دانلود مقاله استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

word قابل ویرایش
57 صفحه
6700 تومان

استراتژی برای مدیریت کیفیت جامع

مقدمه :
مدیریت کیفیت جامع TQM ، برای فرازیر پیوستگی پیشرفت کیفیت است .
(CQT) ، CQT‌ صرفاً واژه وقتی نیست .دلایل مهمی برای معنی کلی وجود دارد . اینجا تاکید در تداوم (پیوستگی) کوشش ها در پیشرفت کیفیت است ، بعلاوه کیفیت
مثل یک سفر بی پایان است . مثل یک موضوع تمرین شده کیفیت بطور قرار دادی
در لیست آیتم هایی که در موسسه آموزشی مدیریت می شود شکل نمی گیرد

.
سطوح مدیریت کیفیت شبیه دلفین ها است مثلاً زمانیکه یک بحرانی یا یک
رانش ناگهانی که بستگی به تغییر در گارد نگهبان موسسه دارد یا چالش های خارجی و تهدید و غیره وجود دارد .

چالشی که از پس جهانی شدن می آید در یک مقایسه تند ، TQM فلسفه طرح شده توسعه را تشویق می کند . این دلالت بر این دارد که روش اینجا و حالا یا مدیریت وضع کننده مناسب نیست ، موسسه نیاز به ایده آتی جائیکه آن قصد رفتن به ۵ سال یا ۱۰ سال بعدی را دارند . ایده و پیش بینی درون اهداف و فعالیت ها تبدیل شده اند ، روشهای کامل کننده آنها به دقت توضیح داده شده بودند . از این رو برنامه ریزی یک عنصر سازنده ضروری در قبول TQM در موسسات آموزشی
می شود . تقریباً هر نویسنده ای عبارت «برنامه ریزی استراتژیک » را نسبت به برنامه ریزی به کار برده است . چرا برنامه ریزی استراتژیک ؟

آن معنی ای می دهد ؟
برنامه ریزی استراتژیک :
کلمه « استراتژی یک معنی ضمنی از روش های قبول مقدماتی در جنگ داده معنی هندی کلمه , استراتژی “ ران – نی تی است (ران برای جنگ و نی تی برای روش یا اصول ) . اما چه دلیلی باید برای ا همیت کلمه استراتژی از زبان میانجی جنگ درناحیه مدیریت کارخانه ای خدمات یا آموزش باشد ؟

در جنگ ، استراتژی تمرکز در یک هدف مفرد دارد : پیروزی و پیروزی ، نه برنامه ریزی برای شکست .
آن حتی تصور مفهوم یادگیری از شکست را ندارد . دومین و شرکت کننده
دستور برای پیروزی آخرین بهای زندگی انسان ،‌مجهز سازی و پول است
سومین ، جنگ باید در کوتاهترین زمان به پیروزی بیانجامد .
چهارمین جنگ برای حمله کردن بیشترین درجه جراحت پذیر ی
در مخالفت با بزرگترین قدرت برنامه ریزی می شود .

پنجمین زمانبندی حمله بینهایت برای استراتژی جنگ مهم است .
شش صف آرایی ماهرانه ارتش ، نیروی دریایی و نیرویی هوایی تعیین
کننده است بنابر این آنها همدیگر را کامل می کنند و جمع اقرایی را در
مقابل جنگ بوجود می آورند . اینجا می تواند تعداد جزئیات دیگری
از استراتژی جنگ باشد . اما چطور آنها برای آموزش و مدیریت کیفیت مهم هستند ؟ در نتیجه ما با عبارات زیر آنرا تعبیر می کنیم :

• آغاز کردن استراتژیک TQM مثل یک حمله به کیفیت ضعیف است .
• حمایت یک تلاش ابتکار ی شبیهه TQM از شکست است .
• موفقیت مجمع کیفیتی در آخر ارزش دارد .
• بهتر کردن کیفیت در زمان کوتاه ، کاهش دوره رشد نهفته و
آغاز کردن زمان .
• پیدا کردن یک موضوع ثبت شد ه امن ، بکار گیری اصول کار زین برای شناسایی یک منطقه ساخته جائیکه موفقیت می تواند حتمی شود و تلاش آتی و موفقیت ساخته شود .
• زمانبندی وتربیت وقایع در TQM برای بدست آوردن بهترین فواید
• تضمین جایگیری از بهترین منابع انسانی و کارتیمی برای تضمین اصلاح مداوم .
پس برنامه ریزی استراتژیکی باید برای توسعه دادن برنامه ریزی طولانی
مدت با برنامه ریزی های داخلی متوسط و کوتاه مدت برای کسب

ماموریت ها و اهداف سازمانی در زمانی درزمان کوتاه با آخرین بها توسط جایگزین منابع در دسترس و به حد کمال رساند ن قابلیت های انسانی دلالت داشته باشد در این فصل ، ما تعداد ی مدل های موجود از برنامه ریزی استراتژیکی را که توسط مدل در نظر گرفته شده در موسسات هندی پیروی شده است را تجدید نظر خواهیم کرد.

مدل های برنامه ریزی استراتژیکی:
چندین مدل های برنامه ریزی استراتژیکی وجود دارد . مورگاتورید و
مور گا ن (۱۹۹۳) یک کالبد جالب بر آنچه که پارامتر های برنامه ریزی می تواند مناسب باشد را پیشنهاد کردند . آنها چهار مدل کلی بر پایه دو پارامتر – دسترسی و خدمات توسط تقسیم شدن هر دو دسترس و خدمات درون دسترسی با ز و موفقیت خوب ،‌ و به ترتیب خدمات اصلی و افزونی ساختند . موسسات دسترسی باز نظیر موسسات جائیکه هر شخصی می تواند در آن قدم بزند و بدست آوردن پذیرش اگر اویکمرد یا او یکزن کیفیت های معلوماتی ضروری را تکمیل کند .

محدودیتی در اساس شایستگی ، طبقه ، عقیده ، مذهب ، جنس ، زبان ، کلاس اقتصادی و غیره نیست .
موسسات با دسترسی موقعیت خوب اینها جائی هستند که ورود
دانشجویان در آن ضوابط از پیش تعریف شده کنترل شده است .
درصورتیکه میانگین اهداف مدارس دولتی و کمک دولتی موسسات
با دسترسی باز هستند ، مدارس خصوصی ، مدارس دختران و

مدارس فرقه ای موسسات با دستر س موقعیت خوب هستند .
مدارسی که پیشنهاد کردن که دوره های معمولی را در طول تحصیل
با فعالیت های با هم برنامه درسی معمولی می تواند مثل موسسات گسترده یا خدمات اصلی طبقه بندی می شوند مدارسی که ویژه اند حرفی در
ورزش ها یا هنر های خلاق یا علوم آموزشی دارند مثل موسسات

با خدمات افزونی دسته بندی می شوند تا آنها هم خدمات اصلی را مهیا کنند . نویسندگان چهار مدل کلی را در شکلی یک ایده ارائه دارند . (شکل ۱-۱۰)
شکل ۱-۱۰ چهار استراتژی کلی
دسترسی
موفقیت خوب باز
استراتژی II
اصلی – موفقیت خوب استراتژی I اصلی – باز
استراتژی TV موفقیت خوب – افزون استراتژی III باز – افزونی

اصلی – باز :
اغلب مدارس و دانشکده های هندی متعلق به این دسته اند تا آنها ،
تحت قوانینی اجازه پذیرش به همه بدون توجه به طبقات ، جنس
و غیره دارند . در سطح دوم آموزشی ، تقریباً ۰۰۰/۰ ۱۳هزار مدرسه
و بالد ی ۰۰۰/۱۴ دانشکده متعلق به دسته اصلی – باز هستند .

هیچ مدل برنامه ریزی استراتژیکی برای این دسته برای اغلب موسسات
هندی در خواست خواهد شد . گر چه پذیرش باز خدمات اصلی
می توانند برای دانشجو یان برنامه آموزشی و برنامه آموزشی مشترک ؛
ورضایت و تشخیص معلمان و دیگر کارمندان باشند . برنامه ریزی

 

پایه ارزیابی موسسه ای ، تشخیص سازمانی بهتری و تحلیل SWOT ،
یک مدرسه ممکن است یک یا بیشتر از یک ناحیه را برای پیشرفت انتخاب کند .
برای مثال ، یک میانگین ، وابسته به تصمیمات مدرسه برای تضمین این دارد
که همه دانشجویان در مدرسه ثبت نام کرده ۱۰ امتحان پایانی کلاسی
را بگذرانند .
برنامه ریزی استراتژیکی تمرکز در شناسایی موضوع و توسعه
استراتژیکی بدست آوردن همان تقاضا خواهد کرد .
افزود نی – باز :
در این مدل همچنین ، پذیرش برای همه باز است . موسسه برای تمرکز

در یک ناحیه یا دیگر تصمیم می گیرند مثل : آکادامیک ، ورزشی و
مسابقات ،‌ فعالیتهای فرهنگی ، NSS ، اسلام کاتس و گیدس یا جونیوررد کروس .

در مناطق آکادمیکی ، یک مدرسه ممکن است برای برتر ی در علوم تصمیم گیری شود . ص ۱۵۷
برای مثال ، دبیرستان مادها یا مگرام اربنگا ل غربی یک موسسه متوسط با ورودی باز است .
آن سابرو تو کاپ را در مسابقات سوکر داخلی مدارس ملی چندین بار ترفیع یافت . این ممکن است بخاطر اینکه اکثر تاکید ش در سوکر است . از این رو ، سوکر یا مسابقات خدمات افزودنی در مدرسه هستند

.
دبیرستان تا که در احمد آباد ، یک از جهات دیگر میانگین موسسه چندین حالت ، ملی و جوایز بین المللی در فعالیتهای کلوپی علمی . را گرفته است .
(موخو پادهایی ۱۹۸۱ ). ناحیه خدمات افزودنی در این مدرسه از این رو
آموزش علمی است . در همه تعدادی موسسات ، تاکید ویژه ای در فعالیتهای
معینی در آنچه که مزیت مدرسه است وجود دارد . که آن مزیت ها در آن سال بعد از سالی که تلاش برنامه ریزی شد در سراسر آنچه که آنها در نهایت به آن رسیدند و آنجا ماندند دلالت دارد .
اصلی – موفقیت خوب :

موسسات موقعیت خوب آزمایی هستند که پذیرش در یک یا دیگر ضوابط محدود می شود . اینجا تعداد زیادی مدرسه نیست . این دسته موسسات عالی تر و حرفه ای تر را تشکیل م یدهند . برای مثال ، تکنولوژی موسسات هندی ( I I TS ) ، مدیریت موسسات هندی (I I MS) ، و اعتبارات بیشتر دیگر تکنیکی و موسسات مدیریتی فقط پذیرش شایستگی را مهیا می کند . موسسسات بخش آموزشی
(D IETS) در تعداددی حالات هم کاندیدای به تنهایی شایستگی را قبول می کنند . موسساتی که پذیرش انتخابی را مهیا می کند ریا اما خدماتی که متعلق به این دسته است را عرضه می کنند . متوسط خصوصی انگلیسی ، مدارس کند ریا وید یا یلس ، ناودایا وید آلایاس ، آشرام ، مدارس ما اینک و مدارس تی بی تان مرکزی متعلق به دسته اصلی – موقعیت خوب هستند . آنها خدمات اصلی توسعه داده و
متنوع می کنند .

