لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت TCA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت TCA قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

کاربردها:افسردگی،میگرن،دردهای نروپاتیک،بی اختیاری ادراری،اختلال توجه وبیش فعالی

بین ۱۹۹۳تا۱۹۹۷حدود۹۵%مرگهای مسمومیت مربوط بودند!بویژه با داتپین وآمیتریپتیلین         TCAبه

درآمریکاتا۱۹۹۳ علت اصلی مرگ

اسلاید ۲ :

فارماکولوژی

مهارپره سیناپتیک بازجذب  نوراپی نفرین وسروتونین

افزایش تعداد وعملکردرسپتورهای مرکزی بتا وسروتونین

آنتاگونیست رقابتی گیرنده های موسکارینی

آنتاگونیست محیطی رسپتورهای آلفا آدرنرژیک

اثرات تثبیت کنندگی غشاء

مهارگابا

اسلاید ۳ :

فارماکوکینتیک وتوکسیکوکینتیک

جذب سریع گوارشی

پیک اثر۲-۸ساعت بعدازجذب

باز ضعیف

بسیار لیپوفیل

حجم توزیع بالا

پروتئین باندینگ بالا

نیمه عمر۷-۵۸ساعت

۵%دفع ادراری بدون تغییر

اسلاید ۴ :

آستانه توکسیسیته پایین

۱۰-۲۰میلیگرم پرکیلو

بلع بیش از ۱گرم

اسلاید ۵ :

پاتوفیزیولوژی

مهار کانالهای سریع سدیمی:طولانی شدن فاز صفردپولاریزاسیون درسیستم پورکنژومیوکارد بطن

ًًQRS طولانیًًًً –شیفت به راست قسمت انتهایی محورQRS والگوی بلوک باندل راست

اسلاید ۶ :

علت هیپوتنشن ۱-دپرسیون مستقیم میوکارد۲-داون رگولاسیون رسپتورهای آلفا آدرنرژیک ۳-وازودیلاتاسیون محیطی ناشی ازبلوک آلفا آدرنرژیک

دلیریوم وآژیتاسیون به علت اثرات آنتی کولینرژیکی

تشنج به علت افزایش منوآمینهاواثرات آنتی دوپامینرزیکی وآنتی کولینرژیکی ومهارکانالهای سدیمی ومهارگابا

اسلاید ۷ :

تظاهرات قلبی عروقی

علت عمده مرگ ومیر

QRS    طولانی

انحراف به راست قسمت انتهایی QRS(تی۴۰)

طولانی شدن فاصله PRوQT تصحیح شده

شایعترین دیس ریتمی:تاکی کاردی سینوسی

شایعترین دیس ریتمی منجر به مرگ تاکی کاردی بطنی

عوامل مستعد کننده ونتریکولار تاکی کاردی:هیپوکسی،اسیدوز،تشنج،هیپرترمی،بتاآگونیست آدرنرژیکها

شایعترین علت مرگ :هیپوتنشن مقاوم به درمان

اسلاید ۸ :

تظاهرات سیستم عصبی مرکزی

تظاهرات اولیه:تشنج ووضعیت ذهنی متغیر

دیلیریوم،دیس اریانتاسیون،آژیتاسیون،رفتارهای سایکوتیک

لتارژی،کوما

تشنج:ژنرالیزه-خود محدود-کوتاه مدت-اغلب طی ۱-۲ساعت بعدازبلع

درطی تشنج یادقایقی بعد :بدترشدن اختلالات همو دینامیک ودیس ریتمی بطنی وهیپوتنشن       اسیدوزناشی ازتشنج سبب بدتر شدن عوارض قلبی عروقی می شود.

اسلاید ۹ :

اثرات آنتی کولینرزیک

می توانند زودرس یا تاخیری باشند

مردمکهای دیلاته با واکنشهای ضعیف به نور

خشکی دهان

پوست خشک قرمز

احتباس ادراری

ایلئوس

اسلاید ۱۰ :

آموکساپین:

عوارض کاردیو وسکولار پائین

شانس تشنج بالابه صورت متعددواستاتوس