تاریخچه بانک ملی ایران

تشكيل بانك به شكل جديد نخستين بار در سال ۱۲۸۵ هجري شمسي( ۱۳۲۴ ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود

آمدن بانك شاهي از سوي حاج محمد حسن امين دارالضرب يكي از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدين شاه

قاجار پيشنهاد شد . متاسفانه اين پيشنهاد با دخالتهاي بيگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشيد و بجاي آن

بانك شاهي در ايران مستقر گرديد.

پس از استقرار مشروطيت هنگامي كه دولت از مجلس شوراي ملي اجازه استقراض خارجي خواست، احساسات
ملي كه از وامهاي گذشته و رفتار بانكهاي بيگانه جريحه دار شده بود به هيجان آمد و نمايندگان مردم به منظور
قطع نفوذ سياسي و اقتصادي بانكهاي مذكور و در ترميم وضع مالي خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجي
تاسيس بانك ملي را خواستار شدند، و جمعي از بازرگانان و صرافان متعهد مشاركت در اين بانك شدند و در آذرماه
۱۲۸۵ با اعلاني كه مبين احساسات عمومي و علاقه مردم به تاسيس يك بانك اعتباري ملي در ايران بود، انتشار
يافت .

در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ ميرزا ابوالقاسم ناصرالملك وزير ماليه وقت مظفرالدين شاه در مجلس شوراي ملي حاضر شد
و از اوضاع نابسامان مالي كشور خبرداد و پيشنهاد داد كه دولت براي رفع اين مشكل مبلغي از كشورهاي اروپايي
وام دريافت كند كه با مخالفت شديد نمايندگان مواجه شد . نمايندگان پس از شور و پيگيري در روز ۹ آذر ماه همان
سال با تأسيس بانكي كه بتواند براي كشور سود داشته و با سپرده هاي مردم به نفع كشور و مردم كاركند
موافقت كردند. خبر تشكيل بانك ملي با سرمايه ۱۵ ميليون ( ۳۰ كرور) قابل افزايش به ۵۰ ميليون تومان با وجد و

شعف عموم ملت روبروشد .
از طرفي ديگر تغييرات ناگهاني در اوضاع سياسي و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ ميلادي بين دولتهاي روسيه و انگليس و
تقسيم ايران و نيز آغاز جنگ جهاني اول و ورود نيروهاي اشغالگر به ايران تمام كوششها و تلاشهاي تشكيل بانك ملی
رانقش بر آب کرد واین آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پايان جنگ جهاني اول و خروج اشغالگران از ايران ، سرانجام قانون تاسيس بانك ملي ايران در جلسه مورخ
۱۴ ارديبهشت ۱۳۰۶ به تصويب مجلس رسيد و اساسنامه بانك در ۱۴ تير ماه ۱۳۰۷ مورد تصويب كميسيون ماليه
مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه۲۰ شهريور ۱۳۰۷ بانك ملي ايران در تهران رسماً كار خود را آغازكرد.

اولين مدير عامل بانك ملي دكتر كورت لنيدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ كارشناس از كشور آلمان به ايران
آمدند.
بر حسب اساسنامه بانك ، بانك ملي ايران بصورت يك شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي شناخته شد و تابع قوانین
تجاری تلقی گردید.
سرمايه اوليه بانك ۲۰ ميليون ريال بود كه فقط ۸ ميليون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمايه بانك به ۳۰۰
ميليون ريال و در سال ۱۳۳۱ به دوميليارد ريال افزايش يافت كه تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اينكه در آن تاريخ متخصصين بانكي در ايران وجود نداشت بموجب قانوني اجازه استخدام اتباع سويسي
يا آلماني بمنظور اداره بانك داده شد. تعداد كاركنان بانك در روز افتتاح اعم از ايراني و آلماني از ۲۷ نفر تجاوز
نمي‏كرد در حال حاضر تعداد كاركنان بانك ملي ايران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است .
در ابتداي تاسيس بانك علاوه بر شعبه مركزي دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر كه مهمترين بندر بازرگاني آنروز
ایران بودتاسیس گردید.

نخستين نمايندگي بانك در خارج از كشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسيس شد .
تاسيس بانك كارگشايي: در سال ۱۳۰۵ بنگاهي بنام موسسه رهني دولتي ايران، از محل وجوه صندوق بازنشستگي
كاركنان دولت براي رفع حوائج مردم بوجود آمد كه تا سال ۱۳۰۷ تحت نظر وزارت دارايي اداره مي گرديد
پس از تاسيس بانك ملي به اين بانك واگذار و در سال ۱۳۱۸ اين موسسه بنام بانك كارگشايي مرسوم و یکی از
سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد.

در تاريخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق نشر اسكناس از تصويب مجلس شوراي ملي گذشت و رسماً به مدت ۱۰ سال
بانك ملي ايران اعطا شد كه به خودي خود قابل تمديد بود و در فروردين ماه ۱۳۱۱ نخستين اسكناس بانك ملي
ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال ۱۳۱۸ بموجب قانوني بمنظور تشويق و ترغيب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانك
ملي ايران تاسيس شد كه پس از استقرار نظام بانكداري اسلامي بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، يكي از واحدهاي فعال
بانك به شمار مي رود .

 

نخستين مجله اقتصادي كشور در سال ۱۳۱۳ انتشار يافت كه اولين نشريه آماري، اقتصادي و مالي در ايران بود كه
به تهيه شاخص قيمتها، شاخص عمده فروشي و تحول وقايع اقتصادي مبادرت و توانست گام موثري براي تهيه
زمينــــــــه مطالعــــــــات اقتصادي در كشــــــور را فراهم آورد اين نشريه به همت دكتر لوتس گيلهامر
DR. Lutz Glelhammer اولين رئيس اداره بررسيهاي اقتصادي و احصائيه(آمار) بانك منتشر شد .
بانك كشاورزي تفكيك بانك فلاحتي از بانك : در قانون اجازه تأسيس بانك مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات
شعبه فلاحتي بانك، توسعه يابد به بانك مستقلي تبديل گردد. در تاريخ ۲۵ تير ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتي بانك ملي ايران
تفكيك و به بانك مستقلي نام بانك كشاورزي تبديل شد .

بانك مركزي : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانك ملي ايران وظايف بانك مركزي مانند حق انحصاري انتشار اسكناس و تنظيم
جريان پول كشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لايحه اساسنامه بانكي و پولي ايران به تصويب مجلس رسيد و از
هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظايف بانك مركزي از بانك ملي منتزع و با سرمايه ۶/۳ ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود.

آرزوي مردم ايران و علاقه آنها براي تاسيس بانك ملي رهايي از سلطه اقتصادي و سياسي بيگانگان و جلوگيري از
تسلط آنها بر منابع حياتي و ذخائر كشور بود، بانك ملي و ديگر بانكهائيكه پس از آن آغاز فعاليت نموده‏ اند ،
توانستند خدمات مفيد و ارزنده‏اي مانند جمع آوري سپرده‏هاي مردم، حل مشكل نگهداري وجوه نقد و طلا و نقره،

نگهداري حساب خزانه دولت،‌اعطاي تسهيلات اعتباري جهت راه‌اندازي كارخانجات و موسسات بزرگ توليدي و
زيربنائي ، احداث واحدهاي صنعتي- كشاورزي ، تسهيل در روابط تجاري داخلي و خارجي را ارائه نمايند.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حاكميت جمهوري اسلامي،‌تغيير سيستم بانكداري و حذف ربا و ايجاد
بانك بر مبناي تعاليم و احكام اسلامي مورد توجه قرار گرفت كه پس از تصويب لايحه قانوني عمليات بانكي بدون ربا
در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانكها، دستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي تهيه و از اول فروردين ماه ۱۳۶۳ اين
قانون در بانك ملي ايران مورد اجرا گذاشته شد .

اكنون بيش از۸۰ سال است كه از تأسيس پرافتخار بانك ملي ايران مي‏گذرد . در حال حاضر بيش از ۳۲۰۰ شعبه
فعال در داخل و ۱۶ شعبه فعال در خارج كشور مشغول بكارند كه باعث شده اين بانك يكي از قوي‏ترين مؤسسات
مالي چه در ايران حتي در دنيا باشد.

 

بانك ملي ايران بمنظور اجراي هر چه صحيح تر قوانين كه با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمايز سيستم بانكداري
اسلامي و نظام بانكداري در جهان امروز است تعيين حذف ربا از سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور و استفاده
از سرمايه هاي بانك و سپرده هاي مردم بمنظور رشد اقتصادي براي محرومين و ايجاد عدالت و قسط در جامعه با
تلاش كاركنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهاي موثر و مفيدي را بردارد.

منشور اخلاقی کارکنان بانک ملی ایران

كاركنان بانك ملي ايران با ايمان به اراده خالق هستي و درجهت حفظ منافع ملي به ارائه خدمات بانكي به

مشتريان مي پردازند و جلب رضايت آنان را سرلوحه امورخود مي‏دانند .

كاركنان بانك ملي ايران بر اين باورند كه مشتريان سرمايه هاي واقعي بانك هستند و حضور آنان را در

شعب خود مغتنم مي شمارند.

كاركنان بانك ملي ايران با رعايت نظم ، آراستگي ، وقت شناسي و مسئوليت پذيري آماده پذيرش همگان در

واحدهاي بانك ( در شعب درون مرزي و برون مرزي ) مي باشند.

كاركنان بانك ملي ايران بر اين باورند كه عزت ، احترام و تكريم مراجعان به واحدهاي اين بانك ، از

مهمترين مسئوليتهاي آنان است و سعي خواهند نمود تا شخصيت وجايگاه مشتريان در فرآيند ارتباطات متقابل

محفوظ باشد.

كاركنان بانك ملي ايران انجام امور مراجعان را در كوتاه ترين زمان ممكن ضروري دانسته و كوشش

خواهند نمود از اتلاف وقت آنان در واحدهاي بانك جلوگيري نمايند.

كاركنان بانك ملي ايران مصمم هستند خدمات خود را با كيفيت مطلوب و به شيوه‏اي مناسب ونوين در اختيار

مشتريان بانك قرار دهند.

