بررسی میزان رضایت مردم قزوین از خدمات چهار ساله شهرداری و علل و عوامل آن

پیشگفتار :
در طول تاريخ , خدمتگزاران فراواني بوده اند که دست به خدمات ارزنده و چشمگيري زده اند و وجودشان مايه برکت و خير براي مردم بوده است . اموال و ثروتهايي که به عنوان[ موقوفه] در حوزه فرهنگ اسلامي ديده مي شود گوشه اي ازاين خدمتهاي ماندگاراست . بناهاي خيريه , مساجد, تکايا, پلها و بسياري از تاسيسات عام المنفعه ديگر, دليل آن است که همواره انسانهاي خدوم و

خدمتگزار در جامعه بوده اند که وجودشان منشا آثار و خدمات مفيد و مردمي گرديده است . چهره هايي که عمر خود را در پي کسب ابتکار واختراع و بذل دانش و شکوفايي استعدادها گذاشتند و به مردم و جامعه خدمت کردند. عالمان راستين و درد آشنايي که خدمتگزاري با روح و جانشان آميخته و علاوه برانجام وظيفه , پيدايش حادثه و ضرورت ايثار, در کنار مردم و با مردم بوده اند.

مردم , روحانيان را خدمتگزاران بي منتي مي شناسند که در تاريخ منشا برکات و خدمات فراواني بوده اند.
اهل علم ,از متن مردم و جامعه برخاسته و با آنان در تکاليف اجتماعي و همقدم بوده است .
پر واضح است که اگر خدمت از هرکس پسنديده است ,ازاهل زيبنده تر و زيباتراست .
در پايان , به فرازي از سخنان امام خميني , رحمه الله عليه , که خورشيد وجودش ازافق حوزه نمايان گشت و شعاعش همگان را فرا گرفت و اين راه هستي اش را فدا ساخت , گوش جان مي سپاريم . به اميد آن که راه و کلام اوالگوي رفتار و گفتارمان گردد:
تا حيات دارم خدمتگزار همه هستيم : خدمتگزار ملتهاي اسلامي , خدمتگزار ملت بزرگ ايران , خدمتگزار دانشگاهيان و روحانيون , خدمتگزار همه قشرهاي کشور و همه قشرهاي کشوراسلام و همه مستضعفين .

فصل اول
طرح تحقیق
• مقدمه
• بیان مسئله
• اهمیت و ضرورت تحقیق

• هدفهای کلی تحقیق
• فرضیه ها
• متغییر های تحقیق
• تعاریف عملیاتی متغییرها

طرح تحقیق :

بررسی میزان رضایت مردم قزوین از خدمات چهار ساله شهرداری و علل و عوامل آن

واژه هاي كليدي :
مردم قزوین ، خدمات شهرداری ، رضایتمندی

مقدمه
ما يك خانواده بزرگيم. يك ملتيم. ما با بعضى از اين مدعيان فرق مى كنيم كه از اين طرف و آن طرف دنيا يك عده دور هم جمع شده اند، بوميها را يا كشته اند يا اسير كرده اند يا مغلوب كرده اند و چيزى درست كرده اند و اسمش را كشور گذاشته اند. ما فرق مى كنيم. ما يك ملتيم؛ يعنى همه وجودمان در هم تنيده است. دين، آيين، رسوم، شادى، غم و اهدافمان، همه اش به هم گره خورده است. ما يك تن واحديم و يك ملتيم و طبيعى است كه بايد همديگر را دوست داشته باشيم. اصلاً اين عشق به يكديگر پايه هر نوع فعاليت اجتماعى است. اگر ما به بقيه علاقه نداشته باشيم و عشقى وجود نداشته باشد، براى چه بايد الان بياييد اينجا بنشينند. براى چه؟ به قول آقاى شكريه چرا بايد افتخارى بياييم وقت، جان و مالمان را بگذاريم؟ براى اينكه همديگر را دوست داريم. بايد دوست داشته باشيم. فضاى جامعه ما بايد به گونه اى باشد كه همه همديگر را دوست داشته باشيم. اگر همه همديگر را دوست داشته باشيم، ديگر بسيارى از بدبينيها، اجحافها و ظلمها از بين مى رود. آدم به كسى كه دوست دارد ديگر نمى كند. اينكه مى بينيد بعضيها تلاش مى كنند زمين را به آسمان بدوزند، بالاخره با كلكى چيزى را به جيب خودشان بياورند، اگر يك لحظه فكر كنند اين چيزى را كه مى آورند، مال بقيه است، بقيه را هم او دوست دارد، با پارتى بازى و كلك در يك جايى مى خواهد يك چيزى را ببرد، و به سمت خودش ببرد، حتماً اين كار را نمى كند. پايه اش اين است كه ما همه همديگر را دوست داشته باشيم.

اين دستور خدا و پيامبر خداست. اين تعليمات اهل بيت (ع) است. تا جايى كه شما مى بينيد، آن قدر دوست دارند كه دشمنانشان را هم دعا مى كنند. خيلى عجيب است. پيامبر چقدر انسانها را دوست دارد؛ رحمة للعالمين. عزيزترين كس او كه عمويش حضرت حمزه است، در جنگ احد جگرش را مثله كردند، بعد همان كسى كه اين كار را كرده، شهادتين را مى گويد، مى گويد بسيار خوب، برو جايى كه من تو را نبينم؛ در صورتى كه بين آدمهاى معمولى كمترين مجازات او اين بود كه شبيه آن كار را به سرش بياورد. بسيار خوب اين قدر رئوف است كه مى نشيند براى امتش، حتى آنهايى كه بعداً مى آيند، استغفار و طلب آمرزش مى كند. از خدا پيروزى، سهولت و آرامش مى طلبد. ما پيرو آن نبى هستيم.

 

بیان مسئله :
در این پژوهش به بررسی میزان رضایتمندی مردم قزوین از خدمات چهار ساله شهرداری قزوین میپردازیم ، بررسی میزان رضایت مندی مردم از خدمات شهرداری یکی از عواملی است که به نظر پژوهشگر می تواند در بسیاری موارد تاثیر گذار باشد و نقش بسزایی در وضعیت روحی و روانی ساکنان شهر داشته باشد .

اهمیت و ضرورت تحقیق :
مردمی که در شهرها زندگی می کنند برای آسایش و آرامش و رفاه به سازمانهای و ارگانهای متعددی وابسته هستند ، یکی از این ارگانها شهرداری نام دارد که وظایف گوناگونی را بر عهده دارد و از آن جمله خدمات شهری یکی از وظایف و شاید اهم وظایف شهرداری باشد ، این امر که مردم جامعه نسبت به فعالیت ها و خدمات شهرداری خود چه نظری دارد و نگاه آنها به جامعه و محیط پیرامون خود چگونه است از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد ، این اهمیت دلیل مناسبی برای پرداختن به این موضوع است .

 

هدف های کلی تحقیق :
هدف های کلی در این پژوهش بررسی میزان رضایت مندی مردم قزوین از خدمات چهار ساله شهرداری قزوین میباشد ، که برای نیل به این هدف از روش های آماری و نمونه گیری استفاده خواهد شد تا بتوان به یک آمار صحیح و واقع بینانه دست یافت .
هدف های جزئی تحقیق :
هدف های جزئی تحقیق را با عنوان ” میزان رضایت مندی مردم قزوین از خدمات شهری ، اجرایی توسط شهرداری ” بیان می نمائیم .

فرضیه ها :

فرضیه اول :
مردم قزوین از خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری در دوره چهار ساله رضایت نسبی دارند .

فرضیه دوم :
مردم قزوین از خدمات شهری ارائه شده توسط شهرداری در دوره چهار ساله رضایت نسبی ندارند.

متغییر های تحقیق :
متغییر مستقل :
رضایتمندی ، خدمات شهری

متغییر وابسطه :
در این تحقیق عبارت است از میزان رضایت مندی مردم قزوین از خدمات چهار ساله شهرداری قزوین .

تعاریف عملیاتی متغییر ها :
رضایتمندی :
کلمه رضایتمندی یک واژه ترکیبی از کلمه رضایت است و این مفهوم را بیان می کند که فرد با افرادی نسبت به چیزی یا کسی احساس وضعیت مطلوب را داشته باشند .

تعریف نظری خدمات شهری :
به جرات مي‌توان ”خدمات شهري“ را قلب ”مديريت شهري“ دانست. چون آنچه در ارتباط مستقيم و منسجمي با زندگي روزانه شهروندان است و كيفيت زندگي آنان را تعيين مي‌كند نحوه ارايه خدمات شهري توسط شهرداري (و ديگر نهادهاي مرتبط) و نحوه دريافت آن خدمات توسط يكايك شهروندان است.

اگرچه گستره و نوع خدمات شهري همراه با نحوه ارايه آنان، از اهميتي فوق‌العاده‌اي برخوردار است (كه غالباً نيز نسبت به آن اطلاعاتي داريم) اما آنچه ما مي‌خواهيم در اين جا بدان بپردازيم، توضيح اين نكته است كه بدانيم در زمينه خدمات شهري، كجا هستيم، كجا بايد برويم و چه مراحلي را بايد طي كنيم.
شهرداری :
بلدیه در لغتنامه دهخدا این چنین تعریف شده است: «مؤسسه‌ای در هر شهر که به کار نظافت و خوبی آب ونان و چراغ و سوخت و خواربار و صحت نظر دارد».
در نخستین قانون بلدیه فصل اول از وظایف بلدیه آمده است: «مقصود اصلی تأسیس بلدیه حفظ منافع شهرها و ایفای حوائج اهالی شهرنشین است» و یا «مساعدت به دولت در ساختن بازار ها ونمایشگاه های تجاری و کلیه مراقبت ، روج حرفت و تجارت شهر و دایر نمودن محل تشخیص اسعار و معاملات عمومی» که همگی حاکی از وجود قوانین شهروندی و مردمی بودن این نهاد در بدو تأسیس است.
در این قانون رئیس اداره بلدیه منتخب و تابع انجمن بلدیه توصیف شده و وظایف و اختیارات او به گونه‌ای تعیین شده که بسیاری از حقوق اساسی شهروندان که تا پیش از این پایمال می‌شد‌، محقق گردد ولی به دلایلی چون کارشکنان داخلی، حکومت استبدادی، دوران استعمار و…. این قوانین بدون اجرای واقعی تنها در قانون بلدیه باقی ماند.
با گذشت بیش از یکصد سال از تأسیس نخستین بلدیه در کشور و علیرغم تغییرات مهم در ساختار سنتی قدرت ، بلدیه همچنان از نهادهای مدنی به شمار می رود . روند تغییرات بدون شک فراز و نشیب هایی را در بلدیه و شهرداری های امروز به وجود آورده است و اکنون شهرداری ها به سمت محلی گرایی و کاهش تمرکز پیش می روند.
بررسی و مطالعه بلدیه و به موازات آن شهرداری ها می تواند در کاهش آسیب ها و مشکلات شهرداری ها مؤثر واقع شود و دریچه های جدیدی را برای ارائه راه حل مناسب در اداره امور شهر بگشاید.
«شهرداري» از لغاتي است كه فرهنگستان ادب فارسي وضع نموده و تشكيلاتي كه اكنو

ن شهرداري نام دارد، سابق «بلديه» خوانده مي‌شد. سازمان بلديه از يادگارهاي دوره مشروطيت است و از جمله نخستين اموري كه بانيان مشروطيت بدان توجه كردند، يكي هم سروسامان دادن به اداره امور شهرها و تدوين قانون بلدي و تشكيل سازمان بلديه بود كه چند سالي طول كشيد تا پايه و زيربناي آن شكل بگيرد. از اين رو، پس از استقرار مشروطيت در دوره اول به تدريج افراد و مؤسساتي براي اداره و تنظيم امور شهري و ولايات معين شدند.
و اما در اين ميان، بلديه (شهرداري) قزوين هم براي خود سرگذشت و داستان شنيدني دارد. آغاز فعاليت شهرداري قزوين را ۱۲۹۶ خورشيدي نوشته‌اند، زيرا در اين سال براي اولين بار رييس بلديه قزوين به اين سمت برگزيده و مشغول به كار شد.

در دوران قاجاریه در قزوین در عهد حکمرانی شاهزاده الله قلی میرزا ایلخانی اداره ای
در شهر تاسیس می شود به نام (ریسمان سنج) که به اعتباری وظیفه آن دریافت نوعی عوارض سطح شهر بوده است . ناجی قزوینی که از شاعران آن عهد است ، مسئولیت نویسندگی این اداره را بر عهده می گیرد .
در دوران عمید الملک ، در سال ۱۳۲۶ ه.ق همزمان با انتخاب دو نماینده قزوین در مجلس شورای ملی ، اولین انتخابات (انجمن بلدیه ) یا انجمن شهر نیز صورت می پذیرد. انجمن مزبور از میان اصناف شهر برگزیده شد که افرادی چون : صدر الاسلام _ حاج محمد حسن شاهرودی _ حاج سید موسی بزاز و حاج سید میرزای عطار در آن عضویت داشتند. ریاست انجمن مزبور بر عهده صدر العلماء فرزند میرزا علی اکبر قرار گرفت میرزا حسین صالحی ملقب به صدر العلماء نوه حاج ملا صالح برغانی بنیانگذار مدرسه صالحیه بود . او در همین مدرسه به تحصیل پرداخت وبعد راهی ودر زمینه های اصول ، فقه وحکمت و مقدمات ریاضی به تحصیل پرداخت . به اعتباری میتوان صدرالعلماء را نخستین شهردار قزوین به شمار آورد که از سوی مردم شهر به این سمت برگزیده شده بود.
با انتخاب نظام الدوله (خواجه نوری ) به سمت فرماندار قزوین در سال ۱۲۹۸ خورشیدی ، سید کاظم اتحاد (سر کشیک زاده) که از دوستان فرماندار بود به قزوین فرا خوانده می شود و کار سازمان دهی (بلدیه) قزوین به او واگذار می گردد.
او سازمان مرتبی را با شعبه هایی چند وتعیین اعتبار مشخص برای بلدیه قزوین ترتیب می دهد. از آنجا که بلدیه آن روز جز دریافت عوارض دروازه ها (نواقلی) محل درآمد دیگری نداشت فقط می توانست حقوق کارکنان خود را با مشکل تامین کند و اقدامی در زمینه آبادانی وپاکیزگی شهر انجام نمی دادند.
با انتقال سلطنت به رضا شاه و برگزیده شدن بوذر جمهری به سمت کفالت شهرداری
تهران وانجام فعالیتهای گسترده در سطح شهر تهران ، شرایط بد شهر قزوین که با تهران فاصله کمی داشت بیشتر به چشم می آمدواز اینرو روزنامه های محلی وشخصیتهای موثر شهر و وکلای برای جلب توجه دستگاه حکومت وشخص رضا شاه به نابسامانیهای شهر قزوین و ایجاد یک بلدیه

فعال ،د ست به یک رشته فعالیتهای چشمگیر می زننداز آن جمله است فوق العاده روزنامه (رعد) قزوین به تاریخ دوم مهر ۱۳۰۶ خورشیدی . این فوق العاده به مناسبت سفر رضا شاه به همراه ولیعهد به قزوین و عبور از آن شهر انتشار یافته است . قصد از انتشار فوق العاده گذشته از تعارفات چاپلوسانه بخش اول آن وطرح خواسته های مردم قزوین ومشکلا ت آنان بوده است . در این درخواست از شاه تقاضا شده است تا : (… قزوین را جزء یکی از محلات

