اطلاعات جمعیتی کشور فرانسه

كشور فرانسه نام رسمي : جمهوري فرانسه سرود ملي : لا مارسه يز (ساخته سال ١٧٩٢ توسط روژه دو ليل شعار : آزادي، برابري، برادري پرچم : آبي، سفيد، قرمز پول رايج : يورو، از اين واحد پولي از ماه ژانويه ٢٠٠٢ در كشورهاي منطقه يورو (كشورهاي اتحاديه اروپايي به غير از بريتانيا، دانمارك و سوئد) استفاده مي شود. پايتخت: پاريس مساحت كشور فرانسه :

مساحت كشور فرانسه:٥٥٠٠٠٠ كيلومتر مربع وسيع ترين كشور اروپاي باختري است ( نزديك يك پنجم مساحت اتحاديه اروپا) و منطقه دريايي وسيعي را در اختيار دارد ( منطقه اقتصادي كه در ١١ ميليون متر مربع گسترده شده است). سطح فرانسه شبيه به يك شش ضلعي است. فرانسه اروپايي به ٢٢ ناحيه تقسيم شده است و ٩٦ دپارتمان دارد كه به نظم الفبايي شماره گذاري شده اند (آخرين ارقام پلاكهاي اتومبي

اهداف و وظایف سیستم عامل

لها). به اين تعداد دپارتمانهاي ماوراي درياها DOM شامل گوادلوپ، مارتينيك، گويان و لارئونيون مي شوند و چهار سرزمين ماوراي درياها TOM شامل پلي نزي فرانسوي، كالدونياي نو، واليس و فوتونا، زمينهاي جنوبي و قطب جنوب فرانسوي و مناطق كلكتيوي داراي جايگاه خاص يعني مايوت و سن پي ير و ميكلون افزوده مي شوند. كشورهاي هم مرز بلژيك، لوگامبورگ، آلمان، سوييس، ايتاليا، اسپانيا، موناكو و آندورا، بريتانيا از طريق تونل زير مانش يا قايق ارتفاعات وضعيت جغرافيايي فرانسه يكي از متنوع ترين وضعيت در اروپا است : دشتها،

كوهستانهاي قديمي، سلسله جبال كوههاي مرتفع، جلگه هها، ساحلهاي اقيانوسي و مديترانه يي. دشتها : دو سوم مساحت كل رشته كوههاي اصلي: آلپ كه قله آن مون بلان بلند ترين قله اروپاي باختري ٤٨٠٧ متر ارتفاع دارد) پيرنه، ژورا، آردن، رشته كوه مركزي وله وژ. ساحلهاي مرزي : سواحل مرزي فرانسه را به چهار دريا متصل مي كنند (درياي شمال، درياي

مانش، اقيانوس اطلس و درياي مديترانه). فرانسه داراي ٥٥٠٠ كيلومتر ساحل مرزي است. آب و هوا فرانسه از آب و هوايي معتدل و چهار فصل برخوردار است كه بر حسب نواحي كمي متفاوتند: برتاني و نورماندي : آب و هواي اقيانوسي مرطوب ( زمستان ملايم ٧ درجه و تابستان خنك ١٦ درجه) اكيتن : آب و هواي اقيانوسي و مديترانه يي ( زمستان ٥ درجه و تابستان ٢٢ درجه با بارانهاي فراوان در بهار) شرق و شمال غرب : آب و هواي نيمه قاره يي زمستان سرد و برفي: ١ درجه و تابستان گرم و توفاني : ٢٠ درجه) جنوب : آب و هواي مديترانه يي ( زمستان ملايم ٦ درجه و تابستان گرم: ٢٠درجه) ويژگي آب و هوا در مناطق كوهستاني زمستان طولاني و برفي و تابستاني گرم و توفاني با تفاوتهاي بزرگ بسته به دامنه ها و عوامل ريز آب و هوايي است. محيط زيست مناطق كشاورزي و جنگل ٤٨ ميليون هكتار يعني ٨٢ درصد فرانسه اروپايي را مي پوشاند. پوشش جنگلي به تنهايي ٢٧ درصد كشور را در بر مي

 

گيرد و بعد از سوئد و فنلاند سومين پوشش را در اتحاديه اروپا تشكيل مي دهد. در حالي كه ١٣٦ نوع درخت در فرانسه شناخته شده است كه در يك كشور اروپايي امري استثنايي محسوب مي شود. تعداد حيوانات بزرگ جنگلي نيز افزايش يافته است: تعداد گوزن در ٢٠ سال دو برابر و تعداد آهو سه برابر شده است. براي حفظ و ارتقاي ميراث طبيعي فرانسه،

دولت ٦ پارك ملي، ١٢٨ ذخيره طبيعي، ٤٣٠ منطقه حفاظت شده طبيعي و ٢٩٩ پايگاه حفاظت شده ساحلي ايجاد كرده است. به اين تعداد بايد ٢٩ پارك طبيعي ناحيه يي را با وسعت

٧ درصد كشور فرانسه افزود. ١١/٢٢ ميليارد يورو براي حفاظت محيط زيست به عبارتي ٣٨٠ يورو به ازاي هر نفر هزينه مي شود. مديريت آبها و فاضلابها سه چهارم اين هزينه كل را تشكيل مي دهد. جمعيت در پايان سرشماري مارس ١٩٩٩، فرانسه اروپايي و ماورا درياها در اول ژانويه ٢٠٠٠، ٤/٦٠ ميليون نفر جمعيت داشته است. از اين ميان ٤ ميليون خارجي بوده

اند كه ٥/١ ميليون نفر توابع كشورهاي اتحاديه اروپا بوده اند. جمعيت فرانسه ١٦ درصد جمعيت اتحاديه اروپا است. تراكم جمعيت : ١٠٧ نفر در كيلومتر مربع كشور فرانسه داراي ٥٢ منطقه شهري با بيش از ١٥٠٠٠٠نفر جمعيت است كه ٣٠ ميليون نفر را در خود جاي داده است. پرجمعيت ترين شهر ها عبارتند از: پاريس ٨/١٠ ميليون ليون ٦/١ ميليون مارسي و اكس آن پرووانس ١/١ ميليون ليل ١/١ ميليون تولوز ٩/٠ ميليون فرانسه ٢٦ ميليون نفر فعال (نزديك به نيمي از جمعيت كل) دارد. در اين مقوله، حدود ٥/١٩ ميليون حقوق بگير و ٤/٢ ميليون نفر متقاضي شغل يا ده درصد جمعيت فعال را مي توان محاسبه نمود. (ژانويه ٢٠٠٠)نرخ فعاليت به ٦٢ درصد براي آقايان و ٤٨ درصد براي خانمها مي رسد. اقتصاد فرانسه بر حسب توليد

ناخالص داخلي چهارمين اقتصاد جهاني است. فرانسه كه مازاد تجاري آن ٩/١٨ ميليارد يورو در سال ١٩٩٩ بوده است جايگاه چهارمين صادر كننده وسايل (اساساً تجهيزات)در جهان و دومين در زمينه خدمات و كشاورزي (به ويژه غلات و توليدات خوراكي كشاورزي) را اشغال مي نمايد. فرانسه اولين توليد كننده و صادركننده كشاورزي اروپا است. بخشهاي صنعتي ساختمان و كارهاي عمومي، صنعت خوراكي كشاورزي ، صنعت شيمي، صنعت داروسازي، صنعت خودروسازي، تبديل مواد، مخابرات و فناوري اطلاعات و ارتباطات، پژوهش و توسعه

پيشرفته ترين صنايع فرانسه هستند و در اين ميان نبايد صنايع مد و لوكس ( عطر شانل شماره ٥ به تنهايي ٥ درصد بازار جهاني را داراست) و صنعت توريسم را فراموش كرد. با ٧٥ ميليون توريست در سال فرانسه اولين مقصد توريستها در جهان محسوب مي شود. دولت فرانسه در تمام خدمات عمومي سلامت، آموزش، فرهنگ، پژوهش، انرژي حضور دارد و شركتهاي دولتي نسبتاً مهم در تسهيل زندگي روزمره دخيلند نظير الكتريسيته و گاز فرانسه، شركت ملي راه آهن، شركت حمل و نقل پاريس، اير فرانس، پست، فرانس تلويزيون، … حدود ٣٠ درصد جمعيت فعال بخش دولتي را شاغلند. آموزش آموزش در فرانسه اجباري، لائيك و تا سال ١٦ سالگي رايگان است. در سال تحصيلي ١٩٩٩-٢٠٠٠، هزينه هاي آموزشي

بالغ بر ٦٥/٩٦ ميليارد يورو يا ٧ در صد توليد ناخالص داخلي و ٣٧ درصد بودجه دولت مي شود. هزينه آموزش مبلغي معادل ٢٢/١٥٧٠ يورو براي هر نفر مي گردد. – مقاطع پيش دبستاني، دبستاني و دبيرستاني: ١٢٣٠٠٠٠٠ شاگرد – ٨٤٣٠٠٠ مدرس ٧١٢٠٠ مدرسه و دبيرستان نرخ مدرس / شاگرد : ١ مدرس براي هر ١٦ شاگرد – آموزش عالي : ٢١١٩٠٠٠ دانشجو – ٧٨٨٠٥ استاد ٩٠ دانشگاه، ٣٦٠٠موسسه آموزش عالي فرهنگ در سال ٢٠٠٠، وزارت فرهنگ بودجه يي معادل ٤٥/٢ ميليارد يورو يا ٩٨/٠ درصد دولت را در اختيار دارد. هزينه فرهنگ به ٤٣/١١ ميليارد يورو است كه نيمي از آن توسط دولت و نيم ديگر توسط مقامات محلي تامين مي شود. دين به دنبال جدايي كليسا از دولت در سال ١٩٠٥، جمهوري فرانسه اكنون دولتي لائيك است. همه اديان در فرانسه حضور دارند و مساله يي فردي محسوب مي شوند. شهرهای اصلی ۱-۱۲ بوردو فرودگاه بین المللی، ایستگاه قطار اروپایی،

محورهای اصلی بزگراهها و جاده های اصلی، راه دریای به اقیانوس اطلس و بندر ، مرکز آکیتن،دریچه ای رو به جهان را برای بوردو می گشایند. بوردو قطب اروپایی فناوری پیشرفته ، شهر تبادلات بین المللی، پایتخت جهانی شراب ومرکزاقتصادی جنوب غربی فرانسه است و به طور اخص در زمینه هوانوردی، فناوری فضایی و دفاعی فعالیت می کند. در بخش خدمات، فعالیت بسیار تجاری تسلط دارد و خدمات وابسته به موسسات تولیدی در این شهر مرکزیت یافته اند. قطار TGV چهار ساعته فاصله بوردوتا پاریس را طی می کند. ضمناً بوردو یک از

شهرهای دانشگاهی مهم است: ۶۰۰۰۰ دانشجو، ۴ دانشگاه، ۱۴ مدارس عالی و ۵۰۰۰ پژوهشگر در ۲۰۰ آزمایشگاه است. پتانسیل پژوهش بوردو را در رتبه در کشور فرانسه قرار دارد و زمینه های تخصصی (شیمی مولکولی، لیزر قوی، …) این زتبه را تقویت می کنند. در نهایت با زندگی فرهنگی بسیار فعال، بوردو به عنوان یک مرکز بزرگ روشنفکری و هنری مطرح می شود. این شهر موطن نویسندگان و نقاشان مشهوری چون میشل دو مونتنی، شارل دو مونتسکیو، فرانسوا موریاک، آندره لوت، آلبر مارکه و اودیلن ردون است. میراث معماری این شهر برجسته و بسیار قابل توجه است. ۲-۱۲ – گرونوبل این شهر که از پاریس ۳ ساعت و از لیون ۵/۱ ساعت فاصله دارد قطب مهم علمی و فناوری فرانسه است. ۵۹۲۰۰ دانشجو در این شهر به تحصیل مشغولند که ۴۷۲۰۰ نفرشان در چهار دانشگاه UPMF , UJF, INPG و دانشگاه استاندال تحصیل می کنند. درخشش علمی گرونوبل بر کیفیت آموزش ریاضیات،

انفورماتیک، الکترونیک، فیزیک و … در دانشگاه ژوزف فوریه و انستیتوی ملی پلی تکنیک گرونوبل و ۹ مدرسه مهندسی آن است. موسسات آموزش عالی گرونوبل بر آموزشهای خود را بر اساس رابطه نزدیک با صنعت، پژوهش و تبادلات بین المللی ارائه می نمایند. با ۱۸۲۰۰ شغل ، گرونوبل اولین قطب پژوهشی دولتی و خصوصی فرانسه بعد از پاریس است. به طور سنتی پژوهش در شهر گرونوبل که به طور سنتی متوجه فناوری خاص و دقیق است، پیوندهای همکاری موثری با شبکه ی صنعتی قوی و دانشگاهی ایجاد کرده است که خود در آموزشهای آن مشارکت کامل دارد. گرونوبل از موج قابل توجه و ثابت سرمایه های دولتی اروپایی که اهداف و انگیزه های بین المللی شهر را در زمینه مراکز عالی سنتی آن ، ریاضیات،

فیزیک، انرژی هسته یی، مواد، الکترونیک، انفورماتیک و … یا رشته هایی که مانند علوم زیستی و میکرو نانوتکنولوژی امروزه، در گرونوبل توسعه و گسترش می یابند. در نهایت، برجستگی فضاهای گرونوبل بر محیط زیست طبیعی استثنایی شهر و غنای زندگی شهری و فرهنگی ناحیه یی آن تکیه دارد. جایگاه گرونوبل در قلب کوههای آلپ فرانسه داشتن فعالیتهایی چون اسکی، کوهپیمایی، صخره نوردی، کایت و … را برای ساکنان شهر میسور می سازد. گرونوبل میزبان بازیهای المپیک بوده است و ناحیه ایزر دارای سه پارک طبیعی است. دریاچه های متعدد و دریای مدیترانه در نزدیکی این ناحیه به دوستداران قایقرانی بادبانی مکانهایی متنوع و عالی را اعطا می کنند. ۳-۱۲- لیل در ۳۸ دقیقه یی بروکسل، یک

ساعتی پاریس، دو ساعتی لندن و سه ساعتی کولونی، لیل چهارمین رتبه را در متروپلهای فرانسه را اشغال کرده است. فعالیتهای بازرگانی لیل شهر را از دیر باز بر تبادلات جهانی گشوده است و به این ترتیب حضور گروههای صنعتی بین المللی و جذب موسسات متعدد اصلی در این شهر توجیه می شود. لیل نقش جایگاه بزرگ اقتصادی خود را ابراز می دارد : بخش اقتصادی و مستغلات، حمل و نقل و مخابرات به طور خا=ص گسترش یافته اند. فعالیتهای اقتصادی اصلی شهر نساجی و پوشک، تجهیزات صنعتی، هنرهای گرافیک، صنعت

اتومبیل، فروش مکاتبه یی و صنعت کشاورزی غذایی است. در این جوانترین ناحیه فرانسه، قطب آموزش در اولویت قرار دارد. منطقه لیل بیش از ۹۵۰۰۰ دانشجو دارد که در دو شهر لیل و ویلنو داسک، شهر جدید و صنعتی، به تحصیل مشغولند. با ۴دانشگاه ، ۱۳ مدرسه مهندسی، ۵ مدرسه بازرگانی، یک مدرسه روزنامه نگاری، یک انستیوتوی مطالعات سیاسی، یک انستیتوی مدیریت موسسات و مدارس و انستیتو های بسیار دیگر، لیل سیزدهمین تجمع دانشگاهی را در فرانسه در اختیار دارد. از دوران گوتیک تا عصر کلاسیک، از رنسانس فلاندری ت

ا هنر جدید، لیل بناهای متعددی را از گذشته خود حفظ کرده است که نشانگر تاثیرات هنری متنوعی از قرون وسطی تا تحول صنعتی در قرن نوزدهم میلادی هستند. لیل و اطراف آن موزه های بسیاری دارند که بازسازی بسیاری از آنها به پایان رسیده است. این قطب شهری شاهد زندگی فرهنگی بسیار است که نمای زنده وهمه هنرهانقشی برجسته و ممتاز در آن ایفا می کنند. تنوع زیاد فرهنگی این شهر پویا به آن عنوان پایتخت اروپایی فرهنگ را در سال ۲۰۰۴ اعطا کرده است ۱۲-۴- – ليون پايتخت اقوام گل در دوره امپراتوري روم، شهر بزرگ فرهنگي و بازرگاني در دوره رنسانس، منبع قدرتمند صنعتي در قرن نوزدهم، ليون امروزه دومين شهر بزرگ فرانسه و يكي از شهرهاي بزرگ اروپايي است. ليون، مركز ناحيه رون-آلپ، در

محل به هم رسيدن رودهاي سون و رون از وضعيت جغرافيايي استثنايي بهره مند است. ليون محل استقرار موسسات بزرگ بين المللي (اينترپل، اورونيز، مركز تحقيقات بين المللي بر روي سرطان ،…) است و به خاطر بخشهاي متالرژي، الكترونيك، شيمي، داروسازي، نساجي (صنعت ابريشم از قرن شانزدهم كاملا در شهر ليون جاي گرفته است)، برق، صنايع پلاستيك و تجارت كلان و نيز خدماتي چون بانك، بيمه، مهندسي يا ارتباطات به عنوان يكي از اولين جايگاههاي اقتصادي اروپايي مطرح مي شود. شبكه راه آهن ليون را در عرض دو

ساعت به پاريس و در عرض ۵ ساعت از طريق اوروستار به لندن وصل مي كند. ضمناً پايتختهاي اروپايي در فاصله يك ساعتي با سفر هوايي از شهر ليون هستند. در زمينه پژوهش، شهر ليون ۵۱۰ آزمايشگاه دولتي و خصوصي دارد و امكانات متعددي در زمينه دقيق و مشخص (پژوهش باليني و زيست شناسي انساني، داروشناسي، مهندسي زيست شناختي و پزشكي، تصويربرداري پزشكي، شيمي مولكولي، علوم مواد) در اختيار دارد. ده هزار پژوهشگر منطقه ليون با پيوند نزديك با ۴ دانشگاه و حدود بيست مدرسه بزرگ اين شهر هر ساله حدود يكصد هزار دانشجو را آموزش مي دهند. ضمناً ليون يك قطب بزرگ فرهنگي است و موزه هاي متعددي و ميراث معماري قابل توجهي (دوره روم، رنسانس، قرون ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ )

 

را در خود جاي داده است. و هر ساله فعاليتهاي بسياري را در زمينه موسيقي، تئاتر، اپرا، رقص، هنر معاصر و … ارائه مي كند. ليون زادگاه آشپزي نوين و آشپزهاي بزرگ فرانسوي

است. ليون از قرون متمادي براي آشپزي است و اسرار اين آشپزي در بهترين مدارس شهر آموزش داده مي شوند. ۱۲-۵- مارسي مركز سومين ناحيه اقتصادي فرانسوي و اولين قطب صنعتي و خدمات جنوب فرانسه است. مارسي داراي امكانات غير قابل انكار نظير موقعيت ژئو استراتژيك در اروپا و مديترانه ، كيفيت زندگي ممتاز، جمعيت جوان، پويا و خلاق و تجربه طولاني تبادلات بين المللي است. از قرون پيش، به ويژه داد و ستدهاي دريايي نقش و جايگاهي اساسي براي مارسي، اولين بندر فرانسه دارد. بدينسان مارسي به عنوان مركز بزرگ اقتصادي پيرامون مديترانه است. به خاطر مجموعه بزرگ بيمارستاني كه بهترين تجهيزات و احدهاي پژوهشي بسيار مشهوري را دارد، امروزه مارسي در ميان اولين رتبه هاي بهداشت و سلامت عمومي قرار دارد. بخشهاي عمده آن عبارتند از مهندسي زيست پزشكي، سرطان شناسي، ايمني شناسي، صنعت دارو سازي و تصوير برداري پزشكي. مارسي دومين قطب

پژوهش دولتي در فرانسه در زمينه علمي است و قريب ۳۰۰۰ پژوهشگر را در آزمايشگاهها و دانشگاهها گرد هم مي آورد. آموزش عالي ۳ دانشگاه، ۳۰ دانشكده و مدرسه بزرگ را در اختيار دارد كه ۹۰۰۰۰ دانشجو را تربيت مي كنند. مارسي شهر تعدد فرهنگي است و به سرعت تجهيزات ساختار سازي را از آن خود كرده است. با ۲۵ تئاتر، اپرا، سالن كنسرت “لودوم”، مدرسه بين المللي رقص و باله ملي ماري-كلود پيتراگالا، مارسي مانند يك مركز فرهنگي حقيقي در فرانسه قرار مي گيرد. ورزش بيش از يك سرگرمي اوقات فراغت محسو

ب مي شود. در مارسي بيش از ۵۰ رشته به طور منظم توسط ۲۰۰۰۰۰ فرد مجاز كار مي شود. ۴۰ درصد وسعت مارسي به فضاي طبيعي اختصاص داده شده است. ضمناً با ۵۷ كيلومتر ساحل دريا، مارسي محل ملاقات ممتازي براي ورزشكاران (غواصي، ورزشهاي آبي) و نيز شناگراني است كه از درخشندگي استثنايي خورشيد نيز برخوردار مي شوند. Next Page -۱۲-۶ مونپوليه مونپوليه مركز لانگ دوك-روسيون است و در ميان شهرهاي فرانسه رتبه هشتم را احراز مي كند. اين شهر در نزديكي حوزه مديترانه و نه چندان دور از پاريس قرار

دارد (يك ساعت و ده دقيقه با هواپيما و ۳ ساعت و ۱۵ دقيقه با TGV ) مونپوليه اقتصادي را بر مبناي فعاليتهاي پيشرفته علمي و خدماتي پيرامون شركتهايي چون IBM و شركتهاي معتبر ديگر مانند HORIBA ، DELL ، Palm Computing ، Cap Gemini ، Alstom ، Inforud ، Genesys يا PC soft بنيان گذاشته است. تخصصهاي بسيار ديگري نيز مانند كشاورزي مناطق كرمسيري و مديترانه يي، بهداشت ، محيط زيست، فناوري اطلاعات در اين شهر گسترش يافته است. ۶۰۰۰۰ دانشجو، ۳ دانشگاه، ۵ مدرسه عالي مهندسي و دهها پژوهشكده در پويايي و كيفيت زندگي اين شهر مشاركت دارند. در مونپوليه از هر چهار نفر يك نفر دانشجو است. آگروپليس، قطب بين المللي تحقيقات و آموزش عالي كشاورزي با بي

ش از ۲۰۰ واحد و آزمايشگاه ، ۳۰۰۰ پژوهشگر، مدرس – پژوشگر و تكنيسين در مونپوليه و حومه آن اتقرار دارند. ۶۰۰ دانشمند از مناطق ماورا درياي فرانسه، در ۶۰ كشور جهان پراكنده ند و با آنان همكاري مي كنند. موضوع اين تحقيقات گسترش اقتصدي و اجتماعي مناطق مديترانه يي و گرمسيري است. موزه آگروپليس، موزه علم و جامعه، به نوبه خود موضوع كشاورزي و تغذيه را به نمايش مي گذارد و به گسترش فرهنگ علمي آن مي پردازد. فرهنگ اولين جايگاه را در مونپوليه دارد. هنرهاي سنتي با فناوري مدرن همراه شده اند و

كنسرتها، نمايشگاهها، آفرينشهاي نمايشي و جشنواره ها در تمام سال حيات فرهنگي شهر را پربارتر مي سازند. -۱۲-۷ نيس شهر مهم كمان مديترانه ، نيس همواره ميزباني بين المللي بوده است و شهري توريستي، تفريحي، فرهنگي، و در عين حال محل اختراع و تحقيق و بازرگاني است. فرودگاه نيس –كوت دازور برترين فرودگاه خارج از پايتخت است و روزانه با ۵۹ پرواز بين المللي ۳۲ پرواز داخلي و بيش از ۴۵ پرواز روزانه نيس –پاريس شهر رابه همه شهر هاي بزرگ وصل مي كند. شبكه جاده يي و راه آهن نيز به راحتي در اين شهر قابل

دسترسي است. اقتصاد نيس به ويژه در بخش خدما گسترش يافته است و امروز شهر مي كوشد نقش مهمي را در زمينههاي فناوري هاي پيشرفته، بهداشت، رسانه هاي تصويري، خدمات مخابراتي و چند رسانه يي ايفا كند. دانشگاه نيس سوفيا آنتي پليس در سال ۱۹۶۵ تاسيس شد و در رده بهترين دانشگاههاي اصلي فرانسه قرار دارد. اين دانشگاه پذيراي ۱۳۰ گروه محقق و داراي ۳۶۰۰۰ دانشجو است كه از همجواري بافت اقتصادي و اجتماعي يك شهر بزرگ و استقرار موسات وشركتهايي با فناوري پيشرفته بهره مي برد و تاثير متقابل

دانشگاه و موسسات مختلف را از طريق دوره هاي كارآموزي در موسسات و دوره هاي شغلي-حرفه يي در دانشگاه ممكن مي سازد. بسياري از مدارس عالي با دوره هاي تخصصي در نيس حضور دارند مانند مدرسه عالي علوم انفورماتيك، مدرسه عالي ملي معدن پاريس و كنسرواتوار هنر و حِرف . مدارس هنري گرايشها ي مختلفي را پس از مقاطع ابتدايي و متوسطه آموزش مي دهند . در مدرسه ملي هنرهاي تزييني، گرافيك، نقاشي و مجسمه سازي آموخته مي شود كه ماتيس، ژيوليولي، آواتي و آرمان در آن جا تعليم ديده اند. موسيقي در

كنسرواتوار ملي رژيون و مركز بين المللي آموزش موسيقي تدريس مي شود. نيس محل شكوفايي هنر و فرهنگ ، هنرمندان بسياري را مانند ون لو، تولوز لوترك، موديگلياني، دوفي، رنوار، پيكاسو، شاگال، پره رو، نيتسژ، آراگون، تولستوي، موپاسان، برليوز، بيزه و ماسنه را الهام بخشيده است. موزه كوت دازور مجموعه يي معتبر را در بنايي كه از نظر معماري شهرتي در حد مجموعه اشيا داخلش دارد، گرد هم آورده است. -۱۲-۸ استرازبورگ اين شهر هفتمين شهر بزرگ فرانسه و مركز استان با ر ن مي با شد . استرازبورگ همچنين مركز فرهنگي _

اقتصادي الزاس است . موقعيت ويژه جغرافيايي اين شهر در حد فاصل ارتباطات بين ا لمللي با قدمتي اروپايي , مشرف به رودخانه رن , به اين شهر اهميت بي بديل مي بخشد . با توجه به تمامي اين خصوصيات , شهر استرازبورگ به عنوان مركز قانون گذاري اروپا برگزيده شده است . از جمله اين مراكز مي توان پارلمان اروپا , مركز مشاورت اروپايي و مركز دفاع از حقوق بشر اروپا را نام برد . اين شهر قريب به ۴۸۰۰۰ دانشجو دارد , كه ۳۹۰۰۰ تن از أنها در دانشگاههاي دولتي مشغول به تحصيل هستند . دانشگاه لويي پاستور با دانشكده هاي علوم و علوم پزشكي , دانشكده مارك بلوك با دانشكده هاي ادبيات و زبان شناسي و دانشگاه روبرت شومن با دانشكده هاي حقوق و حسابرسي. همچنين مدارس بزرگ فرانسه م

انند ENA در استرازبورگ شعباتي دارند . زيبايي معماري مركز شهر استرازبورگ به حدي است كه يونسكو أن را بخشي از ميراث فرهنگي جهاني قرار داده است . در شهر استرازبورگ فعاليت فرهنگي بسيار غني مانند كنسرت , تئاتر , سينما و رقص و غيره در جريان است . در انتها بايد از غذاهاي لذيذ منطقه الزاس مانند شوكروت , تارت اونيون , موستل و غيره ياد كرد. -۱۲-۹ تولوز اين شهر در حد فاصل درياي مديترانه و اقيانوس اتلانتيك قرار گرفته است . فاصله اين شهر تا پايتخت ۷۳۰ كيلومتر است , چهارمين شهر بزرگ فرانسه و مركز منطقه ميدي پي رنه نيز مي باشد . در چند سال گذشته , تولوز از خود نماد شهري فعال را به نمايش گذارده است . علاوه بر صنايع هوايي و فضايي , فعاليت در بخشهايي چون الكترونيك ,

صنايع پزشكي , علوم غذايي , تكنولوژي اطلاعات , ميكرو بيولوژي و بيوتكنولوژي بسيار فعال است, چنين رشد و پيشرفت همواره در تعامل و همگوني با زندگي ساكنين بوده است. اين شهر ميراث فرهنگي گذشته و حال خود را كه دوستداران فراوان دارد, پاس مي دارد. بيش از ۱۱۰۰۰۰ دانشجو در سه دانشگاه و چهارده مدرسه بزرگ مشغول به تحصيل هستند , اين شهر ركورد بيشترين تعداد دانشگاه هاي شهرستان هاي فرانسه را كسب نموده است . شهر تولوز گنجينه اي از ميراث فرهنگي بي بديل را در خود حفظ مي كند , از جمله : موزه ها , سالن هاي نمايش و تئاتر هاي گوناگون.