بازيافت داده (data Recovery) چيست

در ساده‌ترين عبارت به data Recovery عمليات بازيافت داده از روي ديسك، ديسك درايور و هر وسيلة ذخيره‌سازي الكترونيكي ديگر (مانند يك آرايه درايو، data base، حافظه فلش و غيره) مي‌گويند زماني كه داده ديگر بصورت نرمال قابل دسترس نمي‌باشد.
راههاي زيادي براي ذخيره كرده داده وجود دارد: درايوهاي سخت، ديسكهاي قابل حمل، CDها يا DVDها، مهم نيست كه اين وسايل ذخيره‌سازي تا چه مقدار قابل اطمينان هستند زيرا عادي است كه همة ابزارهاي مكانيكي و الكترونيك اطلاعات خود را از دست بدهند. بطور كلي، غلتكهاي مختلفي در مورد از بين رفتن و يا غيرقابل دسترس شدن داده وجود دارد به

عنوان مثال فايلهايي كه بصورت تصادفي حذف ده‌اند يا يك رمز فراموش شده. گاهي اوقات به علت بدشانسي يك ضربه به ابزار ذخيره‌سازي وارد مي‌شود و ممكن است بصورت فيزيكي آن را بدون استفاده سازد و عواملي چون آتش‌سوزي، شكستن و ديگر خطرات. وقتي راههاي نرمال براي دسترسي به داده از بين مي‌رود بازيافت (Data Recovery) راهي است كه ما مجدداً داده‌ها را ذخيره و قابل دسترسي سازيم.

‌ Data Recovery هم مي تواند از راههاي بسيار ساده امكان‌پذير باشد و هم با راههايي كه تعميرات جامع و كارهاي جزيي جهت Data Recovery نياز دارد همراه باش در هر حال، انواع روشهاي Data Recovery از يك سري عمليات عمومي براي بازيافت داده تشكيل شده‌اند.
سنجيدن: رسانه‌ها و فراهم كردن آنها يك هدف اوليه كه ايجاد خطر مي‌كند و بصورت بالقوه داراي عمليات Recovery مي‌باشد.
تخمين زدن چه مقدار عمليات مورد بحث است و چه مقدار داده قابل بازيافت مي‌باشد و چه راه‌حلي جهت اين كار را لازم خواهد بود و بازيافت داده چه هزينه‌اي دارد.
تعمير كردن از بين رفتن فيزيكي و الكتريكي كه در رسانه‌ براي دسترسي به داده ممانعت ايجاد كند.

بازيافت‚ داده‌ها از طريق عمليات منطقي (نرم‌افزاري) كه روي يك سري داده روي ديسك يا درايو پردازش مي‌شوند.
تحليل كردن: داده‌هاي بازيافت شده سالم و قابل استفاده مي‌باشند و سپس آماده كردن يك گزارش از نتيجه عمليات بازيافت (چه داده‌اي بازيافت شده، علت از بين رفتن داده چه بوده و غيره)

بازگشت داده ذخيره شده بر روي رسانة انتخاب شده در كمترين زمان ممكن
خلاصه
مطالب زير تفاوتهاي مهم بين Microsoft Exchange Server و Microsoft Exchange 2000 Server را در مورد نگهداري Dtabase و بازيافت سرور شرح مي‌دهد. همچنين فرامين مربوط به بازيافت و مراحل آماده‌سازي آن را قدم به قدم توضيح مي‌دهد.
معرفي

خواندگان از متن مي‌بايست آشنايي با Back up گيري و مراحل ذخيره‌سازي مجدد در Exchange Server 5.5 داشته باشند و درك درستي از نحوة كار Exchange Server 5.5 در مورد كار با Data base داشته باشند.
Over view
فرم Data baseها و عملكرد بين آنها در Exchange Server 5.5 و Exchange 2000 نقاط مشترك زيادي دارند.
طبق اطلاعات پايه‌اي شما آنچه كه در Exchange Server 5.5 در مورد بازيابي و نگهداري داده است مطابق با Exchange 2000 است. Transaction logging، تنظيم شدن Checkpointها و ديگر موارد اساسي Data baseها همانند يكديگر هستند. Exchange 2000 مي‌تواند ۲۰ Database را روي هر سرور پشتيباني كند اين بدان معناست كه اين بيشتر از اطلاعاتي است كه روي track نگهداري مي‌شود. اين معماري متفاوت تا جايي پيش رفته است كه اين Databaseها در كنار يكديگر هستند بدون اينكه روي عملكرد يكديگر تاثير بگذارند. Database Recovery كه بعنوان مشكل‌گشايي اصلي و بهترين نتيجه مي‌باشد در اين دو محصول شبيه است. اين قسمت شامل يك بازنگري به اين تغييرات مهم در Exchange 2000 و تاثيرات آن در بازيافت و طراحي آن مي‌باشد.