تهران ) محسوب بدارد . این درخواست بیانگر آن است که فعالیتهای شهرداری در تهران توجه ساکنان قزوین را به خود جلب کرده بوده وآنها می خواسته اند تا شهرستان جزء ابوابجمعی شهرداری تهران درآید؟
شادروان گلریز درباره پرونده های شهرداری وچگونگی از میان بردن آنها چنین اشاره دارد که ارتش اشغالگر سرخ در سال ۱۳۲۰ در جریان جنگ دوم جهانی ، پس از به اشغال در آوردن شهر قزوین وتسلط بر تمامی سازمانها واداره های دولتی شهر ، پرونده های شهرداری را از بین می برد. در مورد چگونگی امر یادآور می شود که آنها پرونده ها را به عنوان مصالح ! برای بستن جلوی نهروبرگرداندن آب مورد استفاده قرار داده اند .
ملاحظه می کنید ، این را می گویند ارتش ایدئولوژی رهایی بخش ، مجهز به جهان بینی کمونیزم هر چه مربوط به گذشته ودوران بورژوازی است؟ باید از بین برده شود، با قاطعیت وبدون چون وچرا ؟! به ناچار برای یافتن سندی در باره بلدیه قزوین در عهد رضا شاه ناگزیر از آن گشتم با برگ برگ روزنامه های اطلاعات وبازپرس ورعد را از سال ۱۳۰۵ تا ۱۳۳۷ ورق بزنم واخبار داخله وشهری آنها را بخوانم تا چگونگی کار را چنان که آمده است باز شناسم.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
• ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه :
توسعه روزافزون شهرنشيني از مشخصه‌هاي اساسي عصر معاصر ما است. امروز شاهديم كه در كشورهاي پيشرفته بيش از ۹۰ درصد مردم در شهرها زندگي مي‌كنند؛ شهرهايي كه قادر به فراهم‌سازي يك زندگي مرفه و توام با خوشبختي براي شهروندان خود هستند. بعلاوه شاهد هستيم كه كشورهاي درحال‌توسعه نيز (خوشبختانه يا متاسفانه) روندي مشابه را در زمينه توزيع جمعيت درپيش گرفته‌اند. مهاجرت گسترده روستاييان به شهرها (بخصوص كلان‌شهرها و

ابرشهرها) پديده‌اي اجتناب‌ناپذير است كه تمامي كشورهاي جهان سوم و درحال‌توسعه با آن دست‌به‌گريبان هستند. اگرچه اين پديده، طبيعي است اما عدم‌توانايي دولت‌هاي اين كشورها، در توسعه همه‌جانبه و پايدار شهرها، باعث ظهور پيامدهاي ناخوشايند فرهنگي و اقتصادي براي مردم شده است.

پیشینه تجربی :
متناسب با رشد و توسعه شهرها در كشورهاي مختلف جهان، ”مديريت شهري“ نيز به مرور تكامل يافته است بطوريكه امروز شاهد ظهور سبك‌هاي نوين و خلاقانه فراواني در اين حوزه هستيم. روند تغييرات جهاني و منطقه‌اي چنان پرشتاب گشته است كه امروز بحث‌هاي فراواني در ميان متخصصان، صاحبنظران و انديشمندان جهان در زمينه ”شهرهاي آينده“ (در حيطه علم ”آينده‌پژوهي“) نيز مطرح است. اين مطالعات حاكي از دغدغه‌هاي جدي مديران ملي و شهري براي برنامه‌ريزي پيش‌دستانه در مواجه با مسايل آينده است بطوريكه بتوانند شاهد توسعه پايدارِ كيفيت زندگيِ شهري مردم باشند.
امروز چگونگيِ ”الگوي مطلوب مديريت شهري“ يكي از اساسي‌ترين پرسش‌هاي پيش روي مديران است. مطالعه ساختار مديريتي شهرهاي مختلف جهان نشانگر اين نكته است كه توسعه مستمر شهر و ارايه خدمات كيفي، در گرو وجود يك ”ساختار مديريت شهريِ يكپارچه و آينده‌نگر“ و ”وجود شهرونداني فرهيخته و دغدغه‌مند“ است. بايد بتوان حوزه‌هاي مختلف و به‌هم‌پيوسته زندگي شهروندان را در سايه ساختاري يكپارچه و بهينه سامان داد. متاسفانه به‌وفور، شاهد عدم‌كارآمدي اقدامات پراكنده (و بعضاً حتي بسيار دلسوزانه) مديران كشور هستيم كه اين خود دليلي مستند بر مدعاي صاحبنظران است.
از طرف ديگر، اهميت وجود شهرونداني آگاه، متعهد و دلسوز، تاثيري كمتر از عامل قبلي ندارد. توجه به اين نكته ضروري است كه مفهوم ”شهروندي“ فراي مقوله ”سكنه‌بودن“ (ساكن در شهر

بودن) است. متاسفانه به دليل عدم رشد كافي فرهنگ شهرنشيني در كشور، بيشتر شاهد وجود ساكنان شهري هستيم نه شهروندان اجتماعي. در همين راستا شاهديم كه در بسياري از مناطق شهري جهان، طرح‌هاي مفصل و گسترده‌اي براي ارتقاي فرهنگ شهري و شهروندسازي مردم (در قالب ”استراتژي فرهنگي“، ”طرح توسعه فرهنگي“ و امثالهم) تدوين و اجرا گرديده است.

