– مطالعات اقتصادي

۲-۱- تعريف محصول

به طور كلي ترانسفورماتورها وسائلي هستند كه انرژي الكتريكي را بر اساس القاء الكترومغناطيسي از يك سيستم با مشخصات معين به سيستمي با مشخصات مورد نظر منتقل مي نمايند.

ترانسفورماتورها داراي سيم پيچ اوليه و ثانويه بوده و در صورتي كه سيم پيچ اوليه را با ولتاژ متناوب تغذيه نمائيم يك ميدان مغناطيسي متناوب ايجاد مي شود كه در داخل هسته آهني بسته اي هدايت مي شود. اين ميدان مغناطيسي متناوب در سيم پيچ ثانويه يك ولتاژ القاء مي نمايد. نسبت ولتاژ ورودي به خروجي با نسبت ولتاژ ورودي به خروجي با نسبت دور سيم پيچ اوليه و ثانويه مشخص مي شود.

 

ترانسفورماتور جرقه ترانسفورماتوري است كه سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه آن از نظر الكتريكي از يكديگر مستقل بوده و با اتصال اوليه آن به شبكه ۲۲۰ ولت در ثانويه آن ولتاژي برابر ۱۰٫۰۰۰ ولت ايجاد مي شود . شكل زير وضعيت اوليه و ثانويه يك ترانسفورماتور جرقه و مشخصات ورودي و خروجي آن را نشان مي دهد.

شكل ۱ و ۲ نيز تصاوير فني اين ترانسفورماتور را نشان مي دهد.

شكل شماره ۲ مقطع A-A از ترانس مذكور در شكل شماره ۱

۲-۲- موارد مصرف و كاربرد

از تارنسفورماتور جرقه جهت مشتعل كردن مخلوط گاز، گازوئيل و مازوت در مشعل ها و سوخت پاش ها استفاده مي شود. طرز استفاده بدين صورت است كه معمولا چندين ثانيه قبل از ورود مخلوط سوخت و هوا مدار ترانسفورماتور وصل شده و ولتاژ بالاي ايجاد شده در ثانويه ترانسفورماتور منجر به ايجاد جرقه بين الكترودهاي مشعل و سوخت پاش مي گردد تا مخلوط قابل احتراق را به محض ورود مشتعل مي سازد.

مدت زمان وصل نسبي كه عبارتست از نسبت مدت زمان كار به مجموع زمانهاي كار و استراحت متعاقب آن و اختصارا با ED يا DC نشان داده مي شود ۳۳% مي باشد.

۲-۳- كالاهاي رقيب يا جانشين

در حال حاضر رغيب و يا جانشيني براي اين محصول وجود ندارد.

۲-۴- قيمت محصول در بازار

قيمت فروش هر عدد ۴۳۷۶۰ ريال تعيين گرديده است.

۳- بررسي هاي فني

۳-۱- بررسي تكنولوژي هاي مختلف

ترانسفورماتور جرقه از انواع ساده ترانسفورماتور بوده و نياز به تكنولوژي بالايي ندارد. در كشورهاي مختلف جهان بر حسب ميزان پيشرفت صنعتي و تكنولوژيكي، دارا بودن يا نبودن نيروي كار فراوان، استفاده از روش هاي ساده تا خطوط پيشرفته و اتوماتيك جهت ساخت اين نوع ترانسفورماتور معمول مي باشد.

۳-۲- بررسي روش هاي مختلف توليد

روش هاي مختلف توليد ترانسفورماتور جرقه عمدئتا مشابه بوده و اختلافي كه بين روش هاي مختلف وجود دارد به طرح اوليه محصول (طرح و نقشه فني) بستگي دارد. اختلاف و مغايرت طرح هاي مختلف نيز در موارد زير مي باشد:

۱- شكل هسته:

هسته ها معمولا از دوقسمت‌به‌صورت‌”I,E” يا E,E (دو E با اضلاع نامساوي) و £ و– مي باشد. در نوع اول و دوم فاصله هوايي بين دو قسمت هسته در سه محل ايجاد مي شود در حالي كه در نوع سوم فاصله هوايي در دو محل ايجاد شده كه نتيجه آن اتلاف انرژي الكتريكي مي باشد. در طرح فعلي از طرح سوم استفاده شده است.(شكل شماره ۲)

۲- نحوه پيچش سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه:

سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه ممكن است بر روي يكديگر و يا كنار يكديگر پيچيده شوند كه نوع دوم از نظر عايق بندي مناسبتر مي باشد. نوع سيم پيچي انتخاب شده در طرح دوم و روي قرقره هاي مجزا مي باشد.