كاركنان بانك ملي ايران وظيفه دارند تا در حوزه كاري خود هرگونه اطلاعات مورد نياز مشتريان را به

سرعت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند.

كاركنان بانك ملي ايران بر اين باورند كه مبناي ارزيابي فعاليت هاي آنان نظرات و ميزان رضايت مشتريان

است.

كاركنان بانك ملي ايران دريافت هرگونه انتقاد نظر يا پيشنهاد از سوي مشتريان را ارج نهاده و از آن به

عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء بانكي استقبال مي كنند.

جدول ۱ ـ شركتهاي تحت پوشش بانك ملي ايران تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت نوع فعاليت درصد مالكيت
۱ گروه صنعتي بلا مديريت‌شركتهاي‌اقماري‌(توليدو فروش كفش وجوراب و…) ۱۰۰
۲ ملي‌مسكن‌وصنايع ساختماني احداث مسكن و ساختمان ۱۰۰

۳ چاپ ونشر بانك ملي ايران خدمات و انتشار كتب و مطبوعات ۱۰۰
۴ جهان فيض فعاليت بازرگاني ۱۰۰

۵ صرافي ملي ايران خريدو فروش انواع ارز و مسكوك طلا و نقره ۱۰۰
۶ كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌مامونيه ساوه كشاورزي، دامپروري، دامداري وتوليد محصولات دامي وطيور ۱۰۰
۷ كشت‌ و صنعت‌ و دامپروري‌ لرستان كشاورزي،دامداري،ايجاد صنايع وفرآورده‌هاي كشاورزي‌ودامي ۱۰۰

۸ كارگزاري‌ بانك ‌ملي ‌ايران خريد و فروش اوراق پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار ۹۸/۹۹
۹ آزادراه زنجان –تبريز احـداث آزادراه زنـجان – تـبريـز وطرحهاي جانبي ۵/۶۲
۱۰ قندوتصفيه شكراهواز تصفيه شكر خام و توليد شكردر كارخانه چغندري ۹۹/۴۹
۱۱ بانك قرض‌الحسنه مهر ايران انجام عمليات بانكي ۲۱
۱۲ داده ورزي سداد ارائه خدمات داده پردازي و داده ورزي ۷۲

۱۳ سرمايه‌گذاري‌بانك‌ملي‌ايران سرمايه‌گذاري درسهام واوراق بهادار صنايع غذايي، پتروشيمي و … ۰۱/۶۴
۱۴ آزادراه‌كنارگذرشمالي‌مشهد احداث ، نگهداري ‌و بهره‌برداري از آزادراه كنارگذر شمالي مشهد ۵۰
۱۵ صنايع‌چوب‌وكاغذمازندران توليد انواع كاغذ چاپ، تحرير ، روزنامه و مقواي كنگره اي ۴۹

۱۶ توسعه‌نيشكروصنايع جانبي متشكل از ۱۴ واحد توليدي ، صنعتي و بازرگاني شامل ۷ واحد كشت وصنعت نيشكر و احداث صنايع تبديلي جهت استحصال شكر ، يك واحد كارخانه الكل و خميرمايه ، يك واحد تخته صنعتي و …
۴۰

۱۷ ملي انفورماتيك ايجاد و راه‌اندازي‌ كارخانجات‌ مونتاژ و ساخت سخت‌افزار
ونرم افزار و قطعات الكترونيكي ۷۵/۲۱
۱۸ كشت‌وصنعت‌ودامپروري‌پارس كشاورزي،دامپروري‌وپرورش ‌طيوروآبزيان ۲۰

۱۹ فروشگاههاي زنجيره اي رفاه تهيه ، تامين ، توليد و فروش كالاهاي موردنياز عمومي ۵۸/۱۹
۲۰ سپرده‌گذاري‌مركزي‌اوراق‌بهادار
وتسويه‌وجوه نگهداري‌حساب وجوه‌معاملات انجام يافته در بورس و نگهداري حساب اوراق بهادار مشتريان‌شركتهاي‌كارگزاري‌و … ۱۴
۲۱ صندوق‌مالي‌وتوسعه‌تكنولوژي اعطاي‌تسهيلات به محققين، مبتكرين، مكتشفين ومخترعين ۳۱/۱۳
۲۲ سيمرغ كشاورزي، باغداري، دامداري و پرورش طيور و بسته‌بندي محصولات كشاورزي ۳۳/۹
۲۳ المكاسب دبي انجام عمليات تجاري و بازرگاني ۵۰

* شركتهاي مرتبط با بانك ملي ايران :

۱ـ شركت‌سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران (كه بانك‌ملي‌ايران سهامدارعمده اين‌شركت مي‌باشد)

ـ درصد مالكيت بانك ۷۹/۷۶% (شامل ۰۱/۶۴ سهم بانك و ۷۸/۱۲% در پرتفوي اماني)

الف ـ سبد سهام شركتهاي بورسي‌ با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصد مالكيت
۱ توسعه كشت و صنعت ملي ۵۸/۹۶
۲ توسعه صنايع بهشهر ۴۹/۸
۳ كارتن ايران ۰۴/۸
۴ ايران ترانسفو ۵/۲۳
۵ نساجي بروجرد ۸۳/۵۳
۶ دوده صنعتي پارس ۲۳/۲۰
۷ لاميران ۱۲/۴
۸ كاشي اصفهان ۲۴/۳۴
۹ سيمان كرمان ۴۴/۳۸
۱۰ سيمان اردبيل ۶۵/۳۰
۱۱ لاستيك كرمان ۵۵/۲۸
۱۲ پتروشيمي اراك ۳۴/۲۷
۱۳ سرمايه‌‌گذاري‌توسعه‌ملي‌ايران ۱۰/۵۸
۱۴ پتروشيمي فن‌آوران ۲۶/۴

ب ـ سبد سهام شركتهاي غيربورسي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصدمالكيت رديف نام شركت درصدمالكيت
۱ سرمايه‌گذاري‌ساختمان‌وصنعت ۹۴/۹۸ ۲۱ ارج ۹۶/۴۶
۲ آزادراه تبريز ـ اروميه ۹۹/۴۹ ۲۲ سرمايه‌گذاري‌نيروگاهي ايران ۸/۱۳

۳ كشت‌وصنعت‌بين‌الملل‌چين‌چين ۶۴/۶۱ ۲۳ توسعه نيروگاههاي ايران ۷۹
۴ فرآورده‌هاي غذايي مشهد ۹۰/۷۷ ۲۴ گلسار فارس ۱۴/۳۰
۵ دامپروري اورين دشت ۲۰ ۲۵ چيني مقصود ۳۵

۶ سيمرغ ۶۵/۱۴ ۲۶ سيمان بندر ۵۱
۷ كشت و صنعت پارس ۴۰ ۲۷ سرمايه‌گذاري توسعه‌صنايع‌سيمان ۱۰۰
۸ تجهيزات مدارس ۳۵ ۲۸ ملي شيمي كشاورز ۵۳/۹۹
۹ صنايع چوبي ايران ۹۶/۹ ۲۹ پتروشيمي غرب درشرف تاسيس ۵

۱۰ فيوزسازي ايران ۲۷/۱۲ ۳۰ پتروشيميران ۱۰
۱۱ ملي انفورماتيك ۵/۴۷ ۳۱ پتروشيمي توسعه ملي ۹۹/۹۹
۱۲ توسعه ملي ارتباط سبز ۵۰ ۳۲ توسعه بين‌المللي تجارت‌ملي ۵۱
۱۳ سبز فلز پارس ۲۵ ۳۳ شركت Fund 8/41
14 ايران پوپلين ۹۹/۴۴ ۳۴ تامين سرمايه امين ۳۰/۱۰

۱۵ فرش پارس ۲۲/۶ ۳۵ بيمه اتكائي امين ۶۲/۲۱
۱۶ نساجي مازندران ۵۷/۵۳ ۳۶ ليرينگ خودرو ملي ۵۰

۱۷ مخمل و ابريشم كاشان ۸۵/۴۱ ۳۷ خدمات مديريت‌سرمايه مدار ۱۰۰
۱۸ صنايع كاشان ۵/۱۴ ۳۸ شركت BMIIGT 100
19 ملي ريسباف ۱۰۰ ۳۹ موسسه‌صنعت‌سرمايه‌گذاري ايران ۹۷/۴

۲۰ كمپرسورسازي ايران ۷۸/۶۱
۲ـ شركت سرمايه‌گذاري توسعه ملي (كه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران سهامدار عمده اين شركت
مي‌باشد )
ـ درصد مالكيت بانك ۱۳/۸۰% (شامل ۶۱/۴۴% ازطريق شركت سرمايه‌گذاري، ۵۴/۱۹% در پرتفوي
اماني، ۸۸/۸% در پرتفوي مشاع سهم بانك و ۱۰/۷% در پرتفوي مشاع سهم شركت سرمايه‌گذاري)

ـ سبد سهام شركتهاي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصد مالكيت رديف نام شركت درصد مالكيت
۱ دشت مرغاب ۲۶/۶ ۱۴ توسعه صنايع بهشهر ۸۷/۷
۲ كف ۱۷/۱۶ ۱۵ چرخشگر ۴۰/۷
۳ پاكسان ۲۱/۸ ۱۶ سرمايه‌گذاري مسكن ۲۸/۷

۴ پتروشيمي اراك ۰۵/۶ ۱۷ سرمايه‌گذاري نيرو ۹۴/۱۲
۵ دوده‌ صنعتي پارس ۷۷/۵ ۱۸ داروسازي جابرابن حيان ۱۶/۱۰

۶ داروسازي اسوه ۶۶/۱۲ ۱۹ نفت بهران ۱۶/۷
۷ كيميدارو ۵۹/۹ ۲۰ حمل و نقل پتروشيمي ۸۸/۷
۸ گروه صنعتي بارز ۴۳/۱۷ ۲۱ صندوق سرمايه‌گذاري مشترك كارگزاران بانك ملي ايران ۶۵/۳۶
۹ سيمان شمال ۲۰/۵ ۲۲ مديريت توسعه نگاه پويا ۱۰۰
۱۰ سيمان قائن ۸۹/۴ ۲۳ كارآفرينان خليج فارس ۱۰۰

