بودجه بندی سرمایه ای

روش هاي بودجه بندي سرمايه اي
برخلاف دارايي هاي جاري، دارايي هاي بلندمدت كه دارايي هاي سرمايه اي نيز ناميده مي شوند، در فرآيند فيزيكي توليد كالا و خدمات طي چند دوره مختلف توسط واحد تجاري مورد استفاده قرار مي گيرند. نظر به اين كه مبالغي كه صرف خريد دارايي هاي سرمايه اي مي شود، عموماً قابل توجه است، واحدهاي تجاري معمولاً اين گونه مخارج را قبل از انجام به دقت طرح ريزي و ارزيابي مي كنند. بودجه بندي سرمايه اي شامل جريان كل برنامه ريزي براي آن دسته از هزينه هاي سرمايه اي است كه بازده آن ها از يك سال تجاوز مي كند.

براي دستيابي به بالاترين بازده ممكن بر روي سرمايه گذاري ها، بايد آن دسته از طرح ها و پروژه هايي انتخاب و اجرا شوند كه واقعاً توجيه مالي اقتصادي داشته باشند. انتخاب و اجراي بهترين پروژه ها، باعث مي شود كه ثروت سهام داران (در مورد شركت هاي دولتي، ثروت ملي) حداكثر شود.

روش هاي زيادي براي تعيين برتري يك پروژه نسبت به پروژه ديگر وجود دارد كه از آن ها به عنوان معيارهاي بودجه بندي سرمايه اي نام برده مي شود. اين معيارها را مي توان به دو دسته سنتي و مدرن تقسيم بندي كرد. براي قضاوت در مورد پروژه ها لازم است مواردي از قبيل جريانات نقدي، نرخ تورم، مخارج سرمايه اي و… را برآورد كرد. در روش هاي سنتي براي هر يك از موارد مذكور يك رقم پيش بيني مي شود، در حالي كه در روش هاي مدرن هر يك از حالات مختلف هر يك از متغيرها را با حالات مختلف متغير ديگر در نظر گرفته و سعي مي

شود تمام حالات ممكن بررسي شود. يكي از روش هاي مدرن روش شبيه سازي مونت كارلو است. شبيه سازي يعني همانندسازي يك سيستم واقعي با استفاده از يك مدل رياضي كه تقريباً تمام ويژگي هاي مؤثر بر سيستم را در نظر مي گيرد. سه كاربرد اساسي شبيه سازي۱۱) در طراحي سيستم ها۲۲)، تجزيه و تحليل حساسيت آن ها و۳۳) آموزش حرفه اي كاركنان براي هماهنگ كردن خود در موقعيت هاي آتي است.

در شبيه سازي مونت كارلو در ابتدا بايد تمام عوامل تاثير گذار براي تعيين جريانات نقدي را در نظر گرفت. بعضي از اين عوامل كاملاً قابل كنترل بوده و عدد و رقم شان مشخص است مثلاً فرض كنيم سرمايه گذاري اوليه و عمر مفيد تجهيزات خريداري شده از جمله اين موارد باشد. بعضي ديگر از اين عوامل متغير هستند و شرايط اقتصادي جامعه، قوانين و مقررات مصوب آتي و توان و فعاليت شركت و… روي آن ها تاثير مي گذارد مثلاً ميزان فروش كارخانه، هزينه هاي ثابت و متغير عملياتي و…

