لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت Strategic Management Concept and Cases توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت Strategic Management Concept and Cases قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

ويژگيهاي برنامهراهبردي

راسل  اي كاف ويژگي‌‌هاي برنامهريزي راهبردي را چنين تعريف ميكند:

به دور از جزئيات

سراسر سازماني

به دور از اجرا

  • راهبرد قاعده كلان مرحلهمند تصميم براي سراسر سازمان

راهبرد از كليتر كردن قواعد جزئي به كمك تلفيق و دستهبندي حاصل ميشود.

  • راهبرد يا از جزئيات حاصل ميشود و يا از كليات (چشمانداز)

قاعدهاي كه براي همه مراحل مراحل مصداق دارد راهبرداست و قاعدهاي كه فقط در يك مرحله مصداق دارد سياست است .

كاستيها، قوتها،تهديدات و فرصت‌‌ها مصاديق جزئي هستند كه با تلفيق آنها ميتوان به سياستها و راهبرد‌‌ها رسيد.

اسلاید ۲ :

برنامه‏ريزي استراتژيك(Strategic Planning)

تعريف: عبارت است از تهية برنامه متناسب براي تطبيق قابليت‏هاي دروني با شرايط ويژة محيطي و ارزيابي قابليت‏هاي دروني يا

تعيين قدم‏هاي لازم جهت پيش‏بيني نقطة تعادل(Equilibrium)  سازمان با محيط و تنظيم استراتژي جديد

به‏عبارتي ديگر:

كليه اقداماتي كه به تعريف اهداف و تعيين استراتژي مناسب براي دستيابي به آن هدف منجر مي‏شود

در واقع روش سيستماتيكي است كه فرايند مديريت استراتژيك را تأئيد و پشتيباني مي‏كند و قابليت  تعيين چگونگي برنامه(Plan)  به اقدام (Action)  را ندارد و به‏تنهايي،  سبب ايجاد شكاف ميان استراتژي تعيين شده و نتايج بدست آمده مي‏شود

اضافه شدن جنبه‏هاي سازماني كارآفرينانه و رهبري به برنامه‏ريزي استراتژيك همان مديريت استراتژيك مي‏باشد

 بزرگترين مشكل مديريت استراتژيك، ايجاد خاصيت اجرائي برنامة استراتژيك مي‏باشد

اسلاید ۳ :

ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك

به تاثير عوامل خارجي توجه مي‏كند

آينده‏نگر است

نوعي برنامة بلندمدّت است

مديريت عالي مسئول آن مي‏باشد

زمينة اساسي براي تمامي برنامه‏هاي ديگر در سطوح سازماني را ترسيم مي‏كند

موجب هدايت تمامي سازمان مي‏شود

به‏علت تجسم بهتر و دقيق آينده، امكان رسيدن به‏اهداف بيشتر است

بدون برنامه‏ريزي عملياتي قابل اجرا نمي‏باشد

در واقع برنامه‏ريزي استراتژيك به دو سوال پاسخ مي‏دهد

اسلاید ۴ :

مراحل فرآيند برنامه ریزی استراتژيك

تحليل، شناخت و هدف‏گذاري(Goal Setting)

تدوين استراتژي(Strategy Formulation)

اجراي استراتژي(Strategy Implementation)

ارزشيابي و كنترل(Evaluation & Control)

اسلاید ۵ :

تحليل، شناخت و هدف‏گذاري

تجزيه و تحليل وضع موجود

شناخت مسائل استراتژيكي

شناخت عوامل محيطي

شناخت فرصت‏ها و تهديدهاي محيطي

شناخت نقاط قوّت و ضعف دروني

تجزيه و تحليل فرصت‏ها و تهديدهاي محيطي و نقاط قوّت و ضعف دروني(SWOT Analysis)

ارزيابي مجدد مأموريت و اهداف

تنظيم گزينه‏هاي مختلف استراتژي

اسلاید ۶ :

ذي‏نفع‏ها(Stakeholders)

 فرد، گروه يا سازمان كه مي‏تواند بر سازمان تاثير گذارد و يا از آن تاثير بپذيرد و علاوه‏ بر اين‏كه در فرايند مديريت استراتژيك مي‏بايستي علائق آن‏ها در نظر گرفته شود، در فرايند برنامه‏ريزي استراتژيك نيز مي‏بايستي مشاركت داشته باشد

به ترتيب زير:

شناسائي همة ذي‏نفع‏ها

تعيين اهميّت هر‏يك از آن‏ها

مشخص كردن ديدگاه‏ها، معيار رضايت و اهداف آن‏ها

تأثير آن‏ها بر برنامه‏هاي اجرائي

اسلاید ۷ :

 شناسائی مشتریان و نیازهای آنها

به سئوالات ذیل پاسخ دهید:

۱- چه کسانی خدمات را مصرف یا دریافت می کنند؟

۲- چه کسانی از عملکرد سازمان سود می برند ؟ ( داخلی و خارجی)

۳- مشتریان خارج سازمان چه کسانی هستند؟

۴- مشتریان داخل سازمان چه کسانی هستند؟

۵- عملکرد مناسب سازمان از نظر مشتریان چیست؟( داخلی و خارجی)

۶- آیا سازمان دیگری وجود دارد که نیاز مشتریان را رفع کند؟

اسلاید ۸ :

چشم‏انداز(Vision)

تعريف: چشم‏انداز يعني آن‏چه كه در آرزوي دست‏يافتن به آن مي‏باشيم.

 چشم‏انداز حالت آرماني داشته و كمّي نمي‏باشد و به سوال زير پاسخ مي‏دهد:

 آن‏چه مي‏خواهيم بشويم ؟

در بيان آن بايستي سه موضوع در نظر گرفته شود:

مقصود

توجيه

فايده

ضمناً موارد زير در نوشتن چشم‏انداز مي‏بايستي رعايت گردد

آرزو روشن براي آينده در نظر گرفته شود

چالش‏برانگيز و معني‏دار باشد

محكم ولي انعطاف‏پذير باشد

ساده، كوتاه و به‏يادماندني باشد

مثال: به‏منظور تأمين، حفظ و ارتقاي سطح سلامت مردم استان آذربايجان غربي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آ-غ بر‏آن‏است، در ۱۰ سال آينده، از نظر شاخص‏هاي اصلي بهداشتي و درماني، از ردة ۵ دانشگاه آخر كشور، به سطح  ۵ دانشگاه اول كشور، ارتقا يابد

اسلاید ۹ :

چشم‌انداز استراتژيك Vision

   ٌWhere we are going ? 

 نقشه راه آينده سازمان ، دورنماي همه جانبه و گسترده سازمان است .

 تمركز ما در مورد آينده تكنولوژي ، محصول ، مشتريان و امور مهم چه خواهد بود ؟

 شركت در كجا قرار خواهد گرفت ؟

 تصويري است از آينده سازمان

اسلاید ۱۰ :

ویژگی چشم انداز:

۱٫خلاصه

۲٫قابل درک، ساده و روشن

۳٫الهام بخش و چالشی، آرمانی و ترغیب کننده ۴٫برای مشتریان قابل باور         

  1. در راستای رسالت

۶٫نقطه تفاهم مشتریان

۷٫قابل انعطا ف

۸٫توصیف کننده خدمات آینده