طریقه امتحان کردن:
آزمون آدمک را می توان بصورت انفرادی و گروهی اجرا کرد نکاتی که در اجرای این آزمون مورد توجه است عبارت است از:
۱- کودکان باید مداد مشکی و کاغذ سفید داشته باشند و همچنین می توانند از مداد پاکن استفاده کنند اما از مداد رنگی و خط کش استفاده نکنند.
۲- مشخصات کودک را بر ورقه ای جدا یا بالای صفحه به گونه ای که با نقاشی تداخل نکند بنویسیم.
۳- کودکان نباید از روی دست هم نگاه کنند.

۴- از کودکان بخواهید که یک آدمک بکشند و سعی کنند بهترین نقاشی خود را ترسیم کنند
۵- با بکار بردن جملات مناسبی مانند: این نقاشی ها قشنگ هستند، بچه ها شما خوب نقاشی می کنید و غیره
۶- ایراد نگیرد، انتقاد نکنید ، توجه کودک را به اشتباهش متمرکز نکنید، اگر سئوالی میشود در جئاب بگویید: شما تمام سعی خود را بکنید.
۷- کودکان در ضمن نقاشی کردن نباید با هم صحبت کنند و یا توجه دیگران را به نکاتی جلب کنند

۸- وقت و یا زمان برای این آزمون محدود نیست اما بطور کلی ۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد.
۹- گاهی در اثر پاک کردن کودک نقاشی را خراب کرده کاغذ جدید داده و اجازه دوباره نقاشی کشیدن را بدهید.
۱۰-اگر کودک تصویر ناقص یا کاریکاتور مانند کشید باید از او بخواهیم آدم بکشد و کاغذ بدهیم به او
طریقه نمره دادن و تعیین بهره هوش

۱- به هر یک از مواردی که توسط کودک و بر اساس دستور العمل ۵۱ نمره ای داده شده کشیده شده یک نمره بده
۲- در خاتمه نمره گذاری آنها را با هم جمع کنید
۳- این مجموع را در سه ضرب می کنیم و حاصل ان را با ۳۶ جمع می کنیم.
این مجموع معادل سن عقلی کودک به ماه است.
۴- سن تقویمی یا شناسنامه ای کودک را بر حسب ماه محاسبه کنیم. (کمتر از ۱۵ روز را نادیده و بیشتر از ۱۵ روز را یکماه تلقی کنید یا خود پانزده روز)

 

۵- با استفاده از فرمول محاسبه بهره هوش کودک را محاسبه کنیم.
۱۰۰ × = IQ
6- اگر کودکی چند آدمک کشیده بهترین آن را نمره دهید ترکیب نکنید.
برای مثال: مودکی که سن او ده ساله است و بیست و پنج نمره از آزمون گودیناف گرفته است بهره هوش را بدست آورید.
۱۱=۳۶+۷۵=۳×۲۵
سن تقویمی ۱۲۰= ۱۲×۱۰ سال

۷- در نمره دادن هنگامی که دستها در جیب است، تعداد انگشتان، وجود و یا قواره انگشتان را به کودک بدهید. اما نمره انگشت شصت و کف دشت زمانی داده شود که این قسمتها از جیب نشان داده شود.
در بچه های ۳ ساله یک دایره می کشد و این دقیقا ۳ ماه او می رود بالا یعنی در کودکان هر نمره ۳ ماه بالا می رود.
اسکیل شماره : رعایت نکردن اخلاقیات، سرعت زیاد حرکات عضلات عدم بلوغ یادکردگی یا بلند پروازی Ego

من کی را که از کی دیگری که خودش را بازگذاشت و سوء استفاده می کند نمی کنم گاهی فکر من سریعتر از انکه صحبت کنم می رود.
من هیچگاه در مورد ظاهرم نگران نیستم
من یک شخص مهمی هستم.
یک آدم باید رویاهایش را درک کند و سعی کند راهنمایی هایی بکند؟
۱۰: درونگرایی اجتماعی: احساس حقارت، ناراحتی، احساس در ارتباط نبودن در افراد حساسیت زیاد، نگرانی در مورد سلامت فیزیکی و روانی، نبودن هیجان در زندگی اجتماعی و اطمینان کردن به همه روابط.
دوست دارم پیکنیک بروم هر وقت باشد دوست دارم از جمعیت بیرون روم

من معمولا خیلی آگاه نیستم
تست DEP ادامه تست گونیاف

اجرای تست بسیار راحت است و بسیار گول زننده است زیرا احساس م یکنند تجزیه و تحلیل کلی آن راحت است برای تست چندین برگ سفید، پاکن، چندین مداد مشکی و غیره…
در نحوه اجرای تست به شخص می گوئیم که من میخواهم شما برای من تصویر آدم بکشید هر چه پس از این تست شونده پرسید بغیر از یکی، دو مورد هیچ پاسخی نیمدهند و می گوئید هر طوری که دویت دارند نقاشی کنید زیرا محرک را د راختیار شخص قرار می دهید در DEP فرض کلی دیگری نیز وجود دارد و آن این که :

۱٫ تصویر از خویشتن
۲٫ تصویر ایده ال از خویشتن
۳٫ تصویر و دیگران مهم. (مثل پدر، مادر، معلم، همسر)
نکته ای را که به شخص قبل از تست یادآور میشویم این است که نمره ای بهنقاشی شخص نمیدهم و قابلیتهای هنری کسی را اندازه گیری نمی کنم فقط می خواهم بیشتر شما را بشناسم. حتما به شخص این اطمینان را بدهید که محرمانه و محفوظ باقی خواهد ماند. وقتی تصویر کشیده میشود بپرسید؟ اگر گفت جنسیت ندارد بگویید نقاشی دیگری بکشید و در نقاشی را کنار هم بگذارید و بگویید جنسیت معین کنید اگر باز هم نتوانست نشانه بالینی خاصی دارد.

تصویر نیمرخ: اگر به شکلهای گفته شد کشید تصویر را می گوید و می گوئید یک تصویر کامل بکشید.
سر و شانه را تنها بکشد: پس از کشیدن تصویر کامل اسم- سن- جنسیت و تاریخ تست حتما (محل) گزارش شود.
تصویر مینیاتوری یا اگر کارتون یا تصویر خطی بکشد:

می توانید یک کاربن و دو ورقی کاغذ میدهید که نقاشی را بر روی آن بکشد و اگر خواستند پاک کنند کاربن را برداشته و هر دو را پاک کنند افراد نرمال چیزی را که اضافه می کنند باعث می شود ولی افراد غیر طبیعی هر چیزی که اضافه می کنند ا زکیفیت نقاشی کاسته می شود یا پس از کشیدن نقاشی، نقاشی خود را پاره می کنند.
نیمرخ کشیدن نشان دهنده پنهان گرایی شخص است و میخواهد بطور ناخودآگاه مخفی کاری نماید کسانی که تست را مسخره می کنند را تمسخر نمایند یا کارتن می کشند یا بصورت خط خطی کسانی که خیلی ضاطراب دارند احتمالا شکل کارتون یا خطی میکشد.

کسانی که تصویر خطی و یک بعدی می کشند نشان دهندۀ این است که ارتباطات انسانی خیلی گسترده ای ندارند.
کسی که تحت فشار قرار می گیرد علاقمند است که خشونت داشته باشد و با کوچکترین فشار خشونتها بیرون ریخته میشود راه ارتباطی وی با افراد دیگر خشونت است.
اگر با تست شونده با سرعت برخورد کردید می توانید به او کمک کنید و از حالت ابهام کم کنید.
مثلا : تصویر شخص در باران یا تصویر یک حیوان را بکش فقط به این دلیل که شخص با شما همکاری کرده باشد و یا اینکه قدرت تحمل آن را در نظر داشته باشید.
تجزیه، تحلیل تست:

اولین قدمی که بر میدارید نگاهی به کل تصویر می اندازید و شروع می کنید تصویر را از یک کسی از نکات زیر تشریح کنید:
۱- آیا تصویر جوان است یا پیر
۲- فعال است یا غیر فعال
۳- انعطاف پذیر یا سخت
۴- جذاب یا زشت

۵- تحسین شده یا تحقیر شده (یعنی تصویر کوچک است یا بزرگ)
۶- شاد یا غمگین
۷- رسمی یا غیر رسمی

۸- از لحاظ عضلانی قوی است یا ضعیف
۹- پرخاشگر یا مطیع و یا انفعالی
وقتی این نکات در مرحله اول مشخص شد با پرسیدن یکی از سه سئوال زیر مقدار بیشتری اطلاعات بالینی کسب نمائید:
۱- تصویری که کشیده ای چه کسی را به یاد تو می آورد؟
۲- چه جور و چه نوع آدمی است این تصویر

۳٫ می توانید داستان کوتاهی راجعبه این آدم که کشیدی بگوئی (بخصوص دریچه ها می تواند از ضمیر ناخودآگاه آنها بگوید)
از لحاظ اهمیت بالینی تصویر بدن انسان را به چهار قسمت تقسیم کرده اند:
A. سر و صورت
B. شانه- قفسه سینه- دست و بازو
C. تنه (از زیر دیافراگم تا سر زانوها)
D. ساق پا و قوزک
در مورد هر کدام از این تستها اهدافی وجود دارد.

اهداف تفسیری و شناختن در مورد چهار قسمت فوق:
۱٫ میخواهیم تضاد را در هر قسمت پیدا کنیم.
۲٫ اغراق گوئی ما را در هر قسمت پیدا کنیم.
۳٫ حذفها را در هر قسمت جستجو کنیم.
۴٫ تحریفهای را در هر قسمت جستجو کنیم.
۵٫ در کدام قسمت تاکید بیشتر شده که می تواند بوسیله سایه روشن – بزرگ کشیدن ، انکار کردن و حذف باشد.

۶٫ در کدام قسمت تست شونده بیشتر پاک کرده است و یا در کشیدن تکرار را بخرج داده است
۷٫ خطوط و انحناهای کدام قسمت بدن بیشتر تاکید شده
۸٫ خطوط در کدام قسمت پر رنگ تر و در کدام قسمت کم رنگتر است.
۹٫ کنترل حرکتی در کجا متوقف شده است (حرکت در بدن بیشتر در مفاصل است)
۱۰٫ درکدام قسمت خطوط موجدار یا مقطع بوده است
سر و صورت
سر از لحاظ فیزیولوژیک مهمترین قسمت بدن است زیرا که اجزای سر و صورت جمع کننده تمام اطلاعات محیطی، طبق بندی کننده تمام اطلاعات محیطی تلقین کننده تمام اطلاعات محیطی- پخش کننده سایر اطلاعات مهمی در تمام نقاط بدن سازمان دهنده و تقدم و تاخر دهنده همه اطلاعات و در دیدگاه درمانی پویائی سمبل Ego می باشد همچنین اطلاعاتی که به قسمت سرو صورت داده میشود در این قسمت به در گروه مشخص (ذهنی- عاطفی) تقسیم می گردد. خود صورت و اجزا آن نیز از مهمترین قسمتهای بدن می باشد.

مثلا: دهان درتصویر سمبل وابستگی – محلی برای تغذیه جسمی و عاطفی- محلی برای بیرون ریزی خشونت و یا عشق و عاطفه می باشد- تاکید بیش از ا ندازه بر روی اجزای صورت نشان دهنده بلند پروازیهای شخص و علاقه وی به مقبولیت می باشد تمام بلند پروازیهای عاطفی و ذهنی شخص به شکل سمبولیک در سر متمرکز شده است – طرد شدگی قبول شدگی – بی محلی- دوست داشتن از طرف دیگران به شکل سمبولیک به اعضای صورت مربوط شده است

تاکید ب یش از اندازه بر روی مشیدن جزئیات گوش نشان دهنده حساسیت بیش از اندازه و شاید تا حدی سوظن در شخص می باشد به شکل خلاصه سر و صورت می تواند در تصویر بالاترین اطلاعات و بینش حقیقی را در زمینه های هوشی- خود پنداری و عاطفی شخص به تست کننده به همه چشمهای خالی نشان دهنده (حدقه) خشم و سرخوردگی عمیق و ریشه دار در شخص است و یا چشم بستن و انکار واقعیتهای محیطی.

شانه- قفسه سینه و دستها:
به این مجموعه، مجموعه عملکردی هم گویند شخص م ی تواند با بزرگ نمودن و حجیم کردن قدرتمند کشیدن رو به بیرون آوردن بوسیله خشم و تضادها این قسمت ها را رسم نماید باید بدانیم که اگر شخص رو به بیرون نیاورد برای کمک خواهی است یا بیرون ریزی پرخاشگری برای جنگیدن با دنیا یا برای جنگیدن با اطرافیان یا برای به عقب راندن اطرافیان پا برای سپر کردن و آسیب ندیدن اگر قسمتهای فوق را از لحاظ فیزیکی قوی می کشد به چه دلیل و اگرضعیف می کشد چرا اینکار را می کند و ایا قدرت بدنی خود شخص با قدرت بدنی این قسمت از تصویر هماهنگی دارد یا نه؟

به بیرون رو آوردن (اگر دستها باز باشد یعنی شخص سعی می کند با محیط اطراف ارتباط بر قرار نماید و دیگر این که دستهایش باز است ولی مشتها گره کرده یعنی خشم دارد و دیگری دستها را باز ولی انگشتان را که به صورت چنگ می کشد و یا دیگری به صورت دستی که اسیت میدهد می کشد یعنی مایل است که کسی نزدیکش نیایند و یا دیگران با وی ارتباط بر قرار نکنند).
احتمال دارد کودک به کلاس نقاشی رفته باشد یا بزرگسالان باشد باید ذکر شود.
تنه:
اگر بچه بخواهد قسمتی از بدن را مخفی نگه دارد تنه است اگر با شیئی این قسمت را بپوشاند دلیل این است که نشان دهنده ایرادی است از شخص که در ارتباط با دنیای بیرون شخص می باشد تاکید بر روی خطوط این قسمت نشان دهنده وابستگی مشخص و یا شکایات جسمی او می باشد مثلا ناراحتی جسمی دستگاه گوارش خواهد داشت.
ساق پا- قوزک- رویه و کف پا
این قسمت از بدن به شکل سمبولیک نشانگر خود مختاری آزادی – علاقه به حرکت و تحرک مشخص داشتن جهت در زندگی و تعادل روانی مثلا ساق پاهای بلند در تصویر نشانگر کوشش برای رسیدن به خود مختار می باشد و یا اگر تصویر در حالت تعادل نباشد و یا در حالت قرنیه نباشد و یا در شکل کج کشیده شده باشد نشانگر اشفتگی و عدم تعادل میباشد.

دکتر جزایری بالینی ۷/۹/۶۷
تست Dep آدمک
علائم غیر عادی
۱٫ عجیب بودن و غیر مانوس بودن کل تصویر
۲٫ عدم هماهنگی درقسمتهای مختلف تصویر

۳٫ بیش از اندازه سمبولیک بودن تصویر
۴٫ نمایان بودن اعضای داخلی بدن
۵٫ علائم وجود فشار، تنش در تصویر همراه با زدن ها و سایه، روشن ها زیاد
۶٫ بدن نیم تنه یا نیمرخ و سر تمام رخ (استیزوفرنی)

۷٫ احمقانه بودن تصویر
۸٫ علائم پرخاشگر و خشونت
۱٫ تصاویری که چشم در آن تو خالی بوده و یا داخل حدقه چشم سوراخ بوده
۲٫ تصاویری که پاها از هم باز و دستها حالت حمله بخود گرفته باشند.
۳٫ دماغ پهن در روی صورت

۴٫ تاکید بر روی حفره های بینی
۵٫ دستهای پنهان شده و قطع شده
۶٫ دستهایی که به شکل مشت جمع شده
۷٫ سایه، روشهای سنگین و زیاد در ناحیه موها
چنانچه قسمتهایی از بدن بشکل فییزیکی مشخص شده باشد:

۱٫ وجود عنصر تشریحی یا آناتومی نشانگر اسکیزوفرنی مزمن و در بعضی موارد بیماری مانیا
۲٫ وجود دنده ها نشانگر تاکید شخص بر قدرتهای جسمی و اجتماعی است
۳٫ چنانچه عضو جنسی را بطور واضح کشیده باشد (اسکیزوفرنیا یا عقب رفته یا افرادی که کنترل بر احساسات دارند همچنین نوجوانانی که مشغولیت ذهنی فراوان دارند در ارتباط با سکس مسائل جنسی)
بازوها
اصولا بازوها در تصویر به عنوان سمبولهای زیر تعبیر و تفسیر می گردد:
۱٫ نحوه برخورد با دنیا

۲٫ طرد کردن دیگران
۳٫ طلب کمک خواهی از دیگران
۴٫ دیگران را دور نگه داشتن از خود
۵٫ دیگران را خواندن
۶٫ وسیله ای برای خشونت
۷٫ محافظت از خویشتن
۸٫ بدست آوردن خواسته ها
۹٫ عشق ورزیدن
چنانچه در تصویر دستها حذف شده باشد نشانگر:
احساس عمیق شخص در ارتباط با گناه، احساس گناه، پرخاشگری و خشونت و روابط جنسی یا نشانگی اسکیزوفرنی است که افسردگی فراوان به همراه داشته و علاقمند به دوری، انکار یا جدایی از دنیای اطراف خویش است
دستهای کوتاهی

کوتاهی دستها به نسبت بقیه بدن.
چنانچه دستها کوتاه باشد نشانگر بلند پردازی، ضعف در مقابله با زندگی، تسلیم به شرایط بودن می باشد.

بازوهای باریک
نشانگر کمبود موفقیت و ضعفها در زندگی و احساس ضعف و آسیب پذیری وی است.
بازوها به شکل حیوانات یا پرندگان
نشانگر ضعف شخصیت فرد و برقرار نمودن رابطه بادیگران بشکل اسکیزوئید.
بازوهای مخفی

نشانگر احساس گناه و همچنین نشانگر احتیاج شخص به داشته کنترل در ابراز خشونت
بازوهای سایه روشن(شدیدا)
ترس شخص از تنبیه میباشد
بازوهای بلند:
نشانگر بلندپروازی و علاقه و کوشش برای موفق شدن

بازوهای بیش از اندازه بلند:
نشانگر بلند پروازی بیرونی بعنوان نقاب یا ضعف برای پنهان ساختن ضعفهای درونی می باشد.
بازوها بطرف بیرون کشیده باشد:
نشانگر علاقه شخص به حمایت و پشتیبانی در هنگامی که تحت فشار روانی، اجتماعی است میباشد.