جدول ماشين آلات و تجهيزات خط توليد
رديف نام ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فني، ظرفيت، قدرت و … برخي از دستگاه ها كشور سازنده تعداد قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)
۱ باكس فيدر (سيلو) به ابعاد ۴۰۰۰ × ۶۵۰ ×۱۰۰۰ ميليمتر و ظرفيت ۴۲ متر مكعب در ساعت و قدرت موتور ۶ كيلو وات ايران يكدستگاه ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲ آسياب بره اي ايران يكدستگاه ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۳ مخلوط كن اوليه (ميكسر اوليه) به ابعاد ۶۰۰ × ۷۰۰× ۲۵۰۰ ميليمتر و ظرفيت خروجي ۲۵ تن در ساعت و قدرت موتور ۳۰ كيلو وات ايران يكدستگاه ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ مخلوط كن دو محوره با فيلتر خروجي خاك (ميكسر ثانويه) به ظرفيت خروجي ۲۵ تن و قدرت موتور ۴۰ كيلو وات ايران يكدستگاه ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۵ آسياب غلطكي (والس) به قطر ۹۰۰ و طول ۶۵۰ ميليمتر و ظرفيت ۳۰ تن در ساعت و قدرت موتور ۷۵ كيلو وات (جمع قدرت ۲ الكتروموتور) ايران يكدستگاه ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ پرس (اكسترودر) شامل مخلوط كن دو محوره به قدرت ۳۰ كيلو وات، اكسترودر و وكيوم مروبطه به قدرتهاي موتور ۱۰۰ و ۱۰ كيلووات به ظرفيت ۱۵ الي ۲۰ تن در ساعت ايران يكدستگاه ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۷ برش تكي و گروهي ۲۰ عددي كامل با موتورهاي مورد نياز ايران يكدستگاه ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

رديف نام ماشين آلات و تجهيزات مشخصات فني، ظرفيت، قدرت و … برخي از دستگاه ها كشور سازنده تعداد قيمت واحد (ريال) قيمت كل (ريال)

۸ مجموعه نوار نقاله ها با عرض ۶۰۰ ميليمتر و طول جمعي ۷۵ متر و قدرت موتور جمعاً ۱۲ كيلو وات شامل نوار نقاله هاي حمل خاك بين دستگاهها و برگشت دادن ضايعات اكسترودر و برش ايران يكسري ۱۵۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ۱۵۳٫۶۰۰٫۰۰۰
۹ سيستم تخليه و بارگيري پاكت هاي خشت تر و خشك شامل الواتور خشت تر و خشك و دستگاه ترانسفر كار ايران يكدستگاه ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۰ پالت حمل خشت شامل : پالت هاي حمل خشت تر و خشك از نوع پروفيل ۵۰×۳۰ ميلي متر
پالت حمل خشت به داخل كورة هومفن
ايران

ايران ۱۲۲۷۲۰ كيلوگرم
– ۹۰۰

– ۱۱۰۴۴۸۰۰۰

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ هواكش كوره به قدرت موتور ۳۰ كيلووات (ونيتلاتور) ايران دو دستگاه ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۲ الكتروموتور ايران يكسري كامل ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳ تابلو برق ايران ۲ عدد ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴ كابل ايران موردنياز ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع كل ۲٫۵۸۲٫۰۴۸٫۰۰۰