لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت WELDING INSPECTION توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت WELDING INSPECTION قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تاثير خواص منطقه ي تحت تاثير حرارت بر كيفيت و مقاومت جوش :

 • انتقال حرارت از حوضچه به فلز مبنا، از بخشهاي اساسي فرآيند انجماد مي‌باشد.
 • اين واكنشهاي متالورژي بر خواص مكانيكي اتصال جوش تاثير مي گذارند، يعني مقاومت كششي و مقاومت ضربه‌اي را كم مي كنند و سختي را زياد مي‌كنند و يا ترك تشكيل مي دهند.
 • فولادهاي ساختماني در منطقه تاثير حرارت تمايل به سخت شدن دارند، زيرا سرعت سرد شدن اتصالات جوش داده شده طوري است كه حالتي شبيه به عمليات حرارتي آب دادن پيش مي‌آورد.
 • ميزان سخت شدن در درجه اول به تركيب شيميايي فولاد بستگي دارد.

اسلاید ۲ :

. براي سهولت بحث پيرامون مسائل جوشكاري از شاخص مشهور ” كربن معادل ” استفاده مي شود.

 • كه فرمول كربن معادل طبق استاندارد انگليس عبارتست از:

كه در آن  C = كربن،   Mn = منگنز ،  Cr = كرم،  Mo = موليبدن،   V= واناديوم   ، Ni = نيكل   و  Cu = مس  مي باشد.

 • بطور كلي ، فولادهاي با كربن معادل كمتر از ۳۸/۰ درصد كربن در منطقه تاثير حرارت سخت نمي‌شوند، در حاليكه فولادهاي با كربن معادل ۵۰/۰ درصد ممكن است، سختي هم تراز با سختي فولاد ابزار عمليات حرارتي شده بدست آورند.

اسلاید ۳ :

 • پيش گرم كردن فلز مبنا، هيدروژن را در ناحيه وسيعي پراكنده كرده و تمركز آن را در ناحيه سخت شده كم مي‌كند. علاوه بر آن، پيش گرم كردن سرعت سرد شدن را كند كرده و حداكثر سختي را تقليل مي دهد.

اسلاید ۴ :

رقيق شدن و يكنواختي جوش:

 • رقيق شدن براي اتصال فلزات غير همجنس و براي جوشكاري قطعه روكش از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
 • در چنين مواردي با استفاده از لايه ي حايل- Buffering -(جوش با تركيب مشخص روي لبه‌ها قبل از جوشكاري دو لبه به يكديگر) مي توان رقيق شدن را به حداقل رسانيد.
 • اگر تركيب شيميايي فلز پر كننده و فلز مبنا خصوصاً در جوشكاري قوسي تنگستني با گاز خنثي تفاوت زيادي داشته باشد، يكنواختي فلز جوش كمتر خواهد بود.

اسلاید ۵ :

يافتن درصد عنصر در فلز مبنا:

 • براي پيدا كردن تركيب جوش با رقيق شدن معلوم، عدد تركيب فلز پركننده و فلز مبنا در دو مقياس بالا و پايين با يك خط راست بهم وصل شود، از نقطه برخورد خط مزبور با خط افقي مربوط به رقيق شدن معلوم، اگر خط قائمي رسم شود محل برخورد اين خط قائم با هر يك از مقياسهاي بالا و پايين، عدد تركيب جوش بدست مي‌آيد

اسلاید ۶ :

اکسيژن در جوشکاری :

 • درجه حرارت بالاي قوس بعضي از مولكولهاي اكسيژن و ازت را شكسته، آنها را به اكسيژن و ازت اتمي تبديل مي‌نمايد. گازهاي اتمي از حالت ملكولي آنها مهاجم تر هستند.
 • اكسيژن يكي از عوامل مضر براي جوشكاري فولاد است، زيرا در درجه حرارت زياد جوشكاري، ميل تركيبي اكسيژن با آهن خيلي زياد بوده و تشكيل اكسيد آهن مي دهند.
 • اگر طول قوس زياد باشد، فلز مذاب در حال عبور از الكترود به قطعه كار تماس بيشتري با اتمسفر داشته و ممكن است اكسيژن بيشتري جذب نمايد.

اسلاید ۷ :

انتقال عناصر از فلز پر كننده به حوضچه جوش:

 • در جوشكاري اكسي استيلن يا جوشكاري قوسي تنگستني با حفاظت گاز خنثي، نسبت عناصر آلياژي از دست رفته به وسيله اكسيداسيون حتي با وجود افزودنيهاي آكتيو نظير تيتانيوم كم است.
 • وقتي كه فلز از الكترود لخت يا روپوش دار در جوشكاري قوسي انتقال پيدا مي‌كند، مقدار عنصر آلياژي هم بوسيله واكنشهاي گاز- فلز و هم بوسيله واكنشهاي سر باره – فلز تغيير مي‌كند.
 • در جوشكاري گازكربنيك بدن توجه به درصد كربن در سيم جوش، درصد كربن جنس جوش به حدود ۱۲/۰ درصد ميل مي‌كند.
 • سيلسيم و منگنز نيز ممكن است به اكسيد شوند، ولي درصد اين عناصر در فلز جوش به مقدار زيادي به تركيب سرباره بستگي دارد.

اسلاید ۸ :

خواص مكانيكي فلز جوش :

 • از نظر مقاومت كششي روشهاي جوشكاري به دو گروه تقسيم بندي مي‌شوند:

– گروهي كه نقطه تسليم جوش آنها به مقدار قابل ملاحظه‌اي بالاتر از فلز مبنا است.(سرعت سرد شدن زياد است) مانند  جوشكاري الكترود دستي و جوشكاري با محافظت گاز.

 – گروهي كه مقاومت تسليمي و نهائي جوش آنها مشابه فلز مبنا مي‌باشد. ( سرعت سرد شدن کم می باشد) مانند جوشكاري زير پودري، جوشكاري الكتريكي سرباره‌اي و جوشكاري گاز.

 • در جوشكاري سرباره‌ي الكتريكي و تاحد كمتري در جوشكاري زير پودري دانه هاي فلز جوش نسبتاً درشت بوده و مطابق با آن نقطه تسليم جوش كمتر است.

اسلاید ۹ :

جوش حاصل از جوشكاري چند پاسه فولاد كربني رويهم رفته داراي مقاومت تسليم كمتری از جوشهاي تك پاسه است ، ولي خواص ضربه‌اي بهتري دارد.

اسلاید ۱۰ :

عوامل حاكم بر ترك خوردن منطقه تاثير حرارت در اتصالات جوشي فولادهاي ساختماني :

 • سختي منطقه تاثيرات حرارت به سرعت سرد شدن و كربن معادل بستگي دارد .
 • (ب ) اگر سختي منطقه تاثير حرارت از سطح بحراني زيادتر شود، خطر ترك خوردن وجود دارد.
 • (ج ) سختي قابل اغماض به مقدار هيدروژن موجود در جوش بستگي دارد. يعني اگر مقدار هيدروژن كم باشد، سختي بالاتر يا بعبارت ديگر سرد شدن سريعتر مجاز است.
 • (د ) براي هر تركيبي از معادل كربن و مقدار هيدروژن، سرعت سرد شدن معيني وجود دارد كه سختي بحراني را تعيين مي‌كند.
 • (ه ) در عمل، سرعت شدن با ورودي حرارت ، پيش گرمايش و ضخامت كنترل مي شود .