لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پتورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پتورپوینت آشنایی کامل با لباس اقوام اجتماعی ایران قرار داده شده است 2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید 3-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی 4 ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد 4-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد 5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

تنوع لباس در دوره هاي مختلف ايران وتاثيري كه برروي پوشش مردم گذاشته در دوره ايلامها شاهكار جالبي در مورد لباس انجام گرفته وبراساس يافته هاي كه در تپه سيلك كاشان داريم كه از ۵۰۰۰سال قبل از اين تاريخ ،ايلاميها لباس براي خود مي دوختند وهمين نوع طراحي ودوخت براي دوره هاي بعد الگويي بوده وبدين ترتيب مادها نيز در تهيه ونوع دوخت لباسها ي خود از ايلاميها الگو مي گرفتند .

بدون ترديد شاخصهاي اجتماعي ،اقتصادي،فرهنگي وحرفه هاي اديان مختلف وغيره ازجمله مسائلي هستند كه در پديد آمدن لباس سير تحول ويا ازبين رفتن لباس تاثير داشته اند ،بطور مثال ايران بعنوان يك كشور ي كه داراي آب وهواي متعدل وچها فصل سبب شده كه تنوع لباس بيشتر باشد وقرار گرفتن ايران در موقعيت خاص جغرافيايي يعني پل ارتباطي ميان شرق و غرب ودر مسير راه ابريشم باعث شده كه در ايران بيش از ساير كشور ها ي متمدن آن روز البسه (سرپوش،تن پوش، پاپوش)متنوع شود .

اسلاید ۲ :

همچنين تاثير پذيري از اعتقادات مذهبي وباورهاي مردمي ،چنانچه در بررسي هاي انجام شده از سفالهاي متعددبدست آمده از تپه هاي سيلك كاشان مشخص شده كه مي توان استنباط نمود كه لباسهاي رايج مربوط به آيين هاي مذهبي بوده ويا برنز هاي بدست آمده در كاوش هاي باستناشناسي  لرستان ،نشان مي دهد كه اعتقادات مذهبي چقدر در شكل وطرح لباس تاثير گذاشته از ديگر نمونه هاي آن مي توان به نيلو فر آبي جهت نقشهاي لباس نام برد .

اسلاید ۳ :

نیلوفر آبی :

در آيين پيشنيان نماد تقدس بوده ويا با اشكال مختلف بصورت قلعه كه نشات گرفته ازآتشكده هايي بوده كه نشان مهر پرستي را درايران را مي نماياند وايرا در زمان پيش از اسلام با تاثير هنر دوران ساساني اوج قدرت بوده اين تاثير حتي تا دوران صفويه نيز ديده شده .در اوايل دوران اسلامي به دليل پيشرفت همه جانبه هنر ساساني ابتدا طراحي لباس بدون تغيير باقي مانده وبه اين سادگي تاثير نپذيرفت اما پس از برقراري ارتباط با اعراب يك سري خطوط ونقوش كوفي (سده هاي دوم ،سوم ،چهارم )در لبه هاي آستين وبازو بند و…مشاهده مي شود .

اسلاید ۴ :

در دوران صفوي 

در دوران صفوي که اوج قدرت ايرانيان بويژه در زمينه هنر ومعماري پس از اسلام است كه لباس بعنوان جزيي از هنر در انواع مختلف آن ظاهر مي شود وبدليل اينكه اولين ارتباطات ايران در اروپا شكل مي گيرد متنوع ترين نوع لباس از نظر نقش ،شكل ونوع وجنس پارچه پذيرش عمومي را داريم ويا در دوره افشاريه تاثير پذيرفتن از نوع پوشش هنديان به چشم مي خورد واين مسير همچنان باقي است تا زمان قاجاريه كه البته بيشتر در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار وسفرش از فرانسه به بعد ومشاهده با بالرين ها در آنجا طراحي واستفاده از دامن هاي كوتاه رايج مي شود واين مختص لباسهاي خانمها بوده كه شليته وتنبان با چين زياد استفاده مي كردند .

اسلاید ۵ :

دین زرتشتی

زرتشت در حدود بیش از هزار سال (و به روایاتی بیش از هزاران سال) پیش از میلاد مسیح، در کتاب یسنا بر عفت سرشتین در کنار پوشش ظاهری پافشاری کرده‌است.
بر پایهٔ آنچه موبد «رستم شهرزادی» گفته‌است، پوشش زن باید به گونه‌ای باشد که حتا یک تار موی او نیز آشکار نگردد. در خرده اوستا، چنین آمده‌است: «همگان نامی ز تو بر گوییم و همگان سر خود را می‌پوشیم و آن گاه به درگاه دادار اهورمزدا نماز می‌کنیم».

اسلاید ۶ :

دوران پهلوی

ورود اجناس و البسه گوناگون اروپایی و حضور خیاطان و طراحان فرانسوی، و تقلید از آنها، کم کم، باعث تغییراتی مهم در وضع لباس ایرانیان و خصوصا زنان ایرانی شد. به این ترتیب که، از طول و عرض چادر کاسته شد و چاقچور و روبنده در میان جوانان، اکثرا از بین رفت و پیچه عمومیت یافت، شلوار کشی تبدیل به جوراب های ساقه بلند ماشینی شد، پیراهن و شلیته و شلوار و چادر کمری جای خود را به پیراهن های بلند یک تکه که بلندی آن بر حسب مد روز تغییر می کرد، دادند و به جای ارخالق و نیم تنه، کت و ژیلت و بلوز به طرز دوخت اروپایی معمول شد و پارچه های زری و مخمل و تور، به کرپ و ساتن و کرپ دشین و ژرژت و.. . تغییر یافت.چنانچه گفته شد، با نگاهی به تاریخ تحول پوشاک زنان در ایران خواهیم دید که تغییر و تحولات لباس زنان از اندرونی و زنان درباری شروع شده و به طبقات و اقشار دیگر جامعه سرایت کرده است، این تقلید بنا به موقعیت اجتماعی افراد و به تناسب و توانایی آنها در انتخاب نوع و جنس پارچه و تزیین آن تفکیک می شده است. در زمان رضا شاه که پوشاک ادامه دروه قبل است، بیشتر زنان اعیان و اشراف لباس های اروپایی به تن می کردند اما هنگام خروج از منزل روی آن چادر می پوشیدند.

اسلاید ۷ :

انقلاب اسلامی

تحولات سیاسی ایران پس از انقلاب در جامعه زنان بی تأثیر نبود، به ویژه آنکه احزاب سیاسی و گروههای متعدد مسئله تعلیم و تربیت زنان و اصلاح وضعیت آنان را در رأس برنامه خود قرار داده بودند. آنان یکی از عوامل اصلی متمدن بودن را حضور زنان در عرصه اجتماع می‌دانستند و مانع اصلی این حضور را در سبک و شیوه زیستی و سنتی جامعه و نوع پوشاک جست وجو می‌کردند. بنابر این به دنبال یک سری انتقادات نسبت به حضور زنان در منازل، خواستار حضور آنان در جامعه بودند. بدین منظور یک جریان پنهان اما مستمر با بیان آزادی زن از اسارت، بین تجددخواهان بروز کرد. اینان خواستار حضور زن در عرصه اجتماعی بودند و از وضع حجاب سخن به میان می‌آوردند.