تكثير كبك صنعتي

مقدمه¬
نقش تغذيه سالم در تامين سلامت انسان بر هيچ کس پوشيده نيست.انسان امروزي با پيشرفت تکنولوژي وبکارگيري همه علوم وفنون سعي در حفظ سلامت وماندگاري خود دارد؛ گواينکه استفاده نامناسب ازتکنولوژي براي سلامت وبقاي انسان خطرسازميباشد, ولي هدف عمده تامين وحفظ سلامت انسان است. استفاده ازروشهاوراهکارهاي نوين درتامين وبهبودوضع تغذيه بشرضمن ايجاداشتغال ,سلامت انسان را فراهم مياورد.

دراين راستا پرورش وتوليدگوشت کبک راهکاري نوين است. گوشت کبک از جهاتي جنبه دارويي داشته و براي بيماراني که مجاز به مصرف گوشت قرمز نبوده وحتي در مصرف گوشت سفيد محدوديت دارند, توصيه شده است. در طب سنتي براي ناتواني جنسي و عصبي, بيماران فشارخوني, افراد با چربي خون بالا, اسيداوريک بالا و ديابت کاربرد دارد ؛ علاوه بر مصرف داخلي تا حدي زمينه صادرات اين محصول توجيه خوبي دارد.

معرفي طرح
۱-اطلاعات طرح
الف- زمينه فعاليت: تکثير, پرورش وکشتارگاه کبک صنعتي
ب- محل اجراي: طرح استان خراسان رضوي شهرستان…………
ج- مجري ومديريت طرح: محمدابوالحسني تلفن: ۰۹۱۵۱۵۹۲۱۱۶-۶۲۲۹۵۴۵-۰۵۱۱
۲-هدف طرح

هدف از اجراي طرح تاسيس واحدتوليدي وگوشتي است, ازآنجا که گوشت کبک منبع پروتئيني بسيار خوبي ميباشد و با توجه به هزينه طرح ,ميزان اشتغالزايي و نو بودن روش در استان خراسان رضوي وکيفيت اب وهواي منطقه, احداث مجتمع پرورش کبک, بسيار مناسب است. گواينکه گوشت کبک از گوشت مرغ وبلدرچين, بسيار لذيذتر و با کيفيتي برتراست.

بطورکلي اين واحدتوليدي با اخذ مجوزاز سازمان جهادکشاورزي به ظرفيت ۲۰۰۰قطعه مولدو۱۰۰۰۰قطعه گوشتي درهردوره پرورشي ودر ۳سالن پرورش, توليدتخم و تکثيردر سال اول تکميل وبه بهره برداري خواهد رسيد.

ميزان گوشت توليدي ساليانه ۴۵۰۰۰کيلوگرم که به بازارداخل وخارج کشور عرضه خواهد شد. اين طرح در يک مرحله تکميل و قابل بهره برداري ميباشد. عرضه توليدات آن بدليل نزديکي به بازارمصرف مشهد که جزو يکي از کلان شهرهاي با سلايق وذائقه هاي متنوع مي باشد, متقاضي خاص خودرا از طريق شرکتهاي توزيعي, رستورانها وفروشگاههاي سطح شهر جلب خواهد کرد.با توجه به اينکه گوشت کبک بعنوان گوشت جايگزين و بدون عارضه ی ساير گوشتها با قيمت نسبتا مناسب به جاي گوشت مرغ و گوشت قرمزقابل عرضه بوده و ميتواند به عنوان عاملي در جهت کاهش قيمت گوشت ارزيابي شود.

خلاصه طرح:
اين کارگاه علاوه بر تاسيسات مربوط به پرورش و تكثير كبك داراي قسمتهاي انبار،سردخانه،مديريت و ساختمان كارگري خواهد بود.

ابنيه مورد نياز طرح
رديف شرح مساحت/ به متر مربع
۱ سالن مادر ۲۰۰۰ قطعه ای ۱۳۵
۲ سالن پرورش ۱۰۰۰۰قطعه ای ۵۰۰

۳ سالن جوجه کشی ۷۰
۴ انبار دان وقطعات ۱۵۰
۵ کشتارگاه وبسته بتدی ۵۰
۶ سرد خانه ۲۰

۷ مدیریت ۱۲
۸ ساختمان کارگری ۵۰
۹ فضای سبز وتوسعه ی بعدی ۴۰۱۳
مجموع: ۵۰۰۰

كبكهای بالغ از واحدهای دارای کبک (اصفهان,یزدو…)تهیه وکارپرورش آنهاشروع میشود.پرورش کبک دارای سه مرحله پیشدان(برای تقویت بدن)رشد وتخم گذاری است؛که در دوره ی اول بدلیل این که واحد تولیدی از بابت خرید کبک مادر مستقل شود از فروش پرواری آن به بازار خودداری می کنیم.

بعد از آماده شدن مادر زمان تخم گیری فرا می رسدوتخم نطفه داردردستگاه انکوباتورگذاشته وتخم پس از۲۴ تا ۲۶روز تبدیل به جوجه می شود.سیکل پرورش وتکثیر جوجه ادامه می یابد. وزن کبک درهنگام کشتار ۶۰۰ تا ۷۰۰گرم است.غذای کبک در سه دوره پیشدان ,رشدوتخم گذاری – جیره بندی میشود.

جدول اجزای تشکیل دهنده غذای کبک
رديف ماده خوراکی پیشدان رشد تخم گذاری
۱ ذرت ۳۷۰ ۵۵۴ ۵۱۳
۲ جو – ۱۵۰ –
۳ کنجاله سویا ۵۱۵ ۲۴۰ ۳۲۰
۴ صدف ۱۷٫۵ ۱۴ ۷۰

۵ دی کلسیم فسفات ۲۲٫۵ ۱۷٫۵ ۱۲٫۵
۶ چربی ۶۰ ۱۰ ۷۰
۷ متیونین ۱٫۵ ۱٫۵ ۱٫۵
۸ نمک ۳٫۵ ۳٫۵ ۳٫۵
۹ مکمل معدنی ۱۰ ۱۰ ۱۰
مقدار خوراك در هر دوره تا تخمگذاري ۲۱۰۰۰ كيلوگرم مي باشد.

نيازهاي مالي
۱- هزينه هاي ثابت :
الف- ساختمان وتاسيسات
ب- ماشين آلات
۲- هزينه هاي در گردش:
الف – هزينه هاي جاري
ب- هزينه هاي پرسنلي

هزينه هاي ثابت
الف-ساختمان وتاسيسات
رديف شرح مساحت/متر مربع ارزش واحد/هزارريال ارزش کل/هزار رالش
۱ سالن پرورش ۵۰۰ ۱۲۰۰ ۶۰۰۰۰۰
۲ سالن مادر ۱۳۵ ۱۲۰۰ ۱۶۲۰۰۰
۳ سالن جوجه کشي ۷۰ ۱۲۰۰ ۸۴۰۰۰

۴ انبار دان وقطعات ۱۵۰ ۱۲۰۰ ۱۸۰۰۰۰
۵ کشتارگاه وبسته بندي ۵۰ ۱۲۰۰ ۶۰۰۰۰
۶ سرد خانه ۲۰ ۱۲۰۰ ۲۴۰۰۰
۷ مديريت ۱۲ ۱۲۰۰ ۱۴۴۰۰
۸ ساختمان کارگري ۵۰ ۱۲۰۰ ۶۰۰۰۰
۹ ديوار کشي ۲۸۵ ۳۰۰ ۸۵۵۰۰

۱۰ محوطه سازي ۵۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰۰۰
۱۱ لوله کشي آب گازوسيم کشي برق ۲۲۰۰۰۰
۱۲ انشعاب آب برق گاز ۱۷۰۰۰۰
۱۳ قفسه سازي(آب خوري ودان خوري) ۱۰۰۰۰۰
۱۴ سرد خانه و متعلقات ۱۵۰۰۰۰
۱۵ پيش بيني نشده۵% ۹۵۴۹۵
مجموع ۲۰۰۵۳۹۵
سازه ساختماني در اين طرح بلوک ديواري-سقفي و تير چه مي باشد.

ب- ماشين آلات
رديف شرح تعداد ارزش واحد/هزار رالد ارزش کل /هزار رال/
۱ آسياب وميکسر۲تن وبالا بر ۱ ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰
۲ موتور ژنراتوروتابلو برق ۱ ۸۶۰۰۰
۳ باسکول ۱ ۲۷۰۰ ۲۷۰۰
۴ سيستم حرارتي ۳ ۸۵۰۰۰

۵ هواکش به ابعاد مختلف ۱۳ ۱۰۰۰۰
۶ دستگاه بسته بندي ۴۰۰۰۰
۷ لوازم کشتارگاه ۳۰۰۰۰
۸ پيش بيني نشده۵% ۲۷۳۸۵
مجموع ۵۷۵۰۸۵

هزينه هاي در گردش
الف:هزينه هاي جاري
رديف شرح تعداد ارزش تعداد/به هزاررالد ارزش کل/به هزاررالد
۱ تيمچه کبک ۲۰۰۰قطعه ۱۲۰ ۲۴۰۰۰۰
۲ دان مصرفي مادر ۵۱۱۰۰ ۳٫۲ ۱۶۳۵۲۰
۳ دان مصرفي پرورش ۲۵۵۵۰۰ ۳٫۲ ۸۱۷۶۰۰

۴ واکسن ودارو ۲۵۰۰۰
۵ ضد عفوني ۱۰۰۰۰
۶ آب وبرق وگاز ۳۵۰۰۰
۷ ثبت گارگاه ۲۵۰۰۰
۸ وسائل مصرفي ۴۰۰۰۰
۹ پيش بيني نشده۸۵ ۶۷۸۰۶
مجموع ۱۴۲۳۹۲۶

هزينه هاي پرسنلي( به هزار ریال)
رديف شرح تعداد ماهيانه هرنفر ساليانه هر نفر جمع ساليانه
۱ مديريت ۱ ۳۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۳۶۰۰۰
۲ دامپزشک نيمه وقت ۱ ۲۵۰۰ ۳۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰

۳ کارگرتمام وقت ۵ ۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰
۴ پيش بینی نشده۸۵ ۹۳۰۰
مجموع ۱۹۵۳۰۰

هزينه هاي ثابت
ماشين آلات +ساختمان وتاسيسات
(هزار رالا) ۲۵۸۰۴۴۴= ۲۰۰۵۳۹۵+۵۷۵۰۸۵

هزينه هاي در گردش:
پرسنلي+جاري
(هزار ريال) ۱۶۱۹۲۲۶=۱۴۲۳۹۳۶+ ۱۹۵۳۰۰
مجموع کل هزينه هاي ثابت ودر گردش
(هزار ريال) ۴۱۹۹۶۷۰=۱۶۱۹۲۲۶+۲۵۸۰۴۴۴