چکیده

انار با نام علمی Punica granatum، میوه ای است سرشار از سدیم، ریبوفلاوین، نیاسین، کلسیم و فسفر، تیامین و ویتامینهای ذB، لB، ه ،خB است که از ارزش غذائی، داروئی و صنعتی فراوانی برخوردار است. با توجه به اینکه خرید انار در کارخانه دشت مرغاب

(یک و یک) از مناطق مختلف صورت میگیرد و شناخت واریته مناسب انار جهت فرآوری گامی موثر در جهت ارتقای کیفی محصول رب انار و کاهش ضایعات فرآوری رب انار است بنابراین جهت اولویت بندی کیفیت و قیمت گذاری و خرید سعی بر این است تا فاکتورهای کیفیتی انار مناطق مختلف اندازه گیری شود تا جهت خرید، مناطقی که انار مناسب تر دارند در اولویت اول خرید قرار گیرند. از محموله های ورودی به کارخانه در طی ۲۰ روز ۸۰ نمونه برداری از انارهای ۱۴ منطقه (شهرضا، سیدان، فاروق، ارسنجان، نی ریز، ساوه، کازرون، یزد، استهبانات، شیراز، کوار، جهرم، مشهد، کردستان) صورت گرفته است که نمونهها به واحد شیمی فیزیک جهت آزمونهای درصد آبدهی، اسیدیته، دژ، بریکس، رنگ و مزه انارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمایشات فوق با روش بحدحA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. که براین اساس به ترتیب انار مناطق سیدان، فاروق، شهرضا، ارسنجان، کردستان، نی ریز و ساوه بیشترین کاربرد را در تواید رب انار دارد و انار های جهرم، مشهد، کوار و شیراز کمترین کاربرد را دارد.

کلمات کلیدی: انار، درصد آبدهی، بریکس

مقدمه

۱۲ ش

همایش ملی انار ۱۳ و ۱۴ مهرماه ۱۳۹۰

فردوس

انار با نام علمی Punica granatum، میوه ای است سرشار از سدیم، ریبوفلاوین، نیاسین، کلسیم و فسفر، تیامین و ویتامینهای ذB، لB،ه ،خB است که از ارزش غذائی، داروئی و صنعتی فراوانی برخوردار است.انار میوه ای بسیار لذیذ و مفید است که بشر از روزگارهای قدیم با آن آشنا بوده است. در نوشته های قدیم مصریان که مربوط به چهار هزار و پانصد سال قبل است. تصویر انار بارها دیده شده است و در قرآن سه بار از انار نام برده شده است و طبق فرموده حضرت علی از میوه های بهشتی است. این درخت در کشورهای اروپائی و آمریکائی در سطح محدودی کاشته میشود. اما در مناطق وسیعی از آسیا و آفریقا باغهای انار وجود دارند و در کشور ایران نیز در استانهای متعددی کاشته میشود که بیشتر در نواحی گرمسیری و حواشی کویر ایران کشت شده است. از ویژگیهای انار و فرآوردههای آن میتوان به ماندگاری بالا، ارگانیک بودن محصول، طعم و مزه مناسب آن، تصفیه کننده خون، ضد اسهال، التیام دهنده زخمها، خاصیت ضد انگلی، افزایش هوش، تقویت معده و ملین شکم، مهیا کننده دستگاه تناسلی، تقویت کننده کبد، مفید برای یرقان، طحال، سرفه حاد، ضد تهوع، ضد برفک و جوش دهانی، ضد جوش و تبخال، تحریک کننده حرکت روده، صفرابر، خاصیت ضد سرطانی،… اشاره کرد. بر اساس تحقیقات انجام شده مصرف آب انار از ابتلا به سرطان پروستات جلوگیری میکند که این خاصیت بدلیل این است که انار غنی از اسید فولیک و آنتی اکسیدانها میباشد. بر اساس آمار جهاد کشاورزی در سال

۱۳۸۷ از ۶۷ هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۸۰۰ تن انار در کل کشور حدود چهارده هزار هکتار سطح زیر کشت و تولید سالانه ۱۹۸ تن انار به استان فارس اختصاص دارد که به لحاظ حجم تولید و کیفیت مناسب، انار فارس در سطح جهان مقام برتر را به خود اختصاص داده است. از این میوه محصولاتی از قبیل رب انار، ژله، لواشک، شربت و نار دانه تهیه میشود.

با توجه به اینکه خرید انار در کارخانه دشت مرغاب ( یک و یک) از مناطق مختلف صورت میگیرد و شناخت واریته مناسب انار جهت فرآوری گامی موثر در جهت ارتقائ کیفی مصول رب انار و کاهش ضایعات فرآوری رب انار است بنابراین در این تحقیق به
بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیائی انار حاصل ازهایواریته مختلف پرداختهایم تا واریتهی مناسب برای تولید رب انار مشخص گردد.

مواد و روشها

نمونه انار ۱۲ منطقه (شهرضا، ارسنجان، کردستان، سیدان، فاروق، استهبانات، ساوه، مشهد، کوار، نی ریز، جهرم و شیراز) طی۸۰ نمونه برداری در مدت ۲۰ روز برای ارزیابی های کیفی به واحد آزمایشگاه این واحد ارسال گردید و فاکتورهای فیزیکوشیمیائی از قبیل فاکتورهای درصد آبدهی، اسیدیته، بریکس، رنگ، دژ، مزه و رنگ انارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمایشات فوق با روش جکککطپطب yلاططهطکطد ئهططصyئهغA ضبدA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و انار ها بر اساس

هایفاکتور صنعتی مورد نظر اولویت بندی شده است.