ـ يك دايركتوري محلي جايگزين دايركتوري سرور مركزي Exchange مي‌شود.
در Exchange Server 5.5 هر كامپيوتر سرور Exchange داراي database دايركتوري‌هاي خود مي‌باشد. اين Database بصورت اتوماتيك در كامپيوترهاي سرور Exchange ديگر در سايت Exchange كپي مي‌شود. در Exchange 2000 دايركتوري سرور Exchange وجود ندارد. در عوض اطلاعات Exchange در Active Directory ذخيره مي‌شود و همچنين در مجموعه‌اي از Active Directory هاي دست نخورده كپي مي‌شود.

در بيشتر مواقع حتي يك كپي از Database مربوط به Active Directory روي كامپيوتر Exchange 2000 وجود ندارد. سرور اصرار دارد كه بعنوان يك Client به كنترل‌كننده مسير يك Active Directory متصل شود تا اطلاعات دايركتوري را بخواند و بنويسد.
اين مسأله دليلي است بر Recovery مشكل‌دارد

ـ مدير سرور Exchange به مدت طولاني Backup و اصلاح دايركتوري‌ها را كنترل نمي‌كند ولي مدير سرور Microsoft windows 2000 اين كار را مي‌كند.
ـ حتي اگر كامپيوتر سرور Exchange به صورت كامل تخريب شود، در بيشتر مواقع پيكربندي همة اطلاعات در جاي ديگر Active Directory بصورت امن ذخيره شده است. يك سوئيچ Setup جديد disacterrecovery مي‌باشد كه با نصب مجدد روي كامپيوتر Exchang 2000 باعث پيكربندي منطقي اطلاعاتي مي‌شود كه هنوز بصورت صحيح روي Active Directory وجود دارد.

ـ شما نمي‌توانيد به مدت طولاني براي توليد Domain به سرورهاي Recovery شده Database متصل باشيد. براي انجام Recoveryهاي Database، شما بايد از كنترل‌كننده‌هاي Domain مربوط به مجموعه‌اي از Active Directory ها استفاده كنيد زيرا اكنون دايركتوري محلي است نه يك سرور پايه. همچنين سرور بازيافت شده مي‌تواند روي شبكه‌اي همانند آن كه مجموع توليدات روي آن است قرار گيرد.

اين نياز به آن سختي كه به نظر مي‌رسد نيست.
Microsoft windows NT. Server 4.0 مي‌بايست بصورت كامل مجدداً به صورت Operating system براي تبديل سرور به كنترل‌كننده Domain و بالعكس نصب شود. در windows 2000 Server فرمان dcpromo اجازه مي‌دهد تا نقش سرور را در چند دقيقه تغيير دهيد.
در بيشتر دستورات بازيافت Malbox در Exchange Server 5.5 لازم نيست كه اطلاعات دايركتوري مادر را كه دوباره ذخيره شده‌اند را مجداداً به اطلاعات Dtabase برگردانيد و اين در Exchange 2000 صادق است.

در Exchange Server 5.5 در مواردي نادري كه شما مي‌خواهيد مجدداً اطلاعات دايركتوري را ذخيره كنيد بايد آن اطلاعات را روي شبكه نامتصل فيزيكي نيز ذخيره كنيد.
ـ mail box يك attribute براي كاربرد است و به عبارت ديگر يك Active Directory object نيست.
در Exchange Server 5.5 مدير يك mail box object در Database مربوط به يك دايركتوري Exchange Server مي‌سازد و سپس آن را به يك كاربرد ويژه Windows NT پيوند مي‌دهد.
در Exchange 2000 مدير، object يك كاربر Active Director و mail box مربوط به آن object كاربر را مي‌سازد كسي كه mail boxاي از attributeهاي ديگر objectها را مي‌سازد (در موارد خاصي يك mailbox مربوط به Exchange 2000 نمايش داده مي‌شود در يك Active Directory كه attributeهاي آن تنظيم شده‌اند زيرا بيش از يكي از attributeها در برقرار كردن پيوندها بين يك كاربرد و mail box ديگر كاربران استفاده شده است)

بين هر كاربرد Actice Directory و Mail box مربوط Exchange 2000 Server يك ارتباط يك به يك وجود دارد و هر كاربرد نمي‌تواند مالك اصلي بيش از يك mail box باشد. با اين حال هنوز شا مي‌توانيد چندين كاربر را با اجازه دسترسي به mail box ايجاد كرد با اين حال هر كاربرد شما مالك اصلي يك mail box مي‌باشد. اين تغييرات نتايج منطقي مهمي را به همراه دارد. براي مثال گروهها مي‌توانند به مدت كوتاهي به mail boxهاي شخصي خود وصل شوند. همچنين مهم است كه براي جابجايي، يك كاربر Windows NT نمي‌تواند به چندين mail box مربوط به Exchange Server 5.5 وصل شوند. بازرسي‌ها و ابزارهاي clean upاي وجود دارند كه براي پيدا كردن و تصميم اوضاع قابل دسترس هستند. روش استافده از اين ابزار براي طرحهاي جابجايي در اسناد مربوط به Active Directory Connector يا ADC شرح داده شده‌اند.

ـ Mail bpoxها مي‌توانند به كاربران مختلف وصل شوند يا ارتباط خود را قطع كنند.
در Exchange Server 5.5 distinguished name يا (DN) هر Object را در دايركتوري Exchange Server 5.5 به صورت واحد تعيين مي‌كند. Distinguishel name مانند نام كامل مسير به فايلها مي‌بانشد. انواع distinguished به فرم زير مي‌آيند.

/O = organization / OU = Site / CN = Container / CN =object
هنگامي كه mail box مربوط به يك Exchange Server 5.5 ساخته مي‌شود distinguished name مربوط به آن mail box روي آن زده مي‌شود ديگر هرگز قابل تغيير نمي‌باشد. در Exchange 2000 مقداري كه يك mail box را مشخص مي‌كند همان globally unique indentifier يا (GUID) مي‌باشد. يك GUID مربوط به يك directory object مي‌باشد كه همان آدرس سخت‌افزار مربوط به كارت واسط شبكه مي‌باشد. همة سازندهاي كارتهاي شبكه هر كارت را به رسانة سخت‌افزاري قابل دسترس به آدرس كنترل آن مربوط مي‌كنند و آدرس هر كارت با آدرس تمام كارت‌هاي دنيا متفاوت است.

به همين علت شما مي توانيد هر كارت شبكه‌اي را از يك كامپيوتر برداريد و آن را روي كامپيوتر ديگري نصب كنيد، شما مي‌توانيد اتصال هر mail box را از يك كاربر Active Directory قطع كنيد و همان mail box را به كاربرد ديگري متصل كنيد.
زماني كه شما يك mail box مربوط به Exchange 2000 را حذف مي‌كنيد محتويات آن به همان سرعت از اطلاعات ذخيره شده در database حذف نمي‌شوند. به صورت پيش‌فرض خود mail box براي ۳۰ روز نگهداري مي‌شود (مدير اين مدت را مشخص مي‌كند) در مدت زمانيكه اين mail box مربوط به ليست غيراتصالها باشد شما مي‌توانيد آن mail box را به كاربر ديگر متصل كنيد.

۱ـ Exchang system Manager را فعالي كنيد
۲ـ به databaseاي كه شامل ليست غيراتصالهاست وصل شويد و سپس روي گزينة Mailboxes مربوط به database كليك كنيد.
۳ـ اگر هنوز اين mail box به عنوان غيرمتصل‌ها علامت‌گذاري نشده است روي گزينة Mail boxes راست كليك كنيد و سپس Mailbox Cleanup Agent را اجرا كنيد.
۴ـ روي Mailbox غيرمتصل راست كليك كنيد و سپس Reconnect را كليك كنيد. كادري ظاهر مي‌شود كه شما مي‌توانيد توسط آن مالك جديد mailbox را تعيين كنيد.