بسیج و بسیج دانش اموزی

بسيج يكي از عنايات ارزشمند و والاي الهي در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران است كه به بركت وجود حضرت امام خميني(ره) به امت اسلامي ايران ارزاني شده است و سازمان بسيج دانش آموزي بخشي از اين شجره طيبه و درخت پرثمر و با بركت انقلاب اسلامي است. اكنون كه دشمنان اسلام و انقلاب از تمامي توطئه هاي استكباري خويش نا اميد شده اند، تنها راه مقابله با اين انقلاب شكوهمند اسلامي را مبارزه با فرهنگ و اعتقادات مردم تصور كرده و بيشترين توجه و حمله را به نسل جوان، اين آينده سازان جامعه اسلامي معطوف داشته و با توسل به انواع ترفندها

و توطئه هاي فرهنگي، به زعم خود تلاش مي كنند تا اين طلايه داران عرصه هاي علم و فرهنگ را از انقلاب اسلامي كه خون بهاي هزاران شهيد به خون خفته است دور نمايند. جوانان و نوجوانان دانش آموز بسيجي در پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس و ديگر عرصه هاي انقلاب نقش ممتاز و موثري داشته اند كه هرگز از خاطره ها محو نخواهدشد. آنان در دوران دفاع مقدس با ميدان

داري جبهه ها و تقديم بيش از ۳۶۰۰۰ شهيد و مفقود الاثر در دوران سازندگي با حضور فعال در عرصه هاي سياسي، فرهنگي، علمي، اقتصادي و اجتماعي سازندگي كشور، اين نقش برجسته را به بهترين نحوي تداوم بخشيده اند. بنابراين در استمرار اين تلاش مقدس توسط دانش آموزان عزيز، حضور فعال آنان در تشكل الهي بسيج مورد نظر مي با

شد. بديهي است هر چه تعداد افرادي كه جذب اين نهاد مبارك مي شوند، بيشتر باشد، دشمن كينه توز و خون خوار در رسيدن به اهداف شوم و انجام توطئه هاي غير انساني اش ناكام تر خواهد ماند.

كليات در سازمان بسيج دانش آموزي
تاريخچه و سوابق تشكيل سازمان بسيج دانش آموزي

با صدور فرمان تاريخي حضرت امام خميني(ره) در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ مبني بر تشكيل بسيج مستضعفين، پايگاه هاي مقاومت در مساجد، حسينيه ها، ادارات، كارخانه ها، مدارس و… به صورت خود جوش و مردمي شكل گرفت و با واگذاري مسئوليت بسيج به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران اسلامي، پايگاه هاي مقاومت بسيج در مدارس هم چون ديگر اقشار بسيج براي جذب، آموزش و اعزام دانش آموزان واجد شرايط به جبهه هاي جنگ حق عليه باطل فعال شدند كه در اين ميان نقش معلمان و فرهنگيان شجاع بسيجي ستودني است. در دوران هشت ساله دفاع مقدس بيش از

۵۵۰ هزار نفر از دانش آموزان به دفعات مكرر به جبهه ها اعزام شدند كه در اين ميان بيش از ۳۶۰۰۰ نفرشهيد و مفقود الاثر و ۲۸۵۳ جانباز و ۲۴۳۳ آزاده تقديم دفاع از انقلاب اسلامي و ارزش هاي اسلامي نموده اند. با انسجام واحد بسيج مستضعفين و شكل گيري ساختار و تشكيلات آن، دفتر بسيج دانش آموزي به عنوان رده اي مستقل در واحد بسيج مستضعفين ايجاد شد و با شكل گيري معاونت اقشار در بسيج بعنوان بسيج دانش آموزي به اد

امه فعاليت خود پرداخت. در سال ۱۳۶۳ با تصويب تبصره ۲ از ماده يك قانون نظام وظيفه كشوري كه به موجب آن وزرات آموزش و پرورش موظف گرديد با هماهنگي و همكاري واحد بسيج مستضعفين سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آموزش آمادگي دفاعي را براي دانش آموزان اجرا نمايد، پايگاه هاي مقاومت بسيج دانش آموزي در مدارس از استحكام بيشتر برخوردار گشت. با توسعه واحد بسيج مستضعفين از سطح يك معاونت در س

تاد مركزي سپاه به يك نيروي مستقل با عنوان نيروي مقاومت بسيج سپاه، بسيج دانش آموزي نيز به عنوان يك مديريت مستقل در مجموعه ستاد نيرو تشكيل و به كار خود ادامه داد. در سال ۱۳۷۱ با تلاش مديريت مستقل بسيج دانش آموزي، ستاد ايثارگران وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشي آن وزرات توافق نامه اي تنظيم و به امضاي فرمانده نيروي مقاومت بسيج و وزير آموزش و پرورش رسيد. با امضاي اين توافق نامه و ابلاغ به رده هاي ذيربط دو دستگاه و تشكيل كميته هاي هماهنگي در سطوح مركز، استان و شهرستان، تحركي وسيع در تقويت و گسترش بسيج دانش آموزي به وجود آمد به گونه اي كه در پايان سال تحصيلي ۷

