بررسی فوايد برگزاري دوره هاي آموزشي IT براي معلمان

پيشگفتار
تحقيق حاضر جهت مشخص شدن فوايد برگزاري دوره هاي آموزشي IT براي معلمان مي باشد كه روشن گردد بر پايي چنين دوره هايي مي تواند بر روي عقايدو افكار معلمان تاثير گذار باشد يا خير ؟
آيا با برگزاري چنين دوره هايي سير تحول فكري و تغييرات لازمه كار معلمي در مسيري كه تحولات جهان در حركت است كمك مي كند .
اين دوره هايي كه از طرف وزارت آموزش و پرورش پيشنهاد شده و به سازمان آموزش و پرورش استانها دستور العمل صادر مي گردد تا اجرا شود دوره هاي مفيد و به جايي مي باشد .
اين تحقيق حاضر كه موضوع آن نظر سنجي از معلمان در خصوص كارايي دوره هاي IT مي باشد در سطح شهرستان ابهر و نيز از بين رفتن دبيران دبيرستانهاي شهرستان ابهر استان زنجان انجام مي گيرد .
اميد است با همكاري اداره آموزش و پرورش شهرستان ابهر و نيز دبيرستانهاي اين منطقه و همچنين دبيران گرامي اين منطقه بتوانيم اين تحقيق و نظر سنجي را انجام دهم .

فصل اول
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
بيان فرضيه ها
تعريف واژه ها و اصطلاحات در تحقيق
محدوديتهاي تحقيق
اهداف تحقيق
روش تحقيق

فصل اول : طرح تحقيق
مقدمه
در عصري كه هر روز با تغييرات ودگر گوني هاي شديد مواجه هستيم موفقيت برنامه هاسي آموزشي و پرورشي بستگي كامل با شايستگي معلمان عالم و متخصص و متعهد دارد . شعار آشنايي كه بسان ضرب المثل تا كنون از فرمايشات رسول اكرم ( ص ) در زبان مردم است : زگهواره تا گور دانش بجوي مي باشد كه هيچ وقت مثل امروز سر لوحه فعاليتهاي آموزشي قرار نگرفته است . توسعه سرمايه انساني به افزايش سطح دانش و معلومات ، مهارتها و فنون و استعدادهاي كليه آحاد جامعه اطلاق مي گردد كه از طريق مختلف عملي مي گردد .
متداول ترين راه تحقق اين هدف از طريق آموزش و پرورش رسمي است كه از دبستان آغاز شده و تا تحصيلات عالي ادامه دارد . توسعه نيروي انساني از طريق آموزشهاي مجدد آموزش ضمن خدمت ، كار آموزي و آموزش بزرگسالان و عضويت در گروه هاي سياسي و مذهبي عملي مي گردد .