سيم پيچ اوليه بر روي يك قرقره و سيم پيچ ثانويه با توجه به اينكه سر وسط آن بايستي به زمين اتصال داشته باشد بر روي دو قرقره پيچيده مي شود.

۳- طراحي بدنه خارجي به منظور نصب:

با توجه به اين كه وضعيت نحوه نصب ترانس بر روي مشعلهاي مختلف متفاوت مي باشد. طراحي صفحه نصب را به منظور نصب ترانس بر روي مشعل خاصي انجام مي دهند. موقعيت كابل ورودي و سوكت خروجي نيز به طراحي مذكور بستگي دارد.

نوع در نظر گرفته شده در طرح به صورتي است كه بيشترين كاربرد را دارد. به منظور پاسخگويي به تقاضاهاي مختلف بايستي نسبت به طراحي و ساخت “كاسه رويي” و “صفحه نصب” متناسب با نمونه هاي درخواستي اقدام نمود.

مراحل مختلف توليد ترانس در نظر گرفته شده در طرح به صورت زير مي باشد:

۱- پرس كردن ورق آهن سيليدار به اشكال مورد نظر

۲- پرس كردن ورق فولادي و تبديل آن له كاسه هاي زير و رو.

۳- پرس كردن ورق گالوانيزه و تبديل آن به صفحه اتصال سيم پيچ ها

۴- پيچيدن سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه و لحيم كردئن سر آنها به صفحه اتصال

۵- پرس كردن ورق فولادي گالوانيزه و تبديل آن به حلقه اتصال بدنه

۶- مونتاژ صفحات سيليسدار و سيم پيچ هاي اوليه و ثانويه و حلقه هاي فاصله و كاسه هاي طرفين به كمك چهار عدد پين فولادي

۷- اماده كردن سوكت خروجي هاي ولتاژ (ولتاژ بالا) از طريق نصب پيچ هاي داخل سوكت.

۸- نصب سوكت‌هاي‌ولتاژ‌و‌لحيم كردن‌دو‌سر‌سيم‌رابط‌بين‌سوكت‌و‌صفحات‌اتصال بوبين هاي ولتاژ

۹- اتصال كابل برق ورودي به دو سر سيم اوليه

۱۰- پركردن محفظه ترانس از قير مذاب

۱۱- مونتاژ كردن صفحه نصب به ترانس

۱۲- رنگ

۱۳- تست

۱۴- چاپ مشخصات

۱۵- بسته بندي

نمودار مونتاژ قطعات مختلف كه در آن نحوه مونتاژ قطعات، تشكيل بين مونتاژها و تقديم و تاخر مونتاژها نسبت به يكديگر مشخص مي باشد در صفحات بعد آمده است.

۳-۳- بررسي مشخصه هاي كنترل توليد محصول و نقاط كنترل در خط توليد

كنترل هايي كه بايستي صورت گيرد عبارتند از كنترل مواد اوليه، مواد و قطعات نيم ساخته و محصول آماده.

كنترل مواد اوليه :

به منظور حصول اطمينان از سالم بودن مواد و تطابق مشخصات آنها با مشخصات سفارش شده صورت مي گيرد. در اين مورد بايستي از مواد اوليه و قطعات خريداري شده بويژه سيم شارلاگدار و ورق آهن سيليسدار به صورت تصادفي نمونه انتخاب نمود و كنترل نمود. با توجه به اينكه اين كنترل ها هر از گاه يك بار صورت مي گيرد. مي توان از خدمات واحدها يا مراكزي كه داراي امكانات آزمايشگاهي در اين صورت مي باشند استفاده نمود.

كنترل قطعات و مواد نيم سوخته:

كنترل قطعات و مواد نيم ساخته عمدتا شامل كنترل قطعات پرس شده، كنترل ابعاد و سالم بودن آن و كنترل سيم پيچ آماده شده از نظر سالم بودن قبل از مونتاژ كامل، مي گردد.

كنترل محصول نهايي:

در اين مورد دو سري كنترل بايستي بر روي محصول نهايي صورت گيرد. سري اول شامل كنترل هايي است كه بر روي صد در صد ترانسفورماتورهاي توليدي صورت گرفته تا در صورت سالم بودن جهت مرحله بعد يعني چاپ مشخصات و بسته بندي ارسال شود. اين كنترل ها شامل كنترل مقاومت اهمي سيم پيچ اوليه و ثانويه و كنترل ولتاژ و جريان اتصال كوتاه مي باشد.

سري دوم شامل كنترل هايي است كه بر روي نمونه هايي كه به طور تصادفي از پايان خط و قبل از بسته بندي انتخاب مي شوند صورت مي گيرد. هدف از اين كنترل ها اين است كه با اسفتاده از نتايج كنترل هاي انجام شده بر روي نمونه هاي انتخاب شده به صورت تصادفي، با استفاده از نتايج آماري بتوان اطمينان حاصل نمود كه محصولات توليدي شرايط مذكور در استانداردهاي مربوطه، استاندارد شماره ۲۵۱۹ ترانسفورماتورهاي كوچك قسمت اول و استاندارد شماره ۲۵۲۲ ترانسفورماتورهاي كوچك قسمت پنجم (مقررات ويژه براي ترانسفورماتورهاي جرقه) را دارد. آزمون هايي كه بايستي بر روي نمونه هاي تصادفي انتخاب شد انجام شود عبارتند از:

آزمون جريان اتصال كوتاه

آزمون جريان خروجي

آزمون ولتاژ گرمايشي

آزمون استقامت

آزمون كار در وضعيت اتصال كوتاه

آزمون رطوبت

آزمون عايق بندي

شرح هر يك از آزمون هاي مذكور در جزوات استانداردهاي شماره ۲۵۱۹ و ۲۵۲۲ موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و تحقيقات صنعتي ايران آمده است.

۳-۴- مشخصات مواد اوليه، ميزان مصرف ساليانه، مشخصات و …

جداول شماره يك خلاصه محاسبات مربوط به ميزان هر يك از مواد اوليه و قطعات مصرفي را نشان مي دهد. همانگونه كه از جدول ملاحظه مي شود در ستون سوم مقدار يا تعداد مواد اوليه و ياقطعه در محصول نشان داده شده و در ستون چهارم درصد ضايعات‌كه‌متناسب‌با‌مراحل‌توليد‌مي باشد آمده است.

در مورد رديفهاي ۱ الي ۴ مقدار در واحد محصول به ترتيب ۱۵۲۷و۱۰۲ و ۲۰ و۴/۶ گرم مي باشد كه با احتساب قسمتهايي كه در حين ساخت دور ريز مي شوند به ترتيب به مقادير ۲۱۹۷ و ۱۳۸ و ۴۱ و ۹ گرم براي هر ترانس مي رسيم. در مورد محاسبه ضايعات، درصد ضايعات طي سه مرحله عمده و به صورت زير در نظر گرفته شده است:

مرحله ۱

درصد ضايعات

مرحله۲

درصد ضايعات

مرحله۳

درصد ضايعات

پرس ورق

۵%

تهيه بوبين

۵%

مونتاژ

۲%

رنگ،تست چاپ مشخصات

۳%

آماده سازي سوكتهاي مونتاژ

۲%

با توجه به فرضيات مذكور درصد ضايعات هر يك از قطعات و مواد با توجه به اينكه در چند مرحله از توليد قرار مي گيرند محاسبه شده است به عنوان مثال جهت محاسبه ورق آهن سيليسدار با توجه به اينكه سه مرحله فوني شامل حال آن مي شود به صورت زير محاسبه گرديده است:

الف- خروجي نهايي(مرحله۳) : ۳۰۰٫۰۰۰ عدد ترانس

درصدر ضايعات مرحله ۳ ۳%

محاسبه ورودي مرحله ۳۰۰٫۰۰۰۰ ۹۷%

۳۰۹۲۷۸= X 100%

ب- خروجي مرحله ۲: ۳۰۹۲۷۸ عدد

درصد ضايعات مرحله ۲: ۲%

محاسبه ورودي مرحله ۲ : ۳۰۹۲۷۸ ۹۸%

۳۱۵۵۹۰ = X 100%

جدول شماره ۱ محاسبات مربوط به مواد اوليه و قطعات مصرفي و قيمت ان

رديف

شرح مواد و قطعات

مقدار(تعداد)در واحد محصول

درصد ضايعات

مقدار مورد نياز با احتساب ضايعات

مقدار كل مورد نياز

واحد

قيمت سيف(دلار)

هزينه هاي داخلي واحد

قيمت سيف(دلار)

هزينه هاي داخلي كل(هزار ريال)

۱

ورق آهن سيليسدار

۲۱۹۷گرم

۷/۱۰

۲۴۳۲

۷۳۰

تن

۲۵۰۰

۷۰۰۰۰

۱۸۲۵۰۰۰

۵۱۱۰۰

۲

ورق فولادي‌براي كاسه‌زير و رو

۱۳۸گرم

۷/۱۰

۱۵۳

۹/۴۵

تن

۱۰۰۰

۷۰۰۰۰

۹۱۰۰۰

۳۲۱۳

۳

ورق فولادي براي صفحه نصب

۴۱گرم

۷/۱۰

۴/۴۵

۶/۱۳

تن

۱۰۰۰

۷۰۰۰۰

۲۷۲۰۰

۸/۱۳۳۲

۴

ورق فولادي براي حلقه اتصال بدنه

۹گرم

۷/۱۰

۹/۹

۹۷/۲

تن

۳۰۰۰

۹۸۰۰۰

۸۹۱۰

۰۶/۲۹۱

۵

ورق فولادي براي صفحه اتصال

۴/۱گرم

۷/۱۰

۵۵/۱

۴۶۵/۰

تن

۳۰۰۰

۹۸۰۰۰

۱۳۹۵

۴۵۵۷۰

۶

سيم شارلاگدار سيم پيشچ اوليه و اتصالات

۲۲۶گرم

۷/۱۰

۲۶۱

۷۸۳۰۰

كيلو

۳۰۰۰

۲۳۴۹۰۰۰

۷

سيم شارلاگدار سيم پيچ ثانويه

۱۱۱گرم

۷/۱۰

۱۲۳

۳۶۹۰۰

كيلو

۱۵

۱۰۰۰

۵۵۳۵۰۰

۳۶۹۰۰

۸

قرقره پلاستيكي سيم پيچ اوليه

۱عدد

۷/۱۰

۱۰۷/۱

۳۳۲۱۰۰

عدد

۱۷۰

۵۶۴۵۷

۹

قرقره پلاستيكي سيم پيچ ثانويه

۲عدد

۱/۵

۲۱/۲

۶۶۳۰۰۰

عدد

۱۵۰

۶۶۳۰۰

۱۰

حلقه هاي پلاستيكي ايجاد فاصله بين بوبينها

۴عدد

۱/۵

۱۵۳/۳

۹۴۵۹۰۰

عدد

۴۰

۳۷۸۴۰

۱۱

پين فولادي ۱/۳سانتيمتري

۴عدد

۱/۵

۲/۴

۱۲۶۰۰۰۰

عدد

۴۰

۵۰۴۰۰

۱۲

پين فولادي ۱/۳سانتيمتري

۴عدد

۱/۵

۲/۴

۱۲۶۰۰۰۰

عدد

۳۵

۲۵۲۰۰

۱۳

لوله وارتيش

۴سانتيمتر

۱/۵

۲/۴

۱۲۶۰۰

متر

۸۵۰

۱۰۷۱۰

۱۴

سوكت خروجي هاي ولتاژ

۱عدد

۳/۷

۰۷۳/۱

۳۲۱۹۰۰

عدد

۶۰۰

۱۹۳۱۴۰

۱۵

پيچ داخل سوكت هاي ولتاژ

۲عدد

۳/۷

۱۴/۲

۶۴۲۰۰۰

عدد

۲

۱۲۸۴۰

۱۶

كابل ورودي ۷۵/۰*۳

۵۰سانتيمتر

۱/۵

۵۲۵/۰

۱۵۷۵۰۰

متر

۵۰۰۰

۷۸۷۵۰۰

۱۷

قير

۲۸۰گرم

۱/۵

۲۹۰

۸۷۰۰۰

كيلو

۱۵۰

۱۳۰۵۰۰

۱۸

قلع

۱گرم

۷/۱۰

۱۰۷/۱

۳۳۲

كيلو

۸۰

۱۲۲۰

۲۵۷۶۰

۴۰۵۰۴۰

۱۹

نوارچسب عايق

۳۲متر

۱/۵

۷/۳۳

۱۰۱۱۰

۱۰۰۰متر

۵/۰

۳۰

۵۰۵۵۰۰۰

۱۰۱۱۰۰

۲۰

رنگ سياه خشك

۳گرم

۳

۱/۳

۹۳۰

كيلو

۲۲۰۰۰

۳۴۰

۲۱

رنگ سفيد خشك

۰۵/۰گرم

۲

۰۵۱/۰

۳/۱۵

كيلو

۲۲۰۰۰

۳۴۰

۲۲

كارتن

به‌ازاء هر۸ عدد ترانس‌يك‌كارتن

۲

۰۲/۱

۳۸۲۶۶

عدد

۳۰۰

۸/ ۱۱۴۷۹

جمع

۵/۷۵۸۷۷۷

۲۳/۴۳۵۱۱۸۹

جدول شماره ۲ مشخصات و محل تايين مواد اوليه

رديف

نام مواد اوليه و قطعات

مشخصات

محل تامين

۱

ورق آهن سيليسدار

Electrical steel sheet according DIN 46400 coting on two faces max core loss 2.6 w/kg at w10/50.

Size: 0.5 m Î۱۴mm in coil

۲

ورق فولادي كاسه هاي زير و رو و صفحه نصب

Cold rolled steel strip in quality st. 12.03 or ST.2 according DIN 1623/1451

Size: 0.75Î۱۲٫۵mm in coil

۳

ورق فولادي مته اتصال بدنه

Galvanized cold rolled steel sheet.

Size: 100Î۱۲۰Î۰٫۳mm

۴

ورق قولادي صفحه اتصال

Galvanized cold rolled steel sheet

Size: 100Î۱۲۰Î۰٫۷۵ mm

۵

سيم پارلاگدار سيم پيچ اوليه

Copper wire, polyester imid , 130 Cْ , class H isolation = 0.5mm

شركت هاي سايش- سيم لاكي فارس

۶

سيم پارلاگدار سيم‌پيچ ثانويه

Copper wire, polyester imid, 180 Cْ , class E isolation. = 0.05mm

ژاپن- آلمان

۷

قرقره پلاستيكي‌سيم پيچ اوليه

Polyamid 6.0

سازندگان داخلي

۸

قرقره پلاستيكي‌سيم‌پيچ‌ثانويه

Polyamid 6.0

سازندگان داخلي

۹

حلقه هاي پلاستيكي ايجاد فاصله بين قرقره هاي ثانويه

Polyearbonate

سازندگان داخلي

۱۰

پين فولادي ۹/۲ سانتيمتر

P= 29mm, lnner dia.=4.4mm, outer dia.= 5mm

سازندگان داخلي

۱۱

پين فولادي۸/۰سانتيمتري

P=8mm, lnner dia.=2.4mm, outer dia.=2.9mm

سازندگان داخلي

۱۲

لوله وارنيش

= ۱ mm according DIN 40620

سازندگان داخلي

۱۳

سوكت خروجي هاي ولتاژ

Poly carbonate

سازندگان داخلي

۱۴

پيچ داخل سوكت

L= 15mm = 3mm فولادي باروكش آب نيكل

سازندگان داخلي

۱۵

نواچسب عايق

Poly carbonate strip d= 0.75 mm, with = 1.7 cm, class E

Beiersdorf tx: 21951-18 BDF D

۱۶

كارتن

سانتيمتر با ظرفيت ۸ عدد ترانس ۳۰/۵Î۲۰/۳Î۹/۳ به ابعاد داخلي

سازندگان داخلي

۳-۵- مشخصات ماشين آلات و تجهيزات خط توليد و تعداد انها

با توجه به روش تجليد ماشين آلات و تجهيزات زير مورد نياز مي باشند:

۱- پرس ضربه اي ۱۱۰ تن:

به منظور تبديل ورق آهن به شكل مورد نظر جهت ساخت هسته، تبديل يك ورق فولادي به كاسه هاي زير و رو و همچنين صفحه نصب به پرس ضربه اي حداقل ۱۱۰ تني نياز مي باشد با توجه به اين كه براي ساخت هر عدد ترانس به تعداد ۵۳ ورق هسته يك كاسه زير، يك كاسه رو، يك صفحه نصب نياز مي باشد و كاسه رو به علت اين كه داراي سوراخ محل كابل ورودي و سوكت خروجي هاي ولتاژ مي باشد در دو مرحله و طي دو ضربه تهيه مي شود براي ساخت هر عدد ترانس ۵۷ ضربه وارد مي شود. بنابراين ظرفيت پرس مذكور بر حسب تعداد ضربه در دقيقه به صورت زير محاسبه مي شود:

۷۰۰/۹۲۹/۱۸= (ضربه به‌ازاي هر ترانس) ۵۷*۱۰۷/۱ * ۰۰۰ /۳۰۰

(ضريب احتساب ضايعات)

براي پاسخگويي به نياز فوق مي توان از سه دستگاه پرس ايراني با ظرفيت اسمي ۶۵ ضربه در دقيقه استفاده نموده ولي با توجه به اين كه پرس هاي داخلي فاقد فيدر مي باشند همزمان به تعداد حداقل دو دستگاه قيچي به منظور تبديل رول ورق به ابعادي كه بعدا توسط كارگر پرسكار به داخل دستگاه پرس داده مي شوند نياز مي باشد(زيرا پرس قابليت تغذيه به صورت رول را ندارد) همچنين به تعداد پنج دستگاه قالب، يك دستگاه جهت ساخت ورق هسته يك دستگاه جهت كاسه زير و دو دستگاه جهت كاسه رو و يك دستگاه جهت صفحه نصب و پنج كارگر جهت تجهيزات فوني نياز مي‌باشد. راه حل دوم استفاده از پرس ضربه اي سريع خارجي مي باشد كه جايگزين سه دستگاه پرس فوق الذكر و دو دستگاه قيچي خواهد شد و تعداد پرسنل نيز به يك نفر كاهش خواهد يافت با استفاده از اين پرس مي توان قطعات مورد نياز را با چهار قالب(هر قطعه يك قالب) توليد نمود.

با توجه به اين كه هزينه تهيه تجهيزات دو روش مذكور نزديك به يكديگر مي باشد و از طرفي عمر پرس خارجي بيشتر و كيفيت قطعات توليدي آن بهتر مي باشد روش دوم انتخاب و محاسبات مربوطه نيز بر اساس پرس ضربه اي سريع خارجي صورت گرفته است.

توان برق مصرفي پرس مذكور ۱۵ كيلووات و هزينه آن ۱۵۷۵۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۲- پرس ضربه اي ۲۵ تن:

جهت ساخت حلقه اتصال بدنه به پرس ضربه اي ۲۵ تني نياز مي باشد با استفاده از همين پرس و با تعويض قالب مي توان نسبت به ساخت صفحه اتصال نيز اقدام نمود با توجه به محاسبات زير يك دستگاه پرس داخلي پاسخگوي نياز خواهد بود.

۶۶۴۲۰۰=(ضريب‌احتساب ضايعات) ۱۰۷/۱*۲*۳۰۰۰۰۰ (تعداد ضربه جهت ساخت حلقه‌و‌صفحه اتصال)

ضربه در دقيقه ۷۰ = (راندمان)

توان برق مصرفي پرس مذكور ۴ كيلو وات و قيمت آن ۲۵۰۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۳- دستگاه بوبين پيچ:

جهت پيچيدن سيم پيچ اوليه و دو سيم پيچ ثانويه به بوبين پيچ نياز مي باشد. با توجه به اين كه سيم سيم پيچ اوليه ۵/۰ ميليمتر و سيم پيچ ثانويه ۰۵/۰ ميليمتر مي باشد و تعداد دور سيم پيچ اوليه ۸۲۰ دور و هر يك از قرقره هاي ثانويه ۱۶۶۳۷ دور مي باشد براي پيچيدن سيم پيچ هاي فوق به دستگاه هاي متفاوتي نياز مي باشد در اين ارتباط دستگاه سيم پيچ ثانويه خارجي در نظر گرفته مي شود.(تا كنون نمونه آن در داخل ساخته نشده است) ذيلا محاسبات مربوط به ظرفيت دستگاه هاي مذكور آمده است.

دستگاه بوبين پيچ اوليه:

با توجه به محاسبات زير به يك دستگاه كا قادر باشد ۵/۳ بوبين ۸۲۰ دوري را در هر دقيقه بپيچد نياز مي باشد. توان برق اين دستگاه ۵/۰ كيلو وات و هزينه آن ۴۰۰۰ ريال برآورد مي گردد.

۳۳۲۱۰۰= (ضريب احتساب ضايعات) ۱۰۷/۱*(بوبين)۱*۳۰۰۰۰۰

۶/۲=(۶۰*۸*۲۷۰) ۳۳۲۱۰۰

۵/۳=۷۵% ۶/۲

دستگاه بوبين ثانويه:

بوبين پيچ ثانويه داراي ۱۶۶۳۷ دور مي باشد و از سيم ۰۵/۰ ميليمتر تهيه مي شود. بوبين از ۸۵ لايه كه در هر لايه ۲۰۰ دور سيم پيچيده شده تشكيل مي شود بر روي هر لايه پس از پيچيده شدن يك دور نوار چسب عايق پيچيده شده و مجددا ۲۰۰ دور بعدي بر روي آن پيچيده مي شود.

۶۶۴۲۰۰=(تعداد بوبين)۲*۱۰۷/۱*۳۰۰۰۰۰

۵۶/۲=((دقيقه) ۶۰*(ساعت)۸*(شيفت)۲*(روز)۲۷۰) ۶۶۴۲۰۰

۴=۴/۳=(راندمان)۷۵% : ۵۶/۲

جهت پاسخگويي به نياز فوق دو دستگاه بوبين پيچ در نظر گرفته مي شود. توان برق مورد نياز بوبين پيچهاي فوق ۱ كيلو وات، هزينه ارزي دو دستگاه ۱۰۰۰ هزار دلار و هزينه هاي داخلي ۲۵% اين رقم يعني ۴۳۷۵۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۴- ميز مونتاژ سيم پيچ:

مونتاژ سيم پيچ و صفحه اتصال بر ري ميز مونتاژ كه داراي ابعاد ۲/۱*۸/۰ متر است صورت مي گيرد لوازم جانبي مورد نياز يك عدد هويه برقي است. هزينه اين تجهيزات ۳۵۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۵- ميز مونتاژ هسته و سيم پيچ:

مونتاژ سيم پيچ هاع هسته و كاسه ها توسط دو نفر و بر روي ميز مونتاژ به ابعاد ۸/۰*۲/۱ متر صورت مي گيرد. قيمت اين ميز ۳۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۶- پرس پين ها:

پرس ۴ عدد بين اطراف ترانس توسط يك دستگاه پرس با اهرم دستي صورت مي گيرد هزينه اين پرس ۲۰۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۷- ميز مونتاژ كابل ورودي و سوكت خروجي هاي ولتاژ:

براي مونتاژ كابل ورودي و سوكت خروجي هاي ولتاژ از يك ميز ۸/۰*۸/۰ متر كه هزينه آن ۲۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد استفاده مي شود.

۸- مخزن قير مذاب:

جهت پر كردن محفظه ترانس از قير به يك دستگاه مخزن قير كه توسط المان الكتريكي قير را مذاب مي نمايد نياز مي باشد ظرفيت اين دستگاه ۲۰ ليتر مي باشد و بر روي يك ميز با ابعاد ۸/۰*۸/۰ قرار مي گيرد كه هزينه آن ۶۰۰۰ هزار ريال براورد مي گردد. توان برق اين مخزن دو كيلو وات مي باشد.

۹- نقاله:

جهت انتقال تنرانسهاي پر شده از قير به مرحله بعد يعني مرحله اضافه كردن صفحه اتصال و همچنين سرد كردن آن در حين انتقال از يك نقاله دو متري با عرض ۳۵ سانتيمتر و قابليت تنظيم سرعت ۵/۱ تا ۵ متر در دقيقه استفاده مي شود. توان برق نقاله مذكور يك كيلو وات و هزينه آن ۸۰۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۱۰- ميز مونتاژ صفحه نصب:

جهت مونتاژ كردن صفحه نصب و ترانس از يك دستگاه پرچ بين دستي كه روي يك ميز قرار دارد استفاده مي نماييم ابعاد اين ميز ۲/۱*۸/۰ متر و هزينه آن همراه با دستگاه برج پين ۶۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.

۱۱- پيستوله رنگ پاش:

به منظور رنگ كردن ترانس ها به يك دستگاه پيستوله رنگ پاش كه با هواي فشرده كار مي كند نياز مي باشد. هواي فشرده مورد نياز پيستوله مذكور حدود ۵۰ ليتر در دقيقه و هزينه آن ۲۵۰۰ هزار ريال برآورد مي گردد.