۱۱ سيمان مازندران ۸۱/۴ ۲۴ توسعه بين‌الملل تجارت ملي ۱۹
۱۲ سيمان كرمان ۵۶/۴ ۲۵ سبزفلز پارس ۱۰
۱۳ آذرآب ۷۹/۷ ۲۶ تامين سرمايه امين ۴

۳ـ پرتفوي مشاع (به‌نسبت۴۹%سهم‌مالكيت بانك‌ملي ايران و ۵۱% سهم شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي

ايران)

ـ سبد سهام شركتهاي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصدمالكيت رديف نام شركت درصدمالكيت
۱ دشت مرغاب ۵۸/۹ ۱۶ كاشي اصفهان ۰۱۶/۷
۲ پيچك ۶۶۷/۶ ۱۷ سيمان شمال ۰۸۰/۸
۳ توسعه صنايع بهشهر ۴۹۷/۶ ۱۸ سيمان كرمان ۰۶۴/۷

۴ نساجي مازندران ۱۳۱/۱۱ ۱۹ سيمان شرق ۲۹۹/۱۲
۵ مخمل و ابريشم كاشان ۵۷۹/۱۷ ۲۰ لاميران ۴۵۴/۱۲
۶ ايران برك ۳۹/۵ ۲۱ بسته‌بندي مشهد ۵۵۴/۲۷

۷ نساجي بروجرد ۱۸۱/۹ ۲۲ كمپرسورسازي ايران ۳۱/۲۳
۸ ايران پوپلين ۳۸۵/۱۳ ۲۳ ارج ۴۵۶/۱۷
۹ فرش پارس ۴۳۸/۶ ۲۴ ايران ترانسفو ۲۹/۸
۱۰ كارتن ايران ۳۰۳/۹ ۲۵ سرمايه‌گذاري نيرو ۵۷۷/۴

۱۱ داروئي رازك ۹۰۷/۶ ۲۶ سرمايه‌گذاري‌توسعه‌ملي ۱۳۱/۱۸
۱۲ داروسازي‌زكرياي‌تبريز ۵۱۵/۵ ۲۷ لنت ترمز ايران ۷۷۵/۶
۱۳ كربن ايران ۸۷۴/۷ ۲۸ فنرسازي زر ۰۹۶/۵
۱۴ پتروشيمي اراك ۳۳۱/۴ ۲۹ سرمايه‌گذاري مسكن ۷۲۴/۵
۱۵ پتروشيميران ۵۷۳/۵

۴
ـ پرتفوي اماني (مالكيت ۱۰۰% سهام آن متعلق به بانك ملي ايران مي‌باشد)
ـ سبد سهام شركتهاي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصدمالكيت رديف نام شركت درصدمالكيت
۱ توسعه‌صنايع بهشهر ۴۱۱/۹ ۱۰ سيمان شمال ۶۸۹/۴
۲ چوب‌وكاغذ مازندران ۰۶۰/۹ ۱۱ سيمان قائن ۴۱۹/۱۳

۳ كيميدارو ۸۹۶/۸ ۱۲ سيمان‌اردبيل‌وآهك‌آذرشهر ۴۹۲/۸
۴ داروئي رازك ۱۶۹/۵ ۱۳ فولاد مباركه اصفهان ۷۸۶/۹
۵ شفادارو ۱۰۰ ۱۴ اتمسفر ۶۹۷/۹۶
۶ پتروشيمي خارك ۷۸۶/۹ ۱۵ كابل البرز ۷۷۰/۱۳

۷ پتروشيمي اراك ۸۷۲/۴ ۱۶ سرمايه‌گذاري‌بانك‌ملي‌ايران ۷۷۹/۱۲
۸ پتروشيميران ۹۲۸/۱ ۱۷ سرمايه‌گذاري نيرو ۷۵۶/۴
۹ كربن ايران ۰۴۰/۸ ۱۸ سرمايه‌گذاري توسعه ملي ۵۴/۱۹

۵ ـ شركت توسعه كشت و صنعت ملي (مالكيت ۵۸/۹۶% سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي
ايران مي‌باشد)
ـ درصد مالكيت بانك ۱۶/۷۴% (درصد مالكيت بانك در شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي۷۹/۷۶% ، ۵۸/۹۶
سهم شركت سرمايه‌گذاري)
ـ سبد سهام شركتهاي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصدمالكيت
۱ قند نقش جهان ۳/۲۸
۲ قند پيرانشهر ۲۲
۳ صنايع تبديلي گلستان(سهامي‌خاص) ۵/۹۹
۴ كشت و صنعت گرگان (سهامي خاص) ۵/۹۹

۶ـ شركت سرمايه‌گذاري توسعه صنايع سيمان(مالكيت ۱۰۰% سهام آن متعلق به شركت سرمايه‌گذاري بانك
ملي ايران مي‌باشد)
ـ درصد مالكيت بانك ۷۹/۷۶% (درصد مالكيت بانك درشركت سرمايه‌گذاري بانك ملي ۷۹/۷۶% ،
۱۰۰% سهم شركت سرمايه‌گذاري)

ـ سبد سهام شركتهاي با درصد عمده تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت درصدمالكيت
۱ سيمان قائن ۶۷/۲۵
۲ سيمان مازندران ۳۸/۹
۳ سيمان داراب ۷۱/۹

۴ سيمان شمال ۵۶/۴۰
غيربورسي‌ها :
۵ سيمان فراز فيروزكوه ۳۲
۶ سيمان نيزار قم ۲۰
۷ سيمان ساروج بوشهر ۴۲/۳۴
۸ آذرخاك ۲۰
جدول ۲ ـ ساير شركتهاي تحت پوشش تاپايان فروردين ماه ۱۳۸۸:

رديف نام شركت نوع فعاليت درصد مالكيت
۱ ساماندهي مطالبات معوق پيگيري و وصول مطالبات معوق بانكها و موسسات اعتباري ۵
۲ سرمايه‌گذاري ملي ايران سرمايه‌گذاري در سهام و اوراق بهادار ۱۷/۴
۳ مشاوره‌رتبه‌بندي‌اعتباري‌ايران

ارائه خدمات اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اعتباري ۵/۳
۴ بيمه ‌اتكايي ‌امين‌ انجام‌عمليات بيمه‌اتكائي در كليه رشته‌ها ۱۶/۲
۵ بيمه معلم انجام عمليات بيمه‌اي مستقيم و تحصيل پوشش‌هاي
بيمه اتكائي ۷۷/۱
۶ سرمايه‌گذاري‌توسعه‌وعمران‌زاگرس قبول جذب سرمايه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي ، استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانكها و موسسات اعتباري‌ غيربانكي و سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي درقالب عقود اسلامي و بانكي جهت سرمايه‌گذاري و ارائه خدمات ۱/۱
۷ خدمات‌بهداشتي‌و‌درماني‌اصفهان تاسيس ، اداره و بهره‌برداري از مراكز پزشكي و موسسات بهداشتي – درماني ۱۸/۱
۸ سرمايه‌گذاري‌كومش گستر تاسيس‌ خريدوفروش ‌انواع ‌كارخانجات ‌و واحدهاي ‌اقتصادي‌ ، توليدي صنعتي كشاورزي و ساختماني ۰۱/۱
۹ سرمايه‌گذاري‌‌توسعه‌‌صنعتي‌ايران سرمايه‌گذاري در شركتها ، مجتمع‌ها و واحدهاي توليدي ، صنعتي و خدماتي ۸۳/۰
۱۰ سامان گستر قبول و جذب سرمايه هاي اشخاص حقيقي و حقوقي جهت سرمايه‌گذاري تجاري ، توليدي ، صنعتي و … ۴۹/۰

جدول ۳ ـ آدرس الكترونيكي تعدادي از شركتهاي تحت پوشش بانك ملي ايران :

رديف نام شركت درصد مالكيت
۱ صرافي ملي ايران www.mex.ir
2 كارگزاري بانك ملي ايران www.bmibourse.com
3 بانك قرض‌الحسنه مهرايران www.ghmbank.ir
4 داده‌ورزي سداد www.sadad.co.ir
5 سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران www.bmiic.ir
6 صنايع چوب و كاغذ مازندران www.mazpaper.com
7 فروشگاههاي زنجيره‌اي رفاه www.refah.ir
موزه بانک ملی
در سال ۱۲۹۱ شمسی به هزينه جعفر قلی خان بختياری (سردار اسعد سوم) ، ضلع شمال غربی ميدان توپخانه
در کوچه باغ ايلخانی که بعد ها خيابان علاء الدوله نام گرفت يکی از زيباترين خانه های مسکونی ساخته شد .
کوچه باغ ايلخانی با کف سنگ فرش و کناره های درخت کاری شده محل سکونت بسياری از درباريان قاجار
و سفرای خارجی بود. بعد از تغييراتی که در اجرای طرح توسعه شهری مبتنی بر استقرار نظام مدنی که بين
سالهای ۱۲۹۹ تا ۱۳۲۰ شکل گرفت خيابان علاء الدوله به خيابان فردوسی نام گذاری شد .

اين بنا بسيار زيبا و دل انگيز و نموداری از ذوق و هنر معماری اواخر دوره قاجاريه است و در سالهای اخير
توسط سازمان ميراث فرهنگی کشور مرمت گرديده و به عنوان يک اثر ملی به ثبت رسيده است. طی ساخت و
سازهای که در سال ۱۳۰۷ در خيابان فردوسی انجام گرفت ، بنای صندوق پس انداز ملی و ديگر بناهای

ادارات مرکزی بانک ملی ساخته شد. بنای مذکور که در داخل مجموعه مذکور وافع شده بود توسط بانک ملی
ايران خريداری و مورد استفاده های گوناگون قرار گرفت. از آن جمله است : دايره فلاحت و کشاورزی-
باشگاه ورزشی ، محل پذيرايی از ميهمانان ، کتابخانه و … تا اينکه بانک ملی بر آن شد با به نمايش گذاشتن
پيشکش ها و هدايای نفيسی که به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس بانک ملی ايران در بيستم شهريور ماه ۱۳۵۷

از بانک های سراسر جهان به بانک ملی ايران فرستاده شده است اين بنا را به نام “موزه بانک ملی ايران”
جاودانه سازد.

خدمات ریالی بانک ملی
بانك ملي ايران به عنوان بزرگ ترين بانك تجاري كشور با دارا بودن بيش از ۳۳۰۰ واحد و با استفاده از فناوري
هاي نوين، خدمات و محصولات گسترده و متنوعي را در زمينه هاي مختلف ريالي و ارزي به مشتريان گرامي ارائه
مي نمايد. فهرست خدمات ارائه شده به شرح ذيل مي باشد.

۱ – افتتاح انواع حسابهاي سپرده
۲ – اعطاي تسهيلات
۳ – ملي چك
۴ – چك تضمين شده رمزدار شهري
۵ – چك بانكي بين بانك ها (رمزدار)

۶ – ايران چك
۷ – حواله بين شهري

۸ – حواله درون شهري
۹ – فروش سفته
۱۰- فروش و بازخريد اوراق مشاركت
۱۱- نگهداري اماني اوراق مشاركت مشتريان در شعبه و واريز وجه سود اوراق در سررسيد به حساب مشتريان
۱۲- فروش اوراق گواهي سپرده مدت دار با نرخ سود بالاتر از اوراق مشاركت
۱۳- خريد و فروش و مشاوره در امر سهام از طريق كارگزاري بانك ملي ايران
۱۴- بروات وصولي عهده شهرستانها (‌وصول چك هاي واگذاري مربوط به ساير شهرستان ها )
۱۵- دريافت قبوض خدماتي

۱۶- دريافت و نگهداري اسناد سررسيد آينده مشتريان به طور اماني و وصول آنها
۱۷- دريافت و وصول چكهاي واگذاري مشتريان

۱۸- صدور گواهي لاتين در ارتباط با مانده حسابها
بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک تجاری کشور و قدیمیترین بانک همواره خود را ملزم به ارائه بهترین
خدمات به مشتریان گرامی دانسته و در این راستا انواع مختلف سپرده گذاری را تعبیه نموده است تا شما مشتریان
گرامی متناسب با شرایط خود بتوانید از سپرده گذاری در این بانک بهره مند گردید.
انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز :

۱ – سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی
۲ – سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان
۳ – سپرده قرض الحسنه ویژه( افتتاح حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق نظر تودیع کننده وجه
براساس شرایطی که موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و بانک معین می شود، به
صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی ،موسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می گردد)
۴ – سپرده قرض الحسنه در حالتهای خاص( توسط پدر ، جد پدری، مادر، صغیر ممیز، اشخاص غیر برای

اطفال ، برای اشخاص حقوقی ، مشترک ، کارکنان دولت و افتتاح دو یا چند حساب مشترک)
۵ -سپرده قرض الحسنه مهر امام رضا (ع)
سپرده قرض الحسنه جاری :
سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص
سپرده قرض الحسنه برای شرکتها( اشخاص حقوقی)
سپرده قرض الحسنه مشترک
سپرده قرض الحسنه جاری حسابهای دولتی
حسابهای سپرده سرمایه گذاری:
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی) – افتتاح حساب به صورت انفرادی و مشترک
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (شش ماهه) – افتتاح حساب به صورت انفرادی و مشترک
سپرده بلند مدت (یک ساله الی پنج ساله)- افتتاح حساب به صورت انفرادی ومشترک
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه
۱)شرایط ومقررات افتتاح حساب :
اشخاصی که دارای اهلیت قانونی باشند می توانند به نام خود و افراد تحت ولایت و وصایت و قیومیتشان و همچنین
به وکالت از طرف اشخاص ثالث با ارائه وکالتنامه معتبر به تودیع این نوع سپرده مبادرت ورزند.بانک به وکالت و
وصایت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر وجوه مربوطه را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا
بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را با داشتن مصالحه بین خود و سپرده گذاران پس از کسر حق الوکاله به حق
الوصایه در سر رسید به سپرده گذاران یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت می نماید. حداقل مبلغ این نوع سپرده
۰۰۰/۵۰ ریال بوده،مبلغ سپرده گذاری شده در طول ۶ ماه ثابت و غیر قابل انتقال به غیر بوده قابل افزایش یا کاهش
نمی باشد در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار برای دوره های بعدی متناوبآ با
شرایط روز تمدید،قابل تمدید مجدد می باشد
۲) نرخ سود ونحوه محاسبه آن:
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه در حال حاضر ۱۲ درصد بوده روز شمار محاسبه می شود
سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است
واریز خواهد گردید:

(تعداد روزهای واقعی هر ماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × ۱۰۰ = سود علی الحساب
ماهانه به سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ای که قبل از ۳۰ روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد و
چنانچه بعد از گذشت ۳۰ روز قبل از سررسید مسترد گردد سهم سود آن بر مبنای نرخ سود سپرده های سرمایه

گذاری کوتاه مدت محاسبه و پرداخت می شود و روزهای افتتاح و انسداد مشمول دریافت سود نمی باشند. مابه
التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سود استحقاقی از مشتری پرداخت می شود الصاق تمبر ۰۰۰/۱۰ ریالی به
هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله الی پنج ساله
۱)شرایط ومقررات افتتاح حساب :

اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا حکم رشد آنها از دادگاه صالحه صادر سده باشد می توانند به نام خود یا
کسانی که تحت ولایت ، وصایت یا قیومیت آنان باشند این نوع حساب را افتتاح نمایند افتتاح حساب بلند مدت برای
اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه یا برای اتباع خارجی مقیم ایران که دارای
گذرنامه و اجازه اقامت معتبر یا کارت شناسایی معتبر می باشند بلا مانع است این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ

تعیین شده (یکساله و دوساله ۰۰۰/۱۰۰ ريال) ( سه ساله ۰۰۰/۲۰۰ ريال ) (چهار ساله ۰۰۰/۴۰۰ ريال ) و (پنج
ساله ۰۰۰/۵۰۰ ريال) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره
سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبالغ فوق قابل برداشت می باشد. این نوع سپرده ها به پدر
، مادر و فرزندان قابل انتقال می باشند در سررسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذاری برای
دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید،قابل تمدید می باشند .
۲) نرخ سود ونحوه محاسبه آن:

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک تا پنج ساله در حال حاضر به ترتیب ۵/۱۴-۵/۱۵-۱۶-۱۷ و
۵/۱۷ درصد می باشد که روز شمار محاسبه می گردد. سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و ا

ول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
به سپرده های سرمایه گذاری بلند مدتت ۱ تا ۵ ساله که قبل از ۳۰ روز مسترد شود سودی تعلق نمی گیرد.
(عداد روزهای واقعی هرماه × نرخ × مبلغ سپرده ) / تعداد روزهای واقعی هر سال × ۱۰۰ = سودعلی الحساب ماهانه
در صورتی که بعد از ۳۰ روز قبل از ۶ ماه برداشت شود سودی با نرخ نیم درصد کمتر از نرخ سود کوتاه

مدت (بدون روز افتتاح و انسداد) در صورتیکه راس ۶ ماه یا بعد از ۶ ماه قبل از یکسال برداشت شود. نیم درصد
کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه بدون احتساب روز افتتاح و انسداد سود پرداخت می شود و به
همین منوال بسته به اینکه از عمر سپرده گذاری چقدر گذشته باشد نیم درصد کمتر از نرخ سود علی الحساب ردیف
قبلی بدون در نظر گرفتن روز افتتاح وانسداد سود پرداخت خواهد گردید.
لازم به ذکر است سود علی الحسابی که از فرمول فوق الذکر محاسبه می شود اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار

تعیین نموده است واریز خواهد گردید. در صورت بسته شدن قبل از موعد ما به التفاوت سودهای علی الحساب
پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ و یا به مشتری پرداخت می شود .
الصاق تمبر ۰۰۰/۱۰ ريالی به هزینه مشتری روی برگ قرارداد ضروری است.
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه ”چهارماهه”

دستور العمل اجرایی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهارماهه “:

به منظور انگیزش و ترغیب آحاد جامعه به امر سپرده گذاری ، پاسخگویی و جلب رضایت مشتریان و نیز وسعت

بخشیدن به دامنه انتخاب مطلوب به لحاظ نوع و بازده در سرمایه گذاری ، حساب جدیدی در سیستم متمرکز ( سیبا )

تحت عنوان حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهارماهه ” ایجاد می گردد.

شرایط و مقررات مربوط به افتتاح حساب:

۱- شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهار ماهه ” همانند شرایط حاکم بر سپرده سرمایه

گذاری کوتاه مدت ویژه ” شش ماهه ” مندرج در بخشنامه” ۳۳ب ” خواهد بود.

۲- حداقل مبلغ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهار ماهه ” ۵۰٫۰۰۰ “ریال است .

۳-نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهار ماهه ۱۲%” ( سالانه ) اعلام

می گردد. بدیهی است در صورت هرگونه تغییر در شرایط و نرخ سپرده های مذکور ، مراتب متعاقباً به اطلاع

خواهد رسید.

۴-سپرده های مذکور در سررسید و در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذار ، برای دوره های

چهار ماهه بعدی تمدید می گردند و از تاریخ تمدید شامل شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار

ماهه جدید خواهند بود.

۵-بانک با قبول درخواست مشتری ، سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه را در مقاطع ماهانه به

حسابی که سپرده گذار معرفی می نماید واریز خواهد نمود.

۶-سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قابلیت افتتاح به صورت فقراتی

(مضربی از ۵۰٫۰۰۰ ریال ) را خواهند داشت.

نحوه محاسبه سود در صورت فسخ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه چهار ماهه قبل از سررسید:

۱-در صورتیکه سپرده های مزبور قبل از ۳۰ روز برداشت شود سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.

۲-چنانچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ” چهار ماهه ” بعد از ۳۰ روز و قبل از

چهار ماه برداشت شود ، سودی معادل سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت پرداخت می گردد.

۳- به هنگام بسته شدن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه” چهار ماهه ” ( قبل از سررسید ) مسئولین

ذیربط در واحدها باید ضمن خروج برگ سپرده از سوابق مربوطه نسبت به محاسبه برگشت سود سپرده و دریافت آن

از مشتری اقدام نمایند.