در مرحله بعد با توجه به تمام حالات ممكن ميانگين و انحراف معيار عوامل متغير به دست مي آيد و با تركيب حالت هاي مختلف آن با عوامل قابل كنترل و ثابت نتيجه به نرم افزار داده مي شود و در خروجي براساس تعداد بارهاي شبيه سازي شده مثلاً ما ۵۰۰ ارزش فعلي خالص براي طرح استخراج مي كنيم. در حالي كه در روش سنتي ما فقط يك ارزش فعلي خالص براي طرح برآورد مي كنيم. در اين تحقيق ارزش فعلي خالص طرح مجتمع فولاد مباركه به روش شبيه سازي مونت كارلو برآورد شده است. علت استفاده از اين روش اين است كه در بين روش هاي مدرن، اين تنها روشي است كه مي تواند مساله به اين بزرگي را حل كند. ساير فنون جديد عمدتاً براي مقايسه مزيت نسبي يك طرح نسبت به طرح ديگر به كار مي روند. در حالي كه در مورد طرح مجتمع فولاد مباركه، هيچ پيشنهاد موازي ديگري مطرح نبوده است

نتايج حاصله مؤيد اين مطلب است كه استفاده صحيح از تكنيك شبيه سازي مونت كارلو مي تواند منجر به پيش بيني شود، كه نسبت به پيش بيني سنتي به واقعيت نزديك تر است.

اين تحقيق همان طور كه قبلاً هم ذكر شد بر روي مجتمع فولاد مباركه انجام شده است. فرضيه هاي آن عبارتند از:
۱- به كارگيري فنون جديد و مناسب بودجه بندي سرمايه اي به تخصيص بهتر منابع اقتصادي در مجتمع فولاد مباركه مي انجامد.
۲- استفاده از روش شبيه سازي مونت كارلو نسبت به روش برآورد نقدي، پيش بيني نزديك تري از ارزش فعلي خالص واقعي طرح مجتمع فولاد مباركه مي دهد.
براساس ارزش فعلي خالص پيش بيني شده از روش شبيه سازي، اجراي طرح مجتمع فولاد مطلقاً توجيه مالي ندارد، واقعيت نيز مؤيد صحت اين مطلب است. اين طرح در عمل نيز توجيه مالي ندارد. در حالي كه براساس روش سنتي طرح سرمايه اي مذكور ارزيابي و سودآور برآورد شده بود.
منابع عظيم اقتصادي هم در اين طرح صرف شده اند، منابعي كه مصرف آن ها توجيه مالي ندارد.
همان طور كه در نتايج اين تحقيق هم ديده شد، سهل انگاري و عدم توجه در انتخاب روش هاي علمي صحيح تا چه حد مي تواند ثروت ملي را كاهش دهد، مسلماً چنين اشتباهاتي در پروژه هاي دولتي با مخارج بسيار بالا، سنگيني زيان هاي محوله را بر گرده ملت ايران افزون مي كند.
\ تلخيص: فيروزه سالارالديني
اين مقاله خلاصه اي از پايان نامه درجه كارشناسي ارشد آقاي مهراب يوسفيان تحت عنوان «بررسي امكان استفاده از فنون جديد بودجه بندي سرمايه اي در مجتمع فولاد مباركه» است كه با راهنمايي آقاي دكتر حسين عبده تبريزي در دانشگاه امام صادق در پاييز ۱۳۷۸ دفاع شده است.
تجزیه وتحلیل بودجه بندی سرمایه ای
با سلام اینجانب امیر نیک بختی فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری ، در این مقاله مدیریتی ، به تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در بودجه بندی سرمایه ای پرداخته ام. متن پیش رو ، ترجمه مقاله ای از Matt H. Evansبا همین عنوان(Capital Budgeting Analysis) می باشد. امیدوارم کاستی های ترجمه ی اینجانب را ببخشید.
با امید به اینکه مورد توجه و استفاده شما دوست عزیز قرار بگیرد.
با تشکر از انتخاب شما :
امیر نیک بختی – فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری بهار ۱۳۸۶
منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستم با :
www.Nikbakhty.blogfa.com
Amir_nikbakhty@yahoo.com
خواهشمندم در صورت استفاده از این مقاله ،منبع را نیز ذکر
فرمائید..(Nikbakhty.blogfa.com)
هزینه های سرمایه ای

هر زمان که ما هزینه ای را ایجاد می کنیم که برای ما یک جریان سود نقدی برای بیشتر از یکسال ایجاد میکند این را هزینه های سرمایه ای می گوییم. که بطور مثال می تواند شامل خرید یک تجهیزات جدید ، گسترش تاسیسات تولیدی ، خریدن یک شرکت دیگر، بدست آوردن فن آوریهای جدید ، شروع و دسترسی به یک تحقیق و گسترش برنامه ها و امثال اینها . هزینه های سرمایه ای غالبا مخارج زیادی را به منظور بدست آوردن منافع آتی یا ارزش آینده متحمل شرکت می کند.بعلاوه یک بار به کار بردن هزینه های سرمایه ای به دلیل فرسوده شدن مشکل است. بنابراین ما به تجزیه و تحلیل دقیق و پیشنهادات ارزیابی هزینه های سرمایه ای نیازمندیم.

سه مرحله از تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای
تجزیه وتحلیل هزینه های سرمایه ای فرآیندی است که منجر می شود به اینکه ما چقدر برای دارائیهای سرمایه ای ، سرمایه گذاری کنیم. یعنی دارائیهایی که باعث فرآیند جریان منفعت و وجه نقد برای بیشتر از یکسال می شوند. ما سعی می کنیم که به سوال زیر پاسخ دهیم :

– آیا منافع آتی این پروژه به مقداری زیاد است تا سرمایه ای را که درگیر می کنیم پوشش دهد؟
سابقا گفته می شد که صرف پول امروز تعیین می کند که چقدر در فردا (آینده) داریم.از اینرو ما بر ارزش کنونی تمرکز می کنیم تا بتوانیم درک کنیم که هزینه امروز چه میزان به ارزشهای آینده اعتبار دارد. یک روش معمول برای متصور شدن ارزش فعلی یک پروژه، روش تنزیل جریانات نقدی یا DCF می باشد. به هر حال ما می آموزیم که این روش برای ارزیابی صحیح یک پروژه ،خیلی سطح است. سه مرحله در تجزیه و تحلیل بودجه بندی سرمایه ای شامل موارد زیر است:

– تجزیه و تحلیل تصمیم در مورد شناسایی ساختار
– انتخاب روش قیمت گذاری برای برقراری ارتباط با شرایط
– تنزیل جریانات نقدی به منظور اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری

مرحله اول : تجزیه و تحلیل تصمیم
تصمیم گیری در امروزبرای آینده، به دلیل عدم اطمینان و خطاهای تخمینی بسیار پیچیده است. بعلاوه بیشتر پروژه های سرمایه ای شامل درگیری متغیرهای فراوان و خروجی ها می باشد. برای مثال،برآورد جریانات نقدی یک پروژه با نیازمندیهای سرمایه ای، احتمال خطر پروژه، قوانین مالیاتی، نرخ تورم مورد انتظار و ارزشهای در اختیار و در دسترس، مرتبط می شود. ما می دانیم که برای درآمدهای پیش بینی شده پروژه ها بازارهایی وجود دارد ،و پیچیدگی و فشار ناشی ازدارائیهای رقابتی و عمر مفید یک پروژه وجود دارد. اگر پروژه سرمایه ای ما،

درگیر با تولید باشد، درک می کنیم که بعلاوه هزینه های تولید، سربار، بکارگیری استعدادها و نیروی انسانی و هزینه های شروع یک پروژه و اول دوره را نیز داریم. در نتیجه ما نمی توانیم با تصوری ساده و سطحی از ارقام ناشی از تنزیل جریانات نقدی ، پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم. ابتدا ما باید ببینیم تصمیم گیریها کامل بوده و متغیرهای وابسته به دارائیها و خروجی ها با سلسله مراتب منظم صورت گرفته است.

بنابراین قدم اولیه ما در بودجه بندی سرمایه ای کسب آگاهی در مورد پروژه و سازماندهی در قالب مسیر تصمیم گیری است.ما می توانیم از نرم افرارهایی مثل Expert Choice یا Decision Pro استفاده کنیم، این نرم افزارها به ما کمک می کنند تا بتوانیم اقدامات لازم جهت تصمیم گیری را انجام دهیم.

مرحله ۲ : انتخاب روش قیمت گذاری
عدم اطمینان نسبت به یک پروژه به دلیل کاهش آگاهی و انجام کار در سطح وسیعی از اقدامات و تصمیمات می باشد. قدم دوم در این فرآیند، رسیدگی به همه گزینه ها یا انتخابهایی است که در مورد یک پروژه داریم. بنابراین ما قبل از شروع فرآیند تنزیل جریانات نقدی ، به دلیل مدیریت تغییرات غیر منتظره ، ما نیاز به فراهم کردن یک سری منظم از انتخابها در مورد یک پروژه داریم.

در مدیریت مالی ، رسیدگی به انتخاب بین پروژه های سرمایه ای ، تجزیه و تحلیل مطالبات موکول به آینده یا انتخاب روش قیمت گذاری نامیده می شود. بعنوان مثال، تصور کنید که می خواهید از بین دو دیگ بخار برای کارخانه خود ، یکی را انتخاب کنید، برای دیگ بخار A از نفت و برای دیگ بخار B میتوان از نفت یا گاز طبیعی استفاده کرد. بر مبنای روش سنتی بودجه بندی سرمایه ای، کم هزینه ترین دیگ بخار که همان دیگ بخار A است، انتخاب می شود. هر چند اگر ماقیمت دیگ بخار B را بررسی کنیم و انتخاب کنیم ، می تواند انتخاب بهتری باشد ،زیرا در اینصورت می توانیم انتخاب کنیم که از چه سوختی استفاده کنیم. تصور کنید پیش بینی کنیم که قیمت نفت در ۵ سال آینده افزایش پیدا می کند. در نتیجه هزینه های عملیاتی دیگ بخار A افزایش می یابد، اما در مورد دیگ بخار B می توان از یک سوخت جایگزین دوم برای کنترل بهتر هزینه های عملیاتی استفاده کرد.در نتیجه ما می خواهیم دارائیها را از پروژه های سرمایه ای انتخاب کنیم.

روش قیمت گذاری باعث تشخیص ارزش افزوده یک پروژه می شود، زیرا از روشهای مشابه قابل انعطاف تر است. این انعطاف به ما کمک می کند تا پروژه های سرمایه ای را مدیریت کنیم و از اینرو نقص به رسمیت شناختن انتخاب ارزشها می تواتد از یک پروژه بدون ارزیابی منتج شود.
مرحله ۳: جریانات نقدی تنزیل شده

ما در دو مرحله از تجزیه و تحلیل بوجه بندی سرمایه گذاری را تمام کردیم: ۱) ساخت و سازماندهی بین دانسته ها درفرآیند تصمیم گیری ۲) شناخت و ساختار انتخابهای خود در پروژه های سرمایه ای. حالا می توانیم یک تصمیم در مورد سرمایه گذاری بر مینای جریانات نقدی تنزیل شده اتخاذ نماییم.÷
بر خلاف حسابداری، مدیریت مالی مرتبط می شود با ارزشهای امروز دارائیها یعنی ارزش کنونی یا جاری. از آنجایی که پروژه های سرمایه ای باعث سودآوری در آینده می شوند و چون می خواهیم ارزش جاری یک پروژه را تعیین کنیم، باید جریانات وجوه نقد آینده یک پروژه را به ارزش فعلی تنزیل نماییم.

تنزیل توجه دارد به گرفتن یک مبلغ در آینده و پیدا کردن و اندازه گیری این مبلغ در امروز. ارزش آتی به خاطر ارزش زمانی پول، با ارزش فعلی متفاوت است. مدیریت مالی ارزش زمانی پول را شناسایی کرده و آن را در نظر می گیرد به دلیل :
۱- تورم ، ارزشها را در طول زمان کاهش می دهد. یعنی ۱۰۰۰دلار در ۵ سال آینده ارزش کمتری از ۱۰۰۰ دلار در امروز دارد و این بخاطر افزایش سطح قیمتها می باشد.(تورم)
۲- عدم اطمینان به آینده، یعنی فکر می کنیم که اگر ۱۰۰۰ دلار را در ۵ سال آینده بجای امروز دریافت کنیم ممکن است دستخوش اتفاقاتی در طول این مدت بشویم.
۳- هزینه فرصت پول، ۱۰۰۰دلار امروز ارزش بیشتری دارد از این مبلغ در ۵ سال آینده، به این دلیل که میتوانیم این مبلغ را سرمایه گذاری کرده و سودآوری داشته باشیم.

ارزشهای جاری با استناد به جداول محاسبه می شود و یا می توانیم از ماشین حساب و یا صورتهای منتشر شده برای محاسبه تنزیل استفاده کنیم. برای نرخ تنزیل از هزینه های فرصت سرمایه گذاری استفاده می شود، یعنی نرخ عوایدی که ما نیاز داریم و از سایر پروژه ها با احتمال خطر مشابه می توانیم بدست آوریم.
روشهای ساده تحليل مخاطره *

مدیران مالی در عمل سه روش تحليل مخاطره مبتنی بر تکنيکهای گردش وجوه نقد تنزیل شده را که مستلزم استفاده از معيارهای عددی مخاطره نيست بکار ميگيرند.کليه روشهای مزبور براساس قضاوت مدیریت در مورد مخاطره پروژه سرمایه ای بنيان گذاشته شده است
.روشهای مورد بحث عبارتند از:
١.استفاده از براوردهای محافضه کارانه گردش وجوه نقد پروژه.

٢.استفاده از قضاوت مدیریت در مورد این که آیا سود آوری پروژه به اندازه ای هست که
مخاطره آن را جبران کند یا خير.
٣.استفاده از یک سيستم طبقه بندی برای پروژه ها بر اساس حداقل نرخهای بازده قابل قبول
از پيش تعيين شده برای هر یک از طبقات.
هرسه روش مذکور در بالا با یک مسئله مشترک یعنی ملحوظ نکردن مستقيم نحوه ارزشيابی

گردش وجوه نقد پروژه توسط سرمایه گذاران مواجه اند.بنابراین روشهای مزبور از لحاظ تعيين
منافع پروژه ها از دیدگاه صاحبان واحد تجاری از دقت کافی برخوردار نميباشند.عليرغم فقدان

دقت کافی روشهای مورد بحث را ميتوان به آسانی بکار گرفت.ضمنا̋ در شرایط و وضعيتهای
مناسب کليه روشهای مذکور در بالا ميتوانند نتایج معقول و قابل قبولی را نيز ارائه کنند.
تجزیه و تحليل حساسيت

در روشهای مطروحهدر بخش قبل از براوردهای الگوی گردش وجوه نقد یک پروژه ارزشهایمورد انتظار و همچنين اشکال مختلف ارزیابی قضاوتی مخاطره استفاده شد.بيشتر روشهای
مورد استفاده برای اندازه گيری مخاطره یک پروژه سرمایه ای مستلزم تعيين و توسعه توزیعاحتمال است.
خالص گردش وجوه نقد یک پروژه سرمایه ای به متغييرهای بسياری بستگی دارد که برآورد هریک از آنها ضروری است.

تجزیه و تحليل حساسيت یک روش سيستماتيک برای تعيين ميزان اهميت عواملی است که برگردش وجوه نقد پروژه تاثيرميگذارد. روش مزبور برای ارزیابی ميزان مخاطره پروژه ومشخص کردن مواردی است که نيازمند کوشش بيشتر برای تحصيل برآورده های بهترباابهام کمترمیباشد.روش اساسی این است که خالص ارزش فعلی بر مبنای مفروضاتی متفاوت از مفروضاتبکار گرفته شده درمحاسبه اوليه مجددا̋ تعيين شود.منظورازمحاسبه مجدد خالص ارزش فعلی این است که ميزان حساسيت ان درقبال تغيير مفروضات مرتبط با عوامل اقتصادی ارزیابی گردد.

مخاطره و توزیعهای احتمال در پيشرفته ترین تکنيکهای تجزیه و تحليل مخاطره از توزیعهای احتمال گردش وجوه نقد مربوط استفاده ميشود.در ارتباط با توزیعهای احتمالی به دو سوال باید پاسخ دادهشود:
١.چگونه ميتوان توزیعهای احتمال را بدست آورد؟
٢.پس از بدست آوردن آن چه استفاده ای ميتوان از آن به عمل آورد؟
تاکيد این بخش بر پاسخگوئی به سوال دوم است زیرا شخص تهيه کننده پروژه سرمایه ای

معمولا̋ توزیعهای احتمال مربوط را در اختيار مدیر مالی قرار ميدهد.
توزی احتمال ممکن است گسسته یا پيوسته باشد.
ضریب همبستگی معيار سنجش ارتباط دو متغير به حساب می ایداندازه گيری مخاطره
یکی از معيارهائی که برای ميزان ابهام مربوط به گردش وجوه نقد مورد استفاده قرار

است ) ضریب پراکندگی ( ميگيردضریب پراکندگی یک توزیع احتمال به شرح زیر تعریف ميشود:
CV= ارزش مورد انتظار /انحراف استاندارد
روش برآورد توزیع احتمال
به منظور برآورد توزیعهای احتمال دو نکنيک متداول است که مدیر مالی بایداز آنها آگاهی
داشته باشد.تکنيکهای مزبور عبارتند از ١)شبيه سازی ٢)تجزیه و تحليل درخت تصميم گيری.شبيه سازی در مواردی که توزیع احتمال کامل گردش وجوه نقد مورد نياز است معمولا̋ از شبيه سازی کامپيوتری استفاده ميشود.روش مزبور نوعا̋ در مورد پروژه های بزرگی بکار گرفته ميشود که فواید حاصل از تحليل کامل برای توجيه وقت و هزینه نسبتا̋ زیاد آن تکافو کند.در تکنيک شبيه سازی ابتدا برای هر یک از دوره ها و برای هر یک از عوامل مبهم موثر بر خالص گردش وجوه نقد(قيمتهای فروش .هزینه دستمزدو…..)توزیعهای احتمال جداگانه برآورد ميشود که ميتواندگسسته یا پيوسته باشد.سپس یک برنامه کامپيوترکه شامل معادله محاسبه خالص گردش وجوه نقد است برای هر یک از عوامل مبهم ارزشهائی را براساس اعداد تصادفی و توزیع احتمال مربوط برای اولين دوره از عمر پروژه براورد وخالص گردش وجوه نقد را محاسبه ميکند.

روش مزبور برایهر یک از دوره های مورد بررسی تکرار و یک مجموعه از مبالغ خالص گردشوجوه نقد توسط کامپيوتر محاسبه ميشود.در مراحل بعد با پيروی از روش مذکور در بالا و براساس اعداد تصادفی جدید مجموعه های دیگری از مبالغ گردش وجوه نقد توسط کامپيوترمحاسبه و ارائه ميگردد.پس از محاسبه تعداد نسبتا̋ زیادی از مجوعه های خالص گردش وجوه نقد ميتوان مجموعه ای از توزیعهای احتمال مرتبط با گردش وجوه نقد را برای هر یک از دوره ها استنتاج کرد. ارزش مورد انتظار(ميانگين)برای هر یک از دوره ها انحراف استاندارد یا هر معيارضروری دیگر نيز توسط برنامه کامپيوتر این است که در روش مورد بحث انجام محاسبات متعدد و وقت گير ضرورت دارد.

درخت تصميم گيری در برخی وضعيتها براورد توزیع احتمال خالص گردش وجوه نقد مستلزم ارزیابی تصميمات آینده است.در این قبيل موارد ميتوان از تجزیه تحليل درخت تصميم گيری استفاده کرد.در تکنيک وزبور معمولا̋ از شبکه ای شامل شاخه های متعدد استفاده ميشود که وجه تسميه آن نيز محسوب حوادث احتمالی (ممکن الوقوع)را منعکس ميکند.
در تجزیه تحليل درخت تصميم گيری از بين کليه تصميمات احتمالی آتی بنها تصميماتی مورد توجه قرار ميگيرد که بطور معقول در شرایط واقعی اتخاذ خواهد شد.
مبانی بودجه بندی سرمایه ای *

با پيشرفتهای شگرف تکنولوزیک در زمينه بهبود روشهای توليد کالاها وخدمات، واحدهای
تجاری مختلف همه ساله مبالغ هنگفتی را در تاسيسات، ماشين آلات، تجهيزات، حفظ محيط زیست و سایر دارائيهای جدید سرمایه گذاری ميکنند.بر خلاف دارائيهای جاری دارائيهای بلند مدت که دارائيهای سرمایه ای ناميده ميشود،در فرایند فزیکی توليدکالاها و خدمات طی چند دوره مختلف توسط واحدتجاری موردهاستفاده قرار می گيرد . نظر به این که مبالغ ریالی_ارزی که صرف تحصيل دارایيهای سرمایه ای می شود عموما̋ قابل توجه است، واحد های تجاری معمولا̋ این گونه مخارج را قبل از انجام به دقت طرح ریزی و ارزیابی می کنند طرح ریزی مخارج مزبور را اصطلاحا̋ بودجه سرمایه ای ناميده می شود . به فرآیند تعيين مبلغ مخارج برای تحصيل دارایيهای سرمایه ای و نوع دارائيهایی که باید تحصيل شود نيز بودجه بندی سرمایه ای اطلاق می گردد.
فرآیند بودجه بندی سرمایه ای

اغلب واحدهای تجاری دست کم بودجه کوتاه مدتی که مبالغ سرمایه گذاریهای طرح ریزی شده را در دوره جاری و دوره آتی نشان ميدهد تهيه می کنند.بسياری از واحدهای تجاری نيز بودجه های سرمایه ای ميان مدت و بلند مدتی را تهيه می کنند که نياز به دارایيهای سرمایه ای آتی را برای سه تا پنج سال ودر برخی موارد حتی ده سال یا بيشتر پيش بينی و منعکس مينماید.
بودجه های سرمایه ای معمولا̋ برای مبنای پيش بينی های فروش محصولات و دستيابی به
ماشين آلات و تجهيزات لازم برای توليد محصولات جهت فروش پيش بينی شده تهيه می شود .
بسياری از اقلام منعکس در بودجه سرمایه ای معمولا̋ از طریق مدیران توليد و کارخانه پيشنهاد می گردد.این گونه پروژه های پيشنهادی همراه با اقلام واطلاعات پشتيبان آن،به مدیریت سطح بالای واحد تجاری ارائه می شود تا مورد بررسی و ارزیابی قرار گيرد،اما در برخی موارد و به ویژه هنگام انجام اقدامات استراتژیک نظير توسعه سریعیا ورود به بازارهای جدید،پروژه های سرمایه گذاری ممکن است رٲسا̋ توسط مدیریت سطح بالا نيزارائه شود.بررسی و تجدید نظر در پروژه های سرمایه ای پيشنهادی معمولا̋ بحثهای طولانی را بين مدیران سطح بالا و

سطح ميانی و همچنين مدیران اجرایی ایجاب ميکند که در نهایت ، به تهيه فهرست پروژه های قبول وتصویب شده یا بودجه سرمایه ای،منتج و برای تصویب نهایی به ارکان ذیصلاح واحدهای تجاری
تسليم ميگردد.