طرح تحقيق
امروزه اين انديشه قوت گرفته است كه اگر جامعه اي بخواهد نظامهاي اقتصادي ، صنعتي ، سياسي ، فرهنگي و اجتماعي خويش را دگرگون سازد و آن را مقتضيات و نيازمنديهاي جديد منطبق نمايد ناچار است كه سياست جامعي در توسعه نيروي انساني داشته باشد . اين امر ميسر نمي گردد مگر اينكه از نظام تعليم و تربيت متوقع بود . ماهيت شكاف رو به گسترش شمال و جنوب بيش از جنبه هاي آن حائز اهميت است زيرا مسئله شكاف قدرت و دانش در ميان است . تحول اطلاعات و فن آوري مرتبط با آن در مغرب زمين، گسترش چنين شكافي را دامن مي زند. با بررسي سير تحول توسعه تاريخي در مي يابيم كه جامعه بشري از مرحله شكار به كشاورزي و آنگاه به جامعه صنعتي توسعه يافته و اخيراً نيز به جامعه اطلاعات متحول شده است . بشر وارد يك دوره انتقال از يك جامعه صنعتي به يك جامعه اطلاعاتي شده است و اكنون در آستانه يك دوره ابداع فن آوري اجتماعي قرار دارد كه تلقيني از كامپيوتر و فن آوري است . اساس و ماهيت چنين دوره اي مبتني بر اطلاعات نامرئي است كه سبب تحولات غير قابل پيش بيني در جامعه مي شود . چنين انتقال از تحول بهره وري نيز يكي كالاي مادي به بهره وري اطلاعات نشات مي گيرد . كه مالاً به تحولات اساسي در ارزشها و گرايش هاي فكري انسان و سر انجام در ساختارهاي سياسي و اجتماعي منتهي مي گردد . انجام پديده انتقال و بي سوادي به منزله يك مشكل اساسي جهان همچنان باقي است در سالهاي اخير كتابها و مقالات متعددي در مورد مسئله بي سوادي به رشته تحرير درآمده و جملگي حاكي از آن است كه هنوز ميليونها انسان از ابتدايي ترين مهارتها ( خواندن ، نوشتن ) براي تعهدي ساده ترين امور و وظايف زندگي روزمره خود محروم اند . پيچيده شدن زندگي و تحول جامعه از حالتي ساده به وضعيتي صنعتي و نياز جامعه به برخورداري از دانش رشد يافته امروزي پوياي متحرك نسل جديد را به منظور كسب مدارج علمي در عصر معاصر ايجاب مي كند .
تعليم و فراگيري علوم در تمامي سطوح و در همه اوقات يك فرضيه الهي شمرده مي شود . در اين راستا آموزش و پرورش نبايد به سياست سازماني خود از طريق آموزشهاي ضمن خدمت به منظور تامين نيروهاي كمي و كيفي كارآمد مورد نياز با گزينش داوطلبان واجد شرايط از بين معلمان متناسب با وظايف شغلي آنان و كارمندان اداري به آنها آموزشهاي لازم را بدهد . امروزه آموزش ضمن خدمت جايگاه مهمي در سيستمهاي آموزش جهاني دارد . در حقيقت آموزش ضمن خدمت پلي است بين كارداني ذاتي معلمان و كارداني مورد نياز فعلي او در جامعه .
دوره هاي آموزشي IT نيز جزيي از آموزش هاي ضمن خدمت در آموزش و پرورش مي باشد جهت آشنايي معلمان با دوره هاي مختل آشنايي با كامپيوتر كه از طرف سازمان متبوع براي معلمان برگزار مي گردد .

بيان مساله
آموزش و پرورش به طور سالانه يا در طي برنامه هاي دوره اي بودجه هاي زيادي صرف تعليم و تربيت مي كند . با توجه به هزينه هاي كلان در امر تعليم و تربيت كه در كشور جمهوري اسلامي ايران قريب يك پنجم بودجه مملكت به آن اختصاص دارد احساس مي شود كه چندان نتيجه مطلوب و اثر بخشي در آموزش و پرورش حاصل نمي گردد . عواملي به چشم مي خورد از جمله افت تحصيلي دانش آموزان ، امكانات و تجهيزات مصرف شده افزايش روز افزون دانش آموزان و معلم ، عدم استفاده بهينه از تجربيات معلمين با سابقه اين سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه آيا رابطه اي بين تعليم و تربيت و آمادگي معلمان در تمام جهات از جمله در خصوص آمادگي معلمان در كاربرد خدمات كامپيوتري وجود دارد . آنچه مهم است اينكه با سرازير كردن منابع انساني ، مادي و مالي بسيار در ميدان تعليم و تربيت روز به روز شاهد ضعف علمي و تربيتي ناسازگار نسل جوان با ملاكهاي ارزش جامعه عدم رشد و توسعه جامعه ، عدم ايجاد مهارت كافي و لازم براي نيروهاي متخصص و نهايتاً ضعف بنيه علمي و رشد منفي مدرك به جاي تخصص گرايي و متعهد هستيم و اين روند به هيچ وجه نيازهاي جامعه ما را برآورده نمي كند . از اين رو مسئله قابل بررسي در اين تحقيق اين خواهد بود نظر سنجي از معلمان با قسمتهاي از سيستم كامپيوتر برگزار مي گردد . در اين تحقيق از دبيراني كه اين دوره ها را گذرانده اند نظر سنجي خواهد شد تا مشخص گردد چنين دوره هايي براي اين افراد مفيد خواهد بود يا خير ؟ منظور و مقصود از برگزاري اين دوره ها چيست ؟

