توليد خوراك طيور

خلاصه طرح :
موضوع طرح : تولید خوراک طیور
دستگاه صادرکننده مجوز : وزارت صنایع و معادن
ظرفیت اسمی تولیدات : ۲۴۰۰۰ تن
نوع تولیدات : خوراک طیور
تعداد شاغلین : ۲۰ نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح :
سرمایه گذاری طرح : ۱۱۸۹۵٫۱۴ میلیون ریال
سرمایه گذاری ثابت : ۶۱۹۹٫۹۳ میلیون ریال
سرمایه در گردش : ۵۶۹۵٫۲۲ میلیون ریال
درآمد سالیانه : ۴۰۸۰۰٫۰۰ میلیون ریال
سود ویژه : ۲۶۶۳٫۳۸ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه : ۲٫۳ سال
نرخ بازدهی سرمایه: % ۴۳٫۵ درصد

مقدمه :
تغذیه علمی است که دانش بیوشیمی و فیزیولوژی را توأماً و با مفهومی مشترک در ارتباط با یک ارگانیزم و تأمین غذای آن بیان می کند. تغذیه شامل جریانی است که در آن سلولهای بدن موجود زنده با بخشی از محیط شیمیایی خارج که برای تأمین مواد موردنیاز جهت انجام مطلوب واکنش های متابولیکی و شیمیایی برای رشد، نگهداری، کار و تولید ضروری است در ارتباط می باشد.
غذا به ماده ای اطلاق می شود که حیوان بتواند پس از خوردن، آن را هضم و جذب کرده و به مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذایی که به مصرف واقعی حیوان می رسد، ماده مغذی گفته می شود.

استفاده از خوراک آماده برای تغذیه طیور به واسطه ایجاد امکان مصرف ضایعات صنعتی و پسماندهای کشاورزی در جهت کسب ارزش افزوده و همچنین سهولت حمل و نقل، در سالهای اخیر رو به فزونی نهاده است.
ضمن اینکه تغذیه طیور با این نوع خوراک می تواند از بروز امراضی که به دلیل وجود آلودگی های مختلف در غذای طیور پدید می آید جلوگیری نماید.

برای ایجاد شرایط بهره برداری اقتصادی از واحدهای مرغداری باید مجموعه ای از مواد که در یک نوع غذای خاص به تنهایی گرد هم نمی آیند با هم مخلوط و آسیاب نمود. این ترکیب خوراکی را تشکیل می دهد که متشکل از مجموعه مواد غذایی است که قادر است همه عناصر و مواد ضروری بدن حیوان را در حد نیاز آن برطرف کند.
مواد قابل استفاده در ترکیب خوراک طیور به مقادیر مختلفی قابل استفاده می باشند. لیکن در محاسبات طرح حاضر از ترکیب زیر استفاده شده است :

جو به میزان یک پنجم، سبوس گندم معادل ۱۲ درصد، ضایعات گندم به میزان ۲۲ درصد، کود مرغی یک پنجم، ذرت معادل ۱۸ درصد، پودر ماهی ۵ درصد، پودر گوشت ۱ درصد، ویتامین، اوره، کربنات و نمک هر یک کمتر از یک درصد از ترکیب خوراک طیور را تشکیل می دهند.

۱ ) سرمایه گذاری ثابت طرح :
۱ . ۱ ) زمین محل اجرای طرح :
متراژ زمین قیمت واحد (ریال) قیمت کل (میلیون ریال)
۱۰۰۰۰ ۵۰۰۰۰ ۵۰۰

۱ . ۲ ) محوطه سازی :
ردیف شرح مساحت
(مترمربع) هزینه واحد

(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ خاکبرداری و تسطیح ۱۰۰۰۰ ۱۰۰ ۱
۲ گودبرداری ۲۴۰۰ ۵۰۰۰۰ ۱۲۰

۳ حصارکشی ۴۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۶۰
۴ فضای سبز، خیابان کشی ۳۵۰ ۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰
جمع – – ۸۸۱

۱ . ۳ ) ساختمانها :
ردیف شرح مساحت زیربنا
(مترمربع) هزینه واحد
(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ انبار مواد اولیه و محصول ۱۰۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۱۱۰۰
۲ سالن تولید ۱۰۰۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰

۳ اداری و رفاهی ۱۵۰ ۱۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰
۴ نگهبانی ۲۵ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۵
۵ آزمایشگاه ۲۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۷٫۵
۶ ساختمانهای تأسیساتی ۲۰ ۱۱۰۰۰۰۰ ۲۲
جمع ۲۲۲۰ – ۲۵۶۴٫۵
۱ . ۴ ) تأسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات فنی هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ برق رسانی (حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و کابل کشی و سیم کشی های مربوطه) ۱۵۰ کیلو وات ۱۲۰
۲ آبرسانی (حق انشعاب و لوله کشی و ….) ۱ اینچ ۱۵

۳ تأسیسات گرمایش و سرمایش ۳۰
۴ منبع سوخت شش هزار لیتری ۱۳
۵ تأسیسات دفع فاضلاب ۲۵
۶ باسکول ۵۰ تنی ۶۰
۷ منبع ذخیره آب ده هزار لیتر زمینی ۲۵

۸ تجهیزات اطفای حریق ۱۰
جمع ۲۹۸

۱ . ۵ ) ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :
ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی تعداد مساحت زیربنا
(مترمربع) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ اسباب ضربه ای ۴ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۱۶۰
۲ نوار نقاله ۴ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰

۳ الک ۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰
۴ مخلوط کن (میکسر) ۲ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰
۵ بالابر ۲ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰
۶ مخزن مواد اولیه ۶ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰

۷ سیلوی ذخیره محصول ۶ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸۰
۸ تجهیزات بسته بندی ۲ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ۲۴۰
۹ تجهیزات کنترل ۱ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ۵۰
۱۰ وسایل آزمایشگاهی ۱ ۷۵۰۰۰۰۰۰ ۷۵

۱۱ کانوابر ۴ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ۸۰
جمع – – ۱۴۵۵

۱ . ۶ ) وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه :
ردیف شرح تعداد قیمت واحد
(مترمربع) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ وانت نیسان ۱ ۹۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰
جمع – – ۹۰

۱ . ۷ ) تجهیزات اداری و کارگاهی :
ردیف شرح هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ لوازم اداری (میز، صندلی، فایل، گوشی تلفن و … ) ۱۵
۲ لوازم آشپزخانه ۵
۳ ابزارآلات کارگاهی ۲۰
جمع ۴۰

۱ . ۸ ) هزینه های قبل از بهره برداری :
ردیف شرح هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ تهیه طرح و نقشه های مربوطه ۲۰
۲ اخذ جواز تأسیس و سایر مجوزها ۲۰

۳ آموزش ۱۰
۴ حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی ۳۰
جمع ۸۰

هزینه های ثابت طرح :
ردیف شرح هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ زمین ۵۰۰

۲ محوطه سازی و ساختمانها ۳۴۴۵٫۵
۳ تأسیسات ۲۹۸
۴ وسایط نقلیه ۹۰
۵ ماشین آلات و تجهیزات ۱۴۵۵٫۰

۶ تجهیزات اداری و کارگاهی ۴۰
۷ هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده (۵% جمع بالا) ۲۹۱٫۴۳
۸ هزینه های قبل از بهره برداری ۸۰
جمع ۶۱۹۹٫۹۳

۲ ) هزینه های جاری طرح :
۲ . ۱ ) مواد اولیه و بسته بندی :
ردیف شرح مصرف سالیانه
(تن) هزینه واحد هزینه

(میلیون ریال)
ریالی (هزارریال) ارزی (دلار)
۱ جو ۴۸۰۰ ۱۵۰۰ ۷۲۰۰
۲ سبوس گندم ۲۸۸۰ ۱۴۰۰ ۴۰۳۲
۳ ضایعات گندم ۵۲۸۰ ۶۰۰ ۳۱۶۸
۴ ذرت ۴۳۲۰ ۳۵۰۰ ۱۵۱۲۰

۵ پودر گوشت ۲۴۰ ۲۵۰۰ ۶۰۰
۶ پودر ماهی ۱۲۰۰ ۱۴۰۰ ۱۶۸۰
۷ کود مرغی ۴۸۰۰ ۲۵۰ ۱۲۰۰
۸ اوره ۲۰۰ ۸۰۰ ۱۶۰
۹ کربنات کلسیم ۲۲۰ ۵۰۰ ۱۱۰

۱۰ نمک ۱۲۰ ۳۰۰ ۳۶
۱۱ انواع ویتامین ۱۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰
۱۲ کیسه پلی پروپیلن ۱۳ ۱۵۰۰۰ ۱۹۵
۱۳ سایر – ۰٫۲ ۵۰
جمع ۳۳۶۵۱

۲ . ۲ ) حقوق و دستمزد پرسنل غیرتولیدی :
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال) حقوق سالیانه

(میلیون ریال)
۱ مدیر طرح ۱ ۴۰۰۰۰۰۰ ۴۸
۲ کارمند مالی و اداری ۲ ۲۲۰۰۰۰۰ ۵۲٫۸
۳ نگهبان و سرایدار ۱ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۴
جمع ۴ – ۱۲۴٫۸
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰% جمع حقوق) ۸۷٫۳۶
جمع کل ۲۱۲٫۱۶

۲ . ۳ ) حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی :
ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه
(ریال) حقوق سالیانه
(میلیون ریال)
۱ سرپرست تولید ۱ ۳۰۰۰۰۰۰ ۳۶
۲ تکنسین ۱ ۲۵۰۰۰۰۰ ۳۰
۳ کارگر ماهر ۵ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۳۲
۴ کار ساده ۹ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۹۴٫۴
جمع ۱۶ – ۳۹۲٫۴
مزایا و پاداش و حق بیمه کارفرما (معادل ۷۰% جمع حقوق) ۲۷۴٫۶۸
جمع کل ۶۶۷٫۰۸
جمع کل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیردولتی ۸۷۹٫۲۴

۲ . ۴ ) هزینه سوخت و انرژی :
ردیف شرح واحد مصرف سالیانه هزینه واحد
(ریال) هزینه کل
(میلیون ریال)
۱ گازوئیل لیتر ۱۰۰۰۰ ۱۶۵ ۱٫۶۵
۲ بنزین لیتر ۵۰۰۰ ۸۰۰ ۴
۳ برق کیلووات ساعت ۳۰۰۰۰۰ ۲۰۰ ۶۰
۴ روغن واسکازین لیتر ۵۰ ۱۰۰۰۰ ۰٫۵
جمع – – ۶۶٫۱۵

۲ . ۵ ) استهلاک و تعمیر و نگهداری :
ردیف شرح ارزش دارایی
(میلیون ریال) استهلاک تعمیر و نگهداری
درصد مبلغ درصد مبلغ

۱ محوطه سازی و ساختمانها ۳۴۴۵٫۵ ۱۰ ۳۴۴٫۵۵ ۲ ۶۸٫۹۱
۲ تأسیسات و تجهیزات ۲۹۸ ۱۲ ۳۵٫۷۶ ۵ ۱۴٫۹
۳ وسایط نقلیه ۹۰ ۲۰ ۱۸ ۱۰ ۹

۴ ماشین آلات و تجهیزات ۱۴۵۵ ۱۰ ۱۴۵٫۵ ۵ ۷۲٫۷۵
۵ تجهیزات اداری و کارگاهی ۴۰ ۲۰ ۸ ۱۰ ۴
جمع – ۵۵۱٫۸۱ – ۱۶۹٫۵۶