اسکواش
اسکواش را مي توان در هر سطحي بازي کرد ليکن ارايه يک باز ي خوب کار مشکلي است. بازي دو بازيکن با دو درک نسبتا” هماهنگ و مناسب از بازيهايي که با راکت انجام مي شود مي تواند به عنوان يکي از رشته هاي ورزشي پر تحرک در سطح کشور مطرح گردد. ورزش اسکواش بر دو نوع است: اسکواش راکت و اسکواش تنيس
– اسکواش راکت: نوعي باز ي است که در يک زمين چهار ديواري بازي مي شود و هر بازيکن به طور متناوب توپ کوچکي را با راکت به ديوار مقابل مي زند

و بازيکن طرف ديگر بايد آن را به ديوار مزبور بر گرداند.
اين ضربه ها با سرعت و زاويه زده مي شود که بازيکن

حريف نتواند توپ را به ديوار مقابل برگرداند، بازي با زدن سرويس آغاز مي گردد و پس از برخورد به ديوار با زاويه مشخص و حساب شده اي وارد زمين سرويس مي گردد.
مسابقه شامل سه يا پنج گيم و هر گيم داراي ۹ امتياز مي باشد.
– اسکواش تنيس: اين بازي نظير اسکواش راکت است در همان زمين نيز بازي مي شود با اين تفاوت که فقط سرويس زننده مي تواند امتياز کسب کند و به جاي اينکه در جايگاه سرويس قرار گيرد در زمين سرويس مي ايستد و توپ را با ضربه حساب شده اي مي زند تا در جلو خط سرويس آن طرف زمين فرود آيد توپ هنگام برخورد به ديوار با سرعت بر مي گردد.
معمولا سالن اسکواش از ۴ الي ۸ زمين بازي تشکيل مي شود که هر زمين ابعاد ۴/۶ ×۷۵/۹ متر و با ارتفاع ۷/۵ متر پيش بيني مي گردد.
موقعيت زمين ابعاد (متر) مساحت (متر مربع) حريمها (متر) مساحت حريم (متر مربع ) مساحت کل (متر مربع )
طول عرض ارتفاع طولي عرضي براي يک واحد
ملي و بين المللي ۷۵/۹ ۴/۶ ۷/۵ ۴/۶۲ – – – ۴/۶۲
استاني و منطقه اي ۷۵/۹ ۶/۴ ۴/۵ ۴/۶۲ – – – ۴/۶۲
محله اي و تفريحي ۷۵/۹ ۴/۶ ۴/۵ ۴/۶۲ – – – ۴/۶۲

در بازيهاي المپيک و بين المللي از ديوارهاي شيشه اي نشکن براي دور زمين استفاده مي شود که در اين صورت حد اقل يک متر حريم در خارج ديوار ها منظور مي گردد و ابعاد به ۲/۷ ×۲/۹ × ۵/۱۲ متر خواهد رسيد

در سالنهاي اسکواش، بسته به نيازهاي منطقه اي ممکن است

در پشت سر بازيکنان و با استفاده از شيشه هاي ضخيم سالني با ظرفيت ۵۰ الي ۱۰۰ نفر با هزينه مختصر ايجاد نمود. در سالنهاي ويژه که براي انجام مسابقات بين المللي در نظر گرفته مي شود ممکن است با پيش بيني ديوارهاي شيشه اي بيشتر امکانات تماشا را افزايش داد.

تاريخچه اسكواش ايران و جهان
اسكواش در معناي لغوي يه معني له كردن و تحت فشار قرار دادن است و در اصل صداي برخورد توپ با راكت و اصابت آن و برگشت توپ صداي اسكواش را به گوش مي رساند.

از سال ۱۸۷۴ ميلادي اين بازي در انگلستان جنبه رسمي پيدا نمود كه كم كم به شكل امروزي درآمد و در ابتدا با ۷ عضو تاسيس گرديد كه عبارت بودند از مصر، انگلستان، استراليا، آفريقاي جنوبي، پاكستان، هند و زلاندنو.

اين رشته در ايران در سال ۱۳۴۵ در شهرهاي آبادان، اهواز، مسجد سليمان و تهران و در باشگاههاي بانك ملي، شركت نفت و بانك سپه شروع به كار كرد و در سال ۱۳۷۳ فدراسيون ايران با رياست آقاي غلامحسين فرزامي تاسيس گرديد و در سال ۱۹۹۴ ميلادي به عضويت فدراسيون آسيائي درآمد و در حال حاضر با رياست آقاي حميد قاسمي و ۱۲ استان فعال با اهدافي چون همگاني كردن اين رشته(تشكيل كميته اسكواش باز) به سوي جايگاه واقعي خود در نزد علاقمندان خود حركت مي نمايد. لازم به ذكر است مسابقاتي چون المپياد

مدارس اسكواش، جام ماه مبارك رمضان، قهرماني كشوري بزرگسالان، جام بين المللي دهه مبارك فجر، ليگ استانها و ….. هر ساله برگزار مي گردد.

اطلاعات عمومي

اسکواش را مي توان در هر سطحي بازي کرد ليکن ارايه يک باز ي خوب کار مشکلي است. بازي دو بازيکن با دو درک نسبتا” هماهنگ و مناسب از بازيهايي

که با راکت انجام مي شود مي تواند به عنوان يکي از رشته هاي ورزشي پر تحرک در سطح کشور مطرح گردد. ورزش اسکواش بر دو نوع است: اسکواش راکت و اسکواش تنيس

– اسکواش راکت: نوعي باز ي است که در يک زمين چهار ديواري بازي مي شود و هر بازيکن به طور متناوب توپ کوچکي را با راکت به ديوار مقابل مي زند و بازيکن طرف ديگر بايد آن را به ديوار مزبور بر گرداند.

اين ضربه ها با سرعت و زاويه زده مي شود که بازيکن حريف نتواند توپ را به ديوار مقابل برگرداند، بازي با زدن سرويس آغاز مي گردد و پس از برخورد به ديوار با زاويه مشخص و حساب شده اي وارد زمين سرويس مي گردد.

مسابقه شامل سه يا پنج گيم و هر گيم داراي ۹ امتياز مي باشد.

– اسکواش تنيس: اين بازي نظير اسکواش راکت است در همان زمين نيز بازي مي شود با اين تفاوت که فقط سرويس زننده مي تواند امتياز کسب کند و به جاي اينکه در جايگاه سرويس قرار گيرد در زمين سرويس مي ايستد و توپ را با ضربه حساب شده اي مي زند تا در جلو خط سرويس آن طرف زمين فرود آيد توپ هنگام برخورد به ديوار با سرعت بر مي گردد.

معمولا سالن اسکواش از ۴ الي ۸ زمين بازي تشکيل مي شود که هر زمين ابعاد ۴/۶ ×۷۵/۹ متر و با ارتفاع ۷/۵ متر پيش بيني مي گردد.

در بازيهاي المپيک و بين المللي از ديوارهاي شيشه اي نشکن براي دور زمين استفاده مي شود که در اين صورت حد اقل يک متر حريم در خارج ديوار ها منظور مي گردد و ابعاد به ۲/۷ ×۲/۹ × ۵/۱۲ متر خواهد رسيد

در سالنهاي اسکواش، بسته به نيازهاي منطقه اي ممکن است در پشت سر بازيکنان و با استفاده از شيشه هاي ضخيم سالني با ظرفيت ۵۰ الي ۱۰۰ نفر با هزينه مختصر ايجاد نمود. در سالنهاي ويژه که براي انجام مسابقات بين المللي در نظر گرفته مي شود ممکن است با پيش بيني ديوارهاي شيشه اي بيشتر امکانات تماشا را افزايش داد.

بازاریابی دراسکواش

هر فدراسیون ورزش ملی ،مسئول اصلی در امرپیشبرد یک رشته ورز

 

شی وحصول اهداف ملی ،سازمانی وفدراسیونی به کمک آن رشته ورزشی است.درجات توفیق فدراسیون های مختلف ،به عوامل متعددی وابسته است .آگاهی از وظائف مدیر،امروزه از ضروریات مدیریت هر سازمان هوشمندوفدراسیون ورزشی است.غفلت در هر یک از وظائف هدفگذاری، برنامه ریزی،به کارگیری نیروی انسانی، سازماندهی،رهبری ونظارت ،یعنی دوری از علم و واقعیت ،والبته هر یک از این وظائف با پیشرفت علوم انسانی دستخوش تحولات جدیدی می شوند.
یکی از ضروریات هر فدراسیون ورزشی در انجام وظائف واجرای برنامه ها ودستیابی به اهداف ،وجود منابع مالی متناسب است.این مهم بازاریابی را بعنوان یکی از روش های مهم درتامین منابع مالی،شاخص نموده است.بحث درآمدزائی ولزوم خودکفائی مالی برخی از فدراسیون های ورزشی مثل فدراسیون اسکواش، ازسوی سازمان تربیت بدنی ایران اهمیت بازاریابی ورزشی را بیش از پیش برجسته کرده است.
یکی از شاخه های نسبتا نورسته علم اقتصاد،رشته بازرگانی است که خود دارای شاخه های ظریف تری است که بازاریابی ،یکی از آنهاست.دربازاریابی ،ابتدا چگونگی استعدادوقابلیت جذب بازار وقدرت پذیرش آن برآورد می شود ،سپس کالاها وخدمات محاسبه شده فراهم می گردد،پس از آن نحوه فروش وانتخاب فروشنده ودرجه بندی آن مد نظر قرار می گیرد(۱).
هرچندبازاریابی ورزشی ، زیرمجموعه ای از علم بازار یابی است، اما پیچیدگی ها وویژگی های خاص خودرا دارد.والبته کاربرد بازاریابی عمومی ورزش در فدراسیون اسکواش هم با ملاحظات اختصاصی روبه روست که تلاش مقاله با بررسی منابع ،تحقیقات ومقالات ،دست یابی به راه کارهای اجرائی نوین بازاریابی در اسکواش وایجاد بستر مناسب برای مطالعات تحقیقی وتکمیلی، دراین حوزه است. درابتدا مقتضی است از زحمات خانم پارسی پوربعنو

ان کارشناس بازرگانی در امر شناسائی وترجمه فنی برخی منابع ،تشکر وقدردانی نمایم.

بازاریابی ورزشی:ضای نیازها وخواسته های فرایند مبادله ،طراحی شده اند.علم بازاریابی ورزشی ،همانند خود بازاریابی از علوم دیگری چون علم اقتصاد،جامعه شناسی،روان شناسی،ارتباطات وحقوق مدد می جوید(۹).
باید بین بازار یابی ورزشی وبازار یابی از طریق ورزش تمایز قائل شد.بازار یابی ورزشی ،هنگامی روی می دهد که سازمانی ورزشی درصدد ترویج محصولات وخدماتتش باشد،مثل یک باشگاه که برای فروش بلیط مسابقه مربوط به تیمش در روزنامه آگهی می دهد. اما بازار یابی از طریق ورزش ،زمانی است که سازمانی غیر ورزشی ،درصدد بهره گیری از ورزش ،بعنوان ابزار فروش محصولاتش باشد،مثل یک شرکت تولید کننده نوشابه که نام تجاری محصولاتش را طی یک رویداد ورزشی تبلیغ می کند(۹).
ورزش بعنوان صنعت امروزه مفهومی آشنا در کشورهای پیشرفته صنعتی بشمار می رود.رابرت میرز(Robert Meers)مدیر شرکت ریباک(Reebok)می گوید: ما چندین سال است به این باور رسیده ایم که امروزه بازار در اختیار انواع ورزش ها ،مد وموسیقی

است.(۱۰)
درآمریکا صنعت ورزش ،یازدهمین گروه صنعتی بزرگ را تشکیل می دهدومردم سالانه ۲۱۳ تا ۳۵۰ بیلیون دلار ،صرف خرید کالاها وخدمات ورزشی می کنند.رشد در صنعت ورزش با شاخص هائی چون ،تعدادشرکت کنندگان،پوشش رسانه ای ،میزان اشتغال ،بازارهای بین المللی و…اندازه گیری می شود(۱۰)
اسکواش بعنوان یک ورزش نیزقطعا در این گردش مالی وسیع ،سهمی دارد.این رشته قابلیت لازم در هر دو جنبه بازاریابی ورزش و بازاریابی از طریق ورزش را می تواند داشته باشد .نکته مهم در استفاده مناسب از این قابلیت ،اقدام در فرایند بازاریابی علمی ومتن

اسب با تقسیم بندی های اجرائی در این علم است.

انواع فعالیتها در بازاریابی :
بازاریابی ، طیف وسیعی از فعالیتها وتصمیم ها را در بر می گیرد که در یک تقسیم بندی خیلی کلی ،می توان آنها را در چهار گروه یا طبقه خلاصه کرد؛
۱- محصول ۲- قیمت ۳- ترفیع ۴-توزیع(۵)
ایجاد هماهنگی بین این چهار طبقه ،هدف اصلی بازاریابی را در بر می گیرد.فدراسیون اسکواش نیز برای بازاریابی علمی ، می تواند فعالیتهای این حوزه خود را در چهار طبقه مورد نظرخلاصه کندودر هر طبقه از ملاحظات علمی – کاربردی آن استفاده نماید.

محصول:
منظور از محصول ورزش،کالا،خدمات یا ترکیبی از هر دو است که برای ارائه مزیت به تماشاگر ورزشی،ورزشکار ،حامی مالی یااسپانسر،طراحی می شود(۱۰).
بازاریابی ورزشی ،منحصربه فرد است،زیرا مشتریان آن ،مثل خریداران سایر فرآورده ها نیستند.فراهم کنندگان رویدادها،محصولات وخدمات ورزشی به علت سرشت آزاد فعالیتها ، ناپایداری رویدادها وابهام در نتایج ،نمی توانند برجستگی کار را پیش بینی کنند(۲).
لذا دریک جمع بندی کلی می توان گفت که محصول در ورزش ،متفاوت از دیگر حوزه هااست واهم دلائل این مسئله عبارتند از:
۱-غیرملموس بودن نتیجه
۲-زودگذربودن
۳-عدم ثبات وپایداری

۴-حواشی شدید احساسی
۵-مشتریان متخصص
۶-کنترل اندک بازاریاب برمحصول
۷-جذابیت عمومی
۸-وحدت اجتماعی
۹-هم محصول مصرفی است وهم صنعتی(یعنی

هم توسط سازمان ها وهم توسط مصرف کنندگان عادی استفاده می شود)(۹).
دراین طبقه از فعالیتهای بازاریابی، ابتدا بایدمحصولات وخدمات قابل عرضه وفروش را شناسائی ودسته بندی کرد. محصولات وخدمات در فدراسیون اسکواش ایران براساس جزوه ای مدون ،بدین شکل طبقه بندی ومعرفی شده است:
۱-مسابقات۲-آموزش۳-امورفرهنگی۴-امورتوسعه وتجهیزنگهداری۵-امور پژوهشی وتحقیقاتی
۶-اردوهای تیم ملی۷-بازیکنان نخبه۸-اموراداری ومالی

مسابقات:مسابقات ورویدادهای رقابتی همواره یکی از محصولات اصلی ورزش وبویژه اسکواش است.طبیعی است که اهمیت وحساسیت های مسابقات در ارزش ومتقاضی آن تاثیر می گذارد.این محصول از هردو جنبه بازاریابی ورزش وبازاریابی از طریق ورزش قابل ارائه است.در مسابقات حساس وپر مخاطب می توان با اقدام به بلیط فروشی یا مبالغ مربوط به ورودیه برای شرکت درمسابقات و… نسبت به بازاریابی اقدام کرد.در عین حال بسیاری ازتولید کنندگان محصولات غیر ورزشی را می توان متقاعد کرد که در مسابقات فرصت خوبی را برای معرفی محصول خود خواهند یافت.انواع مسابقات ثبت شده در فدراسیون اسکواش ایران عبارتند از:
مسابقات بین المللی ، کشوری واستانی دررده های مختلف سنی.
آموزش:آموزش نیزازجمله محصولاتی است که متقاضیان نسبتا زیادی دارد.با توجه به اقبال عمومی برای حضور در کلاس های آموزشی گروهی وانفرادی اسکواش ،طراحی وبازاریابی اینگونه کلاس هامی تواند در دستور کار فدراسیون قرارگیرد.تربیت مربی ومدرس ازوظائف مهم فدراسیون های ورزشی است.این محصول بتناسب متقاضیانی دارد که درصورت کاربرد ملاحظات علمی بازاریابی در آن می تواند حداقل در تامین منابع مالی توسعه آموزشی دراین حوزه موثر باشد.برخی از محصولات مشخص در این حوزه عبارتند از؛ کلاسهای ارتقاء درجه مربی وداوری درسطوح بین المللی،کشوری و استانی

امورفرهنگی: امورفرهنگی نیز محصولاتی را در برمی گیرد که در صورت بازاریابی مناسب ،می تواند حداقل در تامین منابع مالی تولید وارائه محصولات وخدمات اثربخش باشد.برخی از محصولات تعیین شده در این حوزه عبارتند از؛۱-چاپ خبرنامه هفتگی اسکواش،۲-چاپ فصلنامه تخصصی اسکواش،۳-نگهداری وتامین سایت اختصاصی فدراسیون( پارس اسکواش)،۴-ساخت فیلم های آموزشی اسکواش،۵-پوسترهای آموزشی اسکواش،۶-چاپ کتاب
امورتوسعه وتجهیز: شرایط سرمایه گذاری درایجاد ونگهداری سالن اسکواش درموقعیت های مختلف وهمینطور تولید لوازم مربوطه مثل راکت،توپ،پو

 

 

شاک و… را در برمی گیرد . تعریف محصول یا خدماتی در این حوزه از طرف فدراسیون اسکواش امکان مشارکت وجذب متقاضی را در تولید محصول یا خدمات مشارکتی یاری می دهد.برخی از این دسته محصولات عبارتند از؛۱-ساخت انواع سالن های اسکواش در زمین های خصوصی ودولتی۲-اجاره سالن های اسکواش۳- واردات راکت وتوپ۴- ساخت سالن اسکواش شیشه ای۵-واردات سالن اسکواش شیشه ای۶-ایجاد ونگهداری اسکواش باز درزمین های خصوصی ودولتی
۷-تولید راکت وتوپ۸-تولیدکفپوش سالن اسکواش۹-واردات کفپوش سالن اسکواش
۱۰-تولید شیشه های مخصوص دیواره های اسکواش
امورپژوهشی وتحقیقاتی:با توجه به بودجه های موجود در امر تحقیق ، بویژه در مراکز رسمی علمی وتحقیقی در صورت بازاریابی صحیح در امر نیازهای پژوهشی فدراسیون اسکواش می توان آنها را در سرمایه گذاری واجرای تحقیقات با هدف دستیابی به نتایج کاربردی در فدراسیون ملی اسکواش ومراکز دانشگاهی وپیشرفت علمی متقاعد نمود.برخی از حوزه های مشخص شده در این حوزه عبارتند از؛۱-درامورمدیریتی واجرائی،۲-درامورفنی وتخصصی اسکواش،۳-درامورتجهیزاتی وامکانات کاربردی،۴-درامورتربیت بدنی وعلوم ورزشی مربوط به اسکواش
اردوهای تیم ملی:تشکیل اردوهای تیم ملی را نیز می توان بعنوان محصولی در نظرگرفت.با توجه به میزان توجهات رسانه ها به اردوهای تیم ملی ،بعضا این محصول نیزدر صورت بازاریابی می تواند با مشارکت برخی ازمتقاضیان ازجمله حامیان مالی همراه شود.ازجمله محصولات این بخش عبارتند از؛اردوهای داخلی وخارجی کوتاه وبلندمدت
بازیکنان نخبه:بازیکنان نخبه نیز یکی از محصولات فدراسیون اسکواش می توانند باشند.بازیکنان نخبه وبرجسته همواره مورد توجه وتاکید بیشتر رسانه ها وتما شاگران خواهند بود.حامیان مالی وبازاریابان از طریق ورزش می توانند با پوشش دادن هزینه های تمرین وزندگی آنها را با نام شرکت ولباس منقش به آرم خود درمسابقات شرکت دهند.ازجمله محصولات این بخش عبارتند از؛تحت پوشش گرفتن یکی از۱۵بازیکن اول رده بندی (رنکینگ)بزرگسالان، جوانان ونوجوانان

قیمت:
هرمحصول قیمت تعیین شده ای دارد.دربازاریابی ورزش با تصمیمات قیمت گذاری متعددی درباره محصول اصلی وسایر محصولات مرتبط با آن مواجه هستیم. بازاریاب باید برای قیمت محصول خود ،توجیه داشته باشد.رویکردهای قیمت گذاری عبارتند از؛۱-نقطه سربه سر،۲-عرضه وتقاضا،۳-تامین اهداف،۴-قیمت گذاری رقبا(۹).
قیمت ،تاثیر زیادی بر ارزش محصول دارد،قیمت های بالا ،سبب می شود که مشتری خواستار کیفیت های برتری باشد،ازجمله جذابیت،تسهیلات،آرامش ،پ

اکیزگی وقابلیت دسترسی.اهمیت ایجاد خط مشی قیمت گذاری ،برای آن است که اثر چشمگیری برموفقیت طرح بازاریابی دارد.بنا بر نظریه پیتز واستاتلار (۱۹۹۶)،برای اتخاذ خط مشی قیمت گذاری ،باید چهار عامل را در نظر گرفت:
۱-خریدار:از ابعادی چون شکل جمعیت شناسی،شکل های روان شناختی ،رفتارهای خرید و…
۲-رقبا:بینش مصرف کننده در مورد ارزش محصول ،در مقایسه با محصولات،بررسی وتحلیل قیمت محصول رقبا و…
۳-هزینه های تولید:شامل تحلیل هزینه های مواد،تجهیزات،دستمزدها،اجاره وکمترین هزینه برای رسیدن به محصول
۴-گرایش ها:بررسی وتحلیل قوانین مربوط به قیمت گذاری ،مقررات دولتی ،وضعیت اقتصادی ،سیاسی و…
درمجموع بازاریابان ورزشی در تحلیل نهائی ،باید تعیین کنند که نگرش مصرف کنندگان نسبت به ارزش محصول در مقایسه با سایرمحصولات رقیب چیست وبراین اساس ،بهای مناسبی برای آن کالا مشخص سازند.(۲)
دراین راستا فدراسیون اسکواش نسبت به قیمت گذاری محصولات خود اقدام نموده است.با توجه به فعالیتهای ترفیع بازاریابی ،اقدامات این بخش فدراسیون دریک نمونه مهم محصول بنام مسابقه ،در بخش ترفیع ارائه می شود.

ترفیع(ترویج):
ترفیعات،یا ارتقاءشامل مجموعه ای ازفعالیت های اطلاع رسانی،ترغیب واثرگذاری است که این سه کاملا بهم مربوطند.مهمترین روش های اقدام برای ترفیع ،عبارتند از۱-آگهی(تبلیغات)، ۲-روابط عمومی،۳-فروش حضوری (شخصی)،۴-پیشبردفروش.
پیشبرد فروش،هماهنگ کردن وفراهم نمودن فعالیت های فروش حضوری وتبلیغات است ،که خود فعالیت هائی مانند استقرار ویترینهائی در فروشگاه ،برگزاری نمایشگاه های تجاری واستفاده از نمونه ها وجوایز را در بر می گیرد.
واژه ترفیع را می توان ارتباطات معنا کرد.ترفیع ،چگونگی ارائه اطلاعات درباره محصول وآگاهی دادن به مشتری ،توسط سازمان است(۹).در واقع این اقدام نوعی جا انداختن محصولات ورزشی وکارهائی است که برای اثرگذاری براذهان مصرف کنندگان صورت می گیرد.هدف از جاانداختن محصول این است که با ایجاد شکلی مشخص از فرآورده ،آن را ازفرآورده های رقیب متمایز سازند.(۲)
شناخت بیشتر اجزای آمیخته ترفیع ،اقدام دراین حوزه را موثرتر می نماید.
آگهی:آگهی یاتبلیغات می تواند به صورت کتبی وشفاهی،کاتالوگها،نامه های پستی،فیلم ونوار، مجلات تخصصی،بروشور وکتابچه ،پوسترها ونقشه ها ،راهنماها،تابلوهای خیابانی،نصب آگهی روی اتوبوس هاودر ورزشگاه ها،اعلانها واعلامیه ها،علائم نمایشی،کلمات ونشانها،نمایش،پرچم هاو…باشد.درواقع عرضه پیام های یک جانبه هزینه بر،د

رباره محصول در رسانه های مختلف تبلیغاتی است.
معرفی:نوعی ارتباط بدون هزینه درمورد محصول ،که در آن فرد حمایت کننده ،معمولا شناسائی نمی شودوپیام بدلیل ارزش های خبری اش به جامعه منتقل می شود.مثل اخبار در رادیو وتلویزیون.
روابط عمومی:میهمانی ارباب جرایدورسانه ها،سخنرانی ها،سمینارها،گزارش های سالیانه شرکت،انجام امور خیریه واجتماعی،انتشارات،روابط اجتماعی.
فروش حضوری(شخصی):نمایش حضوری محصول،ملاقاتهای فروش،مذاکرات تجاری،بازاریابی تلویزیونی،برنامه های ترغیبی،حضور در نمایشگاه ها

پیشبردفروش:شامل تمهیداتی برای تشویق مصرف کنندگان ،به خرید کالای ورزشی است.مسابقات وسرگرمی ها ،قرعه کشی ،جوایزوهدایا،نمونه های رایگان،نمایشگاه ها،کوپن های خرید،تخفیف های تشویقی،اعتبارات یا بهره کم،برنامه های تفریحی،تخفیف تجاری ،ملاقاتها،سررسیدنامه وتقویم،وسایل تبلیغاتی،موادآموزشی،گردش های دسته جمعی از نمونه های این موارد هستند.
روابط اجتماعی محلی:فعالیتها وبرنامه هائی که سازمان ورزشی برای تامین نیازها وپاسخگوئی به علایق مردم انجام می دهد.مثل همکاری با شهرداری و…