تربیت بدنی

تربیت بدنی و ورزش ، هم از دیدگاه تاریخ و هم از دیدگاه فرهنگ، به این دلیل که با ملل مختلف جهان سروکار دارد جالب و شایان توجه است از دیدگاه تاریخ و با تحقیق در ادوار گذشته می توان فهمید که کدام ورزش در کدامین سرزمین شکل گرفته است و چگونه به کشورهای دیگر راه یافته است و سیر تحول و تعالی آن چگونه بوده است، مثلا” می‌توان فهمید که ورزش چوگان که یک ورزش باستانی است ابتدا به چین و ژاپن و سپس به یکی از ایالت هند که در مرز برمه قرار دارد راه یافته

و از آنجا به تبت و از همان طریق، به اروپا و آمریکا کشانده شده است . یا اینکه گاوبازی که ورزش متداول اسپانیایی‌ها است آنطور که از لوحه‌های سنگی یافت شده و در حفاری‌های هندوستان بر می‌آید حدود ۳۰۰۰سال قبل در این سرزمین رایج بوده و ۱۰۰۰ سال پس از آن به جزیره (کرت) در یونان راه یافته و از آنجا به دشتهای سرسبز ناحیه شمالی یونان کشیده شده و ۵۰۰ سال بعد ، در شهر رم متداول شده و امروز در اسپانیا و در میان قبایل باسک رایج است و نیز می‌توان دریافت که تربیت بدنی و ورزش در آغاز جنبه اساطیری داشته جنبه رمانتیک و گاهی حماسی نیز دارد ، همواره به صورت یک پدیده تربیتی مطرح بوده است .

جالب تر این است که بسیاری از نوشته ها و نقوش مانده از روزگار باستان نشان می‌هند که انسان از آغاز خلقت میل به مبارزه با قدرت های برتر با خود را داشته یعنی از همان زمان که نیروهای طبیعت را شناخته، برای هر یک خدایی را متصور شده و الگو قرار داده است مثل آپولو و هرمس در یونان و …. حماسه سرایانی چون فردوسی از سرزمین خودمان، هومر بایرون و گوته از سرزمینهای دیگر از همین سرچشمه زلال به دنیای سرشار از هیجان و شور حماسه راه یافته و به حماسه سرایی پرداخته اند . فراتر از حماسه و افسانه، واقعیت های مملوس تاریخی در زمینه تربیت بدنی و ورزش است که به عنوان یک پدیده اجتماعی، با فرهنگ و آداب و سنن جوامع مختلف درآمیخته و همگام و همراه مردم هر زمان بنا به ضرورت ها و نیازها، پدیده های علم و تکنولوژی را دریافته و به آن پیوند خورده است .

به روایت تاریخ در گذرای زمان انسان به مرحله‌ای رسید که از حالت فردی به حالت اجتماعی متمایل شد و این نیاز را احساس کرد که بایستی به حالت جمع درآید و کسی را به عنوان هماهنگ کننده به سرپرستی جمع بگمارد و طبیعی بود کسی که برای این مسئولیت انتخاب می‌شد بایستی از همه قویتر باشد، بهتر از دیگران نیزه پرتاب کند، چابک تر از همه بدود و در هنر جنگ آوری نیز سرآمد دیگران باشد . انگیزه قویتر بودن و درک این واقعیت که زندگی انسان بستگی حرکت و

جنبش او دارد و توجه به این اصل که مجموعه‌ای از حرکات سبب تامین سلامت وجود او خواهد شد، زمینه ساز توجه بیشتر به تربیت بدنی و ورزش گردید و بر این اساس است که گفته می‌شود تربیت بدنی و ورزش با حیات بشر توام بوده و حتی درآمیخته است همچنانکه گفته می‌شود (اولین حرکت انسان در بدو تولد ، نخستین گام در تامین سلامت انسان است ) و می‌توان باور داشت که تربیت بدنی و ورزش همپای زمان ،تولد یافته و با تکامل جسم و روح در این رهگذر ، تربیت و تقویت روحی و روانی انسان به اوج خود رسیده است . با این نگرش می‌توان گفت : انگیزه‌های نخستین برای گرایش به تربیت بدنی و ورزش مبتنی بر هدف های زیر بوده است:

۱٫ تکامل و توسعه استعداد جسمانی
۲٫ ایجاد گروههای نیرومند برای بهتر زیستن
۳٫ تقویت جسم برای ارضا احسن برتری جویی
۴٫ ایجاد سرگرمی

بدیهی است در برآوردن این هدف ها افراد مستعد تر از نظر قوت بدنی، بر دیگران برتری داشته‌اند و در طول زمان ضرورت قدرت بدنی بیشتر و لزوم پرداختن به تربیت بدنی و ورزش، سبب فرصت هایی برای گروه‌های هوشیارتر شده و به تدریج بازیها و سرگرمی‌هایی به وجود آمده که موجبات طراوت و نشاط بدن را فراهم ساخت .
به این ترتیب، تربیت بدنی در معنای تقویت بدن و کسب نیرومندی از یک سو سرگرمی‌ها و بازیهای سرگرم کننده از سوی دیگر زمینه سازندگی، رشد و تکامل، نوجوانان و جوانان صادر گردید.

به روایت تاریخ در سرزمین ما به عنوان کشوری کهن که غنای فرهنگی بسیاری دارد علاوه بر قدرت بدنی و پرورش جسمانی تربیت اخلاقی و روحانی نیز پایگاه ویژه‌ای داشته است . ایرانیان در عین حال که مانند دیگر ملل شرق پایبند به نظام اجتماعی خود بوده‌اند از روحیه آزادطلبی، احترام و توجه به ارزش های فردی و اجتماعی نیز برخوردار بودند. چنانچه در سخن گفتن صریح، در دوستی استوار و در میهمان نوازی و بخشندگی سرآمد دیگران بودند و پاکیزگی را بزرگترین نعمت حیات می‌دانستند .

در کتاب مقدس زرتشت فصل های طولانی در فواید پاکی جسم و جان آمده و از خانواده به عنوان مقدس ترین سازمان اجتماعی یاد کرده و گفته شده است که فرزند داشتن اسباب بزرگی و آبرومندی است . همچنانکه تربیت و تعلیم فرزندان اسباب افتخار و سربلندی است . ویل دورانت مولف کتاب تاریخ تمدن در باب اهمیت فرزندان در ایران قدیم می‌گوید : یکی از اصول رایج آن زمان این بود که مدرسه نزدیک بازار نباشد تا دروغ و دشنام و تزویر که در لفظ عام جاری است مایه تباهی اخلاق کودکان نشود و دیگر اینکه آزاداندیشی و آمادگی برای پذیرش اندیشه های تازه چنان بود که در مقابل اندیشه‌های بیگانگان از خود تعصب و واکنش های تند نشان نمی‌دادند و هر اندیشه تازه‌ای را با حوصله دقت و علاقمندی مورد بررسی قرار می‌دادند و با همین روحیات عالی، شیوه‌های تربیتی خاص را در مورد فرزندان خود اعمال می‌کردند و ورزش آن روزها نیز اسب سواری و تیر اندازی و شکاربود .
استرابون از روی مدارکی که در دست داشته می‌نویسد کودکان تا به جوانی برسند مراحل مختلف تربیتی و پرورشی را می‌گذرانند که نخستین مرحله آن دوره تربیت خانوادگی بود ابتدا تربیت اخلاقی و دوره مدرسه را می‌پیمود . تربیت اخلاقی روحی و معنوی او با آموزش فنون نبرد و فعالیت های بدنی همراه بود و از طریق جوانان ایران به واسطه صداقت و در نتیجه تعالیم عالی که در کانون خانواده مدرسه و جامعه داشتند از هر گونه نقص اخلاقی مبرا بودند بعد از ظهور اسلام و تجلی آن در ایران پهلوانان نامی ایران آراسته به جمیع کمالات و فضایل انسانی و کارآمد در فنون ورزش با برگزاری ها و دلاوریهای خود صفحات زرینی را بر تاریخ این سرزمین کهنسال نقش نمودند . تا عهد صفویه که سیاست بر مبنای تشیع آمیخته با تربیت ایرانی قرار گرفت روحیه جوانمردی و عیاری سنتی ایران با ملاک های اسلام در آمیخته و شیوه‌ای نوین را پدید آورد .

در این زمان نیز ورزشهایی چون چوگان، شمشیربازی، اسب سواری، تیراندازی، شکار و شنا و مخصوصا” کشتی پهلوانی رواج داشت و جوانان ورزیده‌ای که می‌توانستند نمایشگر قدرت و توانایی خود همراه با خصایل خوب انسانی باشند خوش درخشیدند . اما در زمان قاجار نشانه‌های انحطاط اخلاقی در ورزش بروز کرد بخصوص که غرب زدگی به صورت یک پدیده اجتماعی در تمامی ابعاد جامعه ایرانی ریشه دواند و فرهنگ جدید اروپایی در قالب فلسفه نوین ، علوم، هنرها و تکنولوژی جدید تجلی یافت . با روی کار آمدن رضاخان قدمهایی در جهت قانونی کردن ورزش برداشته شد و قانون اجباری کردن ورزش در مدارس به تصویب رسید که زمینه ساز تشکیل اولین انجمن ملی تربیت بدنی شد . اما نفوذ تمدن غرب چنان شتابی گرفته بود که این نخستین قدم نیز خط و نشان غربی داشت .

