بصيرت و حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي

امام كبير ما عصر جديدي را آغاز كرد از اين پس دنيا شاهد شكوفايي روز افزون خميني كبير خواهد بود.
مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مدظله العالي)
انقلاب اسلامي ايران، همانطور كه انفجار نوربود در ظلمتهاي جهان مادي وكانون بيداري و اميد و انگيزش براي رَستن از ظلمتها و پيوستن به عدالت، مركز عدالتها و دشمنيها و بعض وكينه دشمنان بشريت – كه جهان را در ظلمت ماده مي خواستند و خوي درندگي و دروغگويي و شرارت و در يك كلمه شيطاني در همه آنها وجود دارد، امّا برخي در درون نظام جمهوري اسلامي به شيطنت مشغولند و بعضي در كسوت كشورهاي آزاده و دمكراتيك و طرفدار حقوق بشر در جهت استحاله و براندازي اين نظام ديني ومردمي كه در حفظ ارزش هاي انقلاب اسلامي تلاش مي كنند دارند.

بطور طبيعي همه اقشار ملت ايران به ويژه مسئولان، بايستي شناخت درستي از دشمنان و راههاي مقابله ونقاط آسيب داشته باشند وهمّت خود را مصروف نمايند تا راههاي نفوذ بسته و انقلاب محفوظ بماند.

بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، حضرت امام خميني (ره) كه همگان به ذكاوت، هوشياري، دقّت، شناخت، شجاعت واسلام شناسي وخصوصيات ممتاز ديگر و نيز تقوا و ايمان و خداترسي و توكّل و تمّسك به ولايت در كنار آن خصوصيات، در معظم له اذعان دارند – در بسياري از رهنمودهاي گرانسنگ خود، به معرفي و شناساندن دشمنان و شيوه هاي دشمني آنان و حفظ ارزش هاي اسلامي پرداخته و راهكارهاي مقابله را نيز برشمرده اند.

تعابيري چون خطر، آفت، نگراني، خوف، دغدغه وامثال آنها، در جهت نماياندن اهميت موضوع و حساس نمودن ملّت، نسبت به اين دشمني هاست.ملتي كه مي خواهد راه امام را پشت سر رهبر معظم انقلاب اسلامي
با قاطعيت بپيمايد و نام و ياد و راه آن قائد عظيم الشأن را همواره پاس بدارد، نمي تواند نسبت به دغدغه ها و نگرانيهاي آن بزرگوار كم توجه و بي اعتنا باشد.

بايد در نقش تربيت ديني و احياء ارزشهاي الهي و اسلامي بكوشيم آموزه هاي ديني نه تنها در تربيت فردي كاركرد موثر دارد، بلكه روابط اجتماعي افراد را هم بهبود مي بخشد.

انسان وقتي سعي مي كند در مقابل خواسته هاي ديني تسليم باشد و در نتيجه خود را به صفات و كرامت هاي انساني و الهي مزين كند، در امور و تعامل هاي اجتماعي هم موفق خواهد بود، زيرا انسان ها به هر جامعه اي كه متعلق باشند، در متقابل افراد خود ساخته و بهره مند از كمالات اخلاقي، خاضع هستند وبا آنان رفتاري محترمانه دارند. از اين رو، بهترين و نزديكترين راه گسترش اخلاق در سطح جامعه، اهتمام به خود سازي و اصلاح فرد در سايه معارف ديني و ارزشهاي الهي و اسلامي است.

انسان موجودي دوبعدي است كه هم بايد براي رفع نيازهاي مادي خود تلاش كند و هم بايد به فكر نيازهاي معنوي و اخروي و ارزشهاي الهي خود باشد از اين رو، اسلام به هر دو جنبه توجه كرده است. از ديدگاه اسلام، انسان نبايد براي دنيا، از آخرت دست بردارد و يا براي آخرت، از دنيا دست بكشد، بلكه بايد به هركدام به اندازه خود ارزش و بها دهد. براساس آموزه هاي دين اسلام، دنيا و ماديات را نبايد به كناري نهاد، بلكه بايد از دنياي حرام پرهيز كرد و به جاي آن از دنياي حلال و پاك بهره مند شد.

بنابراين اگر انسان بكوشد مو به مو به دستورهاي دين اسلام عمل كند و زندگي مادي و اجتماعي خود را براساس آن پي بريزد نه تنها آخرت خود را آباد مي كند، بلكه دنياي او هم لذت بخش و شيرين خواهد شد. دنياي همراه با بصيرت و تدبير و تعقل همراه با ارزشهاي انساني و اسلامي و انقلابي همان احياء دين اسلام و قرآن كه رسول الله براي آن مردم را هشدار و بيدار مي نمود. كه در ولايت عشق حسيني پيروان حقيقي رسول خدا حضرت محمد (ص) باشيم.

