اعجاز در قران کریم

چند اعجاز از قران کريم
خداوند پاک هنگامی که حکمت خود را بر روی زمين گسترانيد سعادت دنوی واخروی انسان را فالب کتابی نازل کرد که آن را قرآن کريم نا ميد ودرهرعصروزمان مطابق استعداد مردم آياتي را نازل مي ساخت وبراي بيان خردمندانه اين احكام راهنماياني براي انسان مي فرستاد .
پس اين هدايتنامة بزرگ الهي جامع تمام نيازهاي بشري بوده ومربوط به همة ادواروعصرهاست وتمامي انسانها را شامل خواهد شد .احكام وعبادات ، قوانين ،فضايل وآداب وقوانين سياسي ،مدني ، اجتماعي واقتصادي همگي درقرآن جمع شده اند .

خداوند با نزول قرآن حجتش را برافراد تمام كرده وهيچ كتابي مثل قرآن جوابگوي كلي نيازهاي انسان نخواهد بود.احكام وعبادات ، فضايل ، آداب وقوانين سياسي درآن بيان شده وهمين موارد است كه نشان مي دهد اين يك ساختة انساني نبوده بلكه خارق العادة ومعجزه اي است الهي پس حتما منشأيي غيرانساني دارد .

قران کریم کتاب مقدس مسلمانان بزرگترین معجزه ای پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صلى الله عليه وسلم میباشد. قران کریم دارای اعجاز زیاد بوده که گذشت زمان ومطالعات دانشمندان اسلام یکی بعد دیگر آنها را واضع ساخته و میسازد. گرویدن مردم ادیان مختلف دیگربه دین اسلام خود بیانگراعجاز قران کریم است، زمانیکه از اشخاص گرویده به دین اسلام سوال میگردد که چطوربه این دین گرویده اند؟ اولین پاسخ شان اینست، “بعدازینکه درمورد دین اسلام وقران کریم مطالعه کردیم دریافتیم که دین اسلام دین کامل و رستگاری است”.

چنانچه خداوند (سبحانه وتعالى) درقران کریم میفرماید “به تحقیق امروزتکمیل نمودیم دین شما را” که مراد از تکمیل نمودن دین همانا دین اسلام است. درجای دیگر از قران کریم آمده است، اگرهمه انسانها وجنیات باهم یکجا شوند وبخواهند یک آیت شبه آیات قران کریم بسازند قارد نخواهند بود.

دلايل اعجاز قرآن كريم؟
۱- قرآن زمان ومكان را درهم شكسته است .
اين معجزة‌ جاويدان امروزه همان است كه ۱۴۰۰ سال پيش توسط رسول اكرم صلى الله عليه وسلم آورده شد .مسائل وحوادث قرآن با اين كه مربوط به هزاران سال پيش است دراصلشان هيچگونه ترديدي ايجاد شده است اين معجزة قرآن است كه درمحدودة زمان ومكان قرارنگرفته واز ۱۴۰۰ سال پيش بدون هيچ گونه تحريفي باقي مانده است.

۲-قرآن يك معجزة روحاني :
قرآن معجزه اي است كه با عقلها وانديشه ها وارواح انسانها سروكاردارد . بنابراين اين معجزة روحاني از معجزات ديگر كه اغلب جسمي هستند برترخواهدبود .

اينجاست كه گفته مي شود قرآن معجزه ايست كه بشردربرابرآن زانوي ناتواني برزمين زده است وبنابراين آنجا كه خداوند تحدي مي كند هيچكس نتوانسته پاسخ گوي اوباشد .خداوند درميان اعراب كه زبان آنها از گسترده ترين زبانهاي دنيا بوده ودرفصاحت وبلاغت كسي به پاي آنها نمي رسيده تحدي مي كند واينست اعجاز لفظي قرآن كه با اعجاز معنوي آن همراه است .

اعجاز قرآن از نظر تشريع و قانونگذاري:
قبل از طلوع اسلام مردم در جهل و انحطاط علمي بسر مي‌بردند، در آن دوران تاريك، اختلافات نژادي، قانون زور و هرج و مرج اجتماعي به ملل جهان خاصه عرب حكومت مي‌كرد. عرب ها قبل از اسلام از«عقايد خرافي بهره فراوان داشت و داراي يك قانون و نظام اجتماعي واحد نبود بت‌پرستي، زنده به گور كردن دختران و …»ولي وقتي كه نور اسلام توسط حضرت محمد صلى الله عليه وسلم در مكه درخشيد، توحيد جايگزين بت‌پرستي شد و جهل و رذايل جاي خود را به علم و فضايل دادند و اين پيشرفت‌ها، امتيازات و افتخاراتي كه نصيب مسلمانان شد، در اثر تعاليم عالي قرآن مجيد بود كه بر تمام كتاب‌هاي آسماني برتري دارد و قوانينش بر پايه عقل استوار و در قانونگذاري روش اعتدال و ميانه‌روي را در پيش گرفته است، بطور مثال در مورد انفاق چنين تذكر مي‌دهد.

{وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً}[الإسراء:۲۹]؛هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن «و ترك بخشش نما»و بيش از حد آنرا مگشا تا مورد سرزنش قرار گيري و از كار فروماني. قرآن مجيد مردم را به عبادت خداوند، تفكر در آيات الهي، تجويز معاملات و تحريم ربا، امر به ازدواج براي تأمين نياز فطري، خوش رفتاري با همسر و امر به معروف و نهي از منكر… دعوت مي‌كند بنابراين، قانون قرآن و تعاليم اسلام طوري است كه تمام مصالح فردي و اجتماعي را در نظر گرفته و قوانين را به نحوي تنظيم كرده كه تمام نيازمندي‌هاي مختلف جوامع بشري را شامل و تمام جهات معنوي و اخروي را دربر مي‌گيرد، يعني هم به امور زندگي و هم به اصلاح جهان آخرت نظارت دارد.
اعجاز قرآن از دريچه معارف ديني :
معجزه يك پيامبرعلاوه براينكه بايد شكننده قوانين بشري وخارج از حوزة توانمنديهاي آن بوده باشد درعين حال بايد از سنخ اموري باشد كه درعصرآن پيامبرمردم ويا نخبگاني از آنان درآن به نبوغ وكمال بشري رسيده باشند .از اينروست كه معجزة پيامبرخاتم صلى الله عليه وسلم كتاب است .اين كتاب بزرگ الهي كه ابعاد وجوانب اعجازي آن هزاران اندرهزارمي باشد درلفظ ودرمعني درامروزودرفردا درادب وبلاغت واسلوب وروش تأليف دراثبات نزول قرآن ،

درعلوم ومعارف قرآن، دربرنامه شريعت قرآن و…درتأثيرگذاري فوق العاده آن برفطرت وران بشري و…بلاخره اعجاز قرآن درعرصه علوم كنوني وتجربي. مأموريت اصلي وموضوع اساسي قرآن همانا ‹‹‌ انسان ›› است .وظيفة قرآن اين است كه چهارچوب هاي بنيادين يك جهان بيني كلي وهستي ورابطة آن با آفريدگارآنرا پي ريزي نموده وجايگاه انسان دراين ميان رامعرفي نمايد وآنگاه براساس اين بينش ها ونگرش ها يعني براساس اين جهان بيني كلي نظامي را براي زندگي بوجود آورد كه به انسان ميدان مي دهد .

ايدئولوژي مذهبي اسلام درقرآن بيان شده وزيربناي مسائل ديني درآن ذكر شده است .قرآن از مهمترين مسائل زندگي انساني كه مسئله معاد مي باشد ومسائل عقيدتي كه مربوط به اثبات وجود خداست وابتدايي ترين مسائل است را بيان مي دارد .آنجايي كه مي گويد :{ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ}[ العنكبوت:۶۵]؛ پس چون دركشتي سوارشويد بخوانند خدارا به غش پس چون نجات داد ايشان را آن گاهه ايشان مشرك مي شويد .

توحيد فكري واستدلالي همگي درقرآن بيان شده . اين آيات كشش وجاذبه اي خاص دارد وخدا را باعظمت بي پايان دراعماق روح انسان جاري مي دهد .
{ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ }[الحشر: ۲۲-۲۴]؛ اوست خدايي كه جزاوخدايي نيست داناي نهان وهويدا. اوبخشنده ومهربان است .اوخدايي است كه جزاوخدايي نيست .پادشاه پاك ، سلام ،امان دهندة‌نگهبان تواناي فرمان فرماي بزرگ وخدا از آنچه شرك مي ورزند منزه است .اوست خداوند آفريدگار وپديدآورنده پيكر ساز وصاحب نامهاي نكو آنچه درآسمانها وزمين است.

ويا درجايي ديگر مي گويد :{ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}[لقمان:۲۷]؛ اگرتمام درختان روي زمين قلم شوند ودريا باهفت درياي ديگر مركب ، با اينحال كلمات خدا تمام نمي شوند وقادر به نوشتن نخواهند بود.
واينجاست كه تصويري از بي نهايتي ذات پروردگار معرفي مي كند ويا علم بي نهايت او را با جملة {يعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}[غافر:۱۹]؛

ازچشمهايي كه به خيانت ديدگان آگاه واز اسرار درون سينه ها باخبراست ، بيان مي دارد .وبه همين ترتيب بعد از اثبات وجود حق به مسئلة معاد ومرگ مي پردازد: { وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}[۵-۶]؛ وزمين مرده را مي بيني كه پس ازنزول باران تحرك وجنبش مي يابد ونمومي كند وازهرجفت گياهان باطراوت ونشاط انگيز مي روياند.اينها بخاطراين است كه بدانيد خداوند برحق است ومردگان را زنده مي كند وبرهمه چيز قادراست .

اعجازقرآن از نظرعلوم روز:
قرآن دايره المعارف نيست ، بلكه يك كتاب تربيت وهدايت مي باشد ، هدايت درهمة ابعاد آن {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ} [النحل:۸۹]؛ وقرآن را برتونازل كرديم درحالي كه بيان كنندة همة چيزهاست .
ـ قرآن يك كتاب علوم طبيعي نيست وبيان اسرار عالم فقط هدف تربيتي واخلاقي دارد واين درست نيست كه ما فرضيه هاي علمي را اساس آيات قرآني قراردهيم چرا كه فرضيه هاي علمي هميشه راه فنا را درپي مي گيرند درحالي كه آيات قرآن فنا ناپذيرند .

ـ مثلا درمورد گياهان ووجود جنس نروماده درآنها يك عالم فرانسوي درسال ۱۷۳۱ آن را تصريح كرد درحالي كه قرآن اين حقيقت را صراحتا درچندين مورد مي فرمايد:{ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجاً مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى} [طه : ۵۳]؛ واز آسمان آبي فروفرستاديم وبوسيلة آن جفت هايي از گياهان گوناگون رويانديم.

{ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ}[قـ :۷]؛ وزمين را توسعه داديم وكوههايي درآن انداختيم وازهرگياه زيبا زوجي درآن رويانديم.
پس بدين ترتيب حتي درمورد عالم گياهان ونباتات نيز قرآن چيزي را كم نگذاشته است وتمامي قوانين طبيعي دراين زمينه را بيان نموده است .
اعجاز در هماهنگى قرآن:

با توجه به اينكه آيات قرآن در مدت ۲۳ سال تدريجاً و طبق حوادث گوناگون نازل شده ولي هيچ تناقضي در بين آنها وجود ندارد، اين خود دليل محكمي مبني بر نزول آن از طرف خداوند مي‌باشد كه قرآن نيز به اين امر اشاره داشته است.{أفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً}[النساء:۸۲]؛آيا در قرآن تدبر «بررسي»نمي‌كنند و اگر از نزد غير خدا مي‌بود همانا در آن اختلافي بسيار مي‌يافتند.

اعجاز عددي قرآن
قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً [الإسراء : ۸۸]
( اي پيامبر بگو كه اگر جني ها و انسان ها براي فراهم آوردن كتابي همچون قرآن دست به يكي كنند نمي توانند همانند آن را بياورند هر چند برخي با برخي ديگر همكاري نمايند.)
از نظر دانشمندان و خردورزان در مورد معجزه بودن قرآن از اين جهت كه كلام خداوند دانا و بي همتاست ترديدي وجود ندارد. خداوندي كه عالم به ماكان و مايكون است و هيچگونه حد و مرزي براي علم او وجود ندارد.

اما براي تقويت باور ايمان آوردگان و تذكر به غفلت زدگان و اتمام حجت بر منكران و راهنمايي حقيقت طلبان قطره هاي اندكي از اقيانوس اعجاز كلام خداوند را ياداوري مي نماييم. با ياد آوري اين موضوع كه قرآن برنامه اي ابدي براي اصلاح انديشه ،گفتار ،كردار و تمامي امور متعلق به خانواده و جامعه است به عبارت ديگر قرآن شامل : بينش ، منش ، روش ، نيايش و خيزش است.

البته آگاهي از تمامي مساييل مربوط به “ناسخ و منسوخ ، محكم و متشابه ، عام و خاص ،مطلق و مقيد و اعجاز ” آن در تمامي ابعاد و حتي حفظ و فهم و برداشت صحيح از آن به شرطي مفيد و كارساز خواهد بود كه به عنوان راهنماي ايمان و انديشه و رفتار و تنظيم روابط خانوادگي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي وغيره مورد توجه قرار بگيرد و تعاليم تعاليبخش آن به اجرا نهاده شود.
قرآن از نظر عددي ، فصاحت و بلاغت ، علوم طبيعي ، انسان شناسي و معجزه است و لازمه ايمان به معجزه بودنش ايمان به حقانيت و عمل به رهنمود ها و بكار بستن قوانين آن است.

با توجه به اينكه آيات قرآن در طول بيست و سه سال نازل شده و پيامبر بزرگوار اسلام امّي بوده و خواندن و نوشتن نمي دانسته اعجاز عددي و هماهنگي ميان اين مصطلحات به غير از حقانيت تعاليم نوراني قرآن چه معنا ي ديگري مي تواند داشته باشد.
رديف كلمه و واژه تعداد كلمه و واژه تعداد توضيح
۱ حياة(زندگي) ۱۴۵ موت (مرگ) ۱۴۵

۲ عمل صالح(كار نيك) ۱۶۷ سيئات(كاربد) ۱۶۷
۳ دنيا ۱۱۵ آخرت ۱۱۵
۴ ملايک ۸۸ شيطان ۸۸

۵ محبت ۸۳ اطاعت ۸۳
۶ شدت(سختی) ۱۰۲ صبر ۱۰۲
۷ جهر( أشکار) ۱۶ علانيه (آشكار) ۱۶
۸ ابليس ۱۱ استعاذه ۱۱

۹ جهنم و مشتقات ۷۷ جنت و مشتقات ۷۷
۱۰ مجازات ۱۱۷ مغفرت ۲۳۴ سه برابر
۱۱ نور و مشتقات ۲۴ ظلمت ومشتقات ۲۴

۱۲ قل(بگو) ۳۳۲ قالوا (گفتند) ۳۳۲
۱۳ شهر (ماه) ۱۲ به اين موضوع كه سال ۱۲ ماه است اشاره دارد.
۱۴ يوم(روز) ۳۶۵ به تعداد روزهاي سال اشاره دارد.

معجزات علمی قرآن
اول ـ وحدت هستی
جدیدترین نظریهء علمی ثابت کرده است که زمین جزئی از منظومهء شمسی بوده و به مرور زمان از آن جدا شده، به سردی گرایده و قابلیت زندگی را پیدا کرده است. برای صحت این نظریه به وجود آتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه ها در اثر این آتش فشان ها اشاره میکنند.

این نظریهء علمی جدید آنچه را که در قرآن بدان اشاره شده است تأیید میکند:
أولم یرالّذین کفروا أنّ السّموات ولأرض کانتا رتقاً ففتقناهما و جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حی، أفلا تؤمنون.( آیا ندیدند کسانیکه کافر شدند، هر آیینه بود آسمانها و زمین خشک و بهم چسپیده، ما گشادیم آنرا و زنده گردانیدیم از آب همه چیز را. آیا ایمان نمی آورند؟) استاد طباره میگوید: این یکی از معجزات علمی قرآن است که علمی جدید آنرا تأیید میکند. علم ثابت کرده است که این هستی یک کتلهء متصل با هم بوده و به مرور زمان تقسیم شده است. منظومهء شمسی ما در نتیجهء همین انقسامات بمیان آمده است. هر چه بخش دوم از آیت ( و جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حی…) این آشکارترین اشاره به تأیید حقیقت علمی است که دانشمندان راز آنرا کشف کرده اند. بیشترین کاووشهای کیمیاوی به آب ضرورت دارد و آب عنصر اساسی ادامهء زندگی در هستی و نباتات است. ۱ـ رتق بمعنای با هم متصل و یکجا. ۲ـ فتق جدایی میان دو چیز.
دیگر اینکه؛ این آیت نشان میدهد که خالق و ایجادگر این هستی آنرا بگونه ای ساخته است که برای مخلوقاتش قابل زندگی باشد. اگر درجهء حرارت بحد زیاد پایان باشد درجهء آکسیجن در آن بسیاز زیادی است، وقتی آب جامد میشود حرارت زیادی از آن بیرون رانده میشود و زیر آبرا برای زندگی حیوانات آبی مساعد میسازد. و عجیبترین حکمت قرآنی اینست که، با کلمات بسیار ارزشمندی راز زندگی را بیان میدارد.

از ابن عباس(رض) روایت شده است که، در تفسیر این آیت فرموده اند: آسمان بهم چسپیده بود و باران نمی بارید، زمین خشک بود و گیاه نمیرویید، وقتی در زمین مخلوقات پیدا کرده شد آسمان با باران کشوده شد و زمین هم گشوده شد و از آن گیاهان رویید. تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۱۸۷
من بدین نظر هستم که؛ این یک تفسیر خوبی است و ازباب استعاره مفسرین پیشین بدین نظر اند، ولی این مانع این نیست که در قرآن نکات علمی وجود داشته باشد که در گذشته مفسرین بدان آگاهی نداشتند و علم امروزی آنرا کشف کرده است و آیات قرآنی احتمال چندین توجیه را دارند. اینجا هیچ مانع از فهم اسرار قرآن وجود ندارد و میشود که متأخرین چیزهای را بدانند که متقدمین نداسته بودند. خداوند(ج) فرموده است: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی یتبیّن لهم أنّه الحق. ( بزودی مینمایم ما برایشان نشانه های قدرت خود را در کناره جهان ( طبیعت) و در ذات خودشان، تا برایشان ثابت گردد که این قرآن حق است)

شاید این از نشانه های اعجاز باشد که خداوند(ج) در قرن بیستم توسط انسان آنرا کشف کرده است.
دوم ـ پیدایش هستی:
دانشمند فضایی( جینز) میگوید: اولین مادهء هستی بشکل گازهای بوده اند که در فضا طور منظم وجود داشتند و مجموعهء کهکهشانها از کثافت وتجمع این گاز های پدید آمده اند.
دانشمند دیگری بنام ( جامو) میگوید: هستی در وهلهء اول پیدایشش پر از گازهای بوده که طور منظم در فضا توزیع شده بودند و از آنجا عملیهء تکوین آغاز یافته است.
این نظریه ای است که قرآنکریم آنرا تأیید میکند. اگر نص قرآنی در رابطه موجود نمیبود شاید اکثر ما این فرضیهء علمی را نادرست میپنداشتیم و یا به آن بدیدهء شک مینگریستیم. : ثمّ استوی إلی السّماء و هی دخانٌ، فقال لها و للأرض إتیا طوعاً أو کرهاً، قالتا أتینا طائعین.( بعد از آن بسوی آسمان شد که از دود بود، و گفت برای آن و زمین بیایید بفرمان من خواسته یا نخواسته، گفتند: آمدیم خواسته و فرمانبردار)

درین آیت کریمه قرآن مصدر پیدایش و خلقت این هستی را دود( دخان) معرفی کرده است. دود چیزی است که عربها از اشیاء ملموس آنرا درک میکردند که در حقیقت همان گاز است. آیا چهارده قرن قبل در مقدور یک شخص که خواندن و نگاشتن نمیدانست بود که این کشف علمی قرن بیستم را بداند، آنهم در زمانیکه مردم از هستی و اسرار آن چیزی نمیدانستند؟!

سوم ـ تجزیهء اتم:
تا آخر قرن نوزدهم اعتقاد برین بود که کوچکترین مادهء هستی اتم است که در یکی از عناصر وجود دارد و اتم غیر قابل تجزیه است، این نظریه چندین قرن وجود داشت و در چندین دههء گذشته دانشمندان توجه بیشترین شان بر اتم بود تا اینکه مؤفق به تجزیهء آن شدند و پی بردند که اتم دارای اجزاء پروتون، نیترون و الکترون است. بواسطهء این تجزیه مؤفق به ساختن بم اتم و بم هایدوژنی شدند. بخداوند(ج) پناه میبرم از شر شیطان رجیم.
به این قول پرودگار دانا و توانا توجه کنید: و ما یعزب عن ربّک مثقال ذرةٍ فی الأرض و لا فی السماء ولا أصغر من ذلک ولا أکبر إلاّ فی کتابٍ مبین.( پوشیده نیست از پروردگارتوم چیزی قدر ذره در آسمان و زمین، نه کوچکتر از آن و بزرگتر از آن مگر اینکه در کتاب بیان کننده و واضح است(کلمه أصغر (کوچکتر از ذره) در قرآنکریم اشاره به همین امکان تجزیهء اتم است. و درین قول پروردگا ( ولا فی السّماء) بیانگراینست که خواص اتم در زمین همان خواص اتم در موجودات فضای مثل آفتاب، ستاره ها و سیاره هاست.
آیا محمد(ص) خواص اتم را خوانده و برای تجزیهء آن در زمین و آسمان تلاش کرده بود ؟ نه خیر! این بزرگترین معجزهء علمی قرآن و دلیل است برینکه این کتاب وحی الهیست.
چهارم ـ کمبود آکسیژن:
از زمانی که عملیه و توانای پرواز برای بشر میسر شد دانشمندان به یک پدیده ای طبیعی پی بردند که عبارت از کمبود آکسیژن در طبقات بالای فضاست. وقتی انسان به بالا میرود و در فضا قرار میگیرد این امر را درک میکند و احساس نفس تنگی مینماید و هرچه بالا میرود احساس خفقان میکند و تا حدی که دیگر زندگی بدون آکسیژن غیر ممکن میگردد. از همینرو خدمه های پرواز به مسافرین می آموزند که که هرگاه طیاره به ارتفاع بیشتر از ۳۵ هزار قدم بلند شود خریطه های اکسیژن های مصنوعی را استفاده کنند. ولی قرآنکریم در چهارده قرن قبل و قبل از کشف عملیهء پرواز به این امر اشاره کرده است:

( فمن یریدالله أن یهدیه یشرح صدره للإسلام و من یرید أن یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً کأنّما یصّّعّد فی السّماء. ـ کسی را اراده کند خداوند که هدایت کند اورا، گشاده میسازد سینهء او را به اسلام و کسی را که بخواهد گمراه کند میگرداند سینهء اورا تنگ، مشکلدار گویا اینکه به آسمان بالا میرودـ (

در گذشته متقدّمین این آیت را مطابق فهم خود و زمان خود تفسیر میکردند و میگفتند: یعنی همانند کسیکه تلاش میکند تا به آسمان برود، ولی نمیتواند. یا اینکه؛ کسی تلاشی کاری را کند که محال است. علم جدید آمد و معجزه علمی قرآن ظاهر شد و یک اتفاق عجیبی را میان آیت قرآن و واقعیت علمی ایجاد کرد. این یک تصدیق دیگری بود درین عصر بر راستی نبوت محمد(ص). قسم بخداست این قرآن چه زیبا و پذیرفتنیست!

 

پنجم ـ دوگانگی یا دوقطبی بودن همه چیز:
قبلاً اعتقاد برین بود که زوجیت ( نرو ماده) تنها در میان انسانها و حیوانات وجود دارد. علم جدید آمد و ثابت ساخت که نری ومادگی در نباتات و جمادات و حتی کوچکترین جرم و برق هم وجود دارد، هرچیز جنس مثبت ومنفی دارد وما همه میدانیم که برق باید دو لین یکی برای مثبت ویکی برای منفی داشته باشد. اتم هم وقتی تجزیه شود در خود پروتون و نیترون دارد و هرکدام ازینها حیثیت نر و ماده را دارد. قرآنکریم در چندین آیت به این موضوع اشاره کرده است:
۱ـ و من کلّ شیءٍ خلقنا روجین لعلّکم تذکّرون.( از هر چیز خلق کردیم جفت، تا اینکه شما پند بگیرید) درینجا کلمهء ( ومن کلّ شیءٍ) دلالت بر عمومیت دارد. یعنی همه چیز.
۲ـ أولم یروا إلی الأرض کم أنبتنا فیها من کلّ زوجٍ کریم.( آیا نمیبینند به زمین که رویانیدیم ما در آن از هر جفت با کرامت آنرا) درین آیت اشاره به نباتات است.
۳ـ سبحان الّذی خلق الأزواج کلّها ممّا تنبت الأرض و من أنفسهم و ممّا لا یعلمون.( پاک است ذات که آفریده جفتها را همه از آنچه میرویاند زمین و از خود شما و آنچیز های که شما نمیدانید) این آیت کریمه زوجیت را در همهء موجودات از انسان، حیوان و… که ما میدانیم و یا نمیدانیم ثابت میسازد. پاک و باعظمت است ذات دانای توانا که برهمه چیز احاطه دارد و همه چیز را برشمرده است.
ششم ـ پرده های جنین:
علم ثابت کرده است که جنین در رحم مادر محاط به سه پرده است، این پرده ها تنها با تشریخ دقیق علمی قابل درک میشود، ورنه با دید چشم تنها میتوانی یک پرده را مشاهده کنی. این چیزی است که طب امروز به آن پی برده است، ولی قرآنکریم از قبل این امر را تأیید کرده است. این آیت در سورهء زمر: یخلقکم فی بطون أمّهاتکم خلقاً من بعد خلقٍ فی ظلماتٍ ثلاث، ذلکم الله ربّکم له الملک.( آفرید شمارا در شکم های مادران تان آفریدنی بعد از آفریدنی در تاریکی های سه گانه، اینست خدای شما پروردگارتان که اوراست پادشاه)

درین آیت خداوند (ج) خبر داده است که جنین در سه پرده پوشیده است که آنهارا بنام ظلمات( تاریکها) یاد نموده است، چون این پرده ها طوری اند که مانع رسیدن نور و روشنی به جنین میشوند. علم امروزی هم به این حقیقت تأکید دارد.

هفتم ـ نطفه گذاری در درختان بواسطهء باد:
علم ثابت کرده است، باد نطفه های مذکر را به مؤنث در درختان میوه دار منتقل میکند و بدین واسطه درختان بارور میشوند. قرآنکریم بدقت از آن حکایت کرده است: و ارسلنا الرّیاح لواقح فأنزلنا من السّماء ماءً فأسقیناکموه و ما أنتم له بخازنین. ( و فرستادیم بادهارا نطفه گذارنده، و فرستادیم از آسمان آب و نوشانیدیم شمارا و نیستید شما که آنرا( باران را) خزینه کرده باشید)

این یک اخبار دیگری قرآن از حقایق علمی و ثابت است که دلالت بر راستی نبوت میکند. دانشمند مستشرق ( اجنیری) استاد دانشگاه آکسفورد در یک قرن قبل میگوید: شتربانان عرب سیزده قرن قبل از اروپایی ها میدانستند که بادها درختان را باردار میسازند. اشارهء او بهمین آیتی از قرآنکریم است.

هشتم ـ ژنهای زنده در منی انسان :
طب امروزی کشف کرده است که منی دارای زنده جانهای کوچکی است که آنرا بنام ژن یاد میکنند، این ژنها با چشم دیده نمیشوند و باید برای دیدن آنها از مکروسکوب استفاده شود. هر ژن دارای شکلی با سر، گردن و دم است مشابهت به بقه های نوزاد دارد، یا کرمی آبی سیاه است که در دهن حیوانات داخل میشود و خون میمکد. این ژنهای زنده با تخمه های زن خلط میشوند و حمل صورت میگیرد، وقتی القاح صورت گرفت دهن رحم بسته میشود و دیگر چیزی به آن راه نمیآبد، هرچه باقی ژنهای باز مانده میمیرند. این یک تجزیه و نظریهء علمیست. ببینید که قرآن درین رابطه چه میگوید:

إقرأ باسم ربّک الّذی خلق. خلق الإنسان من علق.( بخوان بنام پروردگارت ذات که آفرید انسان را از علق) ( علق ) همان شکل کرم یا نوزاد بقه. این معجزهء علمی قرآن و در وقت نزول آن قابل درک نبود و تا اینکه مکروسکوب کشف شد و این امر دانسته شد.