اتوماسيون چيست؟
امروزه در هر اداره يا سازماني يكي از مشكلات بزرگ براي كارمندان و مراجعين طريقه مكاتبه و نامه نگاري است و پيگيري اين مكاتبات به روشهاي سنتي است كه با توجه به توسعه سازمانها اين روشهاي منسوخ جوابگوي نيازهاي كنوني نمي باشد.با رشد و توسعه فناوري كامپيوتر و پيدايش صنعت بزرگ فناوري اطلاعات براي مشكل فوق چاره اي انديشيده شد.اتوماسيون اداري كه هديه

صنعت فناوري اطلاعات به بروكراسي اداري است ، ايده اي نواست كه عمر آن در ايران به بيش از يك دهه نمي رسد.اتوماسيون اداري محدود به يك نرم افزار كامپيوتري براي ثبت نامه ها و چرخش آنها در يك سازمان نمي باشد بلكه يك نوع تفكر مبتني بر فناوري جديد است كه به مديران و كارمندان اجازه مي دهد بيشتر با دنياي كامپيوتر و فناوري اطلاعات آشنا گردند.
۲-شرح وظايف گروه

• فراهم آوردن زيرساخت مناسب جهت ايجاد امكان دريافت و پاسخگويي الكترونيكي و ارتباط پويا با مراجعين وزارتخانه.
• تأمين (تهيه، نصب و راه اندازي سيستم‌هاي كامپيوتري) بستر مناسب سخت‌افزاري و نرم‌افزاري با توجه به توسعه فناوري و رفع نيازمنديهاي وزارت راه و ترابري.
• پشتيباني سيستم‌هاي اتوماسيون و شبكه محلي وزرات راه و ترابري.
تهيه و اجراي زيرساخت مناسب جهت پشتيباني نرم‌افزاري سيستم‌هاي رايانه‌اي وزارت

راه و ترابري.
اتوماسيون اداري در وزارت راه و ترابري
اواخر سال ۱۳۸۰ چهارده شركت براي ارائه نرم افزار اتوماسيون اداري به وزارت راه و ترابري اعلام آمادگي كردند.پس از بررسي هاي همه جانبه و تحقيقات زيادي كه در اين زمينه انجام گرفت ، در نهايت شركت بريد سامانه نوين براي اين منظور برگزيده شد. در حال حاضر تمامي كاربران حاضر در وزارتخانه و همچنين تمامي سازمانهاي تابعه و ادارات كل استانها با سيستم اتوماسيون وزارت راه و ترابري به انحاي مختلف در ارتباطند.اين سيستم اتوماسيون در وزارت راه نهادينه گرديده و در حال رشد در ساير ادارات و سازمانهاي وابسته نيز مي باشد.
نمودارهاي عملكرد فعاليت مكانيزه گردش خودكار مكاتبات در ستاد وزارت راه و ترابري و كليه سازمانها و شركتهاي تابعه

اتوماسیون صنعتی
اتوماسيون صنعتي به بهره گيري از رايانه ها بجاي متصديان انساني براي كنترل دستگاه ها و فرايندهاي صنعتي گفته ميشود. اتوماسيون يك گام فراتر از مكانيزه كردن است . مكانيزه كردن به معني فراهم كردن متصديان انساني با ابزار و دستگاه هايي است كه ايشان را براي انجام بهتر كارشان ياري ميرساند. نمايانترين و شناخته شده ترين بخش اتوماسيون صنعتي ربات هاي صنعتي هستند.
امروزه كاربرد اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق در صنايع و پروسه هاي مختلف صنعتي به وفور به چشم مي خورد . كنترل پروسه و سيستمهاي اندازه گيري پيچيده اي كه در صنايعي همچون نفت ، گاز ، پتروشيمي ، صنايع شيميايي ، صنايع غذايي ، صنايع خودرو سازي و غيره بكار مي آيد نيازمند ابزارالات بسيار دقيق و حساس مي باشند . پيشرفتهاي تكنيكي اخير در كنترل فرايند و اندازه گيري پارامترهاي مختلف صنعتي از قبيل فشار ، دما ، جريان و غيره باعث افزايش كيفيت محصولات و كاهش هزينه هاي توليد گرديده است .

به طور كلي برخي از مزاياي اتوماسيون صنعتي از اين قبيل اند:
– تكرارپذيري فعاليتها و فرايندها
– افزايش كيفيت محصولات توليدي
– افزايش سرعت توليد (كميت توليد )
– كنترل كيفيت دقيقتر و سريعتر
– كاهش پسماندهاي توليد (ضايعات)
– برهمكنش بهتر با سيستمهاي بازرگاني

– افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي
– بالا بردن ضريب ايمني براي نيروي انساني و كاستن از فشارهاي روحي و جسمي
در حال حاضرارتقاء سطح كيفي محصولات توليدي در صنايع مختلف و در كنار آن افزايش كمي توليد ، هدف اصلي هر واحد صنعتي مي باشد و مديران صنايع نيز به اين مهم واقف بوده و تمام سعي خود را در جهت نيل به اين هدف متمركز نموده اند .

لازمه افزايش كيفيت و كميت يك محصول ، استفاده از ماشين آلات پيشرفته و اتوماتيك مي باشد . ماشين آلاتي كه بيشتر مراحل كاري آنها به طور خودكار صورت گرفته و اتكاي آن به عوامل انساني كمتر باشد . چنين ماشين آلاتي جهت كاركرد صحيح خود نياز به يك بخش فرمان خودكار دارند كه معمولا از يك سيستم كنترل قابل برنامه ريزي (به عنوان مثال PLC يامدار منطقي قابل برنامه ريزي) در اين بخش استفاده ميگردد . بخش كنترل قابل برنامه ريزي مطابق با الگوريتم كاري ماشين ، برنامه ريزي شده و ميتواند متناسب با شرايط لحظه اي به عملگر هاي دستگاه فرمان داده و در نهايت ماشين را كنترل كند .
همانطور كه گفته شد بخش كنترل در هر سيستم صنعتي بايستي متناسب با شرايط

لحظه اي به عملگرها فرمان دهد بنابراين در يك ماشين يا بطوركلي در يك فرايند صنعتي بخش اول يك چرخه كنترلي ، برداشت اطلاعات از فرايند مي باشد .
جمع آوري اطلاعات در فرايندهاي صنعتي با استفاده از سنسورها يا حسگرها صورت مي گيرد . اين حسگرها به منزله چشم و گوش يك سيستم كنترلي عمل مي كنند . امروزه در بسياري از ماشين آلات صنعتي استفاده از سنسورها امري متداول مي باشد تا جاييكه عملكرد خودكار يك ماشين را مي توان با تعداد سنسورهاي موجود در آن درجه بندي كرد . وجود سنسورها ي مختلف در فرايند اتوماسيون به اندازه اي مهم مي باشد كه بدون سنسور هيچ فرايند خودكاري شكل نمي گيرد بنابراين سنسورها يكي از اجزاي لاينفك سيستمهاي اتوماسيون صنعتي مي باشند .
در گذشته نه چندان دور بسياري از تابلوهاي فرمان ماشين آلات صنعتي ، براي كنترل پروسه هاي توليد از رله هاي الكترومكانيكي يا سيستمهاي پنوماتيكي استفاده مي كردند و اغلب با تركيب رله هاي متعدد و اتصال آنها به يكديگر منطق كنترل ايجاد مي گرديد . در بيشتر ماشين آلات صنعتي ، سيستمهاي تاخيري و شمارنده ها نيز استفده مي گرديد و با اضافه شدن تعدادي Timer و شمارنده به تابلوهاي كنترل حجم و زمان مونتاژ آن افزايش مي يافت .

اشكال فوق با در نظر گرفتن استهلاك و هزينه بالاي خود و همچنين عدم امكان تغيير در عملكرد سيستم ، باعث گرديد تا از دهه ۸۰ ميلادي به بعد اكثر تابلوهاي فرمان با سيستمهاي كنترلي قابل برنامه ريزي جديد يعني PLC جايگزين گردند .در حال حاضر PLC يكي از اجزاي اصلي و مهم در پروژه هاي اتوماسيون مي باشد كه توسط كمپانيهاي متعدد و در تنوع زياد توليد و عرضه ميگردد . به طور خلاصه سيستمهاي نوين اتوماسيون و ابزار دقيق مبتني بر PLC در مقايسه با كنترل كننده هاي رله اي و كنتاكتوري قديمي داراي امتيازات زير است :
– هزينه نصب و راه اندازي آنها پايين مي باشد.
– براي نصب و راه اندازي آنها زمان كمتري لازم است .
– اندازه فيزيكي كمي دارند.

– تعمير و نگه داري آنها بسيار ساده مي باشد.
– به سادگي قابليت گسترش دارند .
– قابليت انجام عمليات پيچيده را دارند.
– ضريب اطمينان بالايي در اجراي فرايندهاي كنترلي دارند .
– ساختار مدولار دارند كه تعويض بخشهاي مختلف آن را ساده ميكند.
– اتصالات ورودي – خروجي و سطوح سيگنال استاندارد دارند.
– زبان برنامه نويسي آنها ساده و سطح بالاست.
– در مقابل نويز و اختلالات محيطي حفاظت شده اند.
– تغيير برنامه در هنگام كار آسان است.
– امكان ايجاد شبكه بين چندين PLC به سادگي ميسر است .
– امكان كنترل از راه دور (به عنوان مثال از طريق خط تلفن يا ساير شبكه هاي ارتباطي) قابل حصول است .
– امكان اتصال بسياري از تجهيزات جانبي استاندارد از قبيل چاپگر ، باركد خوان و … به PLC ها وجود دارد .

مونيتورينگ در اتوماسیون اقتصادی صنعتی
يكي ديگر از مباحث مهم و مرتبط با اتوماسيون صنعتي ، مانيتورينگ مي باشد . امروزه مانيتورينگ يكي از نيازهاي اساسي بسياري از صنايع به خصوص صنايع بزرگ مي باشد. بسياري از صنايع بزرگ مانند صنايع پتروشيمي ، صنايع توليد انرژي ، صنايع شيميايي و … بدون استفاده از سيستم مونيتورينگ مناسب قادر به ادامه كار خود نيستند . مونيتورينگ عبارت است از جمع آوري اطلاعات مورد نظر از بخشهاي مختلف يك واحد صنعتي و نمايش آنها با فرمت مورد نظر براي رسيدن به اهداف ذيل :
– نمايش وضعيت لحظه اي هر يك از ماشين آلات و دستگاهها
– نمايش و ثبت پارمترهاي مهم و حياتي يك سيستم

– نمايش و ثبت آلارمهاي مختلف در زمانهاي بروز خطا در سيستم
– نمايش محل خرابي و زمان وقوع ايراد در هر يك از اجزاي سيستم
– نمايش پروسه هاي توليد با استفاده از ابزارهاي گرافيكي مناسب
– تغيير و اصلاح Set Point ها حين اجراي پروسه توليد
– امكان تغيير برخي از فرايندهاي كنترلي از طريق برنامه مونيتورينگ
– ثبت اطلاعات و پارمترهاي مورد نظر مديران از قبيل زمانهاي كاركرد، ميزان توليد ، ميزان مواد اوليه مصرفي ، ميزان انرژي مصرفي و …
اتوماسیون چیست؟
امروزه در هر اداره یا سازمانی یکی از مشکلات بزرگ برای کارمندان و مراجعین طریقه مکاتبه و نامه نگاری است و پیگیری این مکاتبات به روشهای سنتی است که با توجه به توسعه سازمانها این روشهای منسوخ جوابگوی نیازهای کنونی نمی‌باشد.
با رشد و توسعه صنعت کامپیوتر و پیشرفت فناوری اطلاعات برای مشکل فوق چاره ای اندیشیده شد. اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فناوری اطلاعات به بروکراسی اداری است ، ایده ای نو است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی رسد. اتوماسیون اداری محدود به یک نرم افزار کامپیوتری برای ثبت نامه ها و چرخش آنها در یک سازمان نمی باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فناوری اطلاعات‌آشناگردند.
اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی
اطلاعات یکی از منابع باارزش واصلی مدیران یک سازمان است. همان طور که منابع انسانی، مواداولیه و منابع مالی در روند تولید دارای نقش و ارزش خاصی هستند لکن در عصر اطلاعات و ارتباطات، اطلاعات دارای ارزش ویژه ای هستند. اطلاعات به طور محسوسی بر بینش و رفتار ما اثر می گذارد.

 

 انواع سیستم های اطلاعاتی
در نخستین سالهای اختراع رایانه متخصصان توجه چندانی به نیازهای اطلاعاتی مدیران نداشته و از رایانه ها فقط جهت پــردازش داده ها در امور حسابداری استفاده می شد. در طول این دوره که تا اواسط دهه ۶۰ به طول انجامید بیشترین تاکید بر قدرت محاسباتی و پردازش رایانه بود. درحال حاضر به این نوع کاربرد رایانه پردازش داده ها، گفته می شود و باید توجه داشت که سیستم های پردازش داده مقداری اطلاعات نیز تولید می کنند.
در اوائل دهه ۱۹۶۰ و پس از اختراع انواع رایانه های جدید که با هزینه کمتر اطلاعات بیشتری را پردازش می کردند روشهای جدیدتری برای معرفی تجهیزات جدید ترویج داده شده؛ یعنی سیستم های اطلاعاتی مدیریت. پس از گذشت یک دهه و به دلیل به وجود آمدن نیازهای اطلاعاتی جدید، سیستم اطلاعاتی جدید به نام سیستم پشتیبانی تصمیم گیری یا) DECISION SUPPORT SYSTEM (DSS به وجود آمد. پس از تکمیل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری باتوجه به پیشرفتهای حاصله در تجهیزات رایانه ای، موضوع افزایش بهره وری و کارایی دفاتر مدیران و تسهیل ارتباطات بین مدیر و کارکنان ازطریق به کارگیری تجهیزات رایانه ای و الکترونیک مطرح گردید و در سال ۱۹۸۰ سیستم های اتوماسیون اداری طراحی گردیدند.

اما درواقع اتوماسیون اداری در سال ۱۹۶۴ وقتی که IBM محصول جدید خود، یعنی نوار مغناطیسی/ ماشین تایپ سلک توری (MT/ST) را معرفـــی کرد شروع شد، ماشین تایپی که می توانست به صورت اتوماتیک از روی حروف ضبط شده بر روی نوار مغناطیسی تایپ کند. این عملیات تایپ اتوماتیک خیلی زود به سیستم های کوچک در ریزپردازنده ها تبدیل شد. و تکاملهای بعدی در این زمینه ایجاد شد. و نیاز واقعی به تکامل این بود که طی دهه ۱۹۷۰ کارایی کارخانه ها ۹۰ – ۸۵ درصد افزایش یافت، درحالی که کارایی دفتری تنها ۴ درصد افزایش داشت، پس بایستی سیستم هایی به وجـــــود می آمدند که موجب افزایش بهره وری و کارایی دفاتر هم می شدند.
قبل از استقرار اتوماسیون اداری
فضای زیادی برای بایگانی مکاتبات و مستندات مورد نیاز بود.
پیداکردن مستندات مورد نیاز مشکل و زمان بر بود.
دسترسی افراد به مدارک و اسناد کنترل نمی‌شد.
توزیع دستی کارها و نامه ها بین کارکنان مشکل بود.
 افراد زیادی برای توزیع دستی نامه‌ها و کارها مورد نیاز بود.
 امکان ردیابی کارها و در ادامه پی‌گیری و مدیریت آن‌ها بسیار مشکل بود .
زمان انتظار پاسخ برای امور ارجاع شده طولانی می‌شد.

به علت محدودیت‌های سیستم گردش کار دستی ، امکان نظارت مناسب بر عملکرد کارکنان وجود نداشت.
 انجام امور اداری کاملا به حضور فیزیکی کارکنان در سازمان وابسته بود .
سرعت گردش کارها کند بود (زمان صرف شده برای ایجاد یک نامه تا تائید آن طولانی بود).
سرعت گردش کارها کند بود (سرعت دسترسی به بایگانی کم بود یعنی زمان زیادی صرف می‌شد).
 امکان تهیه گزارش های کاربردی وجود نداشت .
 امنیت اطلاعات در سیستم های دستی به اندازه سیستم‌های مکانیزه نیست . چرا که به دلایل گوناگون ممکن است یک نامه ، طی گردش در سازمان ناپدید شود .

بعد از استقرار اتوماسیون اداری
کلیه امور مربوط به ورود نامه ، اقداماتی که بر روی آن انجام می‌شود و همچنین خروج نامه به صورت مکانیزه انجام می‌شود.
امکان اطلاع از آخرین وضعیت انجام کارها ، ردیابی نامه از مرحله ورود تا خروج نامه و پی‌گیری عملیات انجام شده بر روی آن‌ها برای مدیریت به وجود آورده و از این طریق امکان نظارت بر عملکرد کارکنان را فراهم می‌کند.

 مدیریت می‌تواند با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری گزارش‌های متنوعی را در مورد امور مختلف مثل مکاتبات وارده صادره و داخلی ، مکاتبات بدون پاسخ و همچنین سرعت انجام کارها تهیه کند.
مدیریت می‌تواند به کارتابل کارکنان دسترسی پیداکرده و از وضعیت انجام کار توسط آن‌ها اطلاع پیدا کند.
مسئولین مجاز سازمان قادر خواهند بود که در منزل خود (کلا خارج از محیط سازمان) ازسیستم استفاده کنند.
نامه‌های وارده صادره و داخلی در سیستم واردشده و شماره می‌خورند در این حالت دفاتر اندیکاتورحذف شده ، یافتن نامه‌ها و مدارک به راحتی امکان پذیر است .
دسترسی افراد به مدارک کنترل می‌شود.

فضای اضافی بایگانی فیزیکی مدارک حذف می‌شود.
سرعت و دقت انجام کارها افزایش پیدا می‌کند. (زمان صرف شده برای ایجاد تا تائید یک نامه کاهش پیدا کرده است)
 امکان خودکار شدن برخی از فعالیت‌های سازمان به وجود می‌آید.
 هزینه‌ها کاهش پیدا می‌کند. (صرفه جویی در مصرف کاغذ)
مکاتبات اضافی و ارجاعات بی مورد به مدیران را حذف می‌کند.

اتوماسیون اداری بستر مناسبی را برای اجرای بقیه برنامه‌های تکفا ایجاد کرده است .
 با استفاده از سیستم اتوماسیون اداری مفهوم سیستم در سازمان جا افتاده و فرهنگی مناسب برای پذیرش تحولات جدید در استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان ایجاد می‌شود.

مشکلات پیش روی سیستم مکانیزه اتوماسیون اداری
اگر واقع بینانه به مقوله اتوماسیون اداری بنگریم ، این سیستم علی رغم محسنات بسیار، دارای مشکلات خاص خود در راستای پیاده‌سازی می‌باشد. براثر تحولی که درسیستم اداری هرسازمان ایجاد می‌شود، معمولا مواردی بروز می‌نماید که ذیلاًً به رئوس کلی آن اشاره می‌گردد:
 ناآشنایی محیط های نرم افزاری برای برخی ازکاربران و راحتی و ملموس بودن استفاده از کاغذبه صورت سنتی
 نیاز به درجه هایی ازآگاهی فنی درمیان کاربران سیستم
 زیادشدن تعاملات درون سازمانی و نیاز به فرهنگ سازی مناسب و ارتقاء سطح آگاهی کارکنان
 پیچیده تر شدن مشکلات بعلت استفاده از ابزارمدرن تر

 نیاز به بسترسخت افزاری و شبکه مناسب و کارا و نیاز به پشتیبانی به موقع و مداوم
 نیاز به صرف هزینه (سخت افزار، نرم افزارو پشتیبانی بی وقفه)
 افزایش توقعات پرسنل دراثرارتقاء فن آوری و نیاز به تغییر استانداردها
نقش اتوماسيون در صرفه‌جويي انرژي
اتوماسيون يكي از دستاوردهاي بزرگ و مهم فناوري بوده كه به نوبه خود نقش حائز اهميتي در پيشرفت فناوري‌هاي نوين ايفا نموده است. در جهان امروز، اتوماسيون عرصه‌ه

اي مختلفي را تحت پوشش قرار مي‌دهد. زندگي در خانه‌ها، رفت و آمد، ارتباطات، كار و پيشه و خلاصه بسياري از بخش‌هاي زندگي انفرادي و اجتماعي انسان، تحت تأثير اتوماسيون است. ايمني، سهولت كار، آسايش و توسعه‌يافتگي نيروي انساني، از دستاوردهاي مفيد اتوماسيون بوده‌اند. در دهه‌هاي اخير، عرصه محيط‌زيست و منابع تجديد‌ناپذير نيز از نفوذ اتوماسيون به دور نمانده است. صرفه‌جويي در مصرف انرژي، به عنوان يكي از اهداف مهم و ضروري اتوماسيون تلقي مي‌شود. ژان ‌ژاك روسو در اهميت موضوع گفته است: « صرفه‌جويي خود يك نوع درآمد است».
نقش انسان در مصرف نامطلوب انرژي
انسان به طور مستقيم و يا غيرمستقيم در مصرف نامطلوب و بي‌رويه انرژي تأثير دارد. اين اثر مي‌تواند به طور آگاهانه و يا ناآگاهانه باشد، ولي در هر حال عامل مهمي در اين زمينه است. انسان در شرايط مصرف‌گرايي، به استفاده بيش از حد از اشياي پيرامون خود تمايل دارد و گاهي

بدون انديشيدن به سرانجام منابع در اختيار خود و اغلب بدون تفكر در خصوص عواقب استفاده بيش از اندازه، آنها را مصرف مي‌كند. انرژي و منابع آن يكي از مواهبي است كه از گزند مصرف‌گرايي انسان به دور نبوده است. امروزه منابع انرژي سهل‌الوصول و تجديد‌ناپذير رو به اتمام گذاشته‌اند. از سوي ديگر، مصرف بي‌رويه آنها زيان‌هايي را متوجه محيط‌زيست ساخته است. به همين دليل در دهه‌هاي اخير، زنگ خطر اين مصرف‌گرايي به صدا درآمد تا جايي كه بحث انرژي و محيط‌زيست

به مهمترين دغدغه بشريت تبديل شده است.
اما شرايطي نيز وجود دارد كه باعث مصرف نامطلوب انرژي به طور ناآگاهانه و غيرمستقيم مي‌شود. در واقع، در كنار كنترل عوامل مستقيم و آگاهانه و پيگيري آن، بايد تلاش‌هايي نيز در زمينه حذف عوامل ناآگاهانه، به طور جدي انجام گيرد. از ياد نبريم كه سرمنشأي تمام اين عوامل به خود انسان بر مي‌گردد و در واقع، برخي از ضعف‌هاي انسان باعث بروز چنين عواملي مي‌شود.
در صنعت امروز جهان (و حتي در زندگي روزمره)، فناوري‌هاي پيشرفته‌اي براي انجام وظايف پيچيده به كار گرفته مي‌شوند. اين پيچيدگي‌ها سبب شده‌اند كه شاخص‌هاي گوناگون و متعددي در رويه‌هاي كنترل سيستم‌ها دخيل باشند تا جايي كه نظارت انساني توانايي بررسي و هدايت آنها را ندارد. در واقع، ضعف‌هايي مانند دقت پايين، سرعت كم، خستگي‌پذيري و عواملي از اين دست، قدرت انسان را براي شاخص‌هاي متنوع، محدود ساخته است. از طرفي، كارهاي سخت و تكراري، علاوه بر اينكه مورد قبول انسان توسعه‌يافته نيست، عاملي در تقويت ضعف‌هاي او نيز به شمار مي‌رود.با توجه به كاستي‌ها و ضعف‌هاي مذكور، كنترل بهينه يك سيستم مصرف‌كننده انرژي از توان انسان خارج است. در واقع، در شرايط و زمان‌هاي خاصي لازم است تا مصرف انرژي سيستم، قطع شده و يا به حداقل ممكن برسد. در چنين حالاتي، نظارت بر سيستم با در نظر گرفتن نيازهاي كنترلي آن، احتياج به روش‌هاي نويني بدون دخالت انسان دارد.

نقش اتوماسيون اقتصادی
اتوماسيون مي‌تواند در بسياري از روندهاي كنترلي به كار برده شود. نظارت، اندازه‌گيري و جمع‌آوري اطلاعات و از همه مهمتر، كنترل يك سيستم يا فرايند، از جمله فعاليت‌هايي هستند كه به نحو احسن از عهده روش‌ها و عناصر اتوماسيون برمي‌آيند. در يك رويه كنترلي، اطلاعات كار توسط عناصر اتوماسيون مانند حس‌كننده‌ها و مبدل‌ها جمع‌آوري مي‌شوند. كنترل‌كننده اتوماتيك با تكيه بر برنامه از پيش تعيين شده، اطلاعات را پردازش مي‌كند و در نهايت، اجزاي عمل‌كننده، فرامين

دريافت شده از كنترل‌كننده را به فعاليت اجرايي تبديل مي‌نمايند. به كمك اتوماسيون، تمام اين مراحل در سريعترين مدت و با بيشترين دقت انجام مي‌گيرند و فاصله زماني بين مشاهده شرايط كار تا انجام تغييرات به حداقل ممكن مي‌رسد. در اين بين اگر منطق كنترل، به طور مناسب و بهينه طراحي شده باشد، بهينه‌ترين نتايج از بيشترين داده‌ها حاصل خواهد آمد. همان گونه كه مشاهده مي‌شود، اگر اين رويه كنترل به طور دائمي انجام گيرد، بسياري از زمان‌هاي مصرف نامطلوب انرژي حذف شده و يا به حداقل مي‌رسد. ضمن اينكه در صورت استفاده از انسان براي اين قبيل كارهاي تكراري و خسته‌كننده، اثر رواني آن امكان خطاي انساني را افزايش مي‌دهد.مثال‌هاي فراواني در زمينه مزاياي اتوماسيون در حذف عوامل مؤثر بر مصرف نامطلوب انرژي وجود دارد. نظارت بر دماي يك ديگ بخار، گيربكس اتوماتيك يك خودرو، كنترل روشنايي معابر يك شهر متناسب با ميزان نور موجود، فرايند‌هاي پتروشيمي و مانند آن، از نمونه‌هاي متداول اين موضوع هستند. به عنوان نمونه، الكتروموتور سه‌فاز يكي از پرمصرف‌ترين عناصري است كه در كاربردهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عامل اصلي مصرف انرژي الكتريكي است. معمولاً اين موتورها در ساعات زيادي از شبانه‌روز مشغول كار هستند. بنابراين كنترل مصرف انرژي اين عناصر الكتريكي، تأثير به سزايي در صرفه‌جويي انرژي دارد. امروزه تابلوهاي هوشمند مي‌توانند به كمك روش‌هاي خودكار، صرفه‌جويي‌هاي قابل ملاحظه‌اي (۵% تا ۵۰%) را در مصرف انرژي اين موتورها به وجود آورند. از ياد نبرديم چنين كنترل‌هايي بدون استفاده از اتوماسيون امكان پذير نيست .

نتيجه
اتوماسيون توانسته بسياري از مشكلات ناشي از صنعتي ‌شدن و زندگي ماشيني را برطرف كند؛ كارهاي سخت و تكراري را به حداقل برساند؛ هزينه‌ها و آلودگي‌هاي حاصل از مصرف نامطلوب انرژي را تحت كنترل درآورد و خلاصه مزاياي فراواني كه از حوصله اين مقاله خارج است. آلبرت آينشتاين در مورد اتوماسيون گفته است:« هر گاه ما با اميد به شكل اشياي آينده بنگريم، مي‌توانيم اتوماسيون را همچون بزرگترين موهبتي كه بشر تاكنون شناخته ‌است، در نظر آوريم».يك نكته را در انتها بايد

مد‌نظر قرار داد: استفاده از اتوماسيون بايد متناسب با كاربرد مورد نظر انجام گيرد. بايد تمام شرايط را در هنگام انتخاب روش و عناصر اتوماسيون به حساب آورد. گاهي پيش مي‌آيد كه به كارگيري بيش از اندازه روش‌هاي اتوماتيك، خود عاملي در افزايش مصرف انرژي است. بنابراين خوب است در استفاده از اتوماسيون حالت بهينه را در نظر بگيريم.

بررسی اقتصادی بودن طرح اتوماسيون در ادارات
اتوماسيــــون اداري، مشتمل بر تمام سيستم هاي الكترونيك رسمي و غيررسمي بوده كه به برقراري ارتباط اطلاعات بين اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعكس مربوط مي شود. كلمه اصلي كه اتوماسيون اداري را از داده پردازي، سيستم اطلاعات مديــــريت و سيستم پشتيباني تصميم متمايز مي سازد ارتباطات است. اتوماسيون اداري به منظور تسهيل انواع ارتباطات به هر دو صورت شفاهي و كتبي است. (RAYMOND,1998)
تعريف اتوماسيون اداري
آمار کل محاسبات ازتاريخ۱/۱/۸۴ لغايت۲۹/۱۲/۸۴قبل از پياده سازی اتوماسيون
کل مکاتبات:
۳A+3B+3D
• نامه های وارده =۱۱۴۸۹ A<<
• نامه های صادره =۴۷۷۲B<<
• نامه های داخلی =۶۰۳۷>>D
کل مکاتبات=۳۴۴۶۷+۱۴۳۱۶+۱۸۱۱۱
۶۶۸۹۴= کل مکاتبات
۳۳۴۴۷=۲/۶۶۸۹۴ = تعداد برگ های کاغذ
هزينه کاغذ های مصرفی
• A4 * 130 = 33447 * 130 = 4348110
• A5 * 85 = 85* 33447 =2842995
هزينه کارتريج مصرفی

• ۶۶۸۹۴/۳۰۰=۲۲۳ تعداد کارتريج
• ۲۲۳ * ۳۰۰۰۰۰ = ۶۶۹۰۰۰۰۰
هزينه دستمزد نامه رسان ۲۵۰۰۰۰۰* ۳۰۰۰۰۰۰۰= (۱۲ ماه)
برآورد کليه هزينه ها درروش معمولي ۴۳۴۸۱۱۰+ ۲۸۴۲۹۹۵ + ۶۶۹۰۰۰۰۰ +۳۰۰۰۰۰۰۰ = ۱۰۴۰۹۱۱۰۵

هزينه اوليه نرم افزار اتوماسيون ۸۰۰۰۰۰۰۰۰
هزينه اوليه سخت افزار براي ۵۰ كاربر ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ = ۵۰۰۰۰۰۰ * ۵۰
هزينه ساليانه بروز رساني و پشتيباني نرم افزار ۲۰۰۰۰۰۰۰
برآورد کليههزي نه ها درروش اتوماسيون

بررسی و مقايسه اقتصادی دو روش از طريق فرمول ارزش فعلی
P=∑A(P/A,i,n)
بررسی و مقايسه اقتصادی دو روش از طريق فرمول ارزش فعلی
در روش معمولی
• P1=104091105(P/A,12,1)=92849265.66
• P2=104091105(P/A,12,2)=175913967.45

• P3=104091105(P/A,12,3)=249922743.105
• P4=104091105(P/A,12,4)=316124685.885
• P5=104091105(P/A,12,5)=375144345.45
• P6=104091105(P/A,12,6)=427918532.65
در روش بکارگيری اتوماسيون
• ۸۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰۰۰ (P/A,12,1)+25000000 =347840000
• ۸۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰۰۰ (P/A,12,2)+ 25000000 =363800000
• ۸۰۰۰۰۰۰ + ۲۰۰۰۰۰۰ (P/A,12,3)+ 25000000 =378020000