ورزش در هزاره جديد
ورزش در هزاره جديد فراتر از امري تشريفاتي و يا نوعي سرگرمي است، شركت در ورزش يك امر انساني است و براي تمامي انسانها در هر سني جهت رسيدن به زندگي سالم كاملاً ضروري و لازم است. ورزشها از بازي و فعاليتهاي بدني گرفته تا ورزشهاي رقابتي سازمان يافته نقشي مهم در تمام جوامع دارند، ورزش براي رشد و نمو يك كودك حياتي است. ورزشها ارزشهاي اصولي مانند همكاري و احترام متقابل را آموزش مي دهند و باعث ارتقاء سلامتي و كاهش بيماريهاي احتمالي مي شوند. ورزش بعنوان يك نيروي اقتصادي وارد، برجسته و اشتغال زا موجب توسعه منطقه اي شده، انسانها و جوامع را گرد هم آورده و پلي بين فرهنگ ها و گونه هاي نژادي برقرار مي كند .

ورزش بعنوان يك وسیله ضروري براي حل بسیاري از تقابل هاي موجود با توسعه و صلح در جهت دستيابي به اهداف هزاره كمك مي كند. ورزش در تمامي اشكال فعاليت جسماني به آمادگي جسماني ، سلامت رواني و عقلاني و تقابل هاي متفاوت اجتماعي كمك مي كند . اين امر شامل بازي هاي جهاني ، بومي و سنتي ، تفريحات و ورزشهاي رقابتي يا انگيزشي سازمان يافته اتلاق مي شود.

تاثيرموسيقي هنگام ورزش کردن برکودکان )بازي(

موسيقي مي تواند يک عامل محرک براي ما در هرلحظه از زندگي باشد.در ابتدا ما نمي توانيم سبک خاصي را به کودکانمان تحميل کنيم ولي پيشنهاد ما اين است که از موسيقي هايي که محرک هاي خوبي هستند در هنگام ورزش کردن استفاده کنيم، به عنوان مثال سبک Techno سبک خوبي براي اين کار مي باشد. چرا اين سبک از موسيقي را پيشنهاد مي کنيم؟ زيرا شدت و سرعت Tempo اين سبک ناخودآگاه ما را به حرکت درمي آورد و اين حرکات را اگر ما فرم و نظم خاصي به آنها دهيم حرکات فرميک و يا ورزشي مي توانيم نامگذاري کنيم که تعداد آنها و فرم صحيح شان بايد مشخص باشد تا انرژي زيادي از ما هدر نرود و خستگي بعد از اين حرکات به جاي شادابي براي ما باقي نماند. اگر هرروز صبح در کنار

فرزندانمان ورزش کنيم و آنها را به اين امر عادت دهيم که فقط روزانه با موزيک ۳۰ دقيقه ورزش کنند، بعد ازيک مدت سيستم بدن به اين برنامه روزانه عادت مي کند و اين عادت موجب سلامتي بدن مي شود که در آينده آن شخص نشان داده مي شود. صبح ها ازموسيقي براي کودکانمان استفاده کنيم و حس حاکم بر فضايي که آنها دوست دارند را برايشان ايجاد کنيم، اگر ما بتوانيم ورزش را در اين برنامه روزانه قرار دهيم يک برنامه تقريبا کامل را براي آنها درست کرده ايم.

بازي بويژه در نزد كودكان به هرگونه فعاليت بدني مفرح و گروهي اتلاق مي شود كه اغلب بدون ساختاري خاص و فارغ از قوانين است.
تفريح
تفريح از بازي سازمان يافته تر است و در حالت عمومي منحصر به فعالیتهاي بدني در اوقات فراغت مي شود. ورزش از تفريح هم سازمان يافته تر بوده و قواعد و ضوابطي دارد و به شكل مسابقه برگزار مي شود. شايان ذكر است بازي، تفريح جسماني و ورزش همگي فعالیتهايي هستند كه آزادانه براي لذت و شادماني انتخاب مي شوند.