خدمات شهري

به جرات مي‌توان ”خدمات شهري“ را قلب ”مديريت شهري“ دانست. چون آنچه در ارتباط مستقيم و منسجمي با زندگي روزانه شهروندان است و كيفيت زندگي آنان را تعيين مي‌كند نحوه ارايه خدمات شهري توسط شهرداري (و ديگر نهادهاي مرتبط) و نحوه دريافت آن خدمات توسط يكايك شهروندان است.
اگرچه گستره و نوع خدمات شهري همراه با نحوه ارايه آنان، از اهميتي فوق‌العاده‌اي برخوردار است (كه غالباً نيز نسبت به آن اطلاعاتي داريم) اما آنچه ما مي‌خواهيم در اين جا بدان بپردازيم، توضيح اين نكته است كه بدانيم در زمينه خدمات شهري، كجا هستيم، كجا بايد برويم و چه مراحلي را بايد طي كنيم.
روند توسعه خدمات شهري
امروز در جهان، ”خدمات“ از ”توليد“ پيشي گرفته است. به نظر مي‌رسد كيفيت در خدمات، مسابقه‌اي است بدون خط پايان. بوضوح شاهديم كه اقتصادهاي امروز بيشتر به سمت خدماتي‌‌شدن پيش مي‌روند بطوريكه كشورهايي كه بخاطر بافت و زيرساخت‌هاي فرهنگي خود، داراي امتيازاتي در اين زمينه هستند، از ديگران پيشي گرفته‌اند. بعلاوه ماهيتاً خدمات به گونه‌اي است كه به‌خاطر انعطاف‌پذيري و فضاي خلاقانه خود، هيچ‌گونه محدوديتي را برنمي‌تابد.
خدمات شهري يكي از مهمترين عرصه‌هاي رقابتي در حيطه‌ خدمات‌رساني است. مطالعه روند تكامل مديريت، پيشرفت خدمات شهري و رشد فكري افراد، ما را در خدمات شهري، درمقابل سه مرحله اساسي قرار مي‌دهد كه بايد بكوشيم با برنامه‌ريزي جدي و متعهدانه، فرآيند گذار از اين مراحل را پشت سر بگذاريم:

مرحله اول: روزمرگي و تلاش براي رفع نيازهاي اوليه شهروندان
برمبناي شواهد و قراين و تجربيات خود، بيشتر به نظر مي‌رسد ما در اين مرحله حضور داريم. در اين مرحله، مديران شهري به برنامه‌ريزي بلندمدت و جامع نمي‌پردازند و بيشتر مي‌كوشند در حد امكانات، منابع و بودجه‌ها به رفع نيازهاي اوليه شهروندان بپردازند. در چنين حالتي، نظرات شهروندان چندان موردتوجه قرار نمي‌گيرد و صرفاً هرآنچه انجام شود ”مطلوب“ محسوب مي‌گردد. انبوهي از امور برزمين‌مانده (به روشي درست يا نادرست) اولويت‌بندي شده و به مرور زمان به انجام مي‌رسند. هم شهروندان و هم كارمندان شهرداري، دچار روزمرگي محسوس و مزمني شده‌اند كه پيامد آشكار آن بي‌تفاوتي نسبت به شرايط فعلي است.
مرحله دوم: تلاشي دغدغه‌مندانه براي جلب رضايت شهروندان
اين مرحله كه بعد از گذار از مرحله رفع نيازهاي اوليه، ظهور مي‌كند، مديران به برنامه‌ريزي جدي،

بلندمدت و آينده‌نگرانه با هدف جلب رضايت كامل شهروندان مي‌پردازند. پايبندي به ”ارزش“‌هايي همچون ”رضايت شهروندان“ (مشتريان خدمات شهري)، ارتقاي كمي و كيفي خدمات، و ارزيابي مستمر عملكرد خود (توفيق در جلب رضايت شهروندان) از مشخصه‌هاي اصلي اين مرحله محسوب مي‌شود. در چنين شرايطي، نقش شهروندان نيز كمتر از مديران شهري نيست. تعامل سازنده آنان با مديران و انتقال ديدگاه‌ها و نظرات‌شان (به عنوان بازخورد) نقشي مهم در توفيق مديران و شكل‌گيري شهري شكوفا دارد.

مرحله سوم: كوششي خلاقانه براي ارتقاي توقعات شهروندان
در اين مرحله پاياني، ديگر مديران صرفاً به جلب رضايت شهروندان قانع نبوده و مي‌كوشند آگاهانه، توقعات آنان را افزايش دهند، چون اعتقاد دارند وجود شهرونداني فرهيخته و داراي استاندارهاي بالا، آنان را در كسب موفقيت هرچه‌بيشتر ياري مي‌دهد. در اين وضعيت، توسعه‌يافتگي به طور كامل رخ داده است و ارتقاي خودجوش و مستمر رفاه، كيفيت و استاندارهاي زندگي، يك ”ارزش“ محسوب مي‌شود. در اين مرحله، بايد از مديراني خلاق و دلسوز بهره گرفت.

