حفاظت از محيط زيست

گنديده شدن يا كپك زدن يا خراب شدن چيزي :
آغاز تخريب تدريجي است كه يا هم اكنون زنده اند يا قبلا حيات داشته اند كه كلا مواد عالي ناميده مي شود . مي توانيم بقاياي برگهاي سال گذشته را در جنگل بر روي زمين مشاهده كنيم اينها نشانه هاي تخريب هستند ار گانيدسم هاي بسيار كوچك باعث تخريب مي شوند ارگانيدسم نامي كو كه هر موجود زنده اي داده مي شود كه گاهي ميكروب ناميده مي شود .

انها قارچها و باكتريها هستند برخي از قارچها وباكتريها بسيار كوچك اند برخي بهقدري كوچكند كه تنها با ميكروسكوپ قوي ديده مي شوند قسمت اصلي يك قارچ زيرزمين است بنابراين بخش اعظم آن را نمي توانيم ببينيم بيشتر قارچهاي طبقه اي داخل درختان به وجود و از چوب تغذيه ميكنند برخي از باكتريها مارا بيمار ميكنند

آنها نوعي از ارگانيدسمهايند كه باعث مسموميت غذائي و سياه سرفه مي شوند باكتريها در همه جا هستند در خاك وآب بر روي درختان در آشپزخانه و حتي خانه خودمان بيابيم . قارچهاي خوراكي متعلق به گروه بزرگي به نام قارچها مي باشند قارچها براي غذا سازي به نور احتياج ندارند و در مكانهاي مرطوب زندگي مي كنند و همه قارچها از مواد آلي تغذ يه مي كنند .

هنگامي كه قارچها و باكتريها از مواد آلي مرده تغذيه كنند ناميده مي شود . باكتريها و قارچها چون دهان ندارند نمي توانند همانند جانوران غذا بخورند اگر بخواهيم مواد غذائي را تازه نگه داريم بايد به گونه اي با مواد غذائي رفتار شود كه باكتريها و قارچها در آنها رشد نكنند روشهائي براي نگه داري مواد غذايي وجود دارد . امروزه شايع ترين روش انجماد مواد غذايي است چنانچه دما به حد كافي ژايين باشد رشد باكتريها و قارچها متوقف مي شود .

خشك كردن روش رايج ديگري براي نگه داري مواد غذايي است در اين روش تا جايي كه امكان دارد آب موجود در مواد غذايي گرفته مي شود و چنانچه اين مواد غذايي را در ظروف سربسته به منظور از جلوگيري از ورود رطوبت نگه داري كنيم .

مواد غذايي كه بدين وسيله نگهداري مي شود عبارتند از سوژ – سبزيجات ، ميوه و شير و غلات روش ديگر نگهداري مواد غذايي عبارت است از افزودن مواد نگه دارنده به منظور جلوگيري از تغزيه باكتريها و قارچ ها اين مواد نگه دارنده عبارتند از شكر در مربا – سركه در ترشي سازي – نمك در تهيه ژامبون _( عمل آوري پرتو گاما هم عامل ديگري است كه در نگه داري مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد و باعث مي شود كه عليه ميكروبهاي موجود در مواد غذليي از بين بروند برخي مواقع باكتريها مفيدند به عنوان مثال در حرفه پنير سازي و ماست بندي در توليد كود و حتي در تصفيه فاضلاب در توليد مفيد و جود دارد قادر است از نفت تغزيه كند .

سركه فراورده اي است كه در نتيجه تخمير الكل و سپس استيكي مايعهاي قند دار فعل و انفعالاتي مخمرهاي موجود در مايع حاصل مي شود كه عبارت است از باقي مانده گياهان توسط جانورانكوچك باغچه اي هماند كرم خاكي و خرخاكي فردي شوند و حتي برخي از آنها توسط باكتريها و قارچها خردتر از آن هم مي گردند گاهي اوقات كود خاك برگ هم ناميده مي شود . هنگامي كه قالب كود ساخته شد تقريبا تمام مواد آلي موجود در خانه يا باغچه را مي توان به كود تبديل كرد .

كود رطوبت و مواد مغذي لازم براي گياهان را در خود حفظ مي كند . ذرات ريز سنگ قسمت معدني را به وجود مي آورند در يك كرم خاك حاصلخيز بيش از هشت ميليون باكتري مي تواند وجود داشته باشد هنگامي كه يخ خورشيد باران و باد بر سنگ اثر مي گذارند و باعث شكسته شدن آن به قطعات كوچك و كوچكتري مي شود اين فرايند هوازدگي ناميده مي شود .

تونلهائي كه در آنها در خاك ايجاد مي كنند به اكسيژن هوا اين امكان را مي دهد كه تا اعماق زمين نفوذ كند اين عمل هوادهي ناميده مي شود . هنگامي كه گياهان و حيوانات مي ميرند بخشي از خاك مي شوند با تجزيه شدن اجساد آنها تركيباتي شيميائي ايجاد مي شود كه اين تركيبات به درون خاك نفوذ مي كنند . اين مواد شيميائي گاهي مواد مغذي نيز ناميده مي شود . تجزيه حاصل از تجزيه اجساد گياهان و جانوران براي نسل بعدي گياهان به منزله مواد غذائي مي باشد . بدين ترتيب چرخه خاك ادامه مي يابد .