فوايد مشاركت در ورزش
مشاركت در ورزش فوايد جسماني بارزي دارد و باعث افزايش توان مردم براي زندگي طولاني و سالم، ارتقاء سلامتي ، افزايش اميد به زندگي و كاهش احتمالي بيماريهاي مهمي از جمله بيماريهاي قلبي ، ديابت و سرطانهاي خاص مي شود . ورزش داراي فوايد اجتماعي رواني بسياري از قبيل ترويج هم گرايي اجتماعي ، آموزش روشها ، مكانيسم هاي پيروز شدن و نيز كاهش افسردگي مي باشد.

 

ورزش به مثابه فرهنگ
ورزش به مثابه فرهنگ است و هنر بخش مهمي از فرهنگ و شكوه و ماندگاري آن را مي سازد . هنر ، ورزش را مجسم مي سازد و با جذابيت هنري مردم بيشتر به ورزش جذب مي شوند و جشنواره هاي ورزشي توام با موسيقي و ساير هنرها و آداب و رسوم و فرهنگ ملتها نقش مهمي در تعامل بين فرهنگ ها و مبادلات فرهنگي ايفا مي كند.

ورزش و موسيقي
در مورد ورزش و موسيقي سابقه آن بيشتر به بازيهاي بومي ، محلي و سنتي و رقص هاي آئيني باز مي گردد و در همه اعصار ما شاهد ارتباط تنگاتنگ بين ورزش و موسيقي و هنر بوده ايم . در فرهنگ ايراني ورزش به ويژه در شكل ورزش باستاني آميخته با هنر و ادب و موسيقي بوده است و ضرب مرشد ريتم ورزش را شكل داده است و ورزشكاران با ضرب مرشد به وجد آمده و در جهت تقويت قواي جسمي و روحي خود كوشيده اند . ورزش باستاني بعنوان ميراث فرهنگي مشترك ما و مردم منطقه است. ورزش باستاني در افغانستان به نام ضرب و ميل معروف است . اين ورزش در افغانستان علاوه بر ضرب با سازهاي محلي ديگري اجرا مي شود . در كشتي هاي محلي باچوخه در خراسان و يا كشتي هاي سنتي در گيلان و يا در مراسم چوب بازي در استان فارس، همواره شاهد آميختگي فعاليتهاي ورزشي با موسيقي از گذشته هاي دور در كشورمان بوده ايم.

 

پژوهش و موسيقي
پژوهش ها نشان مي دهد كه ورزشكاران از شنيدن موسيقي در حين انجام ورزش و حركات ورزشي و تمرينات فيزيكي لذت مي برند . خواه این موسيقي با شور و حال زياد باشد و يا يك نوع موسيقي آرام ، بسياري مواقع مشاهده مي شود كه ورزشكاران در طول انجام حركات تمريني و ورزشي از گوشي هاي يك واكمن صداي آن را مي شنوند . شنيدن موسيقي برايشان رضايت بخش و آرامش دهنده است. بسياري از ورزشكاران بر این باورند كه موسيقي در دستيابي به آرامش و راحتي آنان (ريلكسيشنRelaxation ) به آنها كمك مي كند. همانگونه كه در تمرينات ايروبيك و يا هوازي مدرن شاهد هستيم اين تمرينات با استفاده از ريتمهاي مناسب و لازم براي بازدهي يكنواخت در عملكرد ورزشي موثر است. نظير چنين برنامه هايي را مي توانيد روزانه در برنامه هاي صبحگاهي و نرمش صبحگاهي تلويزيون مشاهده نماييد.

موسيقي سرعت ورزشكاران و كيفيت بازده آنها ارتقاء مي دهد
برخي بر این باورند در يك جلسه تمريني با موسيقي سرعت ورزشكاران و كيفيت بازده آنها ارتقاء پيدا مي كند. سوال اينجاست آيا موسيقي واقعاً تا این حد سودمند است ؟ به منظور اثبات این موضوع يك تيم پژوهشي در دانشگاه ايالت Southern Connecticut تحقيقي را بر روي ۱۲ نفر از اعضاي تيم بسكتبال پسران اين دانشكده شروع كردند.
در این آزمايش نمونه ها مي بايست روي تردميل به قدري بدوند تا با صرف و تحليل انرژي آنها سرعت فعاليت قلبشان نهايتاً به حدود ۹۰ – ۸۵ درصد در سه حالت مختلف برسد.
در اولين حالت : ورزشكاران به موسيقي شاد و پرتحرك و شلوغ راك گوش كردند.

در حالت دوم : ورزشكاران به صداي محيطي كه در آن مسابقه بسكتبال برگزار مي شود گوش دادند
در حالت سوم : هيچ نوع موسيقي و صدايي پخش نشد.

نتيجه : در حالت اول كه ورزشكاران به موسيقي شاد و پرتحرك گوش مي دهند موجب مي شود نيرو و توانايي آنها افزايش يافته و راحت تر مسير ناهموار را بدوند.
بهرحال ، در هر سه حالت فوق ، انرژي و تلاش مصرفي و سرعت فعاليت قلب يكسان بوده است. این وضعيت نشان دهنده این است كه موسيقي احساس فشار را راحتتر و يا ميزان استرس عروق قلبي را كاهش نمي دهد.

با این حال مدت زماني كه ورزشكاران مي توانستند در حين گوش دادن به موسيقي شاد و پرتحرك روي تردميل بمانند و به دويدن ادامه دهند حدود ۴ دقيقه بيشتر از زماني بود كه به هيچ نوع موسيقي گوش نمي دادند. این تاثير موسيقي از نظر آماري آن چنان واضح نبوده ، مگر زماني كه این نوع آزمايش از ميان تعداد زيادي از ورزشكاران گرفته شود.

موسيقي طول مدت تمرين و استقامت را افزايش مي دهد
موسيقي شاد و پرتحرك و شلوغ تاثير فيزيولوژيكي ظاهري روي ورزشكار ندارد، اينطور بنظر مي رسد كه طول مدت تمرين و استقامت را افزايش مي دهد و احتمالاً در ورزشكاران احساس توانايي و قدرت بيشتري بوجود مي آورد و موجب ميشود تا به تحليل انرژي و نيروي خود توجه نكنند.

قابل ذكر است آزمايشي متناقض با مورد نامبرده شده در Connecticut در دانشگاه Newcastle استراليا انجام شد كه نتيجه اين آزمايش حاكي از آن بود و كه موسيقي مي تواند ميزان فعاليت عروق قلبي را افزايش دهد و ليكن لزوماً موجب افزايش تناسب حركات ظاهري و استقامت نمي شود.
پژوهش دانشگاه Newcastle استراليا
آزمايشي كه در دانشگاه Newcastle انجام شد در يك دوره ده ساله بر روي تاثيرات موسيقي بر فعاليتهاي فيزيكي انجام شد . بررسي ها حاكي از آن بود كه موسيقي شاد و تند (Fast-Tempo) موجب موارد زير گرديد:
۱- ميزان خريد را در يك سوپر ماركت افزايش داد.
۲- سرعت جويدن آدامس را در ميان مشتريان يك كافه تريا افزايش داد.
۳- وضعيت ظاهري و حركتي كودكان آسيب ديده ذهني بهبود بخشيد.
۴- ميزان فعاليت در اتاقهاي طراحي معماري را افزايش داد.
مطالعات محدودي در زمينه اين موضوع كه ” آيا موسيقي بر بهبود اجراي ورزشكاران تاثير مي گذارد؟ ” انجام شده است. در دانشگاه Newcastle آزمايش ديگري بر روي ۲۰ نفر از دانشجويان آن دانشگاه انجام شد كه به موسيقي پرضرب راكFast-Tempo rock) ) كه توسط گروهي بنام Underworld ضبط شده است گوش دادند. در اين پژوهش دانشجويان هنگامي كه به موسيقي شاد و پر تحرك گوش مي دادند مي بايست عمل بشين پاشو را به صورت قدرتي در زمان ۳۰ ثانيه انجام دهند.
گروه ۲۰ نفره دوم قبل از ۳۰ ثانيه بشين و پاشو فقط تصور ذهني داشتند و هيچ نوع موسيقي براي آنها پخش نشد.
نتيجه اين تحقيق نشان داده است كه نتيجه عملكرد گروه اول بهتر بوده است.
تحقيقات در دانشگاه Newcastle نشان مي دهد كه موسيقي مي تواند تاثير آرام بخشي قبل از انجام حركات فيزيكي و مصرف انرژي داشته باشد ، همچنين زماني كه با تصور ذهني مناسبي همراه شود، تاثير تحريك كننده اي بر فعاليت سيستم عروق قلبي خواهد داشت.
بهرحال شواهد و مدارك محكم معدودي وجود دارد كه هنگامي كه ورزشكاران قبل از انجام حركات ورزشي به موسيقي گوش فرا دهند اثرات آرام كننده و يا بشاش كننده آن موجب ترفيع و افزايش كيفيت نمايشها و حركات ظاهري شود.
تحقيق جديد دانشگاه Connecticut اثبات كرده كه چنانچه در طول زمان انجام تمرين و ورزش، ورزشكار به موسيقي گوش دهد كيفيت بازدهي كار آن بالا مي رود. ورزشكاراني كه در طول انجام تمرينات در يك جلسه ورزش به موسيقي گوش مي دهند، نهايتاً در مسير درستي قرار مي گيرند.
موسيقي ايراني مجموعه اي غني از ملودي هاي باستاني

در مورد موسيقي ايراني بايستي اشاره كرد اين موسيقي به مجموعه بسيار غني از ملوديهاي باستاني ايران اتلاق مي شود كه خواستگاه آن فرهنگ و تمدن سرزمين ايران بوده است. اين ملودي ها از ديرباز و از كهن ترين ادوار تاريخي حداقل ۳۵۰۰ سال قبل از ميلاد به روش سينه به سينه به طور فرهنگ شفاهي از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است در جريان اين انتقال از تحولات اجتماعي ، سياسي و اقتصادي زمان خود تاثير پذيرفته است.

در اواخر دوران قاجار توسط خاندان فراهاني علي اكبر فراهاني وپسرانش ميرزا عبدالله و ميرزا حسين قلي موسيقي ايراني سازماندهي و بر اساس پيوند هم خانوادگي و ملاحظات فني در قالب هفت دستگاه وپنج آواز و تعداد زيادي گوشه ( ۲۰۰ الي ۴۰۰ ) تحت عنوان رديف تدوين شده است. اين رديف با عنوان رديف سازي بنام راويان خود مثل ميرزا عبدالله، ميرزا حسين قلي ، موسي خان معروفي و علي اكبرخان شهنازي شناخته مي شود كه اصلي ترين رپراتور آموزشي موسيقي ايراني محسوب مي گردد. موسيقي ايراني بمعناي واقعي در اصل موسيقي است كه در شكل بديع و خلاق برگرفته و ملحم از رديف بوسيله هنرمندان ناب و راستين اجرا و توليد مي شود. (سنت و موسيقي ايراني – عين الله مسيب زاده)
ضرورت تدوين ومعرفي علمي موسيقي زورخانه اي

يكي از نيازهاي موجود ورزش كشور با توجه به شكل گيري فدراسيون بين المللي ورزش باستاني موضوع استاندارد سازي ورزش باستاني است و در اين خصوص لازم است اساتيد و هنرمندان موسيقي ايراني درخصوص تدوين و معرفي علمي موسيقي زورخانه اي اقدام نمايند و پژوهش در اين زمينه يكي از نيازهاي مهم خواهد بود كه در اين خصوص از همكاري هنرمندان استقبال مي نماييم