تابلوهاي برق

انواع تابلوها :
تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو- سلولي-تمام بسته ديواري كه خود اين تابلو ها مي توانند اصلي- نيمه اصلي و فرعي باشند.
تابلوي اصلي:
در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.
تابلوي نيمه اصلي :
اينگونه تابلو ها ي برق بلوك ساختماني يا قسمت مستقلي از مجموعه را توزيع و ازتابلوي اصلي تغذيه مي شود .
تابلوي فرعي:
براي توزيع و كنترل سيستم برق خاصي مانند موتور خانه- روشنايي و غيره به كار مي رود و از تابلوي اصلي تغذيه مي شود.
معمولا تابلو هاي موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته مي باشد (در اين ساختمان تماما” به اين شكل مي باشد)در اين ساختمان ليستي تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكي و الكتريكي داخلي تابلو مي باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق – فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاري – جانقشه اي- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب – نرمال – اضطراري) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فيوز ) مشخصات فيوزهاي داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوري (تكفاز – سه

فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال – مشخصات شين فاز – نول- مقره هاي پشت شين – نوع سيم كشي داخلي تابلو- نوع سيم كشي خط به تابلو – طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاري خطوط روي ترمينال –استفاده از كابلشو . تمام اين عناوين با مشخصات كامل مي باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسانتر مي شود.

وجود سيم ارت در تابلوي برق ضروري و با رنگ سبز مي باشد .
خطوط R -S – T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبي – سيم نول با رنگ سياه مي باشد .
در بعضي از تابلو ها روي درب تابلو ها يك سري كليد وجود دارد START- STOP يا يك كليد گر دان كه براي روشن و خاموش كردن روشنايي و يا موتور به كار مي رود.
براي تابلو ها دو نوع نقشه مي كشند ۱ – رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است .۲- نقشه داخل تابلو (كه خطوط – فيوز و كليدها در آن كشيده شده است) . نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمني بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا ۱۱۰مي باشد.

شين ها با رنگ نسوز رنگ آميز مي شود كليد ورودي بايد خودكار باشد. در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود . بطوريكه با خاموش كردن كليد , فيوز نيز قطع شود. كليد اصلي حتي الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگي استفاده شود.

سيم كشي داخلي تابلو با سيم مسي تك لا با عايق حداقل ۱۰۰۰ولت با مقطع مناسب انجام شود.
ارتفاع با لاترين دسته كليد تابلو۱۷۵ سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت مياني از سطح زمين ۱۶۰ سانتيمتر باشد.
استفاده از سيم ۵/۱ براي روشنايي با كليد مينياتوري۱۰ آمپر و سيم ۵/ ۲ براي پريزبا كليد مينياتوري ۱۶ آمپر مي باشد.
محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام مي گيرد.

انواع تابلوها :تابلوي ايستاده قابل دسترسي از جلو- سلولي-تمام بسته ديواري كه خود اين تابلو ها مي توانند اصلي- نيمه اصلي و فرعي باشند.
تابلوي اصلي: در پست برق و بطرف فشار ضعيف ترانس متصل است.

تابلوي نيمه اصلي :اينگونه تابلو ها ي برق بلوك ساختماني يا قسمت مستقلي از مجموعه را توزيع و ازتابلوي اصلي تغذيه مي شود .
تابلوي فرعي: براي توزيع و كنترل سيستم برق خاصي مانند موتور خانه- روشنايي و غيره به كار مي رود و از تابلوي اصلي تغذيه مي شود.
معمولا تابلو هاي موتور خانه از نوع ايستاده و بقيه تابلوها از نوع توكار تمام بسته مي باشد (در اين ساختمان تماما” به اين شكل مي باشد)در اين ساختمان ليستي تهيه شده كه شامل قطعات مكانيكي و الكتريكي داخلي تابلو مي باشد. اين ليست شامل ضخامت ورق – فريم تابلو – روبند- نوع رنگ كاري – جانقشه اي- يرق آلات- نوع تابلو(يك درب- دو درب – نرمال – اضطراري) اسم شركت سازنده تابلو – اسم تابلو – چراغ سيگنال (رنگ – تعداد- وات – نوع لامپ – فيوز ) مشخصات فيوزهاي داخل تابلو بعلاوه پايه فيوز – كليد مينياتوري (تكفاز – سه