در سال ۱۳۲۰ تربیت بدنی به دو بخش متمایز تفکیک شد یعنی تربیت بدنی آموزشگاهها به وزارت فرهنگ زمان ، ورزش دستجات آزاد و پیشاهنگی به انجمن ملی تربیت بدنی واگذار شد، در گذر سالها در این ساختار همیشه متغیر، باز هم تغییراتی پیش آمد و در سه بخش مجزا ‌ یعنی سازمان تربیت بدنی و تفریحات سالم، کمیته ملی المپیک و شورای ورزش بانوان متمرکز شد . در شرایطی که وزارتخانه ها و سازمانهای مختلف کشوری و لشگری مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت کشاورزی و تعاون روستایی و ارتش و شهربانی و ژاندارمری هر یک فعالیتهایی را در زمینه تربیت

بدنی و ورزش آغاز نموده بودند . در سال ۱۳۵۰ سازمان تربیت بدنی با قرار گرفتن در بخش معاونت نخست وزیری شکل قانونی تر و مستقل تری به خود گرفت و از این پس در استان ادارات کل تربیت بدنی و هیئتهای ورزشی عهده دار امور تربیت بدنی و ورزش در مرکز سازمان تربیت بدنی فدراسیونهای ورزشی و کمیته ملی المپیک ناظر بر فعالیتهای ورزشی شدند . در سال ۱۳۵۳ به لحاظ برگزاری این بازیها مجموعه ورزشی آزادی احداث شد و به تناسب گسترش روزافزون ورزش و بنا به ضرورت توجه به اصول علمی تربیت بدنی و ورزش که در دنیای غرب به سرعت رو به تکامل و پیشرفت بود به تدریج مدارس و دانشکدههای تربیت بدنی شکل گرفتند و حضور مرتب تیم های ورزش در دوره های مختلف از جمله بازیهای المپیک و

موفقیتی که در برخی از رشته های ورزشی مثل کشتی و وزنه برداری نصیب قهرمانان ایران شد زمینه ساز گسترش علاقه مردم به ورزش گردید . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تربیت بدنی و ورزش نیز مثل بسیاری از زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی دستخوش تحول و دگرگونی شد و اخلاق و فرهنگ اسلامی معیار سنجش ها در تمامی زمینه ها ی تربیت بدنی و ورزش قرار گرفت . در آغاز توجه به تعالیم اسلام، روایات و احادیثی از پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع) و دیگر ائمه اطهار و رهبران، اندیشمندان و دانشمندان اسلامی چراغ فرا راه مسئولین ورزشی نهاد و با جستجو در متون علمی، فرهنگی، اسلامی زمینه‌های توسعه فرهنگ اسلامی در تربیت بدنی و ورزش فرهم گردید . با توجه به نظرات کلی

 

اسلام در زمینه ورزش و نظر اجمالی اندیشمندان اسلامی در مورد تربیت بدنی این برداشت حاصل شد که جسم عرض روح قرار دارد و نیازهای جسمانی و روحانی انسان بایستی یک جا مورد ارزیابی قرار گیرد با این که : (کالبد انسان که جایگاه روح انسان است بایستی تقویت شود و از سلامتی کامل برخوردار گردد تا از این طریق کمال انسانی حاصل شود و فرد به کمال مطلوب برسد . غرض از آفرینش انسان این است که انسان با آگاهی به معبود خویش نزدیک شود . بر این اساس انسانی که سالم است و سالم می‌اندیشد در مسیر این هدف مقدس موفق تر است و نقطه شروع این مسیر دوران کودکی تا مرحله تکامل و تکوین جسم و روح انسانی است و برای دستیابی به این تکامل که هدف غایی است تامین ایجاد امکانات و شرایط مناسب و تدوین سیاست و برنامه مدون الزامی است

از سال ۱۳۰۶ هجري شمسي بر اساس قانوني که از تصويب مجلس شوراي ملي وقت گذشت درس تربيت بدني و ورزش به صورت اجباري جزء برنامه هاي درسي تمام دوره هاي تحصيلي قرار گرفت. به موجب اين قانون هر روز يک ساعت از برنامه هاي دانش آموزان به درس تربيت بدني اختصاص يافت اما اجراي اين قانون به علت کمبود نيروي انساني متخصص و امکانات اجرائي عملا با مشکل مواجه شد. بطوريکه در سال ۱۳۱۴ به منظور تامين معلم تربيت بدني مورد نياز آموزش و پرورش تاسيس شد تا اجراي درس تربيت بدني درتمام پايه هاي تحصيلي از ابتدائي تا پايان دوره متوسطه توسط معلم تخصص تربيت بدني تدريس شود اما با صدور بخشنامه ۴۶۲۸ ت-ن مورخ ۳/۶/۱۳۶۳ بدستور وزير وقت بکارگيري معلم خاص تربيت بدني در دوره ابتدايي حذف و تدريس تربيت بدني به معلمان يا آموزگاران همان پايه محول شد که اين موضوع به اعتقاد اکثر کارشناسان با توجه به اهميت دوره ابتدائي زيانهاي بزرگي به ورزش آموزشگاهي و ورزش کشور وارد کرد.تشکيلات تربيت بدني و ورزش مدارس از سال ۱۳۲۳ در سطح کشور با عنوان اداره کل تربيت بدني در سطح استان با عنوان کارشناسي مسئول و در سطح شهرستان با عنوان اداره کل تربيت بدني در سطح استان با عنوان کارشناس مسئول و در سطح شهرستان با عنوان مسئول تربيت بدني آموزشگاهها شروع به فعاليت نمود. ضرورت ارتقاء تشکيلات تربيت بدني آموزشگاهها از سالهاي قبل از انقلاب مطرح بود تا اينکه براي اولين بار در سال ۱۳۵۷ تشکيلات تربيت بدني و ورزش مدارس از اداره کل به معاونت ارتقاء پيدا کند. اگر چه اين ارتقاء تشکيلات باعث خشنودي جامعه ورزش کشورگرديد اما کمتر از يک سال مجدداَ تشکيلات تربيت بدني ازمعاونت در سطح وزارت آموزش و پرورش به يک اداره کل زير نظر معاون پرورشي تنزل پيدا کرد. طي دو دهه اخير موضوع ارتقاء تشکيلات هميشه توسط متخصصين و کارشناسان تعليم و تربيت، تربيت بدني مطرح بود تا اينکه درسال ۱۳۷۸ به پيشنهاد معاون پرورشي وقت، اداره کل تربيت بدني به دو اداره کل تربيت بدني دختران و پسران درسطح ستاد تفکيک و اين تشکيلات در سطح استانها و شهرستانها نيز تحقق پيدا کرد. اگر چه اين توسعه يک گام به جلو بود اما چنين حرکتي باعث رضايت متخصصين و کارشناسان تربيت بدني و علوم ورزشي نشد بطوريکه درسال ۱۳۷۹ با انتصاب جناب آقاي حاجي به عنوان وزير آموزش و پرورش پيشنهاد معاونت تربيت بدني و تندرستي با تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عنوان يکي ا ز هفت معاونت وزارت آموزش و پرورش شروع به فعاليت نمود. اين ارتقاء تشکيلاتي در سطح استانها به مديريت و در سطح شهرستانها به کارشناس مسئول تغيير پذيرفت.

وزارت ورزش همان سازمان تربیت بدنی است؛ فقط اسمش عوض می‌شود
مدیریت ورزش – مصطفی هاشمی‌طبا – رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی
به طور کلی باید بگویم من مخالف ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان هستم. این اتفاق خوبی برای ورزش نیست. این ورزش الان شورایی اداره می‌شود و رئیس آن رئیس جمهور است. شش، هفت وزیر درگیر ورزش بودند و می‌توانستند مسائل ورزشی را در سطح وزارتخانه‌های مختلف بررسی کنند و به مشکلاتش برسند. ولی اگر وزارت ورزش تشکیل شود، ورزش محدود به یک وزارتخانه می‌شود و تبدیل می‌شود به یک بخش. با تصویب تشکیل وزارت ورزش، ورزش ایران از یک شکل کلی و همه‌گیر، تبدیل می‌شود به یک بخش. در حالی که ورزش فراتر از یک وزارتخانه است. ورزش همه‌گیر است و باید در کل بدنه دولت حضور داشته باشد.

البته اگر چنین اتفاقی بیفتد، در بحث کلان اتفاق خاصی نمی‌افتد. به هر حال در شرایط فعلی، شورای سازمان تربیت بدنی فعال نیست و اگر بخواهیم از این دید نگاه کنیم، می‌بینیم اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما بحث دیگری که در مورد تشکیل وزارت ورزش مطرح شده، دولتی شدن بدنه ورزش است و این‌که ممکن است از جانب کنفدراسیون‌های قاره‌ای و جهانی، ایرادهایی به ورزش ایران وارد شود و این شائبه قوت بگیرد که دولت در ورزش دخالت می‌کند. اما در جواب کسانی که این بحث را مطرح کرده‌اند باید بگویم مگر الان سازمان تربیت بدنی دولتی نیست؟ مگر علی سعیدلو به عنوان رئیس سازمان تربیت بدنی از جانب رئیس جمهور منصوب نشده؟ بنابراین می‌بینیم که مشکلی از نظر این مسائل به وجود نخواهد آمد. همین الان هم بسیاری از کشورها وزارت ورزش دارند و مشکلی از نظر این مسائل ندارند.

مشکل زمانی به وجود می‌آید که بخواهیم فدراسیون‌ها را به عضویت وزارت ورزش درآوریم. همان‌طور که الان فدراسیون‌های ورزشی از نظر چارت اداری زیرمجموعه سازمان تربیت بدنی به حساب نمی‌آیند، در وزارت ورزش هم نباید فدراسیون‌ها به عنوان زیرمجموعه این نهاد دولتی معرفی شوند. فدراسیون‌ها از نظر اداری سازمان‌های غیر دولتی هستند که دولت دخالتی در امور آن‌ها ندارد. اگر قرار باشد وزارت ورزش تشکیل شود، ما باید همین رویه را در وزارت ورزش هم ادامه دهیم.

البته من دوباره تاکید می‌کنم که موافق تشکیل وزارت ورزش نیستم. چراکه یکی از مشکلات در این موضوع، سنخیت سازمان ملی جوانان و ورزش است. این دو سازمان هیچ سنخیتی با هم ندارند. الان خود سازمان ملی جوانان هزار تا مسئله دارد که هر کدام از آن‌ها باید از طریق یک وزارتخانه پیگیری شود. از طرفی سازمان ملی جوانان در این چند سالی که تشکیل شده کار خاصی انجام نداده. با توجه به این تفاسیر، شاید تشکیل وزارت ورزش به معنای انحلال سازمان ملی جوانان باشد چراکه در چنین وزارتخانه‌ای قطعا ورزش حرف اول را می‌زند و سازمان ملی جوانان جایگاهی ندارد. ولی از نظر بودجه‌ای هم تفاوتی در حال و آینده ورزش ایجاد نخواهد شد. با تشکیل وزارت ورزش، بودجه ورزش کم و زیاد نمی‌شود.

در کل باید بگویم تشکیل وزارت ورزش تغییرات کلانی را ایجاد نخواهد کرد. وزارت ورزش همان سازمان تربیت بدنی است؛ تنها نام آن عوض می‌شود. بحث جوابگویی ورزش به مجلس هم مطرح نیست. شاید این‌طوری گفته شود که اگر ورزش تبدیل به وزراتخانه شود، وزیر آن باید در مجلس پاسخگوی ناکامی‌ها باشد ولی این‌ها حرف است و تا عمل فاصله زیادی دارد. به نظر من از این جهت نیز هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد شد.

 

۱٫ امروزه بسياري از افراد از ديسك كمر، فتق ديسك و سياتيك رنج مي برند . اين درد ها معمولا در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغييرات ايجاد شده در هورمون ها و استخوان ها چيزي معمولي به شمار مي آيد در حاليكه اگر منشاء اين دردها را تشخيص دهيم در هنگام پيري و كهولت كمتر دچار اين مشكلات خواهيم شد. چيزي كه جلب توجه مي كند اينست كه افراد جوان نيز به همين درد ها گرفتار هستند كه علت اصلي آن زندگي ماشيني و كم تحركي است كه در زندگي ما بوجود آمده اما علت هاي ديگري نيز در بوجود آمدن آن نقش دارند .
ناهنجاري جسماني مزيد بر علت است كه به مرور در افراد به علت شيوه ي غلط زندگي ( خوابيدن، راه رفتن ، نشستن ، كار كردن و… ) ايجاد مي شود.
ناهنجاري جسماني چيست؟
ناهنجاري يعني هر تغيير شكلي كه در رابطه با وضعيت نرمال در بدن فرد ايجاد شود.
بدن زماني استاندارد است كه:
-۱ – اندام سالم باشد ( دو دست و دو پا )
-۲– فرد وقتي مي ايستد در هيچ قسمت از بدنش احساس فشار و خستگي نكند.
– – ۳ احساس درد نداشته باشد .
-۴ – نقاط شاخص بدن روي خطوط افقي و عمودي قرار گيرد.

لذا براي رفع و پيشگيري از ابتلا به اين ناهنجاري ها بايد از علم حركات اصلاحي كمك گرفت.
حركات اصلاحي شاخه اي از علم تربيت بدني است كه اهدافش شناسايي، پيشگيري و اصلاح ناهنجاري هاي جسماني فرد است . در واقع حركات اصلاحي به مجموعه حركات كششي و تقويتي گفته مي شود كه بمنظور پيشگيري و اصلاح ناهنجاري ها ي جسماني ( كشش عضلات ، افزايش دامنه ي حركتي مفاصل و تقويت عضلاتي كه ضعيف شدند) انجام مي گيرد.
حركات اصلاحي معمولا از سن نه سالگي شروع مي شود زيرا بدن از نظر شكل تقريبا شبيه بزرگسالان است .
براساس نتايج طرح اجرايي سنجش ناهنجاري هاي قامتي بين دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي و اول متوسطه سال تحصيلي ۸۵/۸۶ در سطح شهرستان مريوان توسط اينجانب صورت گرفته است ، متاسفانه آماردانش آموزاني كه از مشكل ناهنجاري قامتي رنج مي برند در سطح وسيع و بالايي بوده و تكان دهنده و قابل تامل است .
دانش آموزان دوم راهنمايي از ۵۵۱ نفر ، ۴۱۸ نفر
دانش آموزان اول متوسطه از ۴۵۹ نفر ، ۴۱۷ نفر
اين معضل به حق كه قابل توجه بوده ومي طلبد كه خانواده ها و خود دانش آموزان و مسئولين آموزش وپرورش در راه كاهش اين آمار گامهاي موثري بردارند.

ضرورت دارد همكاران محترم و پر تلاش تربيت بدني نيز دانش آموزان را با فرهنگ درست وصحيح عادات زندگي، آشنا سازند و اهميت حركات اصلاحي را براي دانش آموزان تشريح كنند تا در آينده شاهد سلامتي ، زيبايي و بقاي عمر افراد جامعه باشيم و بتوانيم مادراني سالم وبا نشاط را پرورش دهيم زيرا كه به حق دختران وزنان قشر آسيب پذيرتر جامعه هستند.

نحوه قرار گرفتن بدن وشناخت آن
خوب ایستادن/خوب راه رفتن وخوب نشستن علاوه بر اینکه شکل حرکتی ما را زیبا میکند کارایی بدن را بیشتر و خستگی را کمتر می نماید.
رسیدن به چنین وضعیتی که بدن با کارایی بیشتر وخستگی کمتر همرا ه باشد با چگونگیمکانیک بدن ارتباط دارد.مکانیک بدن به هماهنگی وتناسب قسمتهای مختلف بدن گفته میشود.
برای آنکه بتوان از عضلات بدن به نحو احسن استفاده کرد وبرای عضلات هماهنگی لازمرا در قسمتهای مختلف بدن فراهم کرد این شناخت(درک بدن در فضا)لازم وضروری است.
منظور از طرز قرار گرفتن بدن یک حالت مشخص وبدون حرکت نیست بلکه حالتهای مختلفبدن همیشه وبا هر حرکت تغییر می کند.
برای نحوه قرار گرفتن بدن نمی توان یک استاندارد بین المللی وخاصی را ارایه دادولی دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی مکانیک بدن در حالتهای مختلف و نحوه استفادهصحیح بدن در حالتهای حرکتی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقعشود.
اصول راه رفتن
هنگام پیاده روی سریع ممکن است بدن از وضعیت صحیح خارج شود یا عضلات سفت شوند. برای اینکه بتوانید به خوبی پیاده روی سریع را تجربه کنید باید ابتدا با روش های صحیح پیاده روی عادی و آهسته آشنا شوید.
ایستادن بازتابی از راه رفتن است
وضغیت و حالت شما هنگام ایستادن به طور کلی به وضعیتی که هنگام راه رفتن از خود نشان می دهید شباهت دارد. به عنوان مثال، اگر قوس کمرتان هنگام ایستادن افزایش یافته یا سرتان به جلو خم شود، این اختلال در تعادل به طور معمول هنگام راه رفتن نیز وجود خواهد داشت. اگر تمایل داشته باشید قدمتان را هنگام ایستادن سفت و محکم بگیرید، درراه رفتن تان نیز، این حالت را منعکس می کنید. اگر بدن را هنگام ایستادن خم کنید، این وضعیت را هنگام راه رفتن نیز به خود میگیرید. از این رو، مهم است از تمایل های بدنتان آگاهی داشته باشید.
ایستادن را آزمایش کنید
در کنار یک آیینه ی تمام قد، به پهلو بایستید. اگر بتوانید از دو آیینه استفاده کنید، بهتر است. این دو آیینه را با زاویه ای نسبت یه یکدیگر قرار دهید تا بتوانید هنگام ایستادن در کنار آیینه، نمای نسبتا کاملی از خود را ببینید.
تنفس عمیق انجام دهید. هنگام عمل بازدم، بدنتان را راحت بگیرید و هر گونه فشار درونی را از آن خارج کنید. وضعیت مشخصی از ایستادن را که پس از سپری کردن یک روز دشوار به خود میگیرید، در آیینه نمایش دهید. نواحی اصلی بدن را به عنوان سلسله بلوک هایی در نظر بگیرید که روی یکدیگر قرار گرفته اند، یک بلوک را برای سر، یکی را برای تنه، یکی برای لگن و برای هر زانو و پا، یک بلوک دیگر را در نظر بگیرید. از نحوه ی قرار گیری “بلوک ها” روی یکدیگر و ارتباط آن ها با همدیگر آگاهی یابید. سپس راستای قرار گیری” بلوک های” بدنتان را از جلو و پهلو بررسی کنید.
زانو های خود را بررسی کنید.

A) زانو ها بطور بسیار مناسب، باید در آرامش کامل قرار داشته و نسبتا صاف باشند. آنها نباید قفل شده و سفت گرفته شوند. (تصویر A)

B) آنها نباید قفل شده و سفت گرفته شده اند یا به عقب متمایل شده باشند. (تصویر B)

C) آنها نباید بیش از حد به جلو خم شده باشند. (تصویر C)
نکته: اگر زانوهای شما قفل و سفت شده یا به جلو خم شده اند، آنها را حرکت داده و جابه جا کنید تا بدون اینکه قفل شوند، صاف شده و در وضعیت مناسب قرار گیرند. توجه داشته باشید که آیا این حالت بر کج شدن لگن شما به جلو یا عقب تاثیر می گذارد یا نه؟

چگونه مي توان شکمي صاف داشت ؟
سئوالي که اين روزها بيش از هر زمان ديگري شنيده مي شود . متخصصين ورزشي در جواب اين نکته را ذکر مي کنند که اگر بخواهيد شکمي صاف داشته باشيد بايد روي آن کار کنيد . شکم لاغر نيازمند ترکيبي از تغذيه خوب ، سلامت قلب و عروق و ورزشهاي شکمي مي باشد . کسانيکه اين سه را ترکيب کنند بهترين نتايج را خواهند گرفت .
تغذيه خوب براي سلامت کلي بدن يک جزء بسيار ضروري است . در صورتيکه اکثريت کالري مصرفي خود را از غذاهاي آماده بدست بياوريد داراي بدني ناسالم و فاقد مواد مغذي خواهيد بود . از سوي ديگر انتخاب غذاي مناسب باعث لاغر شدن خواهد بود . اگر غذاي کامل و طبيعي بخوريد مي توانيد به نسبت زمانيکه از غذاهاي آماده استفاده مي کنيد غذاي بيشتري بخوريد .
اگر چه تعادل کالري هاي مصرف شده يا کالري هاي استفاده شده مهم است ولي فقط محاسبه ها کافي نيست . توصيه مي شود که در روز پنج تا شش وعده غذا ولي با حجم کم مصرف کنيد . به اين ترتيب متابوليسم شما در تمام روز حفظ شده و به شما انرژي مي دهد . و همچنين مانع پرخوري شما خواهد شد .
ورزش به تنهايي براي مصرف کالري ها خوب است ولي بدون کنترل رژيم غذايي فقط تکيه به ورزش يک راه طولاني و کند رسيدن به نتيجه است .
تحرک قلبي – عروقي به شکل دويدن ،‌ پياده روي ، دوچرخه سواري مي تواند به سوزاندن کالري ها کمک کند . ورزش آئروبيک همراه با يک رژيم غذايي متعادل مي تواند به شما در کاهش چربي روي عضلات کمک کند .
بيشتر بهتر نيست
شما نمي توانيد ميزان چربي خود را کاهش دهيد مگر با ميزان زيادي ورزش شکم ( و يا انواعي از ورزشهاي آئروبيک ) که غيرضروري و اتلاف وقت است .
عضلات شکمي از سه لايه تشکيل شده اند . عميقترين لايه عضله ترانسورسوس ابدومينيس است که بعنوان کمربند بدن عمل کرده و حمايت و ثبات بدن را فراهم آورده و نقش مهمي در بازدم دارد . در وسط عضله رکتوس ابدومينيس است که باعث خم شدن ستوان فقرات به جلو مي شود . سطحي ترين عضلات نيز مايل داخلي و خارجي هستند که تنه را چرخانده و براي بدن حرکات چرخشي و جانبي را ايجاد مي کنند .
ورزش هاي زير عمدتاً براي افراد در دهه دوم و سوم زندگي طراحي شده و هر چقدر سن بالاتر مي رود اين ورزش ها مشکل تر مي شود زيرا چربي زيرجلدي بيشتري تجمع مي يابد . اگر چه با برنامه ريزي دقيق حتي افراد در دهه چهارم و پنجم زندگي خود نيز مي توانند به هدف مطلوب برسند .

از لحاظ ژنتيکي زنان نسبت به مردان داراي يک نکته منفي مي باشند . بدن آنها چربي بيشتري از مردان ذخيره مي کند . علت اين مسئله اين است که بدن زنان براي بارداري و تغذيه کودک طراحي شده و چربي منبع انرژي اوليه براي حمايت از تکامل جنين است . بعلاوه مردان با تمرينات مرتب سريعتر وزن خود را کاهش مي دهند . کاهش شديد چربي بدن در زنان حتي ممکن است منجر به نامنظمي سيکل قاعدگي آنان شود .

اگر چه داشتن شکم کاملاً تخت و صاف يک هدف بسيار مشکل مي باشد که نيازمند صرف وقت زيادي است ولي با اين وجود دلايل مهم ديگري نيز براي ورزش شکم وجود دارد . عضلات شکم باعث بهبود وضعيت بدن ،‌ کاهش کمردرد و کاهش صدمات مي شوند .
مؤثرترين ورزشهاي شکم به شرح ذيل مي باشد . اين ورزش ها بايد ۲ تا ۳ بار در هفته انجام شوند . ( براي مبتديان دوبار در هفته براي شروع کافي است ) هر ورزش بايد تا آخرين لحظه قدرت عضلات انجام شود که معمولاً بين ۹۰-۳۰ ثانيه طول مي کشد . همچنين هر بار نبايد بيش از ۲۰-۱۵ بار اين حرکات را تکرار کرد . بين حرکات براي ۳۰ تا ۶۰ ثانيه استراحت کنيد . روي انجام هر ورزش به شکل مناسب تمرکز کنيد .

شماره ۱ – روي زمين دراز کشيده و زانوها را ۹۰ درجه خم کنيد . کف پاها از همديگر و از سطح زمين چند سانتيمتر فاصله داشته باشد . دست ها را کنار بدن بگذاريد ( اگر تجربه بيشتري داريد دست ها را پشت گوش ها قرار دهيد ) روي انقباض شکم تمرکز کنيد و لگن خود را بالا آورده و به سمت قفسه سينه خود نزديک کنيد . در زمان انقباض عضلات ، نفس خود را خارج کنيد . هنگام برگشت به وضعيت شروع هوا را بداخل بکشيد .

ادامه دارهشماره ۲ – اين ورزش باعث فعاليت تمام تنه بخصوص عضله ترانسورسوس ابدومينيس مي شود روي شکم خود دراز کشيده و سپس خود را روي انگشتان پا و ساعد بالا ببريد ( ساعد موازي شانه ها و روي زمين ) در حاليکه عضلات شکم را منقبض کرده و پشت خود را صاف نگه مي داريد . اين وضعيت را براي ۵ ثانبه حفظ کرده ، سپس استراحت کرده و تکرار کنيد . نهايتاً سعي کنيد که اين وضعيت را براي ۹۰ ثانيه بدون استراحت براي يکبار حفظ کنيد . اگر با تجربه تر باشيد مي توانيد اين ورزش را بجاي ساعد روي دستها انجام دهيد ( بعنوان يک مبتدي روي دستان و زانوها با ستون فقرات صاف شروع کرده و فقط عضلات شکم را هنگام بازدم منقبض کنيد بدون اينکه پشت خود را حرکت دهيد .

 

شماره ۳ – ( دوچرخه ) اين ورزش روي عضلات مايل ورکتوس ابدومينيس مؤثر است . به پشت دراز کشيده در حاليه مفصل لگن و زانوها در حالت ۹۰ درجه خم شده باشند و سينه به بالا کشيده شده باشد و دستها پشت سر باشد پاي چپ را بطرف جلو داده و در همان زمان زانوي راست را به سمت سينه کشيده و شانه چپ را به سمت زانوي راست بچرخانيد مراقب باشيد که بازو بصورت نچسبد . حرکات آهسته و کنترل شده بدون حرکت لگن داشته باشيد .
در صورتيکه ورزشهاي فوق بصورت منظم انجام شوند تغيير واضح در قدرت و توان تمام بدن ظرف شش هفته ملاحظه خواهد شد .
صبور باشيد و معتقد باشيد که شکم تخت امکان پذير است .

رژیم غذایی همراه با برنامه بدن سازی بازديد: ۳۷۹ بار
دسته آگهی: خدمات پزشکی
برای اولین بار در ایران با استفاده از نرم افزار ویژه ی فیزیوتراپی مشکلات اسکلتی شما را به همراه حرکات اصلاح شونده ی آ ن ارائه می کند .
امروزه سلامت جسمانی و رسیدن به وزن ایده آل ، از اهمیت ویژه ای در میان بانوان ایرانی برخوردار است .
اما باید دانست و به این نکته توجه کرد که رژیم غذایی به علت طولانی مدت بودن ، قادر نخواهد بود مارا در رسیدن به وزن ایده آل آنطور که باید یاری کند . پس علم ورزش به کمک علم تغذیه آمده تا از عوارض رژیم های غذایی دشوار بکاهد .
گروه همراهان سلامت که همگی از کارشناسان تربیت بدنی و تغذیه می باشند ؛ با ارائه رژیم غذایی و به همراه برنامه بدنسازی شمارا تا رسیدن به وزن و سایز ایده آل همراهی خواهد کرد . .
این گروه آماده همکاری با کلیه سالن های زیبایی و باشگاه های بدنسازی و به صورت خصوصی با خانواده ها در منازل شان می باشد.

” فعاليت بدني و نقش آن در پيشگيري از ناهنجاريها و آسيبهاي جسماني “
ارتباط تنگاتنگ ورزش در پيشگيري از ناهنجاريهاي جسماني :
رتبة وضعيت قرار گيري بدن در فهرست عوامل تأثير گذار بر سلامت بسيار بالا است اين عامل در صحيح غذا خوردن- تمرين ورزشي منظم اهميت داردبدون پاسچر خوب به راستي نمي توان تناسب جسماني قابل قبولي داشت توجه به اين نكته ضروري است كه داشتن پاسچر خوب با حفظ برنامه هاي آمادگي جسماني امكانپذير خواهد بود در حقيقت فوايد پاسچر خوب ممكن است در لابه لاي فعاليتهاي حفظ آمادگيهاي جسماني رخ نمايد . يك واقعيت شيرين اين است كه هر فردي مي تواند از بروز مشكلات ناشي از وضعيت قرار گيري بدني نا مطلوب پيشگيري كند .
وضعيت قرار گيري بدني خوب يعني سلامت مطلوب
پاسچر خوب به معناي اين است كه استخوانها در جاي مناسب خود قرار گرفته اند وعضلات ، مفاصل و ليگامتها ميتوانند به نحو مطلوب وظايف خود را انجام دهند اين يعني ارگانهاي حياتي در وضعيت قرار گيري خوبي بوده وبا حداكثر كارآمدي فعاليت مي كنند . پاسچر خوب به ارائه عملكرد مطلوب از ناحيه سيستم عصبي كمك مي كند.
داشتن فعاليت بدني منظم وشركت فعال در ورزش هم براي كودكان وهم براي بزرگسالان از اهميت ويژه اي در رسيدن به سطح سلامتي خوب ومطلوب بر خوردار است هدف از ورزش پيشرفت كار آمد فرايند رشد جسماني وروحي فرد است بنابر اين شناخت مكانيسم ها درعوامل مؤثر در بروز آسيب هاي جسماني نقش كليدي درفراهم كردن محيط وابزارهاي مؤثر، پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي جسمي را خواهد داشت اين را نيز بايد توجه داشت كه هر چقدر فاصله بين زمان بروز ناهنجاريها وزمان شروع درمان آن ديرتر و طولاني تر باشد آسيب پذيري تشديد ميشود چه بسا كه اين ناهنجاريها مي توانند در مواردي منجر به بروز نا توانيهاي دائمي ويا حتي مرگ شوند با توجه به فوق اهميت پيشگيري از بروز آسيب هاي جسماني روشن تر مي گردد.
آنچه مسلم است اين است كه اندازه فعلي ورزش از هيچ نظر پاسخگوي نيازهاي مهارتي و آناتوميكي و فيزيولوژيكي نو جوانان نمي باشد و حتي با يك بررسي ساده مي توان زيان هاي ناشي از اين كمبود را در بين نوجوانان مشاهده نمود . در اين دوران الگوي بي تحركي خصوصا” در دختران بيش از پيش تثبيت ميگردد از آنجائي كه كودكان بطور طبيعي اجراي ماهرانه مهارت پايه را از خود به نمايش نمي كذارند آنها از طريق يك سرس توالي حركات پايه يا مراحلي كه از الگوهاي ناقص حركتي نشأت مي گيرد فرايند پيشرفت خود را شروع و به بلوغ يا الگوهاي كارآمد حركتي دست پيدا مي كنند .
بنابر اين لازم است با توجه به حفظ تناسب اندام و جلوگيري از تغيير ظاهري اندام كه موجبات درهم ريختگي ظرافت و زيبائي ظاهري مي گردد . فعاليتهاي بدني در حد مناسب در دوران رشد و پس از آن صورت گيرد . فعاليت بدني بايد طوري انجام گيرد كه با انجام آن گروهي از عضلات بدن بكار بيفتند . دانش آموزان كه با اجتناب از فعاليتهاي حركتي وارد چرخه معيوبي مي شوند سبب تشديد ناتواني و موجبات مشكلات جسماني و سلامتي و ناهنجاري بدني خواهند شد در دوران رشد بايد از كم تحركي رها شوند زيرا آنها در دوران رشد بخوبي ميتوانند بر ناتواني خود غلبه كنند و اثرات جانبي آنرا كاهش دهند يا توانائي جسمتني و مهارتي خود را افزايش دهند . متأسفانه كم تحركي علاوه بر اثرات سوء جسماني و فيزيولوژيك . از نظر عاطفي و اجتماعي نيز به ضرر آنان است . زيرا حداقل توانائي و مهارت خود را از دست ميدهند و شادي و نشاط را كمتر تجربه مي كنند .
بطور كلي موفقيت در تربيت بدني و ورزش به مهارت جسماني و رواني نياز دارد مهارت رواني مانند مهارت جسماني اكتسابي مي باشد و تمرين ذهني يكي از مهارتهاي رواني مهم است . اولويتهاي رفتاري كه در مدرسه دبير تربيت بدني بايد در نظر داشته باشد توسعه و تقويت رشد عاطفي _اجتماعي به همراه توسعه و تقويت مهارتهاي بنيادي حركتي و اداراكي و افزايش آمادگي حركتي و بدني و حس خود اتكائي و خودگرايي و استقلال فردي است . وضيعت نادست خوابيدن . نشستن . ايستادن . حمل نامناسب اجسام و وضيعت نادرست مطالعه نمودن موجب انواع ناهنجاريهي متعدد از جمله تشديد كف پاي صاف و يا پاي گود و پاي طاقديسي و زانوي پرانتزي و ضربدري و زانوي خم و عقب رفته . كمر گود . كمر صاف ميگردد . كه تمام موارد فوق جزء حركات اصلاحي مي باشند كه بوسيله ورزشهاي خاص در مدت زمان طولاني اصلاح و درمان ميگردند .

نگهداري يك وضيعت مطلوب به حداقل انرژي بستگي داشته و كمترين تنش و فشار را بر روي عضلات و رباطها و مفاصل وارد مي آورد . مربيان تربيت بدني ميتوانند با ارائه حركات اصلاحي و جبراني و آموزش الگوهاي حركتي صحيح هنر ( حداكثر كارآيي با حداقل مصرف انرژي ) را به بچه ها آموزش دهند و از اين طريق نرخ شيوع ناهنجاريهاي مذكور را در سطح جامعه كم كرده و مراجعه آنان را به مركز درماني كاهش دهند . گذراندن يك دوره زماني با وضعيت بدني ضعيف مي تواند منشأ بروز علائمي متوالي بيماريها و ناهنجاريها در اثناي سنين بلوغ باشد اين علائم مي توانند با بروز خستگي خود را نشان دهند . عضلات سفت و دردناك در ناحيه گردن . پشت .بازوها و پاها علامت ديگري براي وضعيت قرارگيري بلدني ضعيف است . دراين مرحله ممكن است تغييراتي در عضلات و ليگامنتهاي بدن ديده شود و فرد در آنها احساس سفتي .سختي و درد كند . بيش از ۸۰ درصد از مشكلات مربوط به نواحي گردن و پشت ناشي از سفتي عضلات است . عضلات دردناك نتيجه سالها وضعيت قرارگيري بدني بد هستند .

چرخه تمرين تربيت بدني متشكل از مجموعه اي از فعاليتهاي آمادگي جسماني است كه بر استقامت قلبي _تنفسي _قدرت عضلات _ انعطاف پذيري و هماهنگي از طريق اجراي حركات موزون بدن تأكيد ميكند . براي بهره برداري مي توان با تأكيد بر تمرينات هوازي . قدرت عضلاني و فنون استقامت و انعطاف پذيري بيشتر . سطوح تركيب بدني اصلاح شده . كاهش خطرات پوكي استخوان . چاقي . تنشهاي احساسي و رواني . انواع سرطانها . آنها را براي دانش آموزان و ساير افراد جامعه تشريح نمايند كه اين چرخه با هدف تقويت رابطه بين بهبود وضعيت آمادگي جسماني فرد و سطح تندرستي او طراحي مي

شود . هدف از اين آموزشها شناسائي سريع افراد مبتلا هستند كه دوران رشد اسكلتي را طي مي كنند و عمدتا” به درجات خفيفي از عارضه مبتلا هستند كه عدم اصلاح و پيشگيري آن ميتواند در آينده مشكلات جدي تري را براي آنان بهمراه داشته و آنان را ناچار به مراجعه به پزشك متخصص درماني جدي تر چون فيزيوتراپي . وسايل كمكي و گاه جراحي كند . رفع ناهنجاريها از طريق اجراي حركات اصلاحي عموما” ارزان قيمت . ساده بي خطر و علمي است و با توجه به هدفي كه دنبال مي كند از كارآيي قابل قبولي به لحاظ بهداشتي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار هستند . فراموش نشود كه با ايجاد در زمينه هاي فراگير براي رشد توانايي هاي جسماني و حركتي دانش آموزان در سنين دبستان زمينه هاي رشد ورزش همگاني فراهم مي شود و در غير اينصورت عواقب آن در كاهش سلامت عمومي جامعه منعكس خواهد گرديد .

متأسفانه عصر اطلاعات و فن آوري با تمام دستاوردهاي نوين در خدمت كم تحركي است . كودك امروز به دنياي پشت ميزنشيني فردا و صفحه نمايشگر تعلق دارد پس بايد ورزش و فعاليتهاي جسماني از سنين ابتدائي براي او نهادينه و عادت شود تا تندرستي و نشاط روحي او را در آينده تضمين كند . مشكل اساسي ديگر آن است كه والدين فرزندانشان را در مدرسه به يادگيري مفاهيم رياضي و ساير علوم تشويق ميكنند اما ورزش و تربيت بدني را از آنها دريغ مي نمايند . بچه هايي كه اگر در مهارت حركتي پايه به رشد و تكامل لازم نرسند همانهايي هستند كه بتدريج در تمام طول زندگي كم تحرك و غيرفعال باقي مي مانند .

از آنجائي كه مهارتهاي حركتي بنيادي بعنوان الفباي يادگيري مهارتها نقش بسزائي در رشد همه جانبه كودكان . جايگاه ويژه اي را در نظام آموزش و پرورش مي طلبد و همانگونه كه براي يادگيري خواندن و نوشتن و آموختن بايد خواند و تمرين كرد . براي يادگيري مهارتهاي ظريف در آينده نيز پرورش شخصيت كودك و بروز خلاقيتها بايستي هدفمند در مدارس ابتدائي برنامه ريزي شود . اگرچه ورزش در ظاهر نوعي تفريح تلقي مي شود اما دنياي بازي و فعاليت بدني فرصتي استثنائي را براي كودك در سن پائين بوجود مي آورد تا نه تنها رشد و پيشرفت را در آينده تجربه كند بلكه با تقويت اعتماد بنفس و شكوفايي روح . فشارهاي رواني دوران نوجواني و بلوغ را به حداقل برسد .

نتيجه :
معلمان و كارشناسان تربيت بدني با توجه به آشنائي با انواع تغيير شكلهاي بدني ميتوانند افرادي را كه داراي چنين تغيير شكلهايي هستند شناسائي و پس از پي بردن بعلت عارضه و آگاه نمودن دانش آموز با طراحي . تهيه و اجراي حركات ورزشي مناسب براي اين افراد در كاهش شدت و اصلاح تغيير شكل آنها بكوشند و همچنين از اجراي ورزشهايي كه سبب تشديد ناهنجاري جسماني مي شوند ممانعت بعمل آورند . بطور مثال آموزش وضعيت صحيح نشستن موجب ميگردد دانش آموز هم زمان با تحصيل ياد مي گيرند چگونه وضعيت صحيح بدن را حفظ نمايد تا از وارد آمدن فشار روي مفاصل . عضلات و ليگامنتها جلوگيري كند . اين تدابير عوارض وضعيتهاي نادرست نظير درد . كاهش انعطاف پذيري . كاهش ميزان تحرك . ناراحتي قلبي و تنفسي . كاهش استقامت و قدرت بدني و آرتروز زودرس را نيز از بين برده و فرد سالهاي متمادي بدون مشكل جسماني زندگي خواهد كرد .
بنابر اين از مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت كه با برنامه ريزي حركتي و آكاهي از اصول حركتي مناسب ميتوان ضمن تأمين سلامت عمومي به بهداشت فردي جامعه نيز كمك كرد با اطمينان كامل ميتوان گفت كه” حداقل فضا و امكانات حركتي مورد نياز . پاسخگويي به نيازهاي حركتي دانش آموزان زياد دشوار نيست .”
حرکات اصلاحی
نحوه قرار گرفتن بدن وشناخت آن
خوب ایستادن/خوب راه رفتن وخوب نشستن علاوه بر اینکه شکل حرکتی ما را زیبا می کند کارایی بدن را بیشتر و خستگی را کمتر می نماید.
رسیدن به چنین وضعیتی که بدن با کارایی بیشتر وخستگی کمتر همرا ه باشد با چگونگی مکانیک بدن ارتباط دارد.مکانیک بدن به هماهنگی وتناسب قسمتهای مختلف بدن گفته می شود.
برای آنکه بتوان از عضلات بدن به نحو احسن استفاده کرد وبرای عضلات هماهنگی لازم را در قسمتهای مختلف بدن فراهم کرد این شناخت(درک بدن در فضا)لازم وضروری است.
منظور از طرز قرار گرفتن بدن یک حالت مشخص وبدون حرکت نیست بلکه حالتهای مختلف بدن همیشه وبا هر حرکت تغییر می کند.
برای نحوه قرار گرفتن بدن نمی توان یک استاندارد بین المللی وخاصی را ارایه داد ولی دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی مکانیک بدن در حالتهای مختلف و نحوه استفاده صحیح بدن در حالتهای حرکتی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقع شود.
حرکت های صحیح ایستادن
برای تصحیح ایستادن غلط، دو نوع تمرین بهبود دهنده را باید انجام داد.
۱) تمرین های تنظیم کننده وضعیت و ساختار بدن: این تمرین ها موجب تغییر اندک، نامحسوس و ساده در وضعیت بدن و متعادل و منظم کردن بلوک های مختلف بدن هنگام ایستادن می شوند. انجام دادن این تمرین ها موجب می شوند که راستای قرارگیری صحیح و مناسب بدن، در هر لحظه حاصل شود. هر چه این شیوه ی صحیح را بیشتر اختیار کرده و به طور مکرر از تمرین های مربوط استفاده کنید، ساختار بدن این وضعیت صحیح را به طور طبیعی به خود گرفته و خود به خود شروع به انجام دادن آن میکند.
۲) تمرین های متعادل کننده ی وضعیت و ساختار بدن: این تمرین ها موجب تقویت کردن راستای قرار گیری بدن و تصحیح و صاف کردن آن می شوند. این تمرین ها را در ابتدا باید روی زمین یا تخت خواب انجام داد. انجام دادن این تمرین ها به ایجاد تعادل و توازن مجدد در بافت های نرم که به اندازه ی کافی بدنتان را از قسمت جلو، عقب و طرفین حمایت نمی کنند، کمک می کند.

تمرین های تنظیم کننده ی وضعیت
شاید قرار گرفتن در وضغیت تمرین ها، در شروع کار برای شما غیر طبیعی باشد. بهتر است این تمرین ها را بر ی دوره ی زمانی کوتاه مدت (۵ تا ۲۰ ثانیه) و به دفعات (۳ تا ۵ بار در روز) انجام دهید تا احساس کنید که بهبود و تصحیح ایجاد شده در ساختار و وضعیت بدنتان مداوم تر و خودکارتر می باشد.
این تمرین ها را هنگامی که تمایل به وضعیت ناصحیحی در شما پدید می آید یا هنگامی که در محلی به طور سرپا ایستاده اید انجام دهید. به عنوان مثال، هنگام دوش گرفتن در صبح یا عصر، انتظار برای رسیدن آ******، ایستادن در صف و یا سایر موارد مشابه. تمرین ها باید به راحتی و با آرامش اجرا شوند. استفاده کردن از تنفس ها وتفکرهای آرامش بخش توصیه میشود و انجام آن ها در مقابل یک آیینه به پیشرفت شما کمک می کند. شما باید بتوانید تغییرها را به سرعت دریابید. هنگامی که حرکتهای خود را زیر نظر دارید، اجازه دهید تا تفکرهای شما در مورد ساختار و وضعیت جدید در ذهن و حافظه ی شما نقش بندد.
در زیر مثال هایی مربوط به شایع ترین مشکلات بدن بررسی می شود.
مثال ۱- اشکال در وضعیت قرارگیری بدن:

برآمده شدن شکم و **** به خارج
الف) نحوه ی قرارگیری لگن به آن نحوی که در شکل نشان داده شده است، موجب می شود شکم به جلو و **** به عقب برآمده شود. این اختلال در راستای قرارگیری بدن شاید علت اصلی درد کمر هنگام ایستادن باشد.
*) سطل لگن شما به جلو خم شده است و از این رو، آب موجود در آن به جلو می ریزد و موجب می شود قوس کمر شما افزایش یابد.

تمرین تنظیم کننده :
سح قرار گیری لگنتان را تنظیم کنید
الف) سطل لگنتان را به آرامی کج کنید تا لبه ی جلویی آن بالا آمده و در زیر بدن قرار گیرد و آب موجود در آن راکد مانده و حرکت نداشته باشد.
*) شکمتان را با استفاده از عضله های قسمت پایین شکم به آرامی به داخل و بالا بکشید و کمک کنید تا لبه ی جلویی لگن بلند شود. تصور کنید شکم خود را در موازات کمربند شلوارتان به داخل کشیده اید. اجازه دهید کمرتان آرامش داشته باشد و در آن کشش ایجاد کنید تا قوس آن کاهش یابد. استخوان دنبالچه ی خود را با انقباض ملایم و اندک عضله های **** به پایین برده و زیر بدنتان (به سمت داخل) قرار دهید.

نکته: قفسه ی سینه ی خود را در راستای لگن به پایین نکشید. در حالی که قفسه ی سینه را صاف کرده و در وضعیت صحیح قرار داده اید، قسمت جلویی لگن را در راستا و زیر آن قرار دهید. احساس ناراحتی اندک در ابتدای انجام دادن این تمرین تنظیم کننده و در شروع کار شایع است. مطمئن شوید این تمرین ها را به آرامی و با ملایمت انجام داده و عضله ها به اندازه ی کافی آرامش داشته باشند.

حركات اصلاحی بدن
واحد تندرستی و سلامت تبیان زنجان-
چقدر به وضعیت و شكل ظاهری اندام و اعضای بدن فرزندانتان توجه می كنید؟ آیا هرگز با دقت از نوك پا تا فرق سر او را نگاه كرده اید؟ آیا شانه های او با هم هماهنگ و در یك راستا قرار دارند؟
اگر یكی از شانه های او پایین تر از شانه دیگر است، باید نگران شوید، اما امیدوار باشید كه با تشخیص به موقع و بهنگام، آن را درمان كنید. برای مطمئن شدن از این عارضه می توانید از صفحه شطرنجی استفاده كنید. علت به وجود آمدن این عارضه نشستن در وضعیت های نادرست، ضعف عضلات بالابرنده كتف ها در یك سمت، حمل كیف و كتاب با یك دست و همچنین استاندارد نبودن میز و نیمكت و خم شدن زیاد به یك سمت هنگام نشستن است كه شما با تذكر دادن در این موارد به فرزندانتان می توانید مانع از ایجاد و یا افزایش این عارضه در او شوید.
عوارض
این عارضه به ظاهر ساده در صورتی كه مورد توجه و درمان قرار نگیرد، عوارض بعدی فراوانی از جمله خارج شدن شانه ها از حالت طبیعی، درد روی كتف ها، درد در ناحیه پشت، درد در اطراف گردن و ضعیف شدن عضلات بالا برنده كتف ها را به دنبال خواهد داشت.
راه های درمان
▪ ورزش های اصلاحی یكی از راه های مؤثر در درمان این عارضه است كه با كمی حوصله و پشتكار می توان به نتیجه دلخواه رسید.
▪ تلاش كنید هنگام كار، استراحت، راه رفتن و نوشتن شانه ها را در یك سطح نگه دارید.
▪ هرگز طی یك مسیر كیف و كتاب خود را فقط با یك دست حمل نكنید، بلكه سعی كنید این كار را به صورت متناوب با هر دو دست انجام دهید.
▪ در حالت ایستاده و یا نشسته قرار بگیرید و دست سمت افتاده را بالا ببرید.
▪ در حالت ایستاده یا نشسته شانه سمت افتاده را بالا ببرید.
▪ در حالت ایستاده یا نشسته قرار بگیرید. سپس وزنه ای را در دست سمت افتاده گرفته و آن شانه را به سمت بالا ببرید.
▪ در حالت نشسته یا ایستاده قرار بگیرید و هر دو شانه را به سمت بالا بیاورید. بهتر است این تمرین را جلوی آینه انجام دهید تا هر دو شانه در یك سطح قرار بگیرند.
۱٫ مقاله: حركات اصلاحي بدن
امروزه بسياري از افراد از ديسك كمر، فتق ديسك و سياتيك رنج مي برند . اين درد ها معمولا در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغييرات ايجاد شده در هورمون ها و استخوان ها چيزي معمولي به شمار مي آيد در حاليكه اگر منشاء اين دردها را تشخيص دهيم در هنگام پيري و كهولت كمتر دچار اين مشكلات خواهيم شد. چيزي كه جلب توجه مي كند اينست كه افراد جوان نيز به همين درد ها گرفتار هستند كه علت اصلي آن زندگي ماشيني و كم تحركي است كه در زندگي ما بوجود آمده اما علت هاي ديگري نيز در بوجود آمدن آن نقش دارند .
ناهنجاري جسماني مزيد بر علت است كه به مرور در افراد به علت شيوه ي غلط زندگي ( خوابيدن، راه رفتن ، نشستن ، كار كردن و… ) ايجاد مي شود.
ناهنجاري جسماني چيست؟
ناهنجاري يعني هر تغيير شكلي كه در رابطه با وضعيت نرمال در بدن فرد ايجاد شود.
بدن زماني استاندارد است كه:
-۱ – اندام سالم باشد ( دو دست و دو پا )
-۲– فرد وقتي مي ايستد در هيچ قسمت از بدنش احساس فشار و خستگي نكند.
– – ۳ احساس درد نداشته باشد .
-۴ – نقاط شاخص بدن روي خطوط افقي و عمودي قرار گيرد.

لذا براي رفع و پيشگيري از ابتلا به اين ناهنجاري ها بايد از علم حركات اصلاحي كمك گرفت.
حركات اصلاحي شاخه اي از علم تربيت بدني است كه اهدافش شناسايي، پيشگيري و اصلاح ناهنجاري هاي جسماني فرد است . در واقع حركات اصلاحي به مجموعه حركات كششي و تقويتي گفته مي شود كه بمنظور پيشگيري و اصلاح ناهنجاري ها ي جسماني ( كشش عضلات ، افزايش دامنه ي حركتي مفاصل و تقويت عضلاتي كه ضعيف شدند) انجام مي گيرد.
حركات اصلاحي معمولا از سن نه سالگي شروع مي شود زيرا بدن از نظر شكل تقريبا شبيه بزرگسالان است .
براساس نتايج طرح اجرايي سنجش ناهنجاري هاي قامتي بين دانش آموزان پايه ي دوم راهنمايي و اول متوسطه سال تحصيلي ۸۵/۸۶ در سطح شهرستان مريوان توسط اينجانب صورت گرفته است ، متاسفانه آماردانش آموزاني كه از مشكل ناهنجاري قامتي رنج مي برند در سطح وسيع و بالايي بوده و تكان دهنده و قابل تامل است .
دانش آموزان دوم راهنمايي از ۵۵۱ نفر ، ۴۱۸ نفر
دانش آموزان اول متوسطه از ۴۵۹ نفر ، ۴۱۷ نفر
اين معضل به حق كه قابل توجه بوده ومي طلبد كه خانواده ها و خود دانش آموزان و مسئولين آموزش وپرورش در راه كاهش اين آمار گامهاي موثري بردارند.

ضرورت دارد همكاران محترم و پر تلاش تربيت بدني نيز دانش آموزان را با فرهنگ درست وصحيح عادات زندگي، آشنا سازند و اهميت حركات اصلاحي را براي دانش آموزان تشريح كنند تا در آينده شاهد سلامتي ، زيبايي و بقاي عمر افراد جامعه باشيم و بتوانيم مادراني سالم وبا نشاط را پرورش دهيم زيرا كه به حق دختران وزنان قشر آسيب پذيرتر جامعه هستند.

نحوه قرار گرفتن بدن وشناخت آن
خوب ایستادن/خوب راه رفتن وخوب نشستن علاوه بر اینکه شکل حرکتی ما را زیبا میکند کارایی بدن را بیشتر و خستگی را کمتر می نماید.
رسیدن به چنین وضعیتی که بدن با کارایی بیشتر وخستگی کمتر همرا ه باشد با چگونگیمکانیک بدن ارتباط دارد.مکانیک بدن به هماهنگی وتناسب قسمتهای مختلف بدن گفته میشود.
برای آنکه بتوان از عضلات بدن به نحو احسن استفاده کرد وبرای عضلات هماهنگی لازمرا در قسمتهای مختلف بدن فراهم کرد این شناخت(درک بدن در فضا)لازم وضروری است.
منظور از طرز قرار گرفتن بدن یک حالت مشخص وبدون حرکت نیست بلکه حالتهای مختلفبدن همیشه وبا هر حرکت تغییر می کند.
برای نحوه قرار گرفتن بدن نمی توان یک استاندارد بین المللی وخاصی را ارایه دادولی دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی مکانیک بدن در حالتهای مختلف و نحوه استفادهصحیح بدن در حالتهای حرکتی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقعشود.
اصول راه رفتن
هنگام پیاده روی سریع ممکن است بدن از وضعیت صحیح خارج شود یا عضلات سفت شوند. برای اینکه بتوانید به خوبی پیاده روی سریع را تجربه کنید باید ابتدا با روش های صحیح پیاده روی عادی و آهسته آشنا شوید.
ایستادن بازتابی از راه رفتن است
وضغیت و حالت شما هنگام ایستادن به طور کلی به وضعیتی که هنگام راه رفتن از خود نشان می دهید شباهت دارد. به عنوان مثال، اگر قوس کمرتان هنگام ایستادن افزایش یافته یا سرتان به جلو خم شود، این اختلال در تعادل به طور معمول هنگام راه رفتن نیز وجود خواهد داشت. اگر تمایل داشته باشید قدمتان را هنگام ایستادن سفت و محکم بگیرید، درراه رفتن تان نیز، این حالت را منعکس می کنید. اگر بدن را هنگام ایستادن خم کنید، این وضعیت را هنگام راه رفتن نیز به خود میگیرید. از این رو، مهم است از تمایل های بدنتان آگاهی داشته باشید.
ایستادن را آزمایش کنید
در کنار یک آیینه ی تمام قد، به پهلو بایستید. اگر بتوانید از دو آیینه استفاده کنید، بهتر است. این دو آیینه را با زاویه ای نسبت یه یکدیگر قرار دهید تا بتوانید هنگام ایستادن در کنار آیینه، نمای نسبتا کاملی از خود را ببینید.
تنفس عمیق انجام دهید. هنگام عمل بازدم، بدنتان را راحت بگیرید و هر گونه فشار درونی را از آن خارج کنید. وضعیت مشخصی از ایستادن را که پس از سپری کردن یک روز دشوار به خود میگیرید، در آیینه نمایش دهید. نواحی اصلی بدن را به عنوان سلسله بلوک هایی در نظر بگیرید که روی یکدیگر قرار گرفته اند، یک بلوک را برای سر، یکی را برای تنه، یکی برای لگن و برای هر زانو و پا، یک بلوک دیگر را در نظر بگیرید. از نحوه ی قرار گیری “بلوک ها” روی یکدیگر و ارتباط آن ها با همدیگر آگاهی یابید. سپس راستای قرار گیری” بلوک های” بدنتان را از جلو و پهلو بررسی کنید.
زانو های خود را بررسی کنید.

a) زانو ها بطور بسیار مناسب، باید در آرامش کامل قرار داشته و نسبتا صاف باشند. آنها نباید قفل شده و سفت گرفته شوند. (تصویر a)

b) آنها نباید قفل شده و سفت گرفته شده اند یا به عقب متمایل شده باشند. (تصویر b)

c) آنها نباید بیش از حد به جلو خم شده باشند. (تصویر c)
نکته: اگر زانوهای شما قفل و سفت شده یا به جلو خم شده اند، آنها را حرکت داده و جابه جا کنید تا بدون اینکه قفل شوند، صاف شده و در وضعیت مناسب قرار گیرند. توجه داشته باشید که آیا این حالت بر کج شدن لگن شما به جلو یا عقب تاثیر می گذارد یا نه؟
اصلاحی بدن
مقاله: حرکات اصلاحی بدن

امروزه بسیاری از افراد از دیسک کمر، فتق دیسک و سیاتیک رنج می برند . این درد ها معمولا در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغییرات ایجاد شده در هورمون ها و استخوان ها چیزی معمولی به شمار می آید در حالیکه اگر منشاء این دردها را تشخیص دهیم در هنگام پیری و کهولت کمتر دچار این مشکلات خواهیم شد. چیزی که جلب توجه می کند اینست که افراد جوان نیز به همین درد ها گرفتار هستند که علت اصلی آن زندگی ماشینی و کم تحرکی است که در زندگی ما بوجود آمده اما علت های دیگری نیز در بوجود آمدن آن نقش دارند .
ناهنجاری جسمانی مزید بر علت است که به مرور در افراد به علت شیوه ی غلط زندگی ( خوابیدن، راه رفتن ، نشستن ، کار کردن و… ) ایجاد می شود.
ناهنجاری جسمانی چیست؟
ناهنجاری یعنی هر تغییر شکلی که در رابطه با وضعیت نرمال در بدن فرد ایجاد شود.
بدن زمانی استاندارد است که:
-۱ – اندام سالم باشد ( دو دست و دو پا )
-۲– فرد وقتی می ایستد در هیچ قسمت از بدنش احساس فشار و خستگی نکند.
– – ۳ احساس درد نداشته باشد .
-۴ – نقاط شاخص بدن روی خطوط افقی و عمودی قرار گیرد.
لذا برای رفع و پیشگیری از ابتلا به این ناهنجاری ها باید از علم حرکات اصلاحی کمک گرفت.
حرکات اصلاحی شاخه ای از علم تربیت بدنی است که اهدافش شناسایی، پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های جسمانی فرد است . در واقع حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی گفته می شود که بمنظور پیشگیری و اصلاح ناهنجاری ها ی جسمانی ( کشش عضلات ، افزایش دامنه ی حرکتی مفاصل و تقویت عضلاتی که ضعیف شدند) انجام می گیرد.
حرکات اصلاحی معمولا از سن نه سالگی شروع می شود زیرا بدن از نظر شکل تقریبا شبیه بزرگسالان است .
براساس نتایج طرح اجرایی سنجش ناهنجاری های قامتی بین دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی و اول متوسطه سال تحصیلی ۸۵/۸۶ در سطح شهرستان مریوان توسط اینجانب صورت گرفته است ، متاسفانه آماردانش آموزانی که از مشکل ناهنجاری قامتی رنج می برند در سطح وسیع و بالایی بوده و تکان دهنده و قابل تامل است .
دانش آموزان دوم راهنمایی از ۵۵۱ نفر ، ۴۱۸ نفر
دانش آموزان اول متوسطه از ۴۵۹ نفر ، ۴۱۷ نفر
این معضل به حق که قابل توجه بوده ومی طلبد که خانواده ها و خود دانش آموزان و مسئولین آموزش وپرورش در راه کاهش این آمار گامهای موثری بردارند.
ضرورت دارد همکاران محترم و پر تلاش تربیت بدنی نیز دانش آموزان را با فرهنگ درست وصحیح عادات زندگی، آشنا سازند و اهمیت حرکات اصلاحی را برای دانش آموزان تشریح کنند تا در آینده شاهد سلامتی ، زیبایی و بقای عمر افراد جامعه باشیم و بتوانیم مادرانی سالم وبا نشاط را پرورش دهیم زیرا که به حق دختران وزنان قشر آسیب پذیرتر جامعه هستند.
نحوه قرار گرفتن بدن وشناخت آن
خوب ایستادن/خوب راه رفتن وخوب نشستن علاوه بر اینکه شکل حرکتی ما را زیبا میکند کارایی بدن را بیشتر و خستگی را کمتر می نماید.
رسیدن به چنین وضعیتی که بدن با کارایی بیشتر وخستگی کمتر همرا ه باشد با چگونگیمکانیک بدن ارتباط دارد.مکانیک بدن به هماهنگی وتناسب قسمتهای مختلف بدن گفته میشود.
برای آنکه بتوان از عضلات بدن به نحو احسن استفاده کرد وبرای عضلات هماهنگی لازمرا در قسمتهای مختلف بدن فراهم کرد این شناخت(درک بدن در فضا)لازم وضروری است.
منظور از طرز قرار گرفتن بدن یک حالت مشخص وبدون حرکت نیست بلکه حالتهای مختلفبدن همیشه وبا هر حرکت تغییر می کند.
برای نحوه قرار گرفتن بدن نمی توان یک استاندارد بین المللی وخاصی را ارایه دادولی دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی مکانیک بدن در حالتهای مختلف و نحوه استفادهصحیح بدن در حالتهای حرکتی گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گرفته و مفید واقعشود.
اصول راه رفتن
هنگام پیاده روی سریع ممکن است بدن از وضعیت صحیح خارج شود یا عضلات سفت شوند. برای اینکه بتوانید به خوبی پیاده روی سریع را تجربه کنید باید ابتدا با روش های صحیح پیاده روی عادی و آهسته آشنا شوید.
ایستادن بازتابی از راه رفتن است
وضغیت و حالت شما هنگام ایستادن به طور کلی به وضعیتی که هنگام راه رفتن از خود نشان می دهید شباهت دارد. به عنوان مثال، اگر قوس کمرتان هنگام ایستادن افزایش یافته یا سرتان به جلو خم شود، این اختلال در تعادل به طور معمول هنگام راه رفتن نیز وجود خواهد داشت. اگر تمایل داشته باشید قدمتان را هنگام ایستادن سفت و محکم بگیرید، درراه رفتن تان نیز، این حالت را منعکس می کنید. اگر بدن را هنگام ایستادن خم کنید، این وضعیت را هنگام راه رفتن نیز به خود میگیرید. از این رو، مهم است از تمایل های بدنتان آگاهی داشته باشید.
ایستادن را آزمایش کنید