensors

Cylindrical Sensors

– thin liquids

  (large rotor surface)

– filled systems

   (wide gaps)

Plate-Cone

– thick substances

– easy to clean

– no particles

– high shear rates

Plate-Plate

– dynamic measurements

   (oscillation)

– inhomogeneous materials

   (particles, fibres)

اسلاید ۷ :

HAAKE RotoVisco® ۱

uSpecifications
 ۰٫۰۱۲۵ to 1000 rpm

u 0.1 to 5 Ncm

uSensor Systems
cylinders, plate-cone, parallel plates, special rotors

uTemperature range
up to 350°C

uOptions
remote control per display control unit or computer control, QC features

 

اسلاید ۸ :

HAAKE Viscotester® VT550

uSpecifications
۰٫۵ to 800 rpm            ۰٫۰۱ to 3 Ncm

uSensor Systems
cylinders, plate-cone, parallel plates, special rotors

uTemperature range
up to 150°C

uOptions
manual or computer control, implemented and free programmable speed rows and procedures

u

اسلاید ۹ :

HAAKE RheoStress®

uSpecifications
۰٫۰۱ to 1200 rpm (CR);
۰٫۲
mNm to 15 Ncm

uSensor Systems
cylinders, plate-cone, parallel plates, special rotors

uTemperature range
-۱۰۰°C to 200°C (liquid)

uSpecial Applications
High pressure cell             (up to 100 bar/200°C),

  high temperature (up to 500°C),

  normal force sensor

اسلاید ۱۰ :

Pumping, Mixing and Embottling

Rheologically relevant quantities:

uuViscosity as function of shear rate h=f(g)

uViscosity as function of time h=f(t) (     Thixotropy)

Result: Parameters

for pump design, possible flow rates, thickening!