فاز- ولتاژ قابل تحمل )رله- كنتاكتور –كليد گردان (با مشخصات كامل ) مشخصات ترمينال – مشخصات شين فاز – نول- مقره هاي پشت شين – نوع سيم كشي داخلي تابلو- نوع سيم كشي خط به تابلو – طريقه انتقال سيم در تابلو(ترانكينگ-استفاده از كمربند) استفاده از سيم يك تكه در تابلو – شماره گذاري خطوط روي ترمينال –استفاده از كابلشو . تمام اين عناوين با مشخصات كامل مي باشد .وجود اين مشخصات باعث عمر بيشتر تابلو- خطر كمتر و تعويض آسانتر مي شود.
وجود سيم ارت در تابلوي برق ضروري و با رنگ سبز مي باشد .

خطوط R -S – T به تر تيب با رنگ زرد- قرمز- آبي – سيم نول با رنگ سياه مي باشد .
در بعضي از تابلو ها روي درب تابلو ها يك سري كليد وجود دارد START- STOP يا يك كليد گر دان كه براي روشن و خاموش كردن روشنايي و يا موتور به كار مي رود.
براي تابلو ها دو نوع نقشه مي كشند:
۱ – رايزر دياگرام كه مكان تابلو در آن قيد شده است .

۲- نقشه داخل تابلو (كه خطوط – فيوز و كليدها در آن كشيده شده است) نكات مر بوط به رعايت مسائل ايمني بر اساس نشريه سازمان برنامه و بودجه و يا ۱۱۰مي باشد.
شين ها با رنگ نسوز رنگ آميز مي شود كليد ورودي بايد خودكار باشد. در موارديكه از كليد و فيوز جداگانه استفاده شود كليد بايد قبل از فيوز نصب شود . بطوريكه با خاموش كردن كليد , فيوز نيز قطع شود. كليد اصلي حتي الامكان گردان باشد و از فيوز فشنگي استفاده شود.

سيم كشي داخلي تابلو با سيم مسي تك لا با عايق حداقل ۱۰۰۰ولت با مقطع مناسب انجام شود.
ارتفاع با لاترين دسته كليد تابلو۱۷۵ سانتيمتر بيشتر نباشد و همچنين قسمت مياني از سطح زمين ۱۶۰ سانتيمتر باشد.
استفاده از سيم ۵/۱ براي روشنايي با كليد مينياتوري۱۰ آمپر و سيم ۵/ ۲ براي پريزبا كليد مينياتوري ۱۶ آمپر مي باشد.
محاسبه كابل از طريق سطع مقطع كه در بخش سوم گفته شد, انجام مي گيرد.
مشخصات تابلو ها

در تابلوهاي جريان زياد و ولتاژ کمتر از ۱۰۰۰ ولت از مقررات VDE100 پيروي مي نمايند که بنابر اين مقررات سيم هاي الکتريکي بايد طوري تعيين شوند که داراي اطمينان الکتريکي و مکانيکي خوب و کافي باشند .

بنابر اين مقررات مقدار افت ولتاژ بين شبکه و محل اتصال به مصرف کننده نبايد از ميزان درصد نوشته شده تجاوز نمايد.
در ضمن در اين تابلوها بايد از وسايل حفاظتي استفاده شود که سيم ها و دستگاهها را در برابر بارهاي اضافي و اتصال کوتاه توسط قطع به موقع جريان محافظت نمايد.
در اين تابلو ها براي انشعاب گرفتن وسايل مختلف از شين ها يا باس بار (تسمه هاي مسي ) استفاده مي شود و اين شين ها بايد طوري انتخاب شوند که تحمل جريان عبوري مورد مصرف را داشته باشند.

شين ها بايد از بدنه تابلو ها عايق شوند که اين عمل توسط مقره ها انجام مي شوند. و فواصل بين شين ها بايد از يکديگر نيز رعايت شوند.
نقشه کشي تابلوها
تابلوهاي توزيع را براي سهولت کار در شماي فني رسم مي نمايند که با علايم و ارقامي که در کنار هر عنصر نوشته مي شود اطلاعات نقشه را تکميل مي نمايند.
در يک تابلو يک يا چند خط بعنوان رزرو هميشه بايد در نظر گرفته شود تا در هنگام خرابي يکي از خطوط يا نياز به مصرف کننده جديد از آن استفاده شود.
سيم اتصال زمين با مقطع زياد براي حفاظت در تابلوها نبايد فراموش شود که اين ارتباط توسط سيم بافته شده نرم بين قسمتهاي متحرک و ثابت تابلو برقرار مي شود.

ساخت تابلوها
در يک تابلوي توزيع قبل از آنکه وسايل الکتريکي در آن نصب شود بايد اسکلت فلزي يا پلاستيکي يا کائوچويي آن مونتاژ شود و با نصب ريل ها و سوراخ هاي مناسب آماده گردد تا وسايل الکتريکي در داخل آن مونتاژ شود.
پس از نصب وسايل الکتريکي (مانند کليد و فيوزها )‌ترمينال هاي تابلو را سيم کشي مي کنند که اين سيمکشي بايد با سيم هاي تک لا و با فرم خاصي صورت گيرد. مي توان سيم کشي داخل تابلو را با سيم هاي افشان که در داخل کانال هاي پلاستيکي (داکت) قرار مي گيرند انجام داد.
تقسيم بندي تابلوهاي برق: تابلو هاي برق رو در ۳ بخش ۱- فشار ضعيف ۲- فشار متوسط ۳- فشار قوي تقسيم بندي مي کنند. در اين بخش به آموزش تابلوهاي فشار ضعيف مي پردازم و بعد به سراغ تابلوهاي فشارقوي مي روم.

تابلوها با آمپراژ مصرفي و شدت جرياني که ازاون عبور مي کند مشخص مي کنند که اين آمپراژ از مقدار شدت جريان ذکر شده بر کليدهاي قدرت اصلي مشخص مي شود .مثلا در يک تابلو از کليد اتوماتيک ۴۰ آمپري در ورودي استفاده شده است بنابراين اون تابلو رو تابلوي ۴۰ آمپري مي نامند.
تابلوها بيشتر نقش توزيع برق رو برعهده دارند و بعضي از تابلوها نيز تابلوهاي توزيع و کنترل و فرمان هستند که براي راه اندازي خط توليد يا وسايل الکتريکي خاصي بکاربرده مي شوند.
شروع بکار ساخت تابلو:

بعد از اينکه اسکلت فلزي تابلو بنا به درخواست و با توجه به وسايلي که بايد در آن نصب شود و جريان مصرفي آن ساخته شد و رنگ آميزي بر روي آن انجام گرفت مراحل مونتاژ تابلو در بخش برق شروع مي شود.
اسکلت تابلو از چند بخش :
۱- اسکلت اصلي
۲- سيني يا محل قرار گيري وسايل الکتريکي
۳- روبند
۴- درب تابلو تشکيل شده است.
به اسکلت اصلي که کاري نداريم و کار اصلي بر روي سيني وسايل انجام مي گيرد.
سيني ثابت است که يا مستقيما به اسکلت اصلي جوش خورده يا قابل باز کردن است و توسط پيچ و مهره به اسکلت اصلي بسته مي شود . براي نصب وسايل الکتريکي نظير کليد ها و فيوزها و کنتاکتورها و غيره ابتدا بايد محل قرار گيري آنها را بر روي سيني مشخص شود و بعد از گذاشتن روبند سيني با انجام جابجايي مناسب محل قرار گيري آنها رو طوري تنظيم کرد که در زير روبند صاف و مناسب قرار گيرند و کج نباشند و وقتي از روبرو به آنها نگاه مي کنيم صاف و شکيل باشند .
بعد از تنظيم نمودن وسايل با روبند روبند رو به آهستگي برداشته و شروع به علامت گذاري محل سوراخ کاري پيچ وسايل الکتريکي نظير فيوز هاي گچي يا بکس – کنتاکتورها – ريل کليدهاي مينياتوري – ريل ترمينال و کيلدهاي اتوماتيک و غيره مي نماييم .

بعد از سوراخ کاري شروع به نصب وسايل توسط پيچ و مهره يا پيچ هاي خودکار و دستگاه پرچ مي نماييم.
بعد از فيکس کردن وسايل حال نوبت سيم کشي بين وسايل الکتريکي مي باشد و قبل از کانال کشي در درون تابلو و بين وسايل الکتريکي توسط کانال هاي پلاستيکي يا داکت مي باشد . اندازه کانال ها از نظر پهنا و ارتباط از روي تعداد سيم هاي که از آن عبور مي کند انتخاب مي کنند .

در برخي تابلو ها که شدت جريان مصرفي بالا بوده وبکار گيري سيم در اندازه بالا مقدور و به صرفه نيست از شين ها يا تسمه هاي مسي با توجه به شدت جرياني که در مقطع و قطر مشخص تحمل مي کنند استفاده مي نمايند . بعد از انتخاب شين مناسب شروع به سوراخکاري در فواصل متناسب با تعداد سيمي که براي هر فاز از آن ورودي گرفته مي شود با توجه به قطر سوراخ کابلشو يا سرسيم مي کنند و سپس بعد رنگ آميزي جاهاي که سوراخ کاري نشده است شين ها رو توسط مقره متناسب با آن و عايق شده از بدنه بر روي اسکلت فلزي پيچ مي کنند.

حال با توجه به کليد و فيوزو وسايل الکتريکي و شدت جرياني که از آنها عبور مي کند به اندازه يک رنج بالاتر و در برخي شرکتها برابر رنج ذکرشده در استاندارد بين سيم ها و فيوزها شروع به اندازه گيري سيم ها ازمحل قرارگيري شين ها تا ورودي وسايل الکتريکي کرده و بريدن سيم ها مي کنيم . هر سيم با توجه به اينکه از کدام فاز گرفته شده است با همان رنگ شين مربوط به خودش انتخاب مي شود.

بعد از اندازه کردن و بريدن سيم ها در قسمت اتصال به شين ها از کابلشوي مخصوص سيم و در بخش ديگر سيم بسته به نوع وسيله الکتريکي از کابلشو يا سرسيم و يا اينکه مستقيما به وسيله الکتريکي وصل مي شود که قبل از آن بايد قسمت لخت سيم لحيمکاري شود.

در قسمت خروجي وسيله الکتريکي که يک سر آن به ترمينال خروجي مي رود نيز بايد سر لخت سيم لحيمکاري شده وبه ترمينال پيچ شود.
تمام مواد بالا بر روي سيني وسايل صورت مي گيرد و نمايشگرها مانند چراغ سيگنالها و ولتمترها و آمپرمترها و شاسي استپ و استارت بر روي درب متحرک يا درب بيروني ثابت قرار مي گيرد که اين وسايل توسط سيم هاي بلند از بخش شينها و بخش فرمان کنتاکتورها و توسط سرسيمهاي مخصوص خود بهم وصل مي شود. سيم هاي که بيرون از کانال قرارگرفته اند يا توسط نوارفرم کنار هم قرار ميگرند يا از داخل لوله خرطومي عبورداده مي شوند. براي اينکه نوارفرمها و لوله هاي خرطومي در جاي خود ثابت شوند از بستهاي کمربندي استفاده مي شود.

در آخر سيمهاي ارت بين درب و اسکلت فلزي وصل مي شود و سيم نول مربوط به بوبين کنتاکتورها – چراغ سيگنال و وسايل الکتريکي که نول نياز دارند به شين نول وصل مي شوند که معمولا کل سيم هاي نول توسط يک کابلشو به يکي از سوراخهاي شين نول وصل مي شود.
حال که تمام مراحل بالا صورت گرفت تابلو رو به ولتاژ شبکه وصل نموده و تستهاي مربوطه رو انجام مي دهند و بعد از تست تابلو روبند سيني رو بسته و آچارکشي نهايي رو انجام داده و با نصب پلاک مربوط به تابلو که مشخصات تابلو در آن ذکر شده است کار مونتاژ تابلو به پايان مي رسد.

استانداردهاي تابلو هاي توزيع
استانداردهاي مورد نياز براي برخي از قطعات بکار برده شده در تابلوها
استانداردهاي عمومي بدنه تابلو

– دربها بايد با لولاي گالوانيزه يا استيل بوده و داراي قفل باشد قفلها بايد شبيه به هم انتخاب شده و يک کليد براي هر قفل موجود باشد – تابلوها بايد طوري ساخته شوند که توسعه آنها در آينده امکان پذير باشد – تابلو بايد طوري ساخته شود که امکان دسترسي پرسنل و يا افرادي که با تابلو در تماسند به قسمتهاي برقدار يا قسمتهايي که ايجاد قوس الکتريکي مي کنند نباشد.

– براي حفاظت تحت شرايط قوس و وقوع خطا معيارهاي زير بايد پا برجا باشد .
– هيچ درب يا دريچه حفاظتي باز نباشد – هيچ بخشي از تابلو شل نشده باشد – هيچ سوراخي ناشي از سوختگي در سطح خارجي تابلو ايجاد نشده باشد – هيچ ماده قابل اشتعالي در خارج از تابلو آتش نگيرد – تمام اتصالات زمين پا برجا باشد

استانداردهاي کليد قدرت
– کليدهاي قدرت بايد براي مدت ۵ سال يا عملکرد تا ۲۰۰۰ بار تحت شرايط نامي احتياجي به تعمير و نگهداري نداشته باشد .
– وسايل طوري تعيين شوند که براي بازرسي تعمير و نگهداري به آساني دسترسي به کنتاکتها يا مجموعه هاي قطع کننده مسير باشد. – تمام کنتاکتها و مجموعه هاي قطع کننده بايد به سهولت و سريعا قابل تعويض شوند و امکان تعويض مجموعه کنتاکت و قطع کننده بصورت غلط وجود نداشته باشد.کليه سيم کشي هاي لازم براي عملکرد صحيح کليدهاي قدرت لازم است بايد انجام شود. سروصداي ايجاد شده توسط کليد قدرت هنگام باز و بسته شدن بايد تحت هر شرايطي حداقل باشد. در مورد تابلوهاي کشويي ، ساختارهاي که کليد قدرت را حمل مي کند ، بايد طوري باشد که اپراتور ، وسيله کليدزني را به راحتي و بصورت امن خارج يا داخل کند .

مقره ها و محفظه کليد ها بايد طوري طرح گردد تا در اثر تغيير دما به هيچ قسمت تابلو ، نيرو وارد نسازند
کليدهاي قدرت بايد داراي ابعادي باشد تا بتوان نيروي حاصل از موارد زير را تحمل کند .
۱- نيروي اتصال کوتاه ۲ ) نيروي ناشي از زمين لرزه

وسايل الکتريکي شامل کويل و موتور الکتريکي شارژ فنر بايد از ولتاژي حدود ۱۱۵ – ۸۰ درصد ولتاژ اسمي منبع تغذيه و در شرايط دماي بالاي محيط عمل کند نشان مي دهد اين نشان دهنده بايد کلمهON را با حرف سفيد رنگ در و OFF را با حرف سفيد رنگ بر روي زمينه سبز نشان مي دهد .
.زمينه قرمزشينه ها و اتصالات شينه ها ، نگهدارنده ها و اتصالات بايد مطابق مقررات پذيرفته شده زير باشند . پيمانکار بايد تماما مسئوليت نصب و انتخاب شينه ها که نيازهاي اين مشخصات را بدون خطا و در هر شرايطي برآورده مي کند ، بعهده گيرد نيروي وارده به پايه حمل کننده بيشتر باشد .

حداقل ظرفيت الکتريکي شينه ها ، نبايد از شدت جريان اسمي کليد اصلي تابلو در مواردي که براي شينه کشي از شينه هاي گرد استفاده مي شود ، کليد اتصالات بايد از نوع مخصوص شمش گرد باشد

ترجيحا از شينه هاي مسي استفاده کرده و در صورت درخواست خريداري شينه هاي آلومينيومي قابل نصب مي باشد .
هر مجموعه تابلو بايد داراي شينه ها و اتصالات مناسب و با توجه به جريان عبوري باشد و مطابق استانداردها ، آزمونهاي جريانهاي کوتاه مدت و آزمون افزايش دما را ( با دماي محيط حداکثر درجه ۴۰ و متوسط دماي۳۵ ) با موفقيت بگذراند .

تمام شينه ها بايد از مس و داراي هدايت بالا باشد و بخوبي از بدنه تابلو عايق شده و روي مقره ها محکم شوند ، بطوري که فشار حرارتي و مکانيکي ناشي از جريان اتصال کوتاه اسمي کليد ( متقارن و غير متقارن ) را تحمل کند .

همچنين شينه ها طوري طرح گردند که انبساط و انقباض ناشي از تغييرات دما را تحمل کند .
تمام اتصالات شينه ها با پيچ و مهره و واشري که با شينه مناسب است محکم و سفت شود. براي هر اتصال حداقل از چهار پيچ ۱۲ شينه مسي زمين براي هر مجموعه تابلو فراهم شود و اين شينه بايد تمام طول تابلو را در بر گيرد و هر قسمت سلول به آن متصل شود . در انتهاي هر شينه زمين ترمينال مناسب براي اتصال اين شينه به سيستم زمين نصب شود .

سيم کشي در ترانسفورماتور
سيم کشي مدارهاي کنترل و ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ نبايد از سيم m كمتر باشد. همچنين بايد تحمل ولتاژ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت را باشد. براي سيم کشي ثانويه ترانسفورماتور جريان نبايد از سيم با مقطع کمتر از mm4 استفاده کرد و عايق سيمها بايد از جنس پلي اتيلن با تحمل ولتاژي ۱۰۰۰/۶۰۰ ولت باشد .
گرمکن (هيتر) گرمکن هاي ضد تشکيل قطرات آب براي تابلوهاي متناسب با شرايط آب و هوايي بايد در نظر گرفته شود .
كنتاکتورهاي فشار ضعيف
کنتاکتورها و هادي ها بايد طوري انتخاب شوند که جريان بار نامي را مداوم بتواند تحمل کند و در اين حال هيچگونه خسارتي يا آسيبي به آنها يا اجزاء مجاور وارد نشود .
کنتاکتور بايد هنگام کار در محدوده ولتاژ نامي ، فاقد هر گونه ارزش و يا برشي در کنتاکتها باشد .

نصب قطعات تابلو
نصب قطعات تابلو و اجزا تابلو
بعد از استقرار تابلو، شينه هاي اصلي در سلولهاي جداگانه را بايد به هم متصل نمود. ابتدا بستهاي موقت که براي حمل و نقل تعبيه شده باز مي شود و سپس شينه ها با توجه به رديف رنگهاي مشخص شده و طبق دستورالعمل سازنده به هم اتصال داده مي شوند، اين اتصال توسط پيچ و مهره هاي دريافتي از کارخانه سازنده انجام مي شود، سطح شينه ها به يکديگر و به يراق آلات بايد از هرگونه چربي و گردوغبار پاک شود و نقاط تماس حامل جريان (کنتاکت هاي ثابت) با يک لايه گريس پوشانده شود و پس از محکم کردن پيچ ها، گريس

اضافي از کليه سطوح زدوده گردد، سفت کردن پيچ ها با آچار مخصوص و با توجه به گشتاور تعيين شده توسط سازنده صورت گيرد. سپس ابزار دقيق و وسايل اندازه گيري و حفاظتي تابلو در صورتيکه جداگانه حمل شده باشند طبق نقشه و دستورالعمل سازنده در محل مشخص شده نصب گردد. تابلو با کليه تجهيزات داخل آن از طريق قاب فلزي زير بدنه به زمين متصل مي شود لذا به هنگام نصب قطعات بايد دقت نمود که سطح زير پيچ و مهره ها کاملا پاکيزه و براق شود و پيچ و مهرها بخوبي در جاي خود محکم گردند همچنين در صورت وجود

سر کابل اين وسيله نيز بايد به دقت به چهار چوب سلولها محکم گرديده و با اتصال کامل بسته شود کليه سيم کشي هاي داخل تابلو و اتصال مدارهاي ثانويه اندازه گيري ، فرمان هشدار و غيره طبق نقشه هاي سازنده با استفاده از سيم مسي مفتولي تک لا با سطح مقطع ۵/۲ ميليمتر مربع و ولتاژ عايقي حداقل ۱۰۰۰ ولت انجام گيرد دسته بندي و فرم دهي اين سيمها بايد بگونه اي باشد که تعويض هر کدام در صورت نياز بدون باز کردن ساير مدارها امکان پذير باشد.