آشنایی با خدمات شهری شهرداری قزوین :
خدمات شهري
اگر محل زندگي شما به امكانات و يا خدمات ترافيكي نياز دارد …
اگر قصد نصب تابلو در سردر اماكن خود داريد …
اگر قصد نصب تابلو يا پلاكارد در سطح شهر داريد …
براي راه اندازي چادرهاي عرضه مستقيم كالا بايد …
اگر شغل شما جزو مشاغل مزاحم تشخيص داده شد …
اگر محله شما احتياج به حفر يا لايروبي چاه و قنات دارد …
اگر در محل زندگي ، كار يا … شما سد معبر رخ داده …
اگر مأموران سد معبر يا اجراييات، اموال شما را توقيف كرده‌اند …
اگر قصد برپايي تكايا يا هيأت‌هاي مذهبي را داريد …
اگر در محل زندگي و كسب شما زمين غير محصور يا ساختمان در حال ريزش قرار دارد …
اگر همسايه‌ ها، فاضلاب خود را به داخل جوي آب رها كرده باشند …
اگر زباله‌هاي محلة شما به خوبي جمع آوري و كوچه رفت و روب نمي‌شود …

اگر در هنگام بارش برف كوچه يا خيابان محلة شما لغزنده باشد …
اگر در كوچه و محله شما، مشكل سگ‌ هاي ولگرد وجود دارد …
اگر ملك شما خطر ساز تشخيص داده شد …
اگر شغل مزاحم يا سد معبر ساختماني در كنار محل زندگي يا كسب شما قرار گرفته است …

روش اجرایی فنی و شهرسازی مناطق
اگر قصدصدور دستور تهیه نقشه رادارید…
اگر قصد دریافت پروانه ساختمانی را دارید….
اگر قصد اصلاح پروانه ساختمان داريد …
مراحل صدور پاسخ استعلام دفترخانه…
اگر قصد تمدید پروانه ساختمانی را دارید…
اگر مي‌خواهيد گواهي پايان كار ساختمان دريافت كنيد …
اگر مي‌خواهيد گواهي عدم خلافي ساختمان خود را بگيريد …
مراحل نامه مسیر بانک
مراحل ارسال پرونده به گروه کارشناسان
مراحل ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰
مراحل ارسال پرونده به کمیسیون طرح تفضیلی (ماده پنج)

فضاي سبز
اگر مي‌خواهيد به فضاي سبز ملك خود رسيدگي كنيد و تجهيزات لازم در اختيار نداريد….
اگر براي فعاليت‌هاي زراعي خود در سطح شهر به آب احتياج داريد …

اگر ناچار هستيد درختي را در محدوده شهر قطع كنيد…
اگر قصد ارائه برنامه ‌هاي فرهنگي، هنري و … در بوستان ‌هاي شهر داريد …
اگر علاقه مند به كاشت گل و گياه در منزل يا محل كار خود هستيد …
اگر قصد اجاره غرفه هاي ارائه خدمات يا كالا را در پارك‌ هاي شهر داريد…

آتش نشاني
اگر خواهان نظارت سازمان آتش نشاني بر روند احداث ساختمان سه طبقه به بالاي خود هستيد …
اگر مي‌خواهيد براي شركت، واحد توليدي و يا ساختمان خود كارت ايمني دريافت كنيد …
اگر مي‌خواهيد كارت ايمني خود را تمديد كنيد …
اگر مي‌خواهيد براي مغازه خود، كارت ايمني دريافت كنيد …
اگر قصد خريد كپسول آتش نشاني يا شارژ آن را داريد …
اگر دچار حادثه شديد …
اگر خواهان دريافت گزارش علت يابي حريق هستيد …

تاكسيراني
اگر از عملكرد رانندگان تاكسي ناراضي هستيد …
اگر مي‌خواهيد راننده تاكسي شويد …
اگر مي‌خواهيد تاكسي تلفني راه اندازي كنيد …
اگر وسيله‌اي در تاكسي جا گذاشته‌ايد …
اگر مي‌خواهيد تاكسي بخريد …

اتوبوسراني
اگر علاقه‌ مند به نصب پوستر و اطلاعيه ‌هاي تبليغ كالا يا خدمات خود، درون اتوبوس‌هاي شركت واحد هستيد …
اگر قصد اجاره اتوبوس يا ميني بوس‌هاي سازمان اتوبوسراني را داريد …
اگر از رفتار رانندگان يا فروشندگان بليط اتوبوس‌هاي شركت واحد ناراضي هستيد …
اگر قصد تبليغ، پشت بليط اتوبوس شركت واحد را داريد ….
اگر مي‌خواهيد كالا يا خدمات خود را بر بدنه اتوبوس‌هاي شركت واحد تبليغ كنيد …

