احادیثی در مورد نماز

حضور در عبادت
پیامبر (ص ) : اعبد الله کأنک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک
عبادت کن خداوند تعالی را، چنانچه گویا او را می بینی ، و اگر تو او رانمی بینی او تو را می بیند.
( نهج الفصاحه ، ص .۶۵ سر الصلوة ، ص .۲۶ مکارم الاخلاق ، ص ۴۵۹ )

حضور قلب
پیامبر (ص ) :اذا قام العبد الی الصلوة فکان هواه و قلبه الی ا

 

لله تعالی انصرف کیوم ولدته امه
هنگامی که انسان برای نماز می ایستد، اگر همه توجه اش و قلبش به سوی خدا باشد، در حالی نمازش تمام می شود، که مثل روزی است که پاک به دنیا آمده .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۸۲ )

محبت خداوند و محبت مؤمنین در دل
امام صادق (ع ) : لیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلوته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه بالمحبة له بعد حب الله – عز و جل – ایاه
مومنی نیست که در نمازش با حضورقلب به خداوند توجه کند، مگر این که خداوند به او رو می کند، و بعد از محبت خداوند عز و جل در دل ، قلوب مومنین را به سوی او متوجه می کند.
( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۲۶۵ )

آخرین نماز
پیامبر (ص ) : صل صلوة مودع تری انک لا تصلی بعد ما صلوة ابدا
آنچنان نماز بگزار که گویی آخرین نماز توست و دیگر هرگز نمازی نخواهی خواند.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۶۴ )

نماز و تفکر
پیامبر (ص ) :رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیلة والقلب لاه
دو رکعت نماز همراه با تفکر و حضور قلب ارزشمندتر از یک شب زنده داری با دل سرگردان و بدون توجه است .
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص .۳۹۰ بحار الانوار، ج ,۷۴ ص .۸۲ مکارم الاخلاق ، ص ۴۶۵ )

مانع خشوع
پیامبر (ص ) :رای النبی – صلی الله علیه و اله – رجلا یعبث بلحیته فی صلاته فقال : “اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه “
پیامبر اکرم (ص )دیدند مردی در حال نماز با ریش خود بازی می کند، فرمودند: “اگر قلب او خشوع می داشت قطعا همه اعضایش نیز خاشع می بود”.
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص .۳۸۶ بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۲۸ )

دو رکعت با حضور قلب
پیامبر (ص ) :من صلی رکعتین و لم یحدث فیهمانفسه بشی ء من امور الدنیا غفر الله له ذنوبه
کسی که دو رکعت نماز بخواند و درآن دو رکعت ، قلب خود را به چیزی از امور دنیا مشغول نکند، خداوند گناهانش رامی آمرزد.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۹ )

عارف به حق نماز
امام علی (ع ) :من اتی الصلاة عارفا بحقها غفر الله له
کسی که نماز به جا آورد در حالی که عارف به حق آن باشد، خ

داوند او را می آمرزد.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۷ تحف العقول ، ص ۱۱۷ )

نماز با توجه
پیامبر (ص ) : رکعة من عالم بالله خیر من الف رکعة من متجاهل

یک رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد، بهتر از هزار رکعت کسی است
که از خدا غافل باشد.
( نهج الفصاحه ، ص ۳۵۰ )

فقط یاد خدا در حال نماز
پیامبر (ص ) :من صلی صلوة لا یذکر فیها شیئا من امر الدنیا، لا یسئل الله شیئا، الا اعطاه
کسی که نماز می خواند، در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید (فقط خداوند در نظرش باشد)، در این صورت هرچیزی از خداوند بخواهد، به او عطا می کند.
( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۲۶۵ )

سه بار غافل شدن در نماز
امام صادق (ع ) : اذا قام العبد الی الصلاة اقبل الله – عز و جل – علیه بوجهه فلا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فاذاالتفت ثلاث مرات اعرض عنه
وقتی بنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه می کند و توجهش را از او قطع نمی کند تا موقعی که سه مرتبه از یاد خدا غافل گردد،در این هنگام خداوند سبحان نیز از او اعراض خواهد کرد.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۱ )

لازمه غرق در نماز شناخت کامل خداوند است
امام سجاد (ع ) : قلت لابی عبد الله – علیه السلام – : انی رایت علی بن الحسین اذا قام الی الصلوة غشی لونه لون اخر، فقال لی : والله ان علی بن الحسین کا

ن یعرف الذی یقوم بین یدیه
امام سجاد (ع ) را دیدم که هنگامی که به نماز ایستاد، چهره اش را رنگی دیگر پوشاند.امام صادق (ع ) به من فرمود: “به خدا قسم ، علی بن الحسین (ع ) کسی را

که برای اونماز می کرد، می شناخت “.
( علل الشرایع ، ص ,۸۸ به نقل از وسائل الشیعه ، ج ۴،ص ۶۸۵ )

آن مقدار از نماز بالا می رود
امام صادق (ع ) :ان العبد لترفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه …
همانااز نماز بنده نصفش یا یک سوم ، یا یک چهارم ، یا یک پنجم برای او بالا می رود، وآن مقداری که از نماز حضور قلب داشته باشد، بالا می رود…
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳۸ )

توجه به نماز
پیامبر (ص ) :ان العبد لیصلی الصلاة لا یکتب له سدسها و لاعشرها، و انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها
به درستی بنده نماز می خواندبرای او، نه یک ششم آن و نه یک دهم آن نوشته نمی شود، جز این نیست که برای بنده از نمازش آن مقدار نوشته می شود که به آن توجه کرده است .
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۳۷ اصول وافی ، ج ۲، ص ۱۰۵ )

علی (ع ) و هدیه پیامبر (ص )
پیامبر (ص ) :اهدی الی رسول الله – صلی الله علیه و اله – ناقتان عظیمتان ، فجعل احدیهمالمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشی ء من امر الدنیا و لم یجبه احد سوی علی – علیه السلام – فاعطاه کلتیهما

از ابن عباس نقل شده که گفت : به پیامبر (ص ) دو شتر هدیه دادند، پیامبر(ص ) یکی از این دوشتر را هدیه قرار داد برای کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و چیزی از امور دنیارا به خاطر نیاورد و به فکر چیزی از دنیانیفتد. کسی به پیامبر (ص ) پاسخ مثبت نداد (یعنی کسی چنین نمازی را که درآن هیچ به فکر دنیا و مافیها نیفتد، نخواند)بجز حضرت علی (ع ) که پاسخ مثبت داد. پیامبر (ص ) هر دو شتر را به علی (ع )مرحمت فرمود.
( بحار الانوار، ج ,۴۱ ص ۱۸ )

نماز با تفکر
پیامبر (ص ) :رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیلة
دو رکعت نماز سبک ، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر از عبادت سراسر یک شب است .
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۰ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۹۱ )

طلب خیر به وسیله نماز
امام صادق (ع ) :من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس فاثنی علی الله و صلی علی رسول الله – صلی الله علیه و اله – ثم سأل الله حاجته ، فقد طلب الخیر من مظانه و من طلب الخیرمن مظانه لم یخب “
هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص ) درود فرستد،سپس حاجت خود را از خدا درخو

است نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود.
( بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۳۲۴ )

حالت خشوع در نماز
پیامبر (ص ) :خیارکم الینکم مناکب فی الصلوة
بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد.
( بحار، ج ,۸۴ ص ۲۶۲ )

خشوع امیرالمؤمنین (ع ) در نماز
امام صادق (ع ) :و کان علی – علیه السلام -اذا قام الی الصلوة فقال : “وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض ” تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه
هنگامی که علی (ع ) به نماز می ایستاد، این آیه شریفه رامی خواند: “رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید” و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش بخوبی
مشاهده می گشت .
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۱ )

خوف حضرت فاطمه (س ) در نماز
معصوم (ع ) :کانت فاطمة – علیهاالسلام -تنهج فی الصلاة فی خیفة الله تعالی
فاطمه زهرا (س ) در حال نماز از شدت ترس نفسش به شماره می افتاد.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۵۸ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۲ )

ملاک قبولی نماز
امام صادق (ع ) :قال الله تبارک و تعالی : انما اقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی ، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری ولا یتعاظم علی خلق

ی و یطعم الجائع و یکسو العاری ، و یرحم المصاب و یؤوی الغریب …
خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که :۱- درمقابل عظمت من خاضع باشد.۲- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند.۳-روزش را با یاد من به پایان برد.۴- بر بندگانم بزرگی نفروشد.۵- به گرسنه غذا دهد.۶- برهنه را بپوشاند.۷- به مصیبت دیده مهربانی کند.۸- غریب راپناه دهد.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۲ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۶ )

قبولی یک نماز
امام صادق (ع ) :من قبل الله منه صلاة واحدة لم یعذبه
اگر خداوند از کسی یک نماز بپذیرد او را عذاب نمی کند.
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص .۲۳ محجة البیضاء، ص ۳۳۹ )

نشانه قبولی نماز
امام صادق (ع ) :من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه
هرکس دوست دارد بداند که نمازش قبول شده یا نه ، ببیند که آیا نمازش او را ازگناه و زشتی باز داشته یا نه ؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته ، به همان اندازه نمازش قبول شده است .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۸ )

حضور قلب
امام سجاد (ع ) : ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منهابقلبه
همانا نماز بنده پذیرفته نمی شود، مگر آنچه را که با قلبش به نماز توجه کرد.
( وسائل الشیعه ، ج ۴، ص .۶۸۸ المواعظ العددیه ، ص ۲۷۰ )

استخفاف در نماز مانع قبولی نماز
امام صادق (ع ) :و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به ؟
قسم به خدا، شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناس

ید که اگر برای بعضی از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهیدکرد، به علت استخفاف و بی اعتنایی که بر آن روا داشته ، همانا خداوند چیز نیکو وشایسته را فقط
می پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادتی راکه به آن بی توجهی شده است ؟
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۷ )

سخت ترین چیز

امام صادق (ع ) : والله انه لیأتی علی الرجل خمسون سنة ، وما قبل الله صلاة واحدة فای شی ء اشد من هذا
قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز خوانده باشد)، ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند، چه چیزی سخت تر از این !
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۷ )

نماز و ولایت
امام سجاد (ع ) : فی جواب سائل سأله عن حدود الصلاة … قال :و ما سبب قبولها؟ قال – علیه السلام – : ولایتنا و البراءة من اعدائنا
در پاسخ کسی که پرسید از حدود نماز… و چه چیزی سبب قبولی نماز است ؟ فرمود: “ولایت مااهل بیت ، و برائت از دشمنان ما”.

چهار چیز مانع قبولی نماز
امام صادق (ع ) : اربعة لا تقبل لهم صلوة : الامام الجائر و الرجل یؤم القوم و هم له کارهون و العبد الابق من موالیه من غیر ضرورة والمرئة تخرج من بیت زوجها

بغیر اذنه
چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست :۱- پیشوای جائر.۲- مردی که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت اوکراهت دارد.۳- عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند.۴- زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.
( جامع احادیث الشیعه ، ج ۵، ص ۵۲ )

مانع قبولی نماز زن
امام صادق (ع ) : ایما امراة باتت و زوجها علیها ساخطفی حق ، لم تقبل منها صلوة حتی یرضی عنها
هر زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب ) حقی از وی خشمگین باشد، هیچ نمازی از او قبول نمی شود، مگرآن که شوهرش از او راضی شود.
( فروع کافی ، ج ۵، ص ۵۰۷ )

شرط قبولی نماز
پیامبر (ص ) : لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله منکم الا بورع
اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید، و آن قدر روزه بگیرید تا همچون کمان خم شوید، خدا از شما قبول نمی کند، مگر این که انسان با ورع باشید.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۸ )

غیبت ، مانع قبولی نماز
پیامبر (ص ) : من اغتاب مسلما او مسلمة لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوما و لیلة الا ان یغفر له صاحبه
هر کس غیبت مردیا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست ، مگر این که غیبت شونده او را ببخشد.
( بحار الانوار، ج ,۷۵ ص ۲۵۸ )

خشم بر والدین ، مانع قبولی نماز
امام صادق (ع ) : من نظر الی ابویه نظرماقت ، و هما ظالمان لم یقبل الله له صلاة
هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نمی پذیرد.
( جامع السعادات ، ج ۲، ص ۳۵۱ )

نتیجه لقمه حرام
پیامبر (ص ) :من اکل لقمة حرام لم تقبل له صلوة اربعین لیلة و لم تستجب له دعوة اربعین صباحا
کسی که لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد.
( دارالسلام نوری ، ج ۴، ص ۲۱۳ )

نماز و زکات
امام رضا (ع ) :من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته
هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود.
( بحار الانوار، ج ,۹۶ ص ۱۲ )

گناه مانع نماز شب
امام علی (ع ) :جاء رجل الی امیرالمؤمنین – علیه السلام – فقال : یا امیرالمؤمنین انی قد حرمت الصلاة باللیل ، فقال امیرالمؤمنین -علیه السلام – : انت رجل قد قیدتک ذنوبک .
مردی نزد امیرالمؤمنین (ع ) آمد وگفت : ای امیر مؤمنان ! من از نماز شب محروم شدم . علی (ع ) فرمود: تو مردی هستی که گناهانت تو را زندانی (اسیر) کرده است .
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۲۲ )

شرب خمر مانع نماز
امام صادق (ع ) :لا تقبل صلوة شارب الخمر اربعین یوماالا ان یتوب
نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر این که توبه کند.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۳۱۷ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۳۸۸ )

آمادگی کامل برای نماز
امام باقر (ع ) : لا تقم الی الصلاة متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا
در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳ )

دروغ ، مانع نماز شب
امام صادق (ع ) :ان الرجل لیکذب الکذبة فی

حرم بهاصلاة اللیل
همانا مردی دروغ می گوید، پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب محروم می شود.
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۲۲ )

نماز و آزردن همسر
پیامبر (ص ) :من کان له امرئة تؤذیه لم یقبل الله صلاتها و لا حسنة من عملها حتی تعینه وترضیه و ان صامت الدهر… و علی الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذیاظالما
کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی قرار نمی گیرد، مگر آن که به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب است ، در صورتی که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.

( وسائل الشیعه ، ج ,۱۴ ص ۱۱۶ )

مانع تقرب به خدا
امام علی (ع ) : لا قربة بالنوافل اذا اضرت بالفرائض
نوافل و مستحبات اگر به واجبات ضرر برسانند موجب تقرب به درگاه خدای تعالی نخواهند بود.
( غرر الحکم ، ص ۳۴۵ )

کیفر مضاعف
امام باقر (ع ) :من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته اربعین یوما فان ترک الصلاة فی هذه الایام ضوعف علیه العذاب لترک الصلاة
کسی که شراب بنوشد و مست شود، تا چهل روز نماز او قبول نیست ، پس اگر نمازی را دراین روزها ترک کند عقاب و کیفر وی نیز چند برابر است .
( ثواب الاعمال ، ص ۵۵۱ )
پنج چیز مانع قبولی نماز
پیامبر (ص ) :لا یقبل الله صلاة خمسة نفر. الابق من سیده و امرأة لا یرضی عنها زوجها و مدمن الخمر و العاق و اکل الربا
خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد:۱- بنده ای که از نزد مولای خود فرارکرده است .۲- زنی که شوهرش از وی راضی نیست .۳- شرابخوار و دائم الخمر.۴- کسی که عاق والدین شده است .۵- رباخوار.
( مستدرک الوسائل ، ج ,۱۳ ص ۳۳۲ )

تحقیر نماز و محروم از شفاعت
امام صادق (ع ) : لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاة
هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت .
( فروع کافی ، ج ۳، ص ,۲۷۰ حدیث ۱۵ )

دزدترین مردم
امام علی (ع ) : ان اسرق الناس من سرق من صلاته
دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۲ )

با عجله خواندن نماز
پیامبر (ص ) : اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه
دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده ، به صورت اوپرتاب می گردد.
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۶ )
شتابزدگی در نماز
پیامبر (ص ) : …لا صلوة لمن لا یتم رکوعها و سجودها
کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، نمازش پذیرفته نیست .
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۳ )

کاهلی در نماز
امام باقر (ع ) :لا تقم الی الصلوة متکاسلا و لا متناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق
با حال مستی و خواب آلوده و کاهلانه نماز را به جانیاور، که اینها ازروزنه های نفاق است .
( میزان الحکمه ، ج ۵، ص .۳۹۸ بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳۱ )

نماز با عجله
امام صادق (ع ) :ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی : “اما یعلم عبدی انی انااقضی الحوائج “
زمانی که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوند می فرماید: “آیا بنده من نمی داند که حاجت او را من برآورده می کنم “.
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۴ )

نتیجه سبک شمردن نماز
امام صادق (ع ) : اذا قام العبد فی الصلاة فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته : اما ترون الی عبدی کأنه یری ان قضاء حوائجه بیدغیری ، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی
هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص .۳۴۱ تهذیب ، ج ۱، ص ۲۰۴ )

آفات سریع خواندن نماز
امام صادق (ع ) :ابصر علی بن ابی طالب – علیه السلام – رجلا ینقر صلاته فقال : منذ کم صلیت بهذه الصلاة ؟ فقال له الرجل : منذ کذا وکذا فقال : مثلک عند الله مثل الغراب اذا نقر لو مت ، مت علی غیر ملة ابی القاسم محمد – صلی الله علیه واله – ثم قال علی – علیه السلام – :ان اسرق الناس من سرق من صلاته
علی (ع ) به مردی که نمازش را به سرعت می خواند، نگاه کرد. امام سؤال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی ؟ مرد پاسخ داد: از فلان وقت تا به حال . امام فرمودند: مثل (نماز خواندن ) تو در پیش خداوند مثل کلاغی است که (بسرعت ) از زمین دانه می چیند، اگرتو به این حالت بمیری ، مرده ای به غیر دین پیامبر اسلام . امام فرمودند: همانا که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد (یعنی کم کند).
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۴ )

عذاب ضایع کننده نماز
پیامبر (ص ) : لا تضیعوا صلاتکم ، فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان – لعنهم الله و اخزاهم – و کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین ، فالویل لمن لم یحافظ صلاته
نماز خودتان را ضایع نکنید، به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع کند،خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامان محشور می کند، خداوند به آنان لعنت کند و آنها را رسوا سازد، وبر خدا لازم است آنها را با منافقها به آتش داخل کند، پس وای بر کسی که به نمازش مواظب نباشد.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰۲ )

محرومیت از شفاعت
پیامبر (ص ) :لا ینال شفاعتی من اخر الصلوة بعد وقتها
کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت ) به شفاعت من نخواهدرسید.
( بحار الانوار، ج ,۸۳ ص ۲۰ )

ترک نماز باعث حبطعمل
پیامبر (ص ) :من ترک صلاته حتی تفوته من غیرعذر فقد حبط عمله
کسی که نمازش را بدون عذر ترک کند (نخواند) تا وقت آن بگذرد، عمل او نابود شده است .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳ )

فاصله کفر و ایمان
پیامبر (ص ) :بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة
فاصله کفر و بندگی ترک نماز است .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۲ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳ )
مورد لعن واقع شدن
پیامبر (ص ) :تارک الصلاة ملعون فی التوراة ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد
ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل واسرافیل و محمد (ص ) ملعون است .( انوار الهدایه ، ص .۱۹۷ الحکم الزاهرة ، ص ۲۹۴ )

ترک نماز و هنگام مردن
پیامبر (ص ) :من ترک صلوة لا یرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیا ونصرانیا او مجوسیا
کسی که نماز را ترک کند، در حالی که امید به پاداش نمازش ندارد و ازعذاب ترک نماز نیز ترسناک نیست ، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یانصرانی ، یا مجوسی .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه ، ج ۵، ص ۴۰۳ )

عاقبت ترک نماز
پیامبر (ص ) :من ترک الصلاة متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها
هر کس عمدا نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش ازدوزخیان نوشته می شود.
( کنز العمال ، ج ۷، حدیث ۱۹۰۹۰ )

پاسخ اهل دوزخ
امام علی (ع ) :ألا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا:”ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین “
آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمی دهید که وقتی از آنها می پرسند: “چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت ؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم “.
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۲۴ نهج البلاغه ، خطبه ۱۹۰ )

بیزاری از تارک الصلوة
امام صادق (ع ) :جاء رجل الی النبی – صلی الله علیه و اله – فقال : یا رسول الله ! اوصینی ،فقال : لا تدع الصلاة متعمدا فان من ترکهامتعمدا فقد برئت منه ملة الاسلام
مردی پیش رسول خدا (ص ) آمد و عرض کرد: یارسول الله ! مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت فرمود: نماز را عمدا رها مکن ، کسی که عمدانماز را ترک کند ملت اسلام از او بیزار است .
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۲۹ )

عقاب تارک الصلوة
پیامبر (ص ) :من ترک الصلوة متعمدا من غیر علة فقدبرء من ذمة الله و ذمة رسوله
کسی که نماز را عمدا و بدون علت ترک کند از امان خدا و رسولش دورخواهد بود.
( جامع احادیث الشیعه ، ج ۴، ص ۷۵ )

نشانه کفر و نفاق
پیامبر (ص ) :الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاة و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه
نشانه ستمکاری و کفر(نفاق ) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.
( نهج الفصاحه ، ص ۲۷۹ )

درخواست بی نماز در برزخ
پیامبر (ص ) : ارک الصلاة یسأل الرجعة الی الدنیا، و ذلک قول الله تعالی : حتی اذا جاء احدهم الموت قال : “رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت ، کلا انها کلمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون “
بی نماز درخواست می کند به دنیا برگردد، و این است سخن خداوند متعال تا گاهی که به یکی از آنان مرگ آمد گوید: “پروردگارا مرا برگردانید تا شایدعمل شایسته انجام دهم در آنچه بازگزاردم ، نه چنین است آن سخنی است که او گوینده اش هست ، واز پشت آنهاتا روزی که برانگیخته شوند برزخ است .
( بحار الانوار، ج ,۷۷ ص .۵۸ اصول وافی ، ج ۲، ص ۶۵ )

نتیجه ترک نماز
پیامبر (ص ) :لتنقضن عری الاسلام عروة ، کلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم ، و اخرهن الصلاة
دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود ردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها شکستن حکومت است (حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج می کنند) و آخر آنها نمازاست (نماز را ترک می کنند).
( اصول وافی ، ج ۲، ص ۷۲ )

وضو کلید نماز
پیامبر (ص ) :…والوضوء مفتاح الصلاة
وضو کلید نمازاست .
( نهج الفصاحه ، حدیث ۱۵۸۸ )

نصف ایمان
پیامبر (ص ) :الوضوء نصف الایمان
وضو گرفتن نیمی از ایمان است .
( بحار الانوار، ج ,۸۰ ص ۲۳۸ )

اثر تجدید وضو
پیامبر (ص ) :الوضوء علی الوضوء نور علی نور
وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲ )
آثار وضو
پیامبر (ص ) :أمتی الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامة
امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت ، از آثار وضو که در دنیا گرفته باشد.
( شهاب الاخبار، ص ۱۲۲ )

مسواک و وضو
پیامبر (ص ) :السواک شطر الوضوء
مسواک کردن جزئی ازوضو است .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص ۲۹۷ )

مسواک هنگام هر وضو
پیامبر (ص ) : یا علی ! و علیک بالسواک عند کل وضوء
ای علی ! بر تو باد مسواک زدن هنگام هر وضو.
( اصول کافی ، ج ۸، ص ۷۲ )

مسواک در سحر
امام باقر (ع ) :ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنة
سحرگاه ، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی است .
( میزان الحکمه ، ج ۴،ص ۵۹۶ )

پاکی ، کلید نماز
پیامبر (ص ) :مفتاح الصلاة الطهور
کلید نماز، پاکی است .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص ۲۸۱ )

ورود به مسجد با وضو
پیامبر (ص ) :لا تدخل المساجد الا بالطهارة
داخل مساجد مشو، مگر با وضو.
( مستدرک الوسائل ، ج ۳، ص ۳۸۸ )

گشایش دربهای بهشت
پیامبر (ص ) :من اسبغ وضوءه و احسن صلاته ، و ادی زکاة ماله و کف غضبه و سجن لسانه ، و استغفر لذنبه ، و ادی النصیحة لاهل بیت نبیه فقد استکمل حقایق الایمان و ابواب الجنة مفتحة له
کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خویش را نیکوبخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را ازگناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، و نسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد، البته تمام حقایق ایمان در او کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است .
( ثواب الاعمال ، ص ۶۴ )

بستر همانند مسجد
امام صادق (ع ) :من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده
هر کس وضو بگیرد، سپس در رختخواب خود برود و بخوابد، بستر اومانندمسجد او خواهد بود.
( وسائل الشیعه ، ج ۱، ص .۲۶۵ ثواب الاعمال ، ص ۴۸ )

وضو پیش و بعد از غذا
امام صادق (ع ) :الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر
وضو پیش از غذا و بعد از غذا، فقر را از بین می برد.
( وسائل الشیعه ، ج ۱، ص ۲۵۶ )

وضو هنگام غذا
پیامبر (ص ) :یا علی ! ان الوضوء قبل الطعام و بعده شفاءفی الجسد و یمن فی الرزق
یا علی ! قبل از غذا و بعد از غذا، وضو گرفتن ، شفای بدن و برکت در روزی است .
( بحار الانوار، ج ,۶۶ ص ۳۵۶ )

وضو برای نماز مغرب
امام کاظم (ع ) :من توضأ للمغرب کان وضوئه ذلک کفارة لما رضی من ذنوبه فی نهاره ما خلاالکبائر
کسی که برای نماز مغرب وضوبگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن روزاوست بجز گناهان کبیره .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲ )

وضو برای نماز صبح
امام کاظم (ع ) :و من توضأ الصلاة الصبح کان وضوئه ذلک کفارة لما مضی من ذنوبه فی لیلته الا الکبائر
کسی که برای نماز صبح وضومی گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن شب اوست بجز گناهان کبیره .
( محجة البیضاء، ص ۱، ص ۳۰۲ )

وضو برای تلاوت قرآن
امام علی (ع ) :لا یقرأ العبد القران اذا کان علی غیر طهور حتی یتطهر
هنگامی که وضو ندارید، قرآن نخوانید، تا این که وضو گرفته شود.
( خصال ، ج ۲، ص ۱۶۴ )

طهارت ظاهر و باطن
امام صادق (ع ) :طهر قلبک بالتقوی و الیقین عندطهارة جوارحک بالماء
در وقت پاکیزه نمودن اعضای خود با آب ، دل خویش را به پرهیزگاری و یقین پاک گردان .
( بحار الانوار، ج ,۸۰ ص ۲۳۹ )

پاکی به وسیله وضو
امام رضا (ع ) :انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرااذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته …
همانا امر شده است به وضو، تا آن که بنده پاک باشد، به هنگامی که می ایستددر مقابل خداوند جبار و همچنین وقت مناجات نمودن .
( عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۰۴ )

با طهارت به مسجد رفتن
امام صادق (ع ) :علیکم باتیان المساجد فانهابیوت الله فی الارض من اتاه مطهرا طهره الله من ذنوبه و کتب من زواره
بر حضوردر مساجد مواظبت کنید! چرا که مساجد، خانه های خداوند در زمین است . کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش تطهیر می نماید و نام وی رادر زمره زایرین خویش می نویسد.
( وسائل الشیعه ، ج ۱، ص ۲۶۷ )

کار مانع از اول وقت
امام علی (ع ) :صل الصلوة لوقتها الموقت لها و لاتعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتها لأشتغال و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلوتک
نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مکن وبه علت اشتغال آن را به تأخیر میفکن ، و بدان که همه اعمال تو بسته به نمازتوست .
( نهج البلاغه ، نامه ۲۷ )

مانع وقت نماز
امام رضا (ع ) : حافظوا علی مواقیت الصلوات ، فان العبدلا یأمن الحوادث
مراقب وقتهای نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید)چرا که انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰ )

وقت نماز صبح
امام باقر (ع ) : وقت صلاة الغداة ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس
وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است .
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۱۵۲ )

محبوبیت نماز در وقت
امام صادق (ع ) :افضل الاعمال الی الله الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله
بهترین اعمال نزد خداوند، نمازاول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است .
( بحار الانوار، ج ۳، ص ۸۵ )

دو وقت نماز
امام رضا (ع ) :اعلم ان لکل صلاة وقتین اول و اخر فأول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله
بدان که هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت . اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است .
( بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۴۹ الحکم الزاهره ، ص ۲۸۶ )

مذمت تأخیر نماز
پیامبر (ص ) :ثلاث لا تؤخر و هن الصلاة اذا انت والجنازة اذا حضرت و الأیم اذا وجدت کفؤا
سه چیز را نباید به تأخیر انداخت ،نماز همین که وقت آن رسید، و برداشتن جنازه وقتی آماده شد، و شوهر دادن بیوه وقتی هم کفو خود را یافت .
( نهج الفصاحه ، ص ,۲۶۲ حدیث ۱۲۶۱ )
ثواب نماز صبح در اول وقت
امام صادق (ع ) :فاذا صلی العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتین تثبتها ملائکة اللیل و ملائکة النهار
پس هرگاه نمازگزار نماز صبح را با طلوع فجر به جای آورد دو مرتبه برای او نوشته می شود، هم فرشته صبح و هم فرشته شب می نویسند (نماز صبح را فرشته روز و فرشته شب هر دومشاهده می کنند).
( ثواب الاعمال ، ص ۶۲ )

اذان در اول وقت نماز
پیامبر (ص ) : اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان
ای بلال ! هنگامی که وقت نماز رسید بالای دیوار بروو صدای خود را به وسیله اذان بلند کن .
( فروع کافی ، ج ۳، ص ۳۰۷ )

بخشایش یا عذاب خداوند
امام باقر (ع ) :و من صلاها لغیر وقتها مؤثراعلیها غیرها فان ذلک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه
کسی که نماز را در غیروقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب کند و ترجیح دهد، به درستی که این کار، خدا را مختار می کند که اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب کند.
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۸۳ )

نماز اول وقت ، جدایی از غافلین
امام باقر (ع ) : ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضة فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین
هر مؤمنی محافظت برنمازش نماید، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهای غافل شمرده نمی شود.
( وسائل الشیعه ، ج ۳، ص ۷۹ )

نورانیت اذان
پیامبر (ص ) : یا علی ألاذان نور
یا علی ! اذان نور است .
( بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۱۵۴ )

پاداش مؤذن بهتر است
پیامبر (ص ) :من اذن محتسبا یرید بذلک وجه الله – عز و جل – اعطاه الله ثواب اربعین الف شهید و اربعین الف صدیق و یدخل فی شفاعته اربعین الف مسی ء من امتی الی الجنة
کسی که اذان بگوید، و به خداوندتوجه داشته باشد، خداوند به او ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار راستگو را عطامی کند و چهل هزار از امت گناهکاران شامل شفاعتش گردیده و داخل بهشت می شوند.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۳۰ )

آفات بی توجهی به اذان
امام علی (ع ) :من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرج فهو منافق ، الا رجل یرید الرجوع الیه ، او یکون علی غیر طهارة فیخرج لیتطهر
کسی که صدای اذان را در مسجد شنید، و بدون خواندن نماز (جماعت ) از مسجد خارج شودمنافق است ، مگر این که قصد برگشت برای نماز خواندن دارد، یا وضو ندارد و برای گرفتن وضو از مسجد خارج شود.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۶۱ )

سربلندی اذان گویان در قیامت
امام علی (ع ) :یحشر المؤذنون یوم القیامة طوال الأعناق
اذان گویان ، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۴۹ )

نجات از آتش
پیامبر (ص ) : ان لحوما محرمة علی النار و هی لحوم المؤذنین
همانا، گوشتهایی بر آتش (جهنم ) حرام است (آتش آنها را نمی سوزاند) وآن
گوشت بدن اذان گویان است .
( مستدرک الوسائل ، ص ۲۴۹ )

ثواب برای اذان گو
امام باقر (ع ) :المؤذن یغفر الله له مد بصره و مدصوته فی السماء و یصدقه کل رطب ویابس سمعه ، و له من کل یصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من یصلی بصوته
خداوند مؤذن را به اندازه ای که چشمش می بیند و صدایش در آسمان می پیچد می آمرزد، هر خشک و تری که آواز او را می شنود او را تصدیق می کند، و از ثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصیب او شود و به شمار هرکس که به بانگ او نماز بخواندحسنه ای برای اوست .

( محجة البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۱ من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۲۸۷ )

پاداش شهید
پیامبر (ص ) :للمؤذن فیما بین الاذان و الاقامة مثل اجرالشهید المتشحطبدمه فی سبیل الله
برای شخص اذان گو در فاصله اذان و اقامه ،ثوابش مانند ثواب شهیدی است که در راه خدا در خون خود می غلطد.
( ثواب الاعمال ،ص ۵۸ )

واجب شدن بهشت بر مؤذن
پیامبر (ص ) :من اذن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنة
هر کس در یکی از شهرهای مسلمانان یک سال اذان بگوید بهشت بر او واجب می شود.
( محجة البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۷ وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۳ )

تأثیر گفتن اذان و اقامه
امام صادق (ع ) :من صلی باذان و اقامة صلی خلفه صفان من الملائکة و من صلی باقامة بغیراذان صلی خلفه صف واحد ما بین المشرق والمغرب
هر کس که نماز را با اذان و اقامه بخواند، دو صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می گزارند، و کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند یک صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می خوانند و اندازه صف به قدر میان مشرق ومغرب است .
( محجة البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۸ ثواب الاعمال ، ص ۵۹ )

اذان با صدای بلند
امام صادق (ع ) : کان رسول الله – صلی الله علیه واله – یقول لبلال اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان
رسول خدا (ص ) هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به بلال می فرمود: بالای دیوار (مسجد)برو و اذان را با صدای بلند بگو.
( وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۲۴ )

محشور با شهداء و پیامبران
پیامبر (ص ) :یحشر المؤذنون من امتی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء
اذان گویان ، از امت من با پیامبران و راستگویان و شهیدان محشور می شوند.
( مستدرک الوسائل ، ج ۴، ص ۲۳ )

تأثیر هفت سال اذان گفتن
امام باقر (ع ) :من أذن سبع سنین محتسبا جاءیوم القیامة و لا ذنب له
هر کس هفت سال برای خدا اذان بگوید، روز رستاخیزبدون گناه وارد محشر می شود.
( ثواب الاعمال ، ص .۸۳ من لا یحضره الفقیه ، ج ۱،ص .۲۸۸ وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۶۱۳ )

اجابت اذان مؤذن
پیامبر (ص ) :اجابة المؤذن کفارة الذنوب
اجابت اذان مؤذن ، کفاره گناهان است .
( مستدرک الوسائل ، ج ۱، ص ۲۲۷ )

فرار شیطان از اذان
پیامبر (ص ) :ان الشیطان اذا سمع النداء هرب
به درستی که شیطان وقتی صدای اذان را شنید فرار می کند.
( کنز العمال ، حدیث ۲۰۹۵۱ )

قرعه برای اذان گفتن
پیامبر (ص ) :لو علم الناس ما فی النداء و الصف الاول لاستهموا علیه
اگر مردم می دانستند چه فضیلتی دارد اذان گفتن و شرکت در صف اول
جماعت ، هر آینه برای این کار قرعه کشی می کردند.
( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۲۰۰ )

اذان گفتن در همه حال
امام رضا (ع ) :یؤذن الرجل و هو جالس و یؤذن و هوراکب
شخص اذان گو چه نشسته باشد و چه سواره اذان می گوید.
( من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۲۸۵ )

دعا هنگام اذان
امام علی (ع ) :اغتنموا الدعاء عند اربع : عند قرائة القران و عند الاذان و عند نزول الغیث وعند التقاء الصفین للشهادة
در چهارزمان دعا را غنیمت شمارید: ۱- هنگام قرائت قرآن . ۲- هنگام اذان .۳- هنگام نزول باران . ۴- هنگام رو به رو شدن دو لشکر مؤمنین و کفاربرای جنگ .
( وسائل الشیعه ، ج ۴، ص ۱۱۱۴ )

تأثیر اذان و اقامه در گوش نوزاد
پیامبر (ص ) :من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنی ، و لیقم فی الیسری ، فأن ذلک عصمة من الشیطان
کسی که فرزندی به او داده شد (به دنیا آمد) در گوش راستش اذان و درگوش چپش اقامه بگوید، زیرااین عمل ، نوزاد را از شر شیطان حفظ می نماید.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۶۲ )

اجابت ندای مؤذن
امام علی (ع ) :اجابة المؤذن یزید فی الرزق
اجابت دعوت اذان گو، سبب افزایش روزی می شود.
( بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۷۷ )

تکرار اذان مؤذن
امام باقر (ع ) :کان رسول الله – صلی الله علیه و اله -اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل مایقوله فی کل شی ء
رسول خدا (ص ) وقتی صدای اذان مؤذن را می شنید، آن جملات را تکرارمی کرد.
( الکافی ، ج ۳، ص ,۳۱۰ حدیث ۲۹ )

علاقه بلال به رسول خدا (ص )
امام صادق (ع ) :ان بلالا کان عبد صالحا، فقال :لا اؤذن لاحد بعد رسول الله – صلی الله علیه و اله –
همانا که بلال بنده ای شایسته بود و گفت : من برای احدی بعد از رسول الله (ص ) اذان نمی گویم .
( من لا یحضره الفقیه ، ج ۱، ص ۲۸۶ )

اذان با صدای بلند
ابوعبدالله (ع ) :اذا اذنت فلا تخقین صوتک فان الله یأجرک مد صوتک فیه
زمانی که اذان گفتی ، صدایت را کوتاه مکن ، زیرا که خداوندبه مقدار بلندی صدای تو در اذان ، پاداش می دهد.
( التهذیب ، باب اذان ، حدیث ۴۵ )

آشنایی با وقت اذان
ابوعبدالله (ع ) :لا یستقیم الأذان و لا یجوز ان یؤذن به الا رجل مسلم عارف
اذان برپا نمی شود و نباید آن را بگوید، مگر مرد مسلمانی که به وقت آن آشنا باشد.
( فروع کافی ، ج ۳، ص ,۳۰۷ حدیث ۱۳ )

تحقیر اذان
پیامبر (ص ) :سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائهم
زمانی خواهد آمد که اذان را تحقیر کرده و آن را به افرادی ناتوان می سپرند.
( کنز العمال ، ج ۷، ص ۶۹۰ )

علت نماز جماعت
امام رضا (ع ) :انما جعلت الجماعة لئلا یکون الاخلاص والتوحید و الاسلام و العبادة لله الاظاهرا مکشوفا مشهورا
نماز جماعت قرار داده شده است ، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت برای خداوند آشکار، باز و ظاهرباشد.
( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص .۳۷۲ بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۲ )

خوش گمانی به نمازگزار
امام صادق (ع ) :من صلی خمس صلوات فی الیوم واللیلة فی جماعة فظنوا به خیرا و اجیزوا شهادته
هر که پنج نماز شبانه روز را به جماعت می خواند به او خوش گمان باشید و گواهی اش را بپذیرید.
( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۸٫ وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۷۱ )

ثواب پشت سر عالم
پیامبر (ص ) :من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله
کسی که پشت سر عالم نماز به جا آورد، مانند کسی است که پشت سرپیغمبر خدا نماز خوانده است .
( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۱۹ )

صف جهاد و صف جماعت
امام کاظم (ع ) :ان الصلوة فی الصف الاول کالجهادفی سبیل الله – عز و جل –
نماز خواندن در صف اول ، مانند جهاد در راه خداست .
( وسائل الشیعه ، ج ۵، ص ۳۸۷ )

ثواب اقتدا به عالم
امام صادق (ع ) : الصلاة خلف العالم بالف رکعة
نماز در پشت سر یک عالم برابر هزار رکعت است .
( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۵ )

صف اول جماعت
پیامبر (ص ) :ان الله و ملئکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول
به حقیقت خداوند و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول نماز جماعت را به هم پیوند می دهند، درود می فرستند.
( کنز العمال ، ج ۲، ص ۶۲۳ )

لبیک به اذان نماز
پیامبر (ص ) :اذا سمعت الاذان فأت و لو حبوا
هنگامی که اذان نماز را شنیدی ، هر چه سریعتر به مسجد بیا، گر چه سینه خیز باشد.
( کنز العمال ، ج ۷، ص ۵۴۸ )

امام جماعت
پیامبر (ص ) :امام القوم وافدهم فقدموا فی صلاتکم افضلکم
امام جماعت هر جمعی نماینده آن در پیشگاه خداوند می باشد، پس برای امامت جماعت خود بهترینها را برگزینید.
( بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۰۹ )

نماز جماعت در صبح
پیامبر (ص ) :لان اصلی الصبح فی جماعة احب الی من ان اصلی لیلتی حتی اصبح
اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم ، در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب زنده داری تا صبح است .
( کنز العمال ، ج ۸، حدیث ۲۲۷۹۲ )

آفات جدایی از جمعیت
پیامبر (ص ) :من فارق جماعة المسلمین فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه قیل : یا رسول الله وما جماعة المسلمین ؟ قال : جماعة اهل الحق و ان قلوا
کسی که از جمعیت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده .از حضرت سؤال شد: منظور کدام جمعیت است ؟ آن حضرت فرمود: مردم اهل حق ، هر چندکم باشند.