آشنايي با اداره فرهنگ و ارشاد خرمدره

انجمن هنرهای تجسمی شهرستان خرم دره
انجمن ادبيات داستانی شهرستان خرم دره از سال ۸۱ فعاليت خود را زطر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره شروع نمود و در مورخه ۴/۱۰/۸۴ تحت شماره ۲۲ به ثبت رسيده و موضوع فعاليت اين انجمن به شرح ذيل است :
۱ – رشد و تعالی هنر داستان نويسی در سطح شهرستان
۲ – شناسايی هنرمندان عرصه داستان نويسی و تشويق و ترغيب آنها برای فعاليت بيشتر در عرصه های هنری
۳ – پرداختن به مقوله داستان نويسی بصورت تخصصی با استناد به روشهای نوين آموزش داستان نويسی
۴ – آشنايی جوانان علاقمند با داستان نويسان برجسته جهان و آثار هنری آنها
۵ – جذب کودکان و نوجوانان علاقمند و مستعد هنر داستان نويسی و آموزش آنها در جهت شکوفايی
۶ – تشکيل زير مجموعه ای برای کودکان و نوجوانان نويسنده در انجمن
۷ – ترويج و توسعه اسلامی و اشاعه آن
۸ – ترغيب زنان برای فعاليت هنری و ارائه آثار برای رشد تعالی بيشتر
۹ – تشکيل کنگره ها و جشنواره های فرهنگی در زمينه داستان نويسی
۱۰ – برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی
۱۱ – ايجاد همدلی و هماهنگی در محيط انجمن و شناخت مشکلات آنها و بالا بردن سطح آگاهی های هنری فرهنگی اعضاء

۱۲ – تدوين و ارائه طرح ها و برنامه های فرهنگی و هنری به مسئولان و مقامات و اقدام به ايجاد مراکز مشاوره در زمينه ادب و هنر
۱۳ – تلاش برای تامين بودجه انجمن از طريق فعاليت انجمن .
انجمن ادبيات داستانی شهرستان خرم دره از سال ۸۱ فعاليت خود را زطر نظر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره شروع نمود و در مورخه ۴/۱۰/۸۴ تحت شماره ۲۲ به ثبت رسيده و موضوع فعاليت اين انجمن به شرح ذيل است :

۱ – رشد و تعالی هنر داستان نويسی در سطح شهرستان
۲ – شناسايی هنرمندان عرصه داستان نويسی و تشويق و ترغيب آنها برای فعاليت بيشتر در عرصه های هنری
۳ – پرداختن به مقوله داستان نويسی بصورت تخصصی با استناد به روشهای نوين آموزش داستان نويسی
۴ – آشنايی جوانان علاقمند با داستان نويسان برجسته جهان و آثار هنری آنها
۵ – جذب کودکان و نوجوانان علاقمند و مستعد هنر داستان نويسی و آموزش آنها در جهت شکوفايی
۶ – تشکيل زير مجموعه ای برای کودکان و نوجوانان نويسنده در انجمن
۷ – ترويج و توسعه اسلامی و اشاعه آن

۸ – ترغيب زنان برای فعاليت هنری و ارائه آثار برای رشد تعالی بيشتر
۹ – تشکيل کنگره ها و جشنواره های فرهنگی در زمينه داستان نويسی
۱۰ – برگزاری کلاسها و دوره های آموزشی
۱۱ – ايجاد همدلی و هماهنگی در محيط انجمن و شناخت مشکلات آنها و بالا بردن سطح آگاهی های هنری فرهنگی اعضاء
۱۲ – تدوين و ارائه طرح ها و برنامه های فرهنگی و هنری به مسئولان و مقامات و اقدام به ايجاد مراکز مشاوره در زمينه ادب و هنر
۱۳ – تلاش برای تامين بودجه انجمن از طريق فعاليت انجمن .
انجمن موسیقی خرمدره
انجمن موسيقی شهرستان خرم دره فعاليت خود را از سال ۱۳۸۰ بصورت رسمی شروع نمود و در سال ۱۳۸۴ به شماره ۳۴ به ثبت رسيد و در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران ، مستند به آيين نامه اجرايی تاسيس و فعاليت سازمانهای غير دولتی مصوب مجلس ۲۹/۳/۸۴ هيات محترم

وزيران به شماره ۲۷۸۶۲ / ت/ ۳۱۲۸۱ ه ، پروانه فعاليت انجمن موسيقی شهرستـــان خرم دره صادر گرديده تا در حدود فعاليت و اختيارات مندرج در اساسنامه فعاليت نمايد. موسيقی شهرستان خـرم دره در دو بخش موسيقی محلی (عاشيقـــی ) و موسيقی سنتــی ايران فعال است که قدمت موسيقـــی محلی شهرستـــان خرم دره به سالهـای خيلی دور برمی گردد که انشاءالله در آينده نزديک بطور کامل تاريخچـه موسيقی شهرستان خرم دره را به اطلاع هموطنان خواهيم رساند .
انجمن موسيقی شهرستان خرم دره با اهداف زير تاسيس شده است :
۱ – اجرای برنامه های فرهنگی هنری
۲ – آموزش موسيقی
۳ – ترويج و توسعه هنر و انديشه بر اساس موازين اسلامی
۴ – ايجاد ارتباط با اساتيد هنر و ادب
۵ – پرورش استعداد های هنری
۶ – برگزاری جشنواره ها ، نشست ها ، گردهمايی ها و کنگره های فرهنگی هنری
۷ – اجرا و توليد برنامه های فرهنگی هنری
۸ – ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی در زمينه های هنری

مهمترين فعاليت های انجمن موسيقی شهرستان خرم دره :
۱ – برگزاری اولين و دومين و سومين جشنواره موسيقی محلی
۲ – برگزاری کلاسهای آموزش موسيقی ( تمامی سازها )
۳ – برگزاری کنسرت های مختلف در اقصی نقاط ايران

۴ – برگزاری سه دوره کنسرت تجربی هنرجويان موسيقی
۵ – اجرا و توليد برنامه در صدا و سيما
۶ – تشکيل و پايه گذاری گروهای موسيقی ترنج ، فاخته ، باران
۷ – شرکت در جشنواره های استانی و کشوری و کسب مقام توسط اعضای انجمن موسيقی
“انجمن اهل قلم شهرستان خرم دره از سال ۸۱ فعاليت خود را رير نظز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
شهرستان خرم دره شروع نمود و در مورخه ۴/۱۰/۸۴ تحت شماره ۱۹ ثبت رسيده که اهداف و موضوع

فعاليت اين انجمن به شرح ذيل می باشد :
۱ – انجام و اجرای برنامه ها و فعاليت های فرهنگی و ادبی
۲ – تلاش به منظور تقويت روح بررسی و ابتکار در زمينه های فرهنگی و ادبی
۳ – اقدام به تشکيل و برگزاری جلسات و گردهم آيی های فرهنگی و ادبی
۴ – تشويق و کمک به هنرمندان و راهنمايی آنان جهت ارائه آثار خود .

۵ – ايجاد ارتباط هنر و فرهنگ و تبادل آثار و همکاری با انجمنها و موسسات و ارگانهای مشابه
۶ – ترويج و توسعه هنر و انديشه اسلامی و اشاعه آن
۷ – نقدو بررسی و ارائه طرق بهتر در جهت تهيه و تنظيم و عرضه بهتر مطالب هنری فرهنگی و ادبی
۸ – اقدام به برپايی نمايشگاههای آثار ادبی و فرهنگی ، تشکيل کنگره ها و جشنواره های فرهنگی و ادبی به منظور ارائه فعاليتهای انجمن .
۹ – برگزاری دوره های کوتاه مدت آزاد فرهنگی و ادبی و تعليم هنرجويان و نويسندگان در زمينه های مختلف فرهنگ و ادب
۱۰ – ايجاد همدلی و هماهنگی در محيط انجمن و شناخت مشکلات آن ها و بالا بردن سطح آگاههی ها ی ادبی و فرهنگی اعضاء .
۱۱ – تدوين و ارائه طرح ها و برنامه های فرهنگی و ادبی به مسئولين و مقامات و اقدام به ايجاد مراکز مشاوره در زمينه فرهنگ و ادب
۱۲ – تلاش به منظور تامين بودجه انجمن از طريق فعاليتهای انجمن
گروه شهرستانها: فرماندار خرم دره با بيان اينکه دهه فجر به عنوان رخداد مهم و سرنوشت سازي در کشورمان بوده که با عنوان سي سال حماسه آفريني و حضور در صحنه هاي تعيين سرنوشت کشور و ملت است اظهار داشت: به حول و قوه الهي برنامه هاي ستاد با رويکرد ارائه بيان سي ساله خدمت نظام با بياني متفاوت از گذشته و بهره گيري از فرصت هايي است که تاکنون به آنها کمتر توجه شده است و با توجه به پتانسيل ها و ظرفيت هاي موجود برنامه هاي امسال را متنوع تر از سال هاي قبل برگزار خواهيم کرد.

وي افزود: در اين راستا از اوايل سال جاري موضوع به نحو مقتضي به دستگاه هاي اجرايي طي برگزاري در جلسات شوراي اداري تاکيد شده و از دي ماه سال جاري نيز با تشکيل ستاد گراميداشت سي امين سالگرد پيروزي انقلا ب شکوهمند اسلا مي در شهرستان با ۱۶ کميته فعاليت خود را آغاز کرده است.
صيادي همچنين در خصوص برگزاري برنامه ها و جشن هاي بزرگداشت سي امين سالگرد پيروزي انقلا ب اسلا مي و ستاد سيمرغ شهرستان با رويکرد مردمي گفت: همزمان با دهه فجر امسال بيش از يکصد برنامه با عناوين برپايي نمايشگاه دستاوردهاي ۳۰ ساله انقلا ب اسلا مي، برگزاري همايش شوراها و دهياران و جشن عمومي ، عطر افشاني و غبار رويي مزار شهدا در شهر و روستا هاي تابعه، برگزاري همايش تشکل هاي ديني، برگزاري مسابقات مختلف ورزشي تحت عنوان جام سيمرغ ، برپايي نمايشگاه عکس و شعارهاي پيروزي انقلا ب، برپايي نماز شکر بعد از راهپيمايي ۲۲ بهمن، انتخاب سه روستاي نمونه شهرستان، ديدار از سي مادر و همسر شهيدان (خانواده هاي معظم شهدا)، برگزاري مراسم رژه موتوري و خودرويي توسط بسيج ناحيه مقاومت سپاه شهرستان، برگزاري همايش تاسيس همزمان سي هيات مذهبي دانشآموزي شهرستان، تجليل از سي زن نخبه و فعال اجتماعي، برگزاري همايش خادمان و تلا شگران بازنشسته و

خانواده شهداي بسيج ناحيه مقاومت سپاه، نواختن زنگ انقلا ب در تمامي مدارس شهرستان، ديدار از نمايشگاه موزه عبرت در تهران توسط دانشجويان و دانش آموزان ، معرفي مکان هاي تاريخي و انقلا بي شهرستان، برگزاري مراسم جشن و شکرگزاري در شش مسجد روستايي، برگزاري مراسم راهپيمايي روز ۲۲ بهمن در شهر و روستاهاي تابعه از جمله برنامه هايي است که در دهه فجر توسط کميته هاي ۱۶ گانه شهرستان با رويکرد مشارکت آحاد مردم نجيب و شهيد پرور در سطح شهر و روستا برگزار خواهد شد.
صيادي در خصوص پروژه ها و طرح هاي قابل افتتاح و کلنگ زني در دهه فجر امسال گفت: در دهه فجر امسال بيش از سي پروژه عمراني و طرح هاي سرمايه گذاري در بخش هاي آموزشي، عمراني، خدماتي، کشاورزي و صنعتي با اعتباري بالغ بر ۱۸۰ ميليارد ريال از جلمه سالن چند منظوره کاردانش جديد، اصلا ح روشنايي خيابان شهيد بهشتي، رفع ضعف ولتاژ برق در سطح شهر خرم دره، آب روي دالي همسطح فاز ۲ شهرک صنعتي، خط انتقال و توزيع آب فاز ۲ شهرک صنعتي، شبکه توزيع ۲۰ کيلو ولت فاز ۲ شهرک صنعتي، شبکه روشنايي فاز ۲ شهرک صنعتي، شبکه فاضلا ب فاز ۱، شرکت فراکنترل پويا، واحد توليدي شرکت سليس آرا، شرکت توليدي صنايع چوب، افتتاح ساختمان هلا ل احمر، افتتاح فاز دوم طرح فري استال گاو داري شيري شرکت کشت و صنعت خرم دره، سيستم مديريت رکورد و تصفيه گاوداري کشت و صنعت، احداث سالن هاي انبار

داري علوفه کشت و صنعت خرم، افتتاح گلخانه پرورش گوجه و خيار در خرم دره، افتتاح سي واحد مسکوني مدد جويان کميته امداد، افتتاح و بهره برداري از ساختمان امر به معروف و نهي از منکر سپاه ناحيه خرم دره، افتتاح و بهره برداري از دفتر مخابراتي روستاي اسلا م آباد، افتتاح و توسعه جايگزيني مرکز تلفن ثابت روستاي شوير، توسعه و جايگزيني مرکز تلفن ثابت خرم دره، افتتاح تلفن همگاني خرم دره، افتتاح دفتر ict روستاي فلج، افتتاح ايستگاه خود کار ديتالا يگرروستاي اردجين و پروژه هاي کلنگ زني شهرستان خرم دره توسعه فاز ۲ شهرک صنعتي، کلنگ زني آموزشکده فني و حرفه اي دختران، کلنگ زني زمين ۲۱ هکتاري سايت اداري خرم دره، کلنگ زني تامين آب شرب خرم دره و کلنگ زني استخر شهيد فيروزي با اشتغال زايي بيش از ۷۰ نفر اشاره نمود که در ايام الله دهه فجر افتتاح و يا کلنگ زني خواهد شد.
اجرای شبی با موسیقی در شهرستان خرم دره
انجمن موسیقی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره به اجرای کنسرت موسیقی در فرهنگسرای امام خمینی (ره) پرداخت
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره این برنامه با حضور هنرمندان و خانواده هایشان برگزارشد .

در این برنامه گروه موسیقی آوا به سرپرستی علی اصغر خانکی در دستگاه همایون به اجرای قطعاتی پرداخت و در ادامه گروه همنوازی تار و سه تار به سرپرستی ایرج داودبیگی قطعاتی در دستگاه شور ، همایون و آواز ابوعطا پرداخته و در پایان گروه انجمن موسیقی قطعاتی را در دستگاه همایون از ساخته های استاد مشکاتیان و پایور اجرا نمود و با استقبال بی نظیر حاضران مواجه شد .
برترین های جشنواره بین المللی قصه گویی خرمدره معرفی شدند
استاد گلابعلی داودبیگی از هنرمندان شهرستان خرم دره بهترین قصه گوی ایران شناخته شد .
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم دره مراسم اختتامیه سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی با حضور، مسوولان و مربیان کانون، نویسندگان و پژوهش‌گران، اهل هنر و جمع کثیری از علاقه‌مندان به قصه‌گویی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد

برترین قصه‌گویان ایرانی سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی در چهار بخش قصه‌گویان آزاد، قصه‌گویان کانون، قصه‌گوی برتر در انتخاب قصه و قصه‌گوی برتر در فعالیت‌های فردی قصه‌گو معرفی شدند.
بر اساس نظر داوران در بخش قصه گویان آزاد گلابعلی داود بیگی از زنجان و شیرین صمدی از اصفهان انتخاب شدند.
همچنین مهدی رحمانی از اصفهان، حمیدرضا مردمی از تهران، گلناز دادلویی از زنجان، تکتم عربان از گیلان و رقیه دوست‌فاطمی‌ها از یزد به عنوان برترین قصه‌گویان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انتخاب شدند. مهتاب شهیدی قصه‌گوی تهرانی نیز در بخش انتخاب قصه به عنوان برتر شناخته شد. در بخش قابلیت‌های فردی نیز فخری غفاریان از مازندران انتخاب شد.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی که ۲۲ آذر کار خود را در مرکز آفرینش‌های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز کرده بود ۲۵ آذر به کار خود پایان داد. هیات داوران اولیه با بررسی ۸۰۰ قصه که روی لوح‌های فشرده از سراسر کشور به دبیر‌خانه جشنواره رسیده بود ۳۵ اثر را انتخاب کرد که در نهایت و پس از ۳ روز رقابت قصه گویان برتر کشور ۹ قصه گو انتخاب و تجلیل شدند.
داورن سیزدهمین جشواره بین‌المللی قصه‌گویی عذرا وکیلی، غلامعلی کیومرثی و اسدالله شکرانه بودند.
عطایی: عملکرد جشنواره شعر فجر در بخش‌های ویژه شایسته است
همایون عطایی برگزیده دومین دوره جشنواره شعر فجر گفت: پرداختن به مسائل ملي و مذهبي كشور چون عاشورا و دفاع مقدس در جشنواره شعر فجر اهميت بسیار دارد. خوشبختانه متولیان امر تا امروز به این مهم توجه کافی را مبذول داشته‌اند._

همايون عطايي ، شاعر و برگزيده دومين جشنواره شعر فجر در گفت‌وگو با خبرگزاري كتاب ايران(ايبنا) با بيان اين مطلب افزود: اعلام معيارها و ملاك انتخاب برگزيدگان در فراخوان جشنواره به شركت‌كنندگان جشنواره و داوران كمك شاياني مي‌كند.
وي گفت: همچنين ملاك انتخاب نبايد صرف پيشكسوت بودن شاعر باشد؛ چراكه نحوه انتخاب برگزيدگان، باید ظرفيت كل شاعران استان را به نمايش بگذارد.
عطايي در ادامه به جايزه‌اي كه در سال گذشته به عنوان برگزيده دريافت كرده اشاره كرد و گفت: اهدای جايزه نقدي خوب است و البته بايد ارزش ريالي آن نيز متناسب با زمان باشد؛ اما اي كاش تنديسي از جشنواره نيز به همراه جوايز به همه برندگان اهدا مي‌شد تا يادگاري از جشنواره بماند. مثلا من سال پیش تندیسی دریافت نکردم.
وي خاطرنشان كرد: پرداختن به مسائل ملي و مذهبي كشور مانند شعر عاشورايي، دفاع مقدس و…در جشنواره‌هايي مانند جشنواره شعر فجر اهميت به‌سزايي دارد و بايد بخش‌هاي ويژه‌اي را به اين امر اختصاص دهيم.
خوشبختانه متولیان برگزاری جشنواره تا امروز به این مهم توجه کافی را مبذول داشته‌اند که امیدواریم این عنایت ادامه داشته باشد.
شاعر برگزيده دومين جشنواره شعر فجر تاكيد كرد: تهيه كتاب يا نشريه‌اي از نمونه اشعار شاعران برگزيده در پايان جشنواره مي‌تواند به معرفي چهره‌هاي برگزيده كمك كند. بسياري از برگزيدگان به خصوص برگزيدگان شهرستاني شاعراني گمنام هستند و اين جشنواره بايد مجالي براي معرفي و شناساندن آنها باشد.

وي درباره جنبه بین‌المللی این جشنواره خاطرنشان كرد: شاعران خارجي باید حضور فعال و تاثيرگذاری در جشنواره داشته باشند؛ این امر برای تبدیل جشنواره شعر فجر به جشنواره‌ای تاثیرگذار در حوزه ادبیات در سطح جهانی بسیار مهم است. سال گذشته حضور شاعران افغاني، تاجيكي و پاكستاني در جشنواره، عموما حضوری نمادين بود و اگرچه همین حضور نمادین مغتنم و محترم است، ولی این شاعران هيچگونه تاثیر علمي و فني از خود بروز ندادند.