اهميت و ضرورت تحقيق
اهميت اين تحقيق در آن است كه تا معلوم گردد كه برگزاري چنين دوره هايي چقدر در آشنايي معلمان با معلومات دانش جديد متاثر است ؟آيا معلمان با گذراندن اين دوره ها در كلاسهاي درس موفق تر هستند آيا معلمان مي توانند دانش آموزان را با دانش روز آشنا كنند و نيز معلوم گردد كه معلمان نبايد به دانش پايه خود اكتفا كنند بلكه بايد آنان درك كنند كه دنياي امروزي هر آن در تغيير و تحول است ذا آنان نيز بايد خود رابا تغييرات و تحولات زندگي همسو كنند . ضرورت ديگر انجام اين تحقيق در آن است كه از معلمان نظر خواهي شود تا كارايي صد در صد برگزاري چنيندوره هايي از طرف آموزش و پرورش معلوم شود تا اينكه بعد از برگزاري اين دوره ها حسرت از دست رفتن زمان و هزينه و امكانات كه مي توانست در اهداف ديگر استفاده شود خورده نشود. پس ضرورت تحقيقاتي اين چنين از طرف خود سازمانهاي مطبوع ضروريست تا اين گونه تحقيقات نيز كامل شود .

بيان فرضيه ها
۱- برگزاري دورههاي IT سبب مي شود تا معلمان با مهارتهاي استفاده از كامپيوتر آشنا مي شوند .
۲- اين دوره هاي آموزشي موجب مي گردد تا معلمان با مهارت استفاده از كامپيوتر بتوانند وارد بخش اينترنت شده با الگوهاي جديد تدريس آشنا گردند .
۳- اين دوره هاي آموزشي موجب شده تا معلمان بااستفاده از كامپيوتر كارهاي ساده كه با دست انجام مي گرت و وقت زيادي صرف مي كردند با كامپيوتر در مدت محدودي انجام دهند .
۴- تعريف واژه ها و اصطلاحاتي كه در تحقيق از آنها استفاده شده است .
كارايي : منظور از واژه كارايي آن است كه سازمان متبوع هدفي را كه از برگزاري چنين دوره هايي داشته است اين دوره ها بتوانند اثر مطلوب را در معلمان بگذارند .
معلمان : معلمان در اين تحقيق كساني هستند كه نيروهاي انساني آموزش و پرورش مي باشند كه دوره هاي متبوع را گذرانده اند .
دوره هاي IT : به دوره هاي آموزشي اطلاق مي شود كه از طرف آموزش و پرورش جهت آشنا شدن معلمان با دانش پايه كامپيوتر در حال برگزار شدن مي باشد .

محدوديتهاي تحقيق
محدوديتهاي بسياري در اين تحقيق وجود دارد كه من با آنها مواجه شدم كه فهرست تعدادي از آنها در ذيل ورقه آمده است .
۱- به علت اينكه موضوع اين تحقيق موضوع جديدي است چرا كه اين موضوع و چندين موضوع ديگر از طرف آموزش و پرورش جهت تحقيق در سال ۸۴-۸۳ ارائه شده است . يافتن نمونه تحقيق موضوع و كتاب و مطالعه در مجلات و روزنامه ها كار بسيار دشواري بوده است و به همين علت ادبيات تحقيق هم در اين تحقيق وجود ندارد .
اهداف تحقيق
هدف كلي كه در اين تحقيق مد نظر مي باشد همان دارايي اين دوره هاست . يعني اين كه با توجه به وقتي كه دبيران براي گذراندن اين دوره ها مي گذراند آيا اين دوره ها مي تواند مفيد باشد يا خير .
آيا محتوي اين دوره ها طوري طراحي شده است كه دبيران بتوانند با كاربرد و كامپيوتر و نيز استفاده از آن براي كارهاي كلاسي و آموزشي توسط كامپيوتر آشنا شوند .

