چکیده:

حمل و نقل و ترانسپورت بتن در پروژه های بتنی از اهمیت والایی برخوردار می باشد. حمل و نقل بتن می تواند از مسیرهای نسبتا طولانی همچون مسیر بچینگ پلانت تا محل سایت پروژه و یا فاصله کوتاه تراک میکسر تا محل جایگزینی بتن در سایت تشکیل شده باشد. در هر صورت آنچه در ترانسپورت بتن مهم است، آن است که بتن در طول حمل یکنواختی خود را از دست نداده و اسلامپ آن تغییر نکند و نیز نسبت آب به سیمان بتن تقریبا ثابت بماند. بنابراین روش های حمل بتن باید مبتنی بر این اصل باشند که بتن کیفیت خود را حفظ نماید. از طرف دیگر سرعت انتقال باید به حدی باشد که بتن ریزی به صورت متوالی انجام شود و از گرفتن لایه قبلی اجتناب شود و حتی لایه زیرین نباید به مرز گیرش اولیه نزدیک شده باشد. عدم آلودگی به مواد مضر در طول حمل و عدم تبادل شدید حرارتی در این مدت، از اصول مهم انتقال بتن است.

در این مقاله سعی شده است روش های مختلف حمل و نقل بتن و محدوده کاربرد هر یک از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

کلید واژه ها:

حمل و نقل بتن، روش های ترانسپورت بتن، تراک میکسر.

– ۱ دانشجویکارشناسی ارشد ،دانشگاه آزد اسالمی ،واحد علوم وتحقیقات خوزستان –گروه عمران

۱

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December 2013, Tabriz , Iran

مقدمه

ایران کشوری است که به واسطه وجود معادن گوناگون سنگ و آهک، کارخانجات سنگ شکن و همچنین کارخانجات سیمان سازی در آن رواج زیادی دارد. از طرفی به دلیل شرایط جغرافیایی دارای مناطق مختلف آب و هوایی می باشد که در آن می توان از وجود سازه های بتنی بهره برد و از طرف دیگر وجود رودخانه های پر آب و نیز دانش فنی سد سازی باعث شده که با توجه به قیمت نسبتا ارزان سیمان در مقایسه با سایر کشورها، ساخت پروژه های بتنی و سدسازی و در کل ساخت بتن بالا باشد از این رو حمل و نقل صحیح بتن از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

عدم استفاده از روش های مناسب حمل و نقل بتن و شیوه های غلط اجرایی در پروژه های بتنی، سبب شده که کاهش عمر سازه های بتنی با وجود منابع غنی ای که داریم را شاهد باشیم. لذا شناخت روش های نوین و صحیح حمل و نقل بتن یکی از نیازهای مهم در امر مهندسی عمران می باشد که در این مقاله سعی به توضیح آنها و موارد استفاده و روش انجام آن شده است.

ملاحظات کلی در انواع روش های حمل بتن

۲

International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18&19 December 2013, Tabriz , Iran

در کلیه روش هایی که جهت حمل بتن استفاده می شود، می بایستی دقت کرد که وسایل و دستگاه های حمل و انتقال بتن، بدون نشتی و به قول معروف آب بند باشند تا در هنگام حمل شیره بتن از بین نرود. هنگام جابجائی بتن باید دقت شود که دانه ها از هم جدا نشود.

– حمل بتن حتی الامکان سریع باشد تا گیرش بتن صورت نگیرد و خشک نشود.

– بایستی طوری برنامه ریزی شود که در کار بتن ریزی وقفه ای ایجاد نشود. انتخاب روش حمل باید چنان صورت گیرد که در فاصله زمانی حمل، نسبت آب به سیمان، اسلامپ، میزان هوا و همچنین یکنواختی بتن دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای نگردد. در انتخاب روش حمل باید به مسئله جدا شدن مواد از یکدیگر، آب انداختن و یا

داخل شدن مواد خارجی به داخل بتن توجه خاص مبذول گردد. ( که این عیوب صورت نگیرد.)