ولي به روشهاي ويژه اي مي توان بسياري از زباله هاي هر خانواده را به چيزهاي سودمندي تبديل نمود . اين فرايند بازيافت ناميده مي شود . در واقع تفاوت زيادي بين استفاده مجدد و بازيافت وجود ندارد هر دو بدين معناست كه اشياي سودمند مي توانند دوباره مورد استفاده قرار گيرند .

بسياري از بطريهاي شير قبل از اينكه ذوب شوند و دوباره ساخته شوند حداقل سي بار مورد استفاده قرار مي گيرند . از آن جا هر روز وسايل نقليه بزرگي زباله ها را به مكاني به نام گورستان زباله منتقل مي كنند گورستانهاي زباله گودالهاي بزرگي در زمين هستند كه معمولا سالها پيش شركتهائي براي بدست آوردن مصالح ساختماني مانند شن ، گچ ، سنگ آهك اين گودالها را حفر مي كنند .

بسياري از گودالهائي كه آنها را پر مي كنيم براي ما مشكلاتي به بار مي آورند آنها بو مي دهند . همچنان كه زباله ها فاسد مي شوند گازهائي را متصاعد مي كنند . يكي از اين گازها متان است كه به آساني شعله ور مي شود . تركيبات شيميايي سمي موجود در گورستانهاي زباله به سمت آب موجود در زير سطح زمين حركت كرده خود را به آن مي رسانند و سرانجام اين آب سمي ممكن است به آب آشاميدني تبديل شود .

مواد خام جديد بالاجبار مورد استفاده قرار نمي گيرد .
مقدار زيادي از انرژي ذخيره مي شود انرژي زيادي براي حفاري و استخراج فلزات بكار گرفته مي شود . بازيافت به حفظ محيط كمك مي ند به عنوان مثال اگر زباله هاي آلي را به كود تبديل كنيم وسايل سرد كننده و منجمد كننده را با يد طوري جمع آوري كرد كه مواد شيميايي كه باعث راه اندازي آنها مي شوند CFC با دقت برطرف گردند .

چرا آلودگي باعث بسياري از خسارات مي شود ؟
هنگامي كه يك نفت كش به صخره ها بر خورد مي كند محلوله نفت آن بر روي آب دريا پراكنده مي شود و باعث بروز مشكلاتي مي گردد .
زغال سنگ ، گاز و نفت سوخت هاي فسيلي ناميد ه مي شود .

تورب :
در برخي مناطق تورب بجاي زغال سنگ بعنوان يك مورد استفاده قرار مي گيرد .
گاهي اجساد متعلق به قبل از تاريخ در تورب يافته مي شود زيرا در آنجا اكسيژني وجود ندارد و اين اجساد نمي پوسند حتي بعد از ۲۰۰۰ سال كاملا سالم مانده اند .

اثر گلخانه اي گرم شدن سطح و جو زمين را باعث مي شود . تعداد زيادي از گازها باعث اين چنين رويدادي مي شوند اما علت اصلي آن دي اكسيد كربن است كه جو را آلوده مي كند .
علت هاي باران اسيدي :
نيروگاها برخي از گازهاي اصلي را به وجود مي آورند كه عبارتند از : دي اكسيد گوگرد ، دي اكسيد نيتروژن و دي اكسيد كربن اين گازها از سوختن سوختهاي فسيلي زغال سنگ ، گاز ونفت حاصل مي شوند .

هنگامي كه در آب حل شدند آب را اسيدي مي كنند و زماني كه باران مي بارد آب باران بصورت « باران اسيدي » فرو مي ريزد . باران اسيدي مجسمه ها و ساختمانهاي ساخته شده از سنگ را فرسوده مي كند . اين امكان وجود دارد صافيهايي را در نيروگاها نصب كنيم كه دي اكسيد گوگرد و ديگر گازهاي مضر را برطرف نمايند اما قيمت اين صافيها بسيار زياد است انواع ديگر آلودگي به آساني قابل مشاهده نيست بخاطر اين آلاينده هاي غير قابل رويت است كه معرفهاي آلودگي مورد استفاده قرار مي گيرند .

گياهان بعنوان معرفهاي آلودگي
چنانچه در يك شهر زندگي كنيم آلودگي هوا كه ناشي از اتومبيل ها يا كارخانجات مي باشد هميشه اطراف ما را احاطه كرده است اما دسته اي از گياهان وجود دارند كه نسبت به آلودگي هوا بسيار حساس مي باشند . اين گياهان گل سنگ ناميد ه مي شوند.

چنانچه لارومگس كاريس در آب زندگي كند اين آب بسيار تميز است اگر تنها كرم هاي قرمز در آب موجود باشند ، آن آّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّب به شدت آلوده شده است . برخي از كارشناسان آب براي سنجش كيفيت آب از ماهي قزل آلا استفاده ميكنند .

مشكلاتي كه اتومبيل ها به وجود مي آورند : زماني كه يك موتور اتومبيل شروع بكار مي كند انواع مختلفي از گازها را توليد مي كