آيين اسلام

آيين اسلام :
محمد بن عبدالله (ص)‌روز ۲۰ آوريل ۵۷۱ ميلادي به دنيا آمد و هنوز بسيار خوردسال بود كه هم پدر و هم مادر خود را از دست داد و تحت تكفل عمويش ابوطالب قرار گرفت وي در ۱۲ سالگي با عموي خود سفري به شام كرد و در بين راه با كشيشي آشنا شد كه از او خلاصه اي از تعاليم تورات و انجيل را فراگرفت و كشيش به ابوطالب خطاب كرد كه در آينده پيامبري مبعوث خواهد شد كه نشانه هاي آنرا در محمد مي بينم و توصيه مي كند كه مراقب او باشد پيامبر اسلام از هنگام بلوغ تا ۲۵ سالگي تجارت مي كرد او از بس كه درستكار بود به

«محمد امين » شهرت يافته بود در ۴۰ سالگي محمد (ص)‌مبعوث گرديد ولي چون در مكه بعثت او را عده اي از خويشان نزديكش قبول نداشتند وي مجبور به مهاجرت به مدينه گرديد چند سال بعد وي از مدينه پس از ۲۷ نبود با مخالفان خود سرانجام پيروز مندانه به مكه بازگشت و سرانجام در حاليكه تمام مردم شبه جزيره العرب به اسلام گرويده بودند در ۶۳ سالگي درگذشت درمدينه به خاك سپرده شد .

در خواص سوره يس ، در تفسير مجمع البيان و تفسير يوهان و لئالي الاخبار.
از امام جعفر صادق (ص)‌روايت شده كه ايشان فرمودند :‌از براي هرچيزي قلبي است و قلب قرآن سوره يس است پس هر كه قرائت كند اين سوره را پيش از خوابيدن يا در روز پيش از آن كه شام بشود از محفوظين بوده باشد وا زمرز وقين و هر كه در شب قبل از خواب قرائت كند حق سبحانه و تعالي موكل گرداند به او هزار ملك كه محافظت نمايند او را از شر شيطان رجيم واز هر آفتي و اگر در آن روز بميرد او را داخل بهشت گرداند و با استغفار مشايعت نمايند جنازه او را تا سر قبر پس چون او را داخل نمايند ما باشند در جوف قبر او و عبادت خدا

ميكنند و ثواب صلوات آنها براي اوست ووسيع مي شود قبر او به قدري كه چشم كار كند و ايمن مي شود از فشار قبر واز قبر او نوري به آسمان ساطع مي شود تا وقتي كه از قبر بيرون آيد .كه به غير حق حكم مي دهد بگذارد زياده روي از سه روز امردر قضا در دست او نماند و عيوب او بر مردم آشكار شود و از اين عمل معزول گردد.
پيامبر اكرم :

در تفسير برهان منقول است هر كه شب جمعه سوره (حم دخان )‌راقرائت نمايد حق تعالي گناهان گذشته او را بيامرزد وهر كه بنويسد و به خودداري از كيد شيطان ايمن گردد و اگربنويسد وزير متكاي خود نهد خواب خوش بيند و از اضطراب محفوظ ماند و اگر بشويند و آب آن را صاحب ودر شقيقه بياشامد شفا يابد واگر بنويسد ودر دكان يا در مال التجاره گذارد منفعت زياد پيدا مي كند .

خواص بعضي ازسوره هاي قرآن :
پيامبر اكرم در خواص قرآن روايت است هر كه سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت نماند نوشته نشود ا زغافلان واگر بنويسد ودر منزل گذارند خير و بركت در آن پيدا شود وكسي كه مواظبت بر قرائت آن نمايد فقير و بيچاره نشود و موجب زيادي حفظ و توفيق و وسعت مال گردد. امام محمد باقر درتفسير برهان روايت كرده است هر كسي كه درشب جمعه سوره (ص)‌ را قرائت نمايدعلاوه شود به او از خير دنيا و آخرت آنچه عطا كرده نمي شود به احدي ا زمردم مگرپيغمبر مرسل يا ملك مترب و داخل بهشت شود او هر كه را دوست دارد ا زاهل بيتش حتي خادم او اگر چه در حد عيال او نباشد ودر حد كسي كه شفاعت او را مي كند نباشد .

پيامبر اكرم (ص) در كتاب خواص القرآن روايت مي كند هر كه سوره (ص) را بخواند خدا نگه مي دارد او را ا زاصرار نمودن بر گناه صغير و كبير و اگر اين سوره را كسي بنويسد و در زير فرش محل نشستن قاضي .
«تكاليف شرعي »
۱- تكرار شهادتين : يعني لااله الاالله و محمد رسول الله .
۲- صلوه: هر مسلمان متدين بايد در شبانه روز پنج مرتبه عمل صلوه را بجا آورد.
۳- ذكات:يعني صدقه دادن اين عمل در مبدا اسلام به صورت ذكات ساليانه بوده كه هر فرد مسلمان از مال خود از نقد و جنس و سهمي و نصابي به آن نيت به حاكم شرع مي پرداختند و آن اموال در خزانه عمومي و بيت المال جمع شده قسمتي از آن براي خيرات و مبرات حاكم شرع به فقرا و مساكين مي داده اند قسمتي را به ائمه مي دادند كه مصرف تعميرات و امور لازمه برسد .
اسلام به تمام معني كلمه طرفدار حفظ سلامتي روح و روان است و پايه و اساس اسن سلامتي هم پاكي است و گفته النظافه من الايمان دال بر همين معني دارد و نظافت در اين جا معاني بسيار گسترده اي دارد .
هر زني كه خواست مي تواند تقاضاي مهريه خود را بنمايد و مرد نيز موظف به پرداخت مهريه است .
ازدواج با محارم ممنوع است و شبكه تحريم مثل مادر ،خواهر ،عمه، خاله،و دختر برادر و دختر خواهر ومادران رضاعي وخواهران و مادر زنو دختران زن مي گردد.
هم چنين ازدواج با دو خواهر در يك زمان ممنوع است قوانين طلاق اسلامي حق طلاق را براي زن جايز مي داند و مرد هر گاه همسر خود را طلاق دهد بار اول و بار دوم هم مي تواند رجوع نمايد اما چون طلاق در بار سوم اتفاق بيافتد رجوع مستقيم جايز نيست مگر آنكه زن با مردي ديگر شوهر نمايد و پس از چندي د صورت طلاق رجوع به شوهر اول مجاز است .
هر طور كه اراده فرمايد آنها را هدايت مي فرمايد و بندگان بايد اوامر او را بشنوند و اطاعت كنند و باو توكل نمايند تا در عاقبت آن ها را بس منزل رستگاري و نجات رهبري كند .
و از بندگان خود مي خواهند كه او را دوست مي دارند و از آنان كه خدا را شاكر نيستند بيزار است خداوند رحمن و رحيم است ليكن فقط نسبت به كساني كه ايمان آورده و صالح باشند وبدون لا و نعم خود را تسليم تفويض مشيت او نمايند .
در اسلام ازدواج مسلمانان با زنان مشترك منع شده مگر آنكگه به اسلام بگرايند و اين قانون ميان يهود و نصاري نيز معمول بوده اما قانون شرع براي مسلمانان مرو و حصري در برگريدن زن قايل نشده است .

هر فردي مي تواند چهار زن رسمي و عقدي براي خود انتخاب نموده تا هر چند تايي كه مايل باشد صيغه برگزيند .
منظور از سوره هاي مكي سوره هايي هستند كه در مكه نازل شده اند وتعدادشان نود و پنج مي باشد و سوره هاي مدني سوره هايي هستند كه در مدينه نازل شده اند و شمارشان نوزده است .

از آيات قرآن چنين استنباط مي شود كه انسان در عين آنكه از خود اختياري دارد . بايد تمام امور اعم از خير و شر مطيع اراده و مشيت الهي باشد ذات مقدس اولايسئل عما يفعل است و غير قابل ادراك و تقدير وحاكم بر سرنوشت بني آدم مي باشد .

عمل او برچسب حكمت بالغه است و عقل آدمي به كنه آن نمي رسد خلاصه آنكه حق مطلق و قادر متعال مانند : سلطاني قادر و قاهر است كه وسعت كشور او عالم امكان و محروسه مالكش در سراسر عالم خود او منزه از چون و چراي بندگان مي باشد .

اصول و شرايع اين مذهب بسيار ساده و مبتني بر پنج بار نماز در شبانه روز، وضو و شست و شوي روزانه، روزه گرفتن با مدت هاي متفاوت (كه طولاني ترينه آنها در ماه رمضان انجام مي شود . احتراز از خوردن گوشت حيوانات نجس (خوك و غيره)‌، ختنه كردن اطفال، يك بار زيارت مكه و پرهيز از ربا خواري .
در باره معاني كلمه قرآن هر چند برخي معتقدند كه مشتق از قرائت است اما به احتمال قوي منظور از اين لفظ افاده معناي مجموعه است .
سوره را محققان از كلمه سور مشتق ميدانند كه در لغت به معناي ديوار وحصار است .

مجموعه يعني از آيه ها در حصار و ديواري گرد مي آيد وتشكيل سوره را مي دهند .
سوره هاي قرآن در زمان نزول به دو قسمت تقسيم مي شوند سوره هاي مكي و سوره‌هاي مدني .

تعاليم اسلام :
وعقيده اساسي اسلام وحدت خداوند است مذهبي است كاملاً معتقدبه يكتا پرستي بعد از خداوند پيامبران است .
روح در نظر اسلام فناپذير است و حيات پس از مرگ صورت مادي و جسمي دارد.
گناهكاران و كفار دوزخ عقوبت خواهند ديد نيكان و درستكاران را به بهشت خواهند رفت و در آنجا ا زتمام لذات و نعمات بهره مند خواهند شد مذهب اسلام اصول اخلاقي خود را از مسيحيت و مذهب يهود سرمشقي گرفتند .

پيروان اين مذهب بايد مطيع مشيت الهي باشند صدقه بدهند و جانب عدل را رعايت كند و در برخورد با مصائب در بلايا يا بردبار باشند از مشروبات الكلي و قمار بپرهيزند و دروغ نگويند و در تبليغ كفار و دعوت آنها به دين اسلام بكوشند .
كتاب مقدس مسلمانان قرآن است كه حاوي يكصد و چهارده سوره مي باشد وبر حسب بلندي سوره ها تنظيم يافته است .