روش تحقيق
با توجه به اين كه در اين تحقيق قصد بر اين داريم كه به توصيف عيني ، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع بپردازيم و يا به عبارت ديگر مي خواهم آنچه كه هست را بدون هيچگونه دخالت يا استنتاج ذهني گزارش دهم لذا روش تحقيق در اين روش توصيفي مي باشد .
نمونه كه در اين تحقيق تجزيه و تحليل بر روي آنها انجام گرفته از بين جامعه يعني دبيران دبيرستانهاي شهرستان ابهر به صورت تصادفي انتخاب شده است .
روش جمع آوري اطلاعات نيز به صورت پرسشنامه اي مي باشد كه در بين دبيران توزيع گرديده و سپس بر روي اين پرسش نامه ها تجزيه و تحليل صورت گرفته است .

فصل دوم : سابقه تحقيق
سابقه تحقيق
قسمتهاي تشكيل دهنده دوره هاي IT
الف – ويندوز
ب – اينترنت
ج – WORD
د – POWER POINT

فصل دوم : سابقه تحقيق
با توجه به اينكه برگزاري چنين دوره هايي از طرف آموزش و پرورش قدمت چنداني ندارد در ارتباط به موضوع اين تحقيق كتاب و مقالات و حتي پايان نامه دانشجويي هم وجود ندارد . اما در ارتباط با دوره هاي ضمن خدمت و كليه دوره ايي كه جهت آشنا شدن معلمان با دانشض و معلومات و فن آوري جديد از طرف آموزش و پرورش برگزار مي گردد تحقيقاتي وجود دارد . از جمله موضوعات ضرورت آموزش كامپيوتر در مدرسه و جامعه پايان نامه دانشجو كبري بابازاده دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز قزوين مي باشد .
و يا اينكه موضوع آموزش ضمن خدمت و تاثير آن در كارايي معلمان . پايان نامه دانشجو مريم فاضل دانشجوي دانشگاه پيام نور مركز قزوين مي باشد كه در خصوص كارايي آموزشهاي ضمن خدمت مي باشد كه معلمان در ضمن خدمت از طرف سازمان متبوع مي بينند .
اما در ارتباط با موضوع اينجانب به علت اين كه برگزاري دورههاي آموزشيIT از طرف آموزش و پرورش در حدود از دو سال پيش مي باشد تحقيقات آن چناني انجام نگرفته است .

قسمتهاي تشكيل دهنده دوره هاي IT
دورههاي IT از چندين بخش تشكيل شده است فراگيري مجموعه اين بخشها به معلمان اين امكان را مي دهد تا بتوانند از سيستمهاي سخت افزاري و نرم افزاري كامپيوتر استفاده كنند . اين بخشها به چهار قسمت يا مرحله تقسيم مي شوند كه معلمان آنهارا به ترتيب از مرحله اول شروع كرده تا آخرين مرحله مي گذرانند اين مراحل عبارت است از :

الف ) مرحله اول : WINDOWS
هر كامپيوتري براي كار كردن يا فعال شدن نياز مبرم به برنامه دارد . برنامه هاي كاربردي زماني در كامپيوتر قابل اجرا خواهند بود كه برنامه در كنترل كامپيوتر باشد و همچنين زماني كه يك برنامه كابردي خاتمه مي يابد كامپيوتر به طور خودكار قادر نيست و نمي تواند به برنامه كاربردي ديگري مراجعه و آن را اجرا نمايد . پس كامپيوتر به نرم افزاري براي مديريت و فعاليتهاي خود نياز دارد . اين برنامه همان سيستم عامل مي باشد . در واقع سيستمهاي عامل مجموعه اي از نرم افزارهايي هستند كه مديريت كليه فعاليتهاي يك كامپيوتر را به عهده دارند .
ويندوز نيز يك سيستم عامل مي باشد كه توسط شركت مايكروسافت كه يك سيستم عامل گرافيكي بود با استقبال زياد كاربران در سراسر جهان مواجه شد . مرحله ويندوز شامل دو مرحله اساسي ويندوز مي باشد كه مرحله اول آن مفاهيم پايه مي باشد كه در دوازده ساعت به معلمان در اين دوره آموزش داده مي شود . مرحله دوم ويندوز شامل مديريت فايلها مي باشد كه ين مرحله هم در هشت ساعت آموزشي به معلمان آموزش داده مي شود .

ب) مرحله دوم : اينترنت
اينترنت به صدها ميليون نفر در جهان اجازه مي دهد تا با هم ارتباط برقرار كنند و از نظرات يكديگر آگاه شوند . از طريق اينترنت مي توان باافراد بي شماري از كشورها و فرهنگهاي مختلف كه داوطلبانه با يكديگر همكاري كرده و حاصل تلاش ها و دستاوردهاي خود را از طريق اين شبكه در اختيار ديگران قرار داد . در واقع تمام اطلاعات موجود بر روي اينترنت حاصل تلاش افراد است كه در ابتدا ايده خود را توسعه داده وپديده جديدي خلق كرده اند و سپس آن را از طريق اين شبكه به جامعه انساني در سراسر جهان ارائه نمودند .
در اواخر دهه ۱۹۶۰ ميلادي محققان در وزارت دفاع امريكا، پروژه تحقيقاتي پيشرفته اي در زمينه اتصال كامپيوترها از طريق خط تلفن آغاز كردند . در اين سيستم كه به شبكه آرپانت معروف شد ، چندين كاربر كامپيوتر مي توانستند در يك خط ارتباطي داده ها و اطلاعات خود را به اشتراك بگذارند ومحققان قادر بودند با يكديگر به نامه نگاري يا پست الكترونيكي ( E.Mail ) بپردازند .اين مرحله كه شامل دوازده ساعت آموزشي مي باشد توسط متخصصان آموزش داده مي شود .

ج – مرحله سوم : WORD
به تدريج كار طاقت فرساي تايپ متون از ماشين هاي تايپ به ماشين تحريرهاي برقي و پس از آن به كامپيوتر ها منتقل شد . رفته رفته محدوديتهاي تايپ كمتر و ترسيم جداول و متون با رسم الخط هاي مختلف سهل الوصول گرديد . امروزه با استفاده از كامپيوترها و نرم افزارهاي واژه پردازي مي توان صفحات متني مختلف و متنوعي ايجاد كرد . صفحاتي كه حاوي تصاوير ، جداول ، اشكال گرافيكي و متون با رسم الخطهاي گوناگون باشد واژه پردازهاي مختلفي وجود دارد كه يكي ا رايجترين آنها در محيط ويندوز واژه پردازWORD مي باشد. اين مرحله آموزشي نيز كه شامل بيست و شش ساعت مي باشد براي آموختن و استفاده براي معلمان در نظر گرفته شده است .

د- مرحله چهارم : POWER POINT
نرم افزار طراحي ارائه كارها به كمك اسلايدهاي مورد نظر همچنين از اين نرم افزار براي طراحي مجموعه هاي لازم جهت ارائه در سمينارها، همچنين كنفرانسها و حتي اينترنت استفاده مي شود . اگر معلمان با اين نرم افزار آشنايي داشته باشند مي توانند طراحي هاي دلخواه خود را جهت ارائه در سمينارها و همايشها به راحتي تهيه كنند . اين مرحله از آموزش هم شامل بيست و شش ساعت ميب باشد كه معلمان آن را آموزش مي بينند .
اين چهار مرحله محوعه دوره هاي IT را تشكيل مي دهند كه معلمان ملزم به گذراندن آنها مي باشند .

فصل سوم
روش تحقيق
آزمودنيها و روش گزينش آنها
روش جمع آوري اطلاعات
متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل
متغير وابسته
روش هاي آماري

فصل سوم : اجراي تحقيق
روش تحقيق
روش انجام تحقيق در اين پژوهش روش توصيفي است . از آنجا كه در اين تحقيق هدف توصيف عيني و واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا يك موضوع مي باشد لذا اين تحقيق توصيفي مي باشد . به عبارت ديگر اين گونه تحقيقات پژوهشگران بايد سعي كنند تا آنچه هست بدون هيچ گونه دخالت و استنتاج ذهني نتايج عيني از موقعيت بگيرند در مورد موضوع اين تحقيق هم لازم به يادآوريست كه تا معلوم شود آيا برگزاري چنين دوره هاي آموزشي از طرف آموزش و پرورش براي معلمان و دانش آموزان و كلاً دست اندركاران آموزش و پرورش مفيد به حال مي باشد يا خير ؟
تحقيق توصيفي داراي ويژگي هاي مي باشد البته در اغلب موارد اين نوع تحقيق درگير انواع تحقيق به گونه اي خود نمايي مي كند و صاحبنظران در تعيين آنچه مشمول تحقيق توصيفي است اتفاق نظر دارند و گاهي به تعريف اين نوع تحقيق تا آن اندازه وسعت مي دهند كه شامل همه انواع روشهاي تحقيق به جزء تاريخي و تجربي مي شود و در اين صورت ويژگي هايي به صورت زير را شامل مي شود .
الف – محقق توصيفي به جمع آوري اصطلاحات واقعي و مفصل از پديده اي مبادرت مي ورزد .
ب- پژوهشگر در اين گونه تحقيق به شناسايي و بررسي مسائل ، شرايط و وقايع جاري مبادرت مي ورزد .
ج – تحقيق به مقايسه و ارزشيابي وقايع مي پردازد .

آزمودني ها و روش گزينش آنها
آزمودنيهاي اين تحقيق را دبيران دبيرستانهاي شهرستان ابهر تشكيل مي دهد. لازم به يادآوري است كه دبيران دبيرستانهاي آموزش و پرورش شهرستان ابهر جامعه اين تحقيق مي باشد كه تعداد اين جامعه حدود ۸۰ نفر دبير مي باشد كه در سال تحصيلي ۸۶-۸۵ در اين دبيرستانها مشغول به تدريس مي باشند و نمونه اين تحقيق هم كه به روش تصادفي ساده از بين ۸۰ دبير ۲۰ نفر به طور تصادفي كه شانس انتخاب همه آنها مي رفته است انتخاب شده اند.

روش جمع آوري اطلاعات
در اغلب موارد تماس مستقيم با آزمودني كه اساس جمع آوري اطلاعات از طريق مصاحبه است وقت فراوان مي گيرد يا گران تمام مي شود گاهي غير ممكن است به همين لحاظ در اين گونه موارد محققان براي دستيابي به حقايق مربوط به گذشته حال و يا پيش بيني وقايع و شرايط آينده از پرسشنامه استفاده مي كنند . در مقايسه با ساير روش ها پرسشنامه در اغلب موارد عملي تر و آسان تر است .
لذا با توجه به اين موارد در اين تحقيق نيز به علت اينكه ارتباط مستقيم با دبيران به زمان بيشتري نياز داشت جهت سهولت در رسيدن به نتيجه از روش پرسشنامه استفاده شده است .

متغيرهاي تحقيق
الف – متغير مستقل
به طور كلي متغيرها آن شرايط يا خصوصياتي اند كه آزمايشگر آنها را دستكاري ، كنترل يا مشاهده مي كند .
متغيرهاي مستقل آن دسته از شرايط يا خصوصيات اند كه آزمايشگر كه كارش تحقيقي خود آنها را دستكاري مي كنند تا رابطه علي آنها با تغيير ديگري در موقعيتي ويژه مشاهده و بررسي نمايد . در اين تحقيق دوره هاي آموزشي IT متغير مستقل مي باشند كه بايد اثر آن بر دبيران روشن گردد .

ب- متغير وابسته
متغيرهاي وابسته شرايط يا ويژگي هايي است كه همچنان پژوهشگر متغير مستقل را در فعاليتهاي حوزه تحقيق وارد يا خارج مي كند يا آن را تغيير مي دهد متغيرهاي وابسته نيز ظاهر يا محو مي شود يا تغيير مي كند .
در اين تحقيق متغير وابسته نيز نظر معلمان مي باشد كه آيا دوره هاي IT براي آنها مفيد بوده است يا خير ؟ ميزان تغييراتي كه در اثر برگزاري اين دوره ها در معلمان رخ داده چقدر است ؟

روش هاي آماري
اطلاعات حاصل از اين تحقيق ابتدا بر مبناي پرسشنامه و ميزان پاسخگويي به سوال به صورت توصيفي براي كليه سوالات كه اين دوره ها كارايي لازم را داشتند به صورت توصيفي انجام شد .
ابتدا فراواني و درصد هر يك از سوالات محاسبه گرديد و با توجه به فرضيه هاي تحقيق براي هر كدام از فرضيه ها نمودار ستوني رسم گرديده و درصد فراواني هر يك از سوالات پرسشنامه محاسبه شد .

فصل چهارم
تجزيه و تحليل يافته ها

تجزيه و تحليل يافته ها
در تحقيق حاضر به بررسي كارايي دوره هاي IT از نظر معلمان كه در مقطع متوسطه شهرستان ابهر استان زنجان پرداخته شده است و به منظور بررسي كارايي اين دوره ها از نظر معلمان با استفاده از پرسشنامه ۱۵ سوالي در زمينه عواملي چون اجتماعي ، فردي ، محيطي و اقتصادي و غيره … اطلاعات جمع آوري شده است كه پس از استخراج نتايج با توجه به پاسخهاي سوالات جدول فراوني ودر صد براي هر يك از سئوالات ترسيم گرديده است.

تجزيه و تحليل يافته ها
جدول شماره ۱
توزيع فراواني و درصد نظر سنجي ضرورت برگزاري اين دوره در همه مقاطع مربوط به سوال يك : به نظر شما گذراندن اين دوره ها براي معلمان تمام مقاطع ضروريست ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۲۰ ۱۰۰%
خير – –
در بعضي دوره ها – –
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۱۰۰% درصد معلمان برگزاري اين دوره ها را براي تمامي مقاطع ضروري مي دانند .

جدول شماره ۲
توزيع فراواني ودرصد نظر سنجي از استفاده از خدمات كامپيوتري امري اجتناب ناپذير است .
مربوط به سوال ۲ : به نظر شما استفاده از رايانه و خدمات آن در مدارس امري اجتناب ناپذير است ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
زياد ۱۷ ۸۵%
كم ۱ ۵%
تا حدودي ۲ ۱۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق اين جدول ۸۵% درصد معلمان استفاده از رايانه و خدمات آن را در مدارس امري اجتناب ناپذير مي دانند و ۵% از آنان كم و ۱۰ درصد از آنان تا حدودي اجتناب نا پذير مي دانند .

جدول شماره ۳
توزيع فراواني و درصد تاثير اين دوره ها در ارتقاء شغلي معلمان مربوط به سوال ۳:
آيا گذراندن اين دوره ها تاثيري در ارتقاء شغلي معلمان دارد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۱۲ ۶۰%
خير ۴ ۲۰%
تا حدودي ۴ ۲۰%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۶۰% از دبيران اظهار نظر كرده اند كه اين دوره ها تاثيري در ارتقاء شغلي دارد و ۲۰% هم گفته اند كه خير و نيز ۲۰% هم گفته اند تا حدودي .

جدول شماره ۴
توزيع فراواني و درصد در خصوص كيفيت اين دوره ها
مربوط به سوال ۴ : كيفيت دوره هاي IT جهت استفاده شما از كامپيوتر چگونه است .

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
خوب ۷ ۳۵%
ضعيف ۵ ۲۵%
در حد متوسط ۸ ۴۰%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۳۵% از دبيران كيفيت اين دوره ها را خوب و ۲۵% ضعيف و ۴۰ درصد نيز متوسط علامت زده اند .

جدول شماره ۵
توزيع فراواني و درصد كارايي در خصوص پيشرفت كاري
مربوط به سوال ۵ : به نظر شما دبيران با گذراندن اين دوره ها از پيشرفت كاري برخوردار مي شوند ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۱۰ ۵۰%
خير ۳ ۱۵%
تا حدودي ۷ ۳۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۵۰% از دبيران با گذراندن اين دوره ها از پيشرفت كاري برخوردار مي شوند و ۱۵% گفته اند كه خير يعني از پيشرفت كاري برخوردار نمي شوند و نيز ۳۵% اظهار نظر كرده اند كه تا حدودي از پيشرفت كاري برخوردار مي شوند .

جدول شماره ۶
توزيع فراواني و درصد در خصوص مدت برگزاري دوره ها
مربوط به سوال ۶ : در چه مدتي اين دوره ها از طرف آموزش و پرورش برگزار مي شود ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بين يكسال تا دوسال ۱۰ ۵۰%
كمتر از يكسال ۲ ۱۰%
بين پنج ماه ۸ ۴۰%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق از نظر ۵۰% از دبيران اين دوره بين يك تا دو سال برگزار مي شود و ۱۰% اظهار كرده اند كه كمتر از يكسال و ۴۰ % نيز برگزاري اين دوره ها را بين چند ماه اظهار كرده اند .

جدول شماره ۷
توزيع فراواني و درصد رضايت از گذراندن اين دوره ها
مربوط به سوال ۷ : آيا از گذراندن اين دوره ها راضي هستيد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۱۲ ۶۰%
خير ۳ ۱۵%
تا حدودي ۵ ۲۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۶۰%دبيران از گذراندن اين دوره ها راضي هستند و ۱۵% اظهار كرده اند كه خير و نيز ۲۵% از آنها از اين گذراندن اين دورهها تا حدودي راضي هستند .

جدول شماره ۸
توزيع فراواني و درصد در خصوص افزايش اطلاعات شغلي
مربوط به سوال شماره ۸: آيا با گذراندن اين دوره ها مي توانند از اطلاعات شغلي خود توسط كامپيوتر استفاده كنيد .

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۱۳ ۶۵%
خير ۳ ۱۵%
تا حدودي ۴ ۲۰%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۶۵% از اين آزمودني ها با گذراندن دوره هاي IT مي توانند از كامپيوتر جهت اطلاعات شغلي خود استفاده كنند . ۱۵% از اين آزمودنيها نمي توانند استفاده كنند و ۲۰% نيز تا حدودي توانايي استفاده دارند.

جدول شماره ۹
توزيع فراواني و درصد در خصوص اينكه اين دوره ها از طرف آموزش و پرورش از وي طرح و نقشه برگزار مي گردد .
مربوط به سوال ۹: آيا به نظر شما نين دوره هاي آموزشي از طرف آموزش و پرورش از روي طرح و نقشه برگزار مي گردد .

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۹ ۴۵%
خير ۱۱ ۵۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۴۵% از دبيران اظهار مي كنند كه اين دوره ها از روي طرح و نقشه برگزار مي گردد ولي ۵۵% اظهار مي كنند كه اين دوره ها بدون طرح و نقشه برگزار مي گردد .

جدول شماره ۱۰
توزيع فراواني و درصد موفقيت گذراندن اين دوره ها
مربوط به سوال شماره ۱۰: آيا موفق به گذراندن تمام مراحل IT شده ايد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۹ ۴۵%
خير ۱۱ ۵۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۴۵% از دبيران محترم با گذراندن تمام مراحل دوره هاي IT نشده اند و ۵۵% درصد از آنان تمام مراحل IT را گذرانده اند .

جدول شماره ۱۱
توزيع فراواني و درصد استفاده بهتر از وقت توسط اين دوره ها
مربوط به سوال شماره ۱۱: آيا اين دوره ها سبب شده است كه شما از وقت خود بهتر استفاده كنيد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
بلي ۱۵ ۷۵%
خير ۵ ۲۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۷۵% از افراد با گذراندن اين دوره ها از وقت خود بهتر استفاده مي كنند .

جدول شماره ۱۲
توزيع فراواني و درصد در چه صورت كارايي بهتري دارد ؟
مربوط به سوال شماره ۱۲: به نظر شما برگزاري اين دوره ها به چه صورت كارايي بهتر دارد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
توسط آموزش و پرورش ۱۶ ۸۰%
توسط موسسات غير دولتي ۲ ۱۰%
توسط ساير دستگاه ها ۲ ۲۰%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۸۰% دبيران مايلند كه اين دوره ها از طرف آموزش و پرورش برگزار گردد .

جدول شماره ۱۳
توزيع فراواني و درصد مواجه شدن با مشكل در شركت كلاسها
مربوط به سوال شماره ۱۳: براي شركت در اين دوره ها با چه مشكلي مواجه شديد ؟

پاسخگويان توزيع فراواني و درصد گروه فراواني درصد
كمبود وقت ۸ ۴۰%
تداخل كلاسهاي تدريس ۱۱ ۵۵%
با هيچ مشكلي مواجه نشديد ۱ ۵%
جمع ۲۰ ۱۰۰%

مطابق جدول فوق ۵۵% از دبيران كلاسهاي درس خودشان با كلاسهاي دوره هاي IT تداخل داشته است .