ترمينال
اگر قصد اجاره غرفه‌ هاي عرضه كالا و خدمات در ترمينال مسافربري داريد …

اداري و مالي
اگر به هر دليل، وجه اضافه به حساب شهرداري واريز كرده‌ايد …
اگر در يكي از مناقصه ‌هايا مزايده هاي شهرداري شركت كرده، اما برنده نشده‌ايد …
اگر قصد پرداخت عوارض خود را داريد …
اگر قصد شكايت از پرسنل شهرداري داريد ….
اگر قصد ملاقات با شهردار را داريد …
اگر خواهان دريافت اسناد مورد نياز خود از بايگاني شهرداري هستيد …

نامگذاري
اگر تابلوي نام كوچه يا خيابان محل سكونت شما آسيب ديده …
اگر پلاك منزل شما آسيب ديده است ….
اگر خواهان نامگذاري يا تغيير نام كوچه يا خيابان محل سكونت خود هستيد …

بهشت فاطمه (س)
براي خاكسپاري عزيزان از دست رفته بايد …
براي خريد مقبره (فردي- خانوادگي) بايد …

آشنایی با وظایف شهرداری ها :
۱- ايجاد خيابان‌ها و كوچه‌ها وميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و مجاري آب و توسعة معابر در حدود قوانين موضوعه.
۲- تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي ومجاري آب‌ها و فاضلاب‌ و تنقية قنوات مربوط به شهر و تأمين آب و روشنائي به وسائل ممكنه.۳- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگة قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خواربار و مواد مورد احتياج عمومي وجلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله‌كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه.
۵- جلوگيري از گدائي و واداشتن گدايان به كار و توسعة آموزش عمومي و غيره.
۶- اجراي تبصرة يك ماده ۸ قانون تعليمات اجباري و تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بي‌سوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‌هاي خانه و مدرسه و اردوي كار.
شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنية متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان واستفاده به اختيار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.
۷- حفظ و اداره كردن دارائي منقول وغيرمنقول شهرداري و اقامة دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.
۸- برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجة شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامة ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجة مصوب و برنامة ساختماني به وسيلة فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي‌شود.
۹- انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول هو مقاطعه و اجاره واستيجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آئين‌نامه مالي شهرداري‌ها پيش‌بيني شده در اين قانون.

۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.
اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارائي جزء هزينة قابل قبول اعانه‌دهندگان پذيرفته مي‌شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه‌اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي‌باشد.
۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس‌ها.
۱۲- تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات
۱۳- ايجاد غسالخانه و گورستان و تهية وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.
۱۴- اتخاذ تدابير مؤثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل وحريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه‌ها و اماكن عمومي و دالان‌هاي عمومي و خصوصي و پركردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشياء در بالكن‌ها و ايوان‌هاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودان‌ها و دودكش‌هاي ساختمان‌ها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.
۱۵- جلوگيري از شيوع امراض سارية انساني وحيواني و اعلام اين‌گونه بيماري‌ها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري‌هاي مجاور هنگام بروز آنها و دورنگاهداشتن بيماران مبتلا به امراض سار

يه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.
۱۶- تهية مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه‌وران.
۱۷- پيشنهاد اصلاح نقشة شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادلة اراضي و ابنية متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعة معابر و تأمين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعة معابر و خيابان‌ها و ميدان‌ها و باغ‌هاي عمومي و تهية اراضي مورد احتياج براي لوله‌كشي و فاضلاب اعم از داخل يا خارج شهر و همچنين تهية اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب

دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعة معابر.
۱۸- تهيه و تعيين ميدان‌هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسائط نقليه و غيره.
۱۹- تهيه و تدوين آئين‌نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن ادارة فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.
۲۰- جلوگيري از ايجاد و تأسيس كلية اماكن كه به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداري مكلف است از تأسيس كارخانه‌ها- كارگاه‌ها- گاراژهاي عمومي و تعميرگاه‌ها و دكان‌ها و همچنين مراكزي كه مواد محترقه مي‌سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب‌هائي كه ايجاد مزاحمت و سروصدا كنند يا توليد دود و يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره‌هاي آجر و گچ و آهك‌پزي و خزينة گرمابه‌هاي عمومي كه مخالف بهداشت اقدام نمايد و با نظارت و مراقبت در وضع دودكش‌هاي اماكن و كارخانه‌ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي‌كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
۲۱- احداث بناها و ساختمان‌هاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدان‌ها و باغ كودكانا و ورزشگان مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه‌هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي‌بضاعت ساكن شهر.
۲۲- تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان‌هاي عمومي و مساجد و غيره.

۲۳- اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه‌ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه‌ها و نگاهداري اطفال بي‌بضاعت و سرراهي.
۲۴- صدور پروانه براي كلية ساختماني‌هائي كه در شهر مي‌شود.
۲۵- ساختن خيابان‌ها و اسفالت‌كردن سواره روها و پياده‌روهاي معابر و كوچه‌هاي عمومي و انهار و جدول‌هاي طرفين از سنگ اسفالت و امثال آن به هزينة شهرداري هر محل.
۲۶- پيشنهاد برقراري يا الغاء عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويب‌نامه براي اطلاع وزارت كشور.
۲۷- وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحة نام آنها و شماره‌گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محوكردن آگهي‌ها از محل‌هاي غيرمجاز و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبائي شهر موثر باشند.
۲۸- صدور پروانة كسب براي اصناف و پيشه‌وران. كلية اصناف و پيشه‌وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانة كسب دريافت دارند.

شهرداری منطقه
الف – وظایف:
– انجام امور مربوط به خدمات شهری و اهتمام در تامین نیازمندیهای زیست محیطی اهالی و نظارت بر نحوه عملکرد فعالیت پیمانکاران خدمات شهری محلات و نواحی تحت نظارت.
– جلوگیری از هرگونه فعالیتهایی که مغایر با مقررات شهرداری و مفاد بندهای مربوطه در ذی

ل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها است.
– انجام مقدمات عمرانی و طرحهای هندسی ترافیک( با هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهری) در معابر و فضاهای عمومی تحت پوشش و احداث اماکن مورد نیاز منطقه از قبیل : آبریزگان، زباله ایزهای بهداشتی و پارکهای محلی تا پنج هزارمترمربع و نظایر ان در حد اختیارات مصوب تفویض شده.
– لکه گیری آسفالت معابر محدوده منطقه و تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، پیاده روس

ازی و دیوارگشی زمینهای بایر و همچنین تعمیر ساختمانها و اماکن عام المنفعه در محدوده منطقه.
– کوشش در جلب همکاری مردم و شورای محلی و موسسات خدماتی دولتی و خصوصی
– اقدام به صدور شناسنامه ساختمان و مجوز تعمیرات و پایانکار و پاسخ استعلام در مورد املاک و پیشه وران با توجه به مقررات و دستور العملهای شهرسازی و صنعتی در حد اختیارات تفویض شده مصوب.
– نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با توجه به مقررات مصوب و دستورالعملهای صادره و کنترل امورمهندسان ناظر ساخت و سازهای شهری.
– نظارت بر وصول درآمد نوسازی و سایر درآمدهای ( با هماهنگی مدیریت درآمد) برابر مقررات و تعرفه های مصوب و دستورالعملهای صادره.
– نظارت بر امور اداری و استخدمی و مالی منطقه براساس اختیارات تفویض شده.
– تنظیم بودجه پیشنهادی برنامه های اجرایی سالانه و اعلام احتیاجات منطقه به واحدهای مربوطه و پیگیری در تامین آنها.
– اجرای برنامه های زیباسازی شهری در سطح منطقه تحت نظارت با توجه به دستورالعملهای صادره از حوزه معاونت اجرایی و خدمات شهری.
ب- تقسیمات سازمانی:
– اداره فنی و شهرسازی.
– اداره اجرایی و خدمات شهری.
– اداره امور اداری و مالی.

اداره اجرایی و خدمات شهری منطقه:

وظایف:
– رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظافت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی انهار و مسیلهای واقع در محدوده منطقه.
– احداث بنا و ساختمانهای مورد نیاز منطقه از قبیل آبریزگاههای عمومی و پارکهای محلی ( تا ۵۰۰۰ مترمربع و نظایر آن با رعایت برنامه های مصوب.
– جلوگیری از کار اماکن مزاحم و بر خلاف بهداشت برابر مصوبات کمیسیون تشخیص مزاحمت.
– جلوگیری از هر گونه سد معابر عمومی و مشاغل مزاحم و تکدی گری و همکاری با واحدهای ذیربط در از بین بردن حشرات موذی و ولگرد.

– اقدام لازم در امر برف روبی مراقبت در پاک بودن مسیلها و پیشگیری از جریان سیلابها به معابر و محدوده تحت نظارت منطقه
– اقدام به پیاده روسازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر محدوده قانونی منطقه
– حفظ ارتباط با ساکنین منطقه و آگاه نمودن از خدمات و فعالیتهای انجام ده و جلب همکاری شوراهای محلی و موسسات بهداشتی در پیشبرد برنامه های خدماتی و به طور کلی ارتقاء سطح بهداشت منطقه.
– احداث جوی، جداول، خاکبرداری، زیرسازی و آسفالت خیابانها و معابر با رعایت ضوابط مربوطه.
– حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رفوژها، پارکهای محلی و اشجار معابر با هماهنگی سازمان پارکها و فضای سبز.
– دیوارکشی زمینهای بایر موجود در منطقه با رعایت مقررات مربوطه
– تعمیر و مرمت پل ها، جداول، رفوژها، ساختمانها و مستحدثاتی که در حیطه نظارت منطقه واقع شده است.
– نظارت بر حسن گردش امور نواحی منطقه در ارتباط با مسوولیت ها و اختیارات اداری و مالی و فنی و خدماتی تفویض شده به واحدهای مذکور.
– انجام سایر امور مشابه و محوله.

اداره امور اداری و مالی منطقه:

وظایف:
– نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، خدماتی، تدارکاتی منطقه با توجه به ضوابط تعیین شده و اختیارات تفویض شده به منطقه.
– تنظیم بودجه سالانه منطقه و پیش بینی اعتبارات و ملزومات مورد نیاز با همکاری مدیریت امور مالی شهرداری.