استاندارهاي علامت و نشانه SMV براي وسائل نقليه و ادوات كشاورزي كندرو

Slow- moving vehicle Identification emblem
S276.5 NOV97
استاندارهاي علامت و نشانه SMV براي وسائل نقليه و ادوات كشاورزي كندرو
گسترش با مساعدت و همكاري كميته ايمني كشاورزيASAE و مطالعات كنفرانس كشاورزي انجمن ايمني ملي و كميته تحقيقات تاييده شده توسط كميته تكنيكي بخش ماشين آلات ASAE ،پذيرفته شده توسط ASAE به عنوان پيشنهاد در دسامبر ۱۹۶۴، اصلاح و پذيرفته شده به عنوان استاندارد در دسامبر ۱۹۶۶ اصلاح دوباره در مارچ ۱۹۶۸‏ ،تصويب به عنوان استاندارد بين المللي آمريكا در جولاي ۱۹۷۱ اصلاح مجدد در دسامبر ۱۹۷۵، تاييد اصلاحات توسط ANSI در جولاي

۱۹۸۴ تاييد مجدد در دسامبر ۱۹۸۵ اصلاح مقاله اي در جولاي ۱۹۸۹، تاييد مجدد در دسامبر ۱۹۹۰، اصلاح مجدد مقالات در فبريه ۱۹۹۱‏، اصلاح مجدد در دسامبر ۱۹۹۱، تصديق مجدد توسط ANSI در اكتبر ۱۹۹۲ – اصلاح مجدد در جون ۱۹۹۳- تاييد اصلاحات توسط ANSI در ژانويه ۱۹۹۴ و تاييد مجدد در نوامبر ۱۹۹۷٫

منظور و هدف

۱-۱- هدف از اين استاندارد، بنا بنهادن خصوصياتي است كه معرف يك علامت مشخص براي استفاده از ماشينهايي كه با سرعت كم، هنگام تردد يا سفر در بزرگراهها باشد.

۲-۱اين استاندارد خصوصيات ابعادي علامت و نشاني را بنا نهاده است كه مرتبط با مراحل آزمايش و شامل همه نيازها مي باشد.
۳-۱اين علامت شناسائي فقط در ماشينهاي كم سرعت( SMV )كاربرد دارد.
۴-۱اين علامت، لوازم هشدار از قبيل لامپهاي عقب ماشين آينه ها، فلاشرها، را كامل مي كند. اما جايگزين اين ابزار نمي باشد. همچنين اين علامت براي شناساندن وسايل بي حركت و ساكن استفاده نمي شود.

۵-۱ابعاد و الگوي رنگ اين علامت، مشخص است و اجازه علامت گذاري و تغيير دراين الگوها به جز در مواردي كه در قسمت ۲-۴ بازگو خواهد شد‏، نداده شده است.
۶-۱در زمانيكه وسيله مورد نظر با سرعتي بالاتر از ۴۰كيلومتر بر ساعت يا ۲۵ مايل بر ساعت در حال حركت باشد روي اين نشانه را بايد پوشاند و يا آن را برداشت.

۲- منابع اصلي:

تمامي استاندردها، موضوع مطالعه براي اصلاح مجدد مي باشند و قستهاي توافق نامه بر اساس استانداردها تقويت شده است تا امكان در خواست اكثر ويرايشهاي اخيررا بررسي کند.سازمانهاي استاندارد از ليست استاندادهاي معتبر رايج حمايت مي كند.
ANSI/ASAE S277.2 منتشر شده در اكتبر ۹۲ حفره قلابهاي قابل نصب براي لامپ هشدار دهنده و نشانه شناسايي SMV
ASTM D 1014-83 منتشر شده سال ۱۹۸۸ ، روش آزمايشات خارجي هدايت براي رنگ روي استيل
ASTM D 2797-90 روش آزمايش براي مقاومت روكشهاي اساسي در مقابل تاثير تغيير فرم سريع
ASTM D4549-85 ذكر خصوصيات براي ريخته گري و مواد اكستروژنps

ASTM D4673-87 ذكر خصوصيات براي اكستروژن و قالب سازي ABS
ASTM D4956 تعيين استاندارد براي ورقه هاي شب نما براي كنترل ترافيك
ASTME284 اصطلاحات مرتبط با عوامل ظاهري

ASTMe308 روش آزمايش براي محاسبه رنگ اشيا با استفاده از سيستم CIE
ASTM E991 تمرين براي اندازه گيري رنگ نمونه قلوئورسنت
ASTM E1247 روش آزمايش استاندارد براي تشخيص فلوئورسنت در نمونه هاي رنگي بوسيله اسپكتروفتومتري
ASTM E1349 روش آزمايش براي فاكتور انعكاس و رنگ بوسيله اسژكتروفتومتري با استفاده از اسپكتروفتومتري
FMVSS108 استانداردهاي نشانه گذاري روشنائي لوازم نقليه