۴-۷۳ بيش از ۱۲ هزار دفتر بسيج دانش آموزي در مدارس راهنمايي و متوسطه كشور تشكيل شده و نزديك به ۵/۱ ميليون نفر دانش آموز به عضويت بسيج دانش آموزي در آمدند. در سال ۱۳۷۳ با ابلاغ سردار فرمانده محترم كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و به منظور به كارگيري توان مجموعه معاونت هاي نيروي مقاومت بسيج در امر تقويت و گسترش بسيج دانش آموزي، دفتر مشاورت، بسيج دانش آموزي تشكيل شد، تا با ياري فرماندهي نيرو، به تقويت اصولي بسيج دانش آموزي همت گمارده شود. تعيين ساختار و سازمان و شرح وظايف بسيج دانش آموزي در مدارس، ضابطه مند كردن ارتباطات گروهي و تشكيلاتي، ايجاد سازمان پويندگان و پيشگامان به تناسب مقاطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه، هم چنين طراحي دسته هاي سازمان يافته براي فعاليت هاي فرهنگي، امدادي، علمي و سازندگي، طراحي لباس، آرم نشان عضويت، پرچم سازماني و تطبيق آموزش آمادگي دفاعي مدارس با نظام آموزش هاي نظامي بسيج از جمله موفقيت هاي اين دوران به شمار مي رود. مجلس محترم شوراي اسلام

ي به منظور بسط و گسترش فرهنگي بسيجي در ميان دانش آموزان و تقويت بسيج دانش آموزي، در سال ۱۳۷۵ ماده واحده اي به تصويب رساند كه به موجب آن وزارت آموزش و پرورش موظف به حمايت و پشتيباني و تقويت و گسترش بسيج دانش آمو

زي گرديد. با تصويب اين قانون فعاليت ها و برنامه هاي بسيج دانش آموزي از قوام و استحكام بيشتري برخوردارگشت، به گونه اي كه در پايان سال تحصيلي ۷۸-۷۷ تعداد واحدهاي مقاومت پويندگان و پيشگامان بسيج دانش آموزي به بيش از۲۲ هزار واحد در مدارس راهنمايي و متوسطه رسيد و بيش از ۵/۲ مليون نفر از دختران و پسران دانش آموز به عضويت بسيج دانش آموزي در آمدند. متعاقب مصوبه مجلس شوراي اسلامي و با پيگيري هاي به عمل آمده سطح تشكيلاتي بسيج دانش آموزي نيز به منظور فراهم كردن امكان موفقيت بيشتر در تحقق اهداف و مأموريت هاي محوله ارتقا يافت و در سال ۷۷ به عنوان سازمان بسيج دانش آموزي ادامه مأموريت داد. امروز سازمان بسيج دانش آموزي به حول قوه الهي با برخورداري از مديران و كارشناسان مجرب در سطح مركز و ۲۸ رده استاني و بيش از ۶۰۰ حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي در قريب ۲۶ هزار مدرسه راهنمائي و متوسطه كشور واحدهاي مقاومت بسيج دانش آموزي را گسترش داده و تاكنون بيش از ۳ ميليون نفر از دانش آموزان دختر و پسر ميهن اسلامي به عضويت در اين تشكل دانش آموزي و نهاد برگرفته از متن ملت قهرمان ايران در آمده اند.

 

ضرورت تشكيل سازمان بسيج دانش آموزي
مأموريت و وظيفه اصلي نيروي مقاومت بسيبج عبارت است از: جذب و آموزش عمومي آحاد مردم، سازماندهي و تجهيز و به كارگيري آن ها در رده هاي مقاومت به منظور تشكيل ارتش بيست ميليوني و مقاومت مردمي و دفاع از كشور، انقلاب و دستاوردهاي آن از طريق ايجاد پايگاه هاي مقاومت بسيج در مساجد، ادارات، كارخانه ها، مراكز آموزشي و مدارس كشور. بدون شك بخش قابل توجهي از اعضاي بسيج مستضعفين و ارتش بيست ميليوني را قشر جوان و نوجوان ميهن اسلامي تشكيل مي دهد كه در مدارس حضور دارند، لذا بسيج دانش آموزي يكي از ضروري ترين تشكل هاي بسيج است كه بايد به تقويت و توسعه آن توجه خاصي مبذول داشت.

ويژگي هاي سازمان بسيج دانش آموزي

۱- بسيج دانش آموزي قاعده هرم ارتش بيست ميليوني و داراي قانون مصوب و سازمان تعريف شده است.
۲- كليه برنامه ها و مراحل جذب، آموزش و سازماندهي اعضا، متناسب با سطح تحصيلي و خصوصيات روحي، سني، جسمي و علاقمندي دانش آموزان ارائه و به اجرا در مي آيد.
۳- فرماندهان و اعضاي شوراي واحدهاي مقاومت از بين دانش آموزان مؤمن و متعهد بسيجي عضو واحد مقاومت انتخاب خواهندشد.
۴- فعاليت هاي سازمان بسيج دانش آموزي با تنوع و انعطاف پذيري لازم به منظور ايجاد روحيه ايثار و فداكاري، مشاركت و مسئوليت پذيري، خلاقيت و نوآوري تعاون و همكاري در دانش آموزان تعريف شده است.
۵- كليه فعاليت هاي متناسب با اوقات فراغت دانش

آموزان در مدارس(واحدهاي مقاومت) و در محل سكونت از طريق پايگاه هاي مقاومت بسيج جوانان انجام مي گيرد.
۶- شعار پويندگان و پيشگامان؛ ايمان، قلم و شجاعت مي باشد كه نمايانگر آرمان ايماني و الهي بسيج دانش آموزي با درايت، آگاهي، شجاعت و استكبار ستيزي است.