خداوند از روي لطف وكرم، به انسان نعمت هاي زيادي مي دهد نعمت هاي خدا همه در يك سطح نيست، بلكه بعضي مادي و فقط وسيله اي براي گذران زندگي و پلكاني براي ترقي است و برخي ديگر، معنوي و منشاء سعادت و هدايت است، بزرگ ترين نعمتي كه خداوند به انسان داده است نعمت معرفت و دانش و بصيرت است. اگر آدمي از اين نعمت محروم گردد يا در مورد آن غفلت كند، انسانيت او در خطر مي افتد و زندگي اش تا حد حيوان نزول مي كند و حتي از حيوان هم پست تر مي گردد. زيرا علم و معرفت سبب مي شود تا آدمي مسير زندگي خود را به درستي بيابد و تمام امكانات خود را به سوي كمال و رشد انساني، بسيج كند.

اما اگر علم و معرفت نداشته باشد، غرايز و هواي ها نفساني، رهبري او را به عهده مي گيرند كه پاياني جز سقوط به دره هاي عميق گمراهي نخواهد داشت.
در روايت معروفي از پيغمبر گرامي اسلام (ص) آمده است : كه من برانگيخته شدم تا مايه ي ارجمندي و بزرگواري انسان را به حد كمال رسانم
انقلاب اسلامي نيز پيرو فرمايش پيامبر اسلام (ص) است.
در حفظ و نگهداري ارزشهاي انقلاب اسلامي براي همه مردم بايد روشن باشد احياء ارزش هاي فردي چون رشد ، عفت ، تقوا ، صبر ، كمال جويي ، ولايت مداري ، اعتماد به نفس ، عزت نفس و…

ارزشهاي اخلاقي چون پاكدامني ، عفو ، گذشت ، توبه و بازگشت از خطا ، جوانمردي و استقامت و رعايت حق . ارزشهاي اجتماعي چون تساوي در انسانيت ، صفا و صميميت ، عدالت اجتماعي ، امر به معروف و نهي از منكر ، ايثار ، احساس مسئوليت و…

ارزش هاي فرهنگي مثل دانايي ، بصيرت داري ، حفظ شعائر ، حق دوستي ، ارزيابي انديشه …
ارزش هاي سياسي چون آزادي ، استقلال ،ولايت مداري و قانون مداري ، صدق اجرا ، جهاد ، شهادت ، تلاش براي پاداري حكومت حق ، مقاومت و غيره
ارزش هاي معنوي چون عبد بودن ، عبادت كار كردن براي خدا ، ايمان داري ، فضيلت خواهي ، رضا به قضاي الهي ، پاكسازي و تطهير درون ، آماده سازي براي ملاقات رب ، دوستي خدا ، اخلاص در راه خدا ، بذل سر و جان در را او و ….

از صفات ارزش هاي انقلاب اسلامي است كه ما براي احياء آن ارزشها بصيرت لازم و كافي را از فرمايش پيامبر اعظم (ص) و امامان معصوم عليه السلام و پيروان حقيقي ولايت فقيه باشيم و از آنان بايد درس بگيريم .
با پيروزي انقلاب اسلامي ايران پيام هاي الهي و معنوي امام خميني (ره) در سراسر جهان، طنين افكن گرديد. ايشان با تأسي به آموزه هاي ناب محمدي (ص) بسياري از مناسبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي و فرهنگي جهان معاصر را عميقاً متحول ساخت و نظام مادي و الحادي را به چالش كشاند و الگوي تازه اي به جهانيان ارائه كرد و ميليون ها انسان سرگشته در برهوت الحاد و بي ديني و گرفتار در دام جاهليت عصر مدون را با دعوت به ارزش هاي دين و معنويت رهايي بخشيد و عصر جديدي را آغاز نمود.

ارتقاي سطح معرفت و بصيرت مردم درباره شخصيت عظيم حضرت امام خميني (ره) و آگاهي به تحولات شگفتي كه وي در عرصه جهاني، پديد آورد، عامل استمرار همدلي و همراهي و همگامي با آرمان متعالي امام راحل »ره« تلقي مي گردد.
تأكيد مكرر مقام معظم رهبري و هدايت سالم آن با بصيرت و در حفظ و در نگهداري ارزش هاي انقلاب اسلامي است.

ارزش هاي اخلاقي و اسلامي ناشي از انقلاب اسلامي ايران با وجود تبليغات سوء رسانه هاي جمعي غرب حقيقتي است كه حتي در كشورهاي غربي انكارناپذير است.
امام راحل با ارائه كامل ترين تعريف و جامع ترين تفسير از اسلام ناب محمدي، غبار تحريف و جهل و خرافه را از چهره اسلام زدودند و بطلان القائات مسموم روشن فكران غرب زده و متحجران كج فهم در زمينه نفي جامعيت دين اسلام را به اثبات رساندند.

اكنون اين نظريه كه اسلام آئيني است جامع و شامل همه شئون زندگي بشر و در عين اين كد مكتبي است اخلاقي و تهذيبي، سيستمي است اجتماعي و سياسي به باور عميق بسياري از انديشه ورزان و صاحب نظران عصر حاضر مبدّل گشته است.