PSTC-1
SAE J575 منتشر شده در جون ۹۲ روشهاي آزمايش و وسايل لازم براي اجزا و ضمائم وسايل روشنايي براي استفاده در وسائل نقليه كه عرض سرتاسر آنها از ۲۰۳۲ ميليمتر كمتر باشد
SAE J594 منتشر شده در مي ۸۹ بازتابندههاي رفلكس

۳-تعاريف:
۱-۳ بزرگراه:عرض بين خطوط مرزي هر جاده عمومي هنگاميكه براي استفاده عموم به منظور مسافرت وابسته به وسيله نقليه باز مي باشد.
۲-۳علامت شناسايي : يك مثلث متساوي الاضلاع نارنجي – قرمز داراي تشعشع با يك حاشيه قرمز شب تاب كه راس مثلث هميشه بايد در بالا قرارگيرد .
۳-۳ SMVماشينهاي كند رو : يك وسيله نقليه موتوري شامل وسايلي براي كشيدن كه براي سرعتهاي كمتر از km/h 40 (m.l/h 25) طراحي شده اند
۴-۳علامت قابل حمل : يك علامت كه همانطور كه در شكل ۱ نشان داده شده كه در پشت وسيله كند رو متصل مي شود
۵-۳علامت نصب شده روي وسيله نقليه علامتي كه بدون خطر به وسيله كندرو متصل شده است (شكل ۱).

۴- شرح
۱-۴علامت مذكور شكل ۱ متشكل از يك مثلث متساوي الاضلاع داراي تشعشع ، با حاشيه هاي شب رنگ مي باشد كه راس مثلث بايد در بالا باشد مثلث نارنجي – قرمز فلوئورسنت ، براي روشنايي روز مي باشد حاشيه هاي شب نما . در تاريكي شب . مانند يك مثلث قرمز توخالي ظاهر مي شوند. علامت SMV ، ممكن است به حالت قابل حركت دادن بوده و يا اينكه در پشت وسيله نصب شده باشد.

۲-۴ سازنده هاي علائم SMV ، نام و آدرس كارخانه را در جلوي علامت قرار مي دهند و تضمين مي كنند كه علامت SMV مطابق بااستاندارد S276.5 مي باشد. اين اطلاعات به وضوح در جلوي علامت ثبت شده اند كه در قسمت پايين گوشه سمت راست يا كمي پايين تر از مركزعلامت، مي باشند. همچنين اين اطلاعات ممكن درپشت كاور يا پوشش علامت ثبت شده باشند. هنگاميكه اطلاعات در جلوي علامت SMV باشد، شامل علامت تجاري و علائم ديگر نمي باشد و كل مساحت مورد استفاده براي اينچنين اطلاعاتي در جلوي علامت بيشتر از cm2 5/6 يا in2 2 نمي باشد.

شكل ۱ : شكل علامت SMV
نكته: راس مثلث بايد به سمت بالا باشد.

شكل ۲ : كاور (پوشش ) علامت SMV : كاور براي علامت SMV قابل حمل كاور علامت SMV ، به اندازه علامت SMV يا كمي بزرگتر از آن مي باشد.
۵- مواد و لوازم مورد نياز آزمايش و اجرا
۱-۵- مواد شب نما
۱-۱-۵- قابليت ديده شدن: علامت SMV در شب در فواصل ۳۰ تا ۱۸۳متري (۱۰۰تا ۶۰۰ فوت) مانند يك مثلث قرمز توخالي ديده مي شود.
۲-۱-۵- ابعاد وسايل مورد نياز : اندازه مواد شب نما . در شكل ۱ نشان داده شده است.

۳-۱-۵-ورقه هاي شب نما ، از مواد و لايه هاي صاف ، نازك و شفاف با عناصر شب نما تشكيل شده است.
۴-۱-۵- مواد مورد نياز : ورقه هاي شب نما از استاندارد ASTM D 4956 نوع ورقه هاي V شكل تبعيت مي كنند . البته به جز مواد فتومتريك و در ارتباط با مواد فتومتريك از حداقل استاندارد هاي كه در table 1 مشخص و معين گرديده اند، برخوردارند.

ورقه ها از نظر مشخصه رنگ ،از table 2 و بازتابنده هاي رفلکس از FMVSS 108 DOT-C تبعيت مي کند
۵-۱-۵- مقاومت و دوام خارجي و بيروني : الگو و نمونه هايي درون کاور که مطابق با استاندارد باشند در معرض آفتاب فلوريداي جنوبي ، حداقل ۲۴ ماه، با زاويه ۴۵ درجه نسبت به خط افق قرار گرفته اند(مطابق استاندارد ASTM D1014 )

بعد از آزمايش دوام خارجي ، ماده مورد استفاده از خود ترک شکاف ، برآمدگي ، از دست دادن چسبندگي يا تغييرات ابعادي نشان نخواهد داد
۶-۱-۵- مقاومت در مقابل زنگ زدگي : مواد مورد استفاده از خود خوردگي و يا از کم نور شدن نشان نخواهد داد ( مطابق استاندارد ASTM D4956)
7-1-5- خاصيت چسبندگي: کاور و پوشش علامت SMV از استاندارد ASTM D 4956 تبعيت مي کند.
نيازها زاويه ورودي زاويه مشاهده
۶۰ ۴- ۰٫۲
۶۰ ۳۰ ۰٫۲
۱۵ ۴۵ ۰٫۲
۱۵ ۴- ۰٫۵
۱۵ ۳۰ ۰٫۵
۴ ۴۵ ۰٫۵
جدول۱
۴ ۳ ۲ ۱ COLOR
Y
0.352 X
0.558 Y
0.364 X
0.636 Y
0.292 X
0.708 Y
0.297 X
0.613 RED
MAX
11 MIN
2.5 COLOR
RED

جدول ۲- حدود تشخيص و تعيين رنگ ( در نور)
۲-۵ مواد فلوئورسنت
۱-۲-۵ ديده شدن : علامت SMV در روشنايي روز مانند يک مثلث نارنجي – قرمز داراي تشعشع از فاصله بين ۱۸۳-۳۰ متر (۱۰۰ft تا ۶۰۰ft ) ديده مي شود .
۲-۲-۵ ابعاد و اندازه : اندازه اين مثلث در شکل ۱ نشان داده شده است .

۳-۲-۵ ساختار: مواد فلوئورسنت ، با طول و ضخامت و خشني مناسب و کافي مي باشد(به قسمت ۵-۲-۵ رجوع شود )
۴-۲-۵ مواد مورد نياز : رنگ نارنجي قرمز ، درجه خالص بودن ، ميزان روشنايي و انعکاس حداکثر مواد فلوئورسنت از مواد مندرج در جدول ۳ ، چه بعد و چه قبل از آزمايش دوام و بقا ، تبعيت مي کنند.

۵-۲-۵ استحکام خارجي: الگو هاي نصب شده روي کاور و جلد علامت SMV که مطابق قسمت ۵-۳-۲ مي باشد ، در معرض آفتاب فلوريداي جنوبي به مدت ۲۴ ماه ، با زاويه ۴۵ درجه نسبت به سطح افق قرارگرفته اند( مطابق استاندارد ASTN D1014 ) بعد از آزمايش استحکام و دوام ، مواد مورد استفاده از خود ترک ، شکاف ، بر آمدگي، از دست دادن خاصيت چسبندگي و يا تغييرات ابعادي نشان نخواهد داد.

۶-۲-۵ اندازه گيري رنگ : مقادير رنگ فتومتريک مواد فلوئورسنت با استفاده از يک اسپکتومتر رنگ سنج ، تعيين مي شودکه از استاندارد ASTM E 991 تبعيت مي کنند. ميزان روشنايي با NIST (انجمن ملي استاندارد و آزمايش )، معرف پخش کننده انعکاسي کامل (PRD) براي CIE (انجمن رنگ) مي باشد. از آنجايي که از اين علائم فلوئورسنت انتظار مي رود که با زاويه اي کمتر از ۴ درجه نسبت به چشم ديده شوند، توصيه مي شود که مقادير CIE XYZ با استفاده از استاندارد CIE 1993 و استاندارد CIE D 65 باشد . مختص هاي X و Y ، طبق فرمول زير و مطابق استاندارد ASTM E308 محاسبه مي شود

براي مثال براي CIE x=37.87 ،Y=34.05
و z=32.18 براي شرايط ۲ درجه ،فاکتورهاي روشنايي Y=34.05 و مقادير x=0.3638 y=0.3271, ، طول موج نمايان و غالب و درجه خلوص با استفاده از x,y از نمودار CIE اندازه گيري مي شود.
بعد از آزمايش در معرض بودن قبل از آزمايش در معرض بودن
دقيقه ۵۸۵ دقيقه ۶۰۲-۶۱۰ (nm) طول موج غالب
دقيقه ۷۷ دقيقه ۸۴ % خلوص
دقيقه ۵۰ دقيقه ۲۸ % روشنايي
دقيقه۷۵ بالاي ۱۰۰ دقيقه %انعکاس حواکثر در نزديک ترين طول موج به طول موج غالب
جدول ۳ – مقادير فلوئورسنت
۷-۲-۵ چسبندگي: مواد با چسبندگي حساس به فشار با حداقل ميزان چسبندگي kg/cm 3.6 در شرايطي که با سرعت cm/min 3.5 يا in/min 12 با زاويه ۱۸۰ درجه کشيده مي شوند،تهيه مي شود
آزمايش چسبندگي مطابق استاندارد pstc-1 انجام مي شود
۳-۵ جلدو کاور براي علائم قابل حمل

۱-۳-۵ ابعاد و اندازه ها : اندازه کاور در شکل ۲ نشان داده شده است
۲-۳-۵ ضخامت کاور يا جلد علامت SMV برابر ۱ mm يا inch 0.04 مي باشد. با گج ۲۲ که ۰٫۸ ميليمتر مي باشد حداقل ضخامت گالوانيزه که با ورقه اي از فولاد پوشيده شده باشد ۲ ميليمتر و حداقل ضخامت پلاستيک ABS که دراستاندارد ASTM D4673 ذکر شده ، ۲ ميليمتراست لبه هاي کاور يا جلد علامت SMV ، به گونه اي شکل داده شده است که حداقل صد مه را در حين حمل و جابجايي و هنگام نصب روي وسيله نقليه داشته باشد
۳-۳-۵ دوام و استحکام خارجي : کاور SMV، نيمه سخت خواهد بود و سطحي بادوام دارد

۴-۳-۵ آزمايش رهاکردن و انداختن: علامت SMV از نوع قابل حرکت و جابجايي ، از ارتفاع ۱٫۸m (ft 6 ) روي يک سطح صاف و يک سطح سخت فلزي يا ساروجي رها خواهد شد . هر علامت SMV در معرض ۳ نوع آزمايش رهاکردن قرار کي گيرد ۱-رها کردن از گوشه ها ۲-رها کردن روي لبه ها ۳- رها کردن روي سطح صاف خود .شکست در آزمايش هنگامي اتفاق مي افتدکه علامت SMV يا کاور آن از موارد استاندارد پيروي نکند آزمايش رها کردن ،در دماي c 24 (f 75 ) و c 23- ، ( f 10 ) صورت مي گيرد .

۵-۳-۵- مقاومت در برابر برخورد : مراحل اين آزمايش، وسايل اندازه گيري نيروي موردنياز براي شکستن کاور علامت SMV بوسيله يک چکش که به صورت عمودي رها خواهد شد ، فراهم مي کند اين چکش ۱۵٫۸۸ ميليمتر (in 0.625 ) قطر دارد و شعاع نوک بر آمده آن نيز ۱۵٫۸۸ ميليمتر است . پايه و بدنه اين چکش ۳۱٫۸ ميليمتر (in 1.28 )قطر دارد. اين آزمايش در اتاقي با دماي ( ) صورت مي گيرد. شکستن و يا ترک بر داشتن کاور نشانه اي از شکست در آزمايش خواهد بود(به استانداردASTM D2794 رجوع شود)

۴-۵ تمام اين موارد که در بالا ذکر شد کمينه مي باشد و شامل استفاده مواد در موارد بالاتر و بيشتر نمي باشند.

۶- موقعيت ومکان علامت SMV
1-6 علامت SMV به گونه اي به وسيله نقليه متصل خواهد شد که راس مثلث به سمت بالا باشد
۲-۶ علامت با زاويه نسبت به خط عمودي در پشت وسيله نقليه متصل خواهد شد
۶-۳ اين وسيله نزديک مرکزو يا نزديک سمت چپ وسيله هنگاميکه از عقب به وسيله نگاه مي کنيم نصب مي شود همچنين اين علامت در محلي به اندازه ۳-۰٫۶ متر (۱۰-۲ فوت) بالاتر از زمين ، از لبه زيري علامت نصب خواهد شد.

۴-۶ علامت SMV ، به صورت بي خطر اما محکم ، به وسيله متصل مي شود. همچنين علائم SMV از نوع قابل حمل ، ممکن است با استفاده از پيچ و قلاب مطابق استندارد ANSI/ASAE S277 و يا ساير وسايلي که اتصالي محکم ولي بي خطر را فراهم کنند به عقب وسيله نقليه کندرو، متصل گردند.