برای مثال ، مدرسه ملی ما در آروبند و آشرام ، نیودهلی ، کودکان شایسته را پذیرش می کند . برنامه هاب درسی معمولی را که توسط بورد مرکزی آموزش متوسطه تشریح شده است را عرضه می کند . در خدمات اصلی ، آن چندین تنوع مثل حرفه های مختلف در کار موثر مفید اجتماعی (S UPW ) یا آموزش از پیش
تعیین شده برای رشد کیفیت ریاست و حساسیت اجتماعی ، کار دانشجویان
با اجتماع مجاور بالا بردن بودجه عوامل اجتماعی شبیه مراقبت از افراد پر،
ناتوان و غیره را عرضه می کند – بعد از سالها ، مدرسه یک قدمت قوی از کیفیت در ورزش ها ، هم چنین مسابقات را ساخته بوده بوده است . به این طریق ، یک
ترفیع کلی کیفیت در همه سازمان هایش وجود دارد . مدرسه بطور

استراتژیکی خوب جای گرفته است . تا پذیرش در شایستگی است – یک
کنترل کیفیت در درونداد دانشجو دارد . بخاطر نقش هایی که استخدام معلم و شروط خدماتشان را سازمان می دهد . حداقل کیفیت معلمان ثابت مانده است . مدیریت مدرسه کاملاً شهرت آکادمیکی و اجتماعی اش را برای جذب معلمان با
استعداد به کار می اندازد .
افزون – موقعیت خوب :
ویژگی موقعیت خوب با استراتژی III عمومیت دارد . اختلاف تاکید در خدمات افزونی است .
به هر حال ، بیشترین اختلاف در ویژگی موسسات «موقعیت خوب» وجود دارد . برای مثال ، یک مدرسه دخترانه ، یا پسرانه یک موسسه موقعیت خوب است از این رو آن یک موسسه تک – جنسی است . اما بین دو موسسه تک – جنسی مدارس دو دخترانه گفته می شود ، یکی پذیرش باز را عرضه می کند .

(یعنی دبیرستان ادانگ دختران ، یک موسسه کمک دولتی معمولی ) و دیگری برنامه ریزی اصول شایستگی را عرضه می کند . (یعنی ، مذهب ؟؟؟؟ و ماری ، یک مدرسه متوسط خصوصی انگلیسی ) . از نظر کیفیتی مختلف هستند . بیشترین اختلاف این است که مدارس با پذیرش انتخابی برنامه ریزی اساس شایستگی بیشتر از یک ضوابط «موقعیت خوب» را به کار م یبرند و تقریباً خدمات اصلی کیفیتی را دریافت می کنند و حالا آماده برای خدمات افزودنی هستند ، گر چه مدارس با تلاش پذیرش باز حداقل اصول را مهیا می کند .
یک مدرسه با پذیرش انتخابی می تواند در یک یا دو ناحیه از فعالیت مدرسه ای تمرکز بیاید . برای مثال یک شارژ دستمزد موسسه خصوصی با خدمات اصلی کیفیتی تصمیم دارد دانشجویانش را برنامه ریزی اساس تکنولوژی اطلاعاتی
غنی کند .

آن منابعی را توسط والدین و اجتماع با هدف مهیا کردن یک کامپیوتر برای
هر کودک تجهیز می کند . متشابهاً ، یک مدرسه دخترانه یک مدرسه موفقیت خوب است همینطور که آن پذیرش فقط دختران را قبول می کند . در غیر اینصورت
پذیرش انتخابی نسبت . هنگامیکه آن خدمات اصلی را با سطح متوسط مهیا می کند آن را در ورزش برتری می دهند ، بعد از سالها ، آن یک سنت برتری در ورزش و مسابقات رابرای دختران توسعه می دهد . این چهار مدل کلی یک صدایی اصلی رابرای شناسایی و طبقه بندی در موسسه برای یکی از چهار دسته مهیا می کند .

این موسسات در فرصتی برای تمرکز TQM برروی کالبد بزرگی از خدمات مخلوط – آ یا بر پایه خدمات ادامه می یا بنه یا خدمات انزودتی را تعییر می دهند ، و هم آیا ترتیبی از یک زمینه به دیگری و مطابق برنامه ریزی های استراتژیک انتخاب شده قرار می گیرند . کاضمن ( ۱۹۹۲) یک نمونه چهار مرحله ای از
برنامه ریزی استراتژیکی را پیشنهاد کرد :
۱- محدوده
۲- مجموعه اطلاعات
۳- برنامه ریزی

۴- ابزار وازریابی
محدوده : TQM می تواند هدفی در سطوح مگا ( ارتباط اجتماعی و اتصال ) ، ماکرو
( موسسه ای ) ، و میکرو ( سازمان / یتم / اشخاص ) . مرحله اول برنامه ریزی استراتژیکی تعریف حدود TQM در موسسه است . تجربیات با TQM در کلاس موسسه ( هاکنسن و جکسون ۱۹۹۶ ) یا در انتخاب کارمندان ( کول ۱۹۹۵ ) نمونه ای هستند از محدوده میکرو که یک ترکیب مدرسه ای سروکار دارد . همه تلاشهای توسعه سازمانی هالتیک دلیلی برای محدوده ماکرو هستند ( دلیل را در دانشکده چاوگلو در موخا پادهای ۲۰۰۴ ببینید) .

هر جائیکه یک مدرسه یا یک دانشگده آنسوی سرحدهایش که شامل اعمال اجتماعی برای انتقال آن به جامعه می رود . آن دلیلی را برای محدوده مگا را نشان می دهد .
( دلیل را در دبیرستان ادانگ در موخو پادها یا ۲۰۰۴ ببینید . )
مجموعه اطلاعات :
• مرحله دوم برنامه ریزی استراتژیک جمع آوری مفروضات و اطلاعات در مقایرت با موضوعاتی که طبیعاً تعیین کننده قبول TQM در موسسات است
می باشد . مفروضات و اطلاعات نیاز به عوامل زیر دارد :
• تصور و کمال مطلوب
• عقاید و ارزش ها
• ماموریت های جاری
• کمال مطلوب و نتایج جاری
• نیازها
یک بخش از MIAS ( ضمیه را ببینید ) برای مفروضاتی موقع ثبت نام با
مخالفت با جنس ، معلمان وکارمندان غیر فرهنگی نامیده می شود . بود چه و
تدارکات مالی ، مقدار تغییر نمره داخلی ، شرح زیر بنای فیزیکی و تسهیلات ،
مناطق عالی در آکادمی ، غیره برای جمع کردن اطلاعات مورد توجه این مهم است . در یکی از تمارین جدید TQM من با یک مدرسه ، آن دریافت می شود که ثبت نام کردن و کار مدرسه در هر دو مناطق آکادمی بطور خارق العاده ای بالا می رود

اما شمار کلاسها و معلمان بدون تغییر در طول پنج سال آخر باقی می ماند . فقط اطلاعات مورد توجه نظیر آشکار سازی را می تواند مهیا کند . و به منظور
تصمیم گیری براساس حقایق و مثل یک پیش نیاز برای برنامه ریزی استراتژیکی ، آن برای توسعه یک فهرستی از آیتم ها در جنبه های مختلف مدرسه ای جائی
که مفروضات ضروی هستند هم ضروری است . مرحله بعدی تعریف طبیعی و
منبع اطلاعات و فرکانس تجدید برنامه است . همه این مناطق با ارتباط داخلی تعریف شده می تواند سیستم اطلاعات مدیریت آموزشی را بوجود آورد . آن می تواند به خوبی برای رسد تسهیلات برای سیستم مدیریت اطلاعات ارتباط برنامه ریزی شوند .

برنامه ریزی : برنامه ریزی پنج فعالیت مهم را می سازد :
۱- اولین و جلوتر از همه تشخیص هویت برابری ها و نا برابری ها است . اینجا مناطق و عملکردهایی وجود دارد که می تواند تکمیل کننده ( برابرها ) یکی بر دیگری باشد . دیگران می توانند نفی کننده ( نابرابری ها ) یکی بردیگری باشد . این برای تشخیص دادن آنها و ساختن تلاشهای عمق برای سازگاری با اختلافات مهم باشد .
۲- سازگاری ( اصلاح ) مرحله دوم برنامه ریزی است .

۳- مرحله سوم مشترکاً توسط ماموریتهای طول مدت کوتاه – و بلند برای هدایت کردن اعمال توسعه می یابد .
۴- مرحله چهارم به مرحله عمل رسانیدن یک تحلیل SWOT برای شناسایی توانا یی ها ، ضعف ها ، فرصت ها و هراس ها است . براساس تحلیل SWOT و بیان ماموریت ( در هر دو نوع دوره کوتاه – و بلند ) حرکت استراتژی سیاست های موسسه ای برای تصمیم گیری و نقش ها برای تصمیم گیری است . تاکید در نقش ها و تمرینات در تصیم گیری تا تصمیمات به خودی خود است . این در همه مرحل مشترک مدیریت مهم است .
۵- مرحله نهایی توسعه برنامه ریزی های فعال استراتژیک است که ماموریت ها درون واقعیت ترجمه خواهند شد .
ابزار و ازرشیابی :
این مرحله نهایی است که شامل مرحل ابتدایی زیر است :
• قرار دادن درون عمل
• به مرحله عمل رساندن ارزیابی تکونیی .
• به مرحله عمل رساندن ارزیابی خلاصه شده .
• ادامه دادن یا تجدید نظر کردن ، اگر نیاز باشد .
نمودار ۱- ۱۰ مرحل طراح

ی استراتژیک
مراحل سوالات
ماموریت و اید ه • هدف ما چیست ؟
• ایده ما ، ماموریت ما و ارزشهای ما چیست ؟
نیازهای مشتری یافراگیر • مشتری های ما چه کسانی هستند ؟
• چه انتظاراتی مشتری های ما از ما دارند؟
• چه چیزی ما نیاز دارد در مواجهه با انتظارات مشتری خوب باشد ؟
• انجام چه کارهایی مورد نیاز فراگیران برای موسسه ما
می باشد ؟
• چه روشهایی ما برای شناسایی نیازهای فراگیر / مشتری باید به کار ببریم ؟
راههای موفقیت • توانایی ، ضعف ها ، فرصتها و هراس های ما چیست ؟
• چه عواملی برای موفقیت ما بسیار مهم هستند ؟

• چطور باید برای کسب موفقیت قدم برداریم ؟
عملکرد کیفیت • چه استاندارهایی را ما باید قرار دهیم ؟
• چطور کیفیت را باید حواله کنیم ؟
• چقدر کیفیت برای ما ارزش دارد ؟
فراگیری مردم • چطور ما بهترین کاربرد را برای کارمندانمان می سازیم ؟
• آیا ما بقدر کافی فراگیری را در کارمندان و پیشرفت کارمندان داریم ؟
مرحل ارزیابی • آیا ما مراحل را در مکانی مطابق با چیزهایی که اشتباه هستند داریم ؟
• چطور می خواهیم دانست اگر ما موفق شده باشیم ؟

مکانیزم مرحله چهارم برنامه ریزی استراتژی با همه زیر ترکیباتش یک مدل کاری را آماده می کند . سالیس (۱۹۹۶) تعدادی سوالات راهنما را هنگامی که مدل ۶ مرحله ای برنامه ریزی استراتژیک را در نظر داشت ایجاد کرد . (نمودار ۱-۱۰ ) . تعدادی سوالات به هر مرحله ربط دارد . به ما اجازه دهید سوالات و مراحل طراحی را بررسی کنیم . مسئولیت به تعداد زیادی و سوالات مشابهه م یتواند و ساختار

ردیف های یک برنامه ریزی استراتژیک باشد . مدل های سه تایی که توسط مورگا تردید و مورگان ، کافمن ، و سالیس در نظر گرفته شده بودند سه جهت یابی مختلف را به مفهوم برنامه ریزی استراتژیک برای تکمیل TQM در سازمان ما پیشنهاد کردند . بطور قابل توجه ، این سه مدل می توانند به آمادگی یک مدل برنامه ریزی استراتژیکی گلچین چهارم را کامل کند . (شکل ۲- ۱۰ ) با این دلیل ، هر طبقه موسسه – ابتدایی – باز برای مثال – نیاز به تعریف حیطه اش و مترهای جمع آوری اطلاعاتش برنامه ریزی ابزار و ارزیابی اش به همان اندازه ای که باید

ماموریتش و ایده اش ، تاکید ات مرسوم اش ، راههای موفقیتش مراحل
ارزیابی اش ومتدهایی فراگیری مردم را باید تعریف کند دارد . بطور ایده آل ،
یک مدل استراتژیک باید شامل همه سه مدل باشد .
***********************
در هر صورت ، اینجا عمده ای از افراد در میان این سه مدل وجود دارند . مفهوم کافمن از حیطه مراحل دیداری دری یک سطح سه بعدی است . سالیس
نظر گرامری از کاهش گری ایده درون ماموریت را نگه داشته است .
این توسط کافمن در مرحله بعد از مجموع اطلاعات اشاره شده بود
منشابهای ، تعدای عوامل مشترک در مرحله برنامه ریزی مدل کافمن وجود دارد
و سوالات و راههای موفقیت مدل سالیس به همان اندازه ارزیابی در هر دو
مدل ها عمومیت دارد . فراگیری مردم ، تعیین کننده استانداردها ، و ارزش
کیفیت قسمت هایی از برنامه ریزی استراتژیک وابزار هستند گرچه هر دو مدل های کافمن و سالیس در اشکال کلی عرضه شده بود (برابری قابل اجرا برای همه موسسات ) ، یک نیاز به آزمایش مقایسه وابستگی آنها به انواع گوناگون موسسات همانطور که توسط موگراتری و مورگان نامیده شده بود وجود دارد . دربافت هنری ، برای مثال ، توانایی برنامه ریزی بهتر است مثل موسسات ابتدایی – موفقیت
خوب باشند . موسسات افزونی ضرورتی ندارد مطلع از نوع و
تخصصهایشان باشند .

مدل پیشنهاد شده :
به ما اجازه بدهید یادگیری این سه مدل و تجربیاتمان از موسسات که
بر اساس فرهنگ مخصوص ، برنامه ریزی استراتژیک کار کن برای
پذیرش TQM قرار دارد بسازیم . ما برنامه ریزی استراتژیک را در
هفت مرحله خواهیم ساخت .
۱- عقیده ، ایده ، ماموریت ، اهداف
۲- همکاری نیازهای فراگیر و آموزش مشتری
۳- همکاری موسسه ای و تحلیل SWOT
4- سیاست کیفیتی و میانجی گری برنامه ریزی

۵- ارزش کیفیت
۶- برنامه ریزی برای ابزار
۷- ارزیابی و باز خورد
رابطه متقابل میان مراحل گوناگون و اجزایش می تواند در شکل ۳- ۱۰ دیده شود . مدل همه هفت مرحله را با هم ترکیب کرده است . در هر صورت ، آن دلالت برنامه ریزی ا ین دارد که ایده نیاز به دروند اد مفهوم کیفیت و فهمیدن TQM مثل یک استراتژی دارد . متشا بهاً در سیاست تعیین کننده کیفیت ، دروندادها از مفاهیم ریاست و تمرینات ، توسعه منابع انسانی و کار تیمی ضروری هستند . عقیده ، ایده ، ماموریت و اهداف :
عقیده : عقیده اعمال را هدایت می کند ، گر چه هیچ مکانیزم رسمی در
سازمان های آموزشی برای تولید عقیده وجود ندارد . مدرک کافی ای در
اظهار اتمان از آنچه که ما عقیده داریم وجود دارد .

بما اجازه دهید یک قسمت را آزمایش کنیم . بعد از متحمل کردن قابلیت
ساختار برنامه در استفاده از منابع ، یک مدیر شوریی ؟؟؟؟؟؟ کرد و گفت ،
“ برنامه واقعاً عالی بود . ” هر کسی بخوبی فکر کرده بود . اما ، آقا ما مقدار
زیادی مشکل در مدرسه امان داریم ، همه دانش آموزانمان فقط از خانواده
متوسطه جامعه هستند . به سختی ، ۴۶ درصد امتحانات ورودی را پاس کردند . معلمانمان هر دو ماه امتحان گرفتند ، آنها واقعاً امتحانات در سراسر سال
مشغول ادامه آن بودند . با این وجود دانش آموزان خیلی بد آن را انجام دادند .
چه عقایدی را این عبارات نشان می دهد .

عقیده ۱ : برنامه خوب برای دیگران ، نه برای من ( من یک غیر فراگیرم ) .
عقیده ۲ : دانش آموزان از خانواده های متوسط جامعه نمی توانند انجام دهند .
عقیده۳ : اغلب امتحانات نتایج را ثابت می کنند .
عقیده ۴ : ادامه مشغولیت گواه کارآیی و تعهد معلم است .
رئیس واقعاً نباید به آشکار کردن عقایدش توجه کند . اما چطور اعتباری برای عقاید هستند ؟
• آیا همه همه دانشجویان طبقه بالایی جامعه امتحاناتشان را بخوبی انجام
می دهند ؟

• آیا همه دانشجویان طبقه میانی جامعه امتحاناتشان را بطور بد اتفاق می افتد ؟
• آیا وضع اقتصادی یک به یک ارتباطی با انجام امتحانات دارد ؟
• مدارک کافی برای اثبات اینکه اغلب امتحانات بدون تنظیم مرحل آموزشی که ثابت کننده نتایج است وجود دارد ؟
• نتایج ضعیف می تواند به رخنه هایی در ادراک و وضوح ضعیف
در امتحانات بستگی داشته باشد .
می تواند اغلب امتحانات را برای رخنه های ادراکی جبران کرد ؟
• آیا اغلب امتحانات در زمان ساخته شده است تقدیه می شود ؟
• مدرک کافی برای ثابت کردن اینکه شلوغی باقی مانده یک دلالت از رقابت وجود دارد حتی اگر آن برمشغله دلالت داشته باشد.
• اختلاف در برخورد ( در انجام داشجویان ) بین مشغولیت پرمعنی وجود داشته و مشغولیت مکانیکی چه خواهد بود ؟
در میان عقایدی که سئوال برانگیز هستند ، آنها ایده را رنگ آمیزی می کنند .
گفتن ، شما چیزی هستید که عقیده دارید شما هستید دلالت برنامه ریزی
عقاید فوق العاده مهم در زندگی شخص به همان خوبی یک سازمان دارد .
از ایزو یک برنامه ریزی استراتژیکی ، برای فهمیدن وتقسیم عقاید در دو

مزیت است ، ابتدا ، یکی می تواند عقیده واقعی را از آنچه که یک آرزویی
باور است جدا کند و دوم ، تقسیم عقاید اساسی را برای توسعه مجموعه عقاید پیدا شده در بیشترین تفکر عقلانی مهیا کند .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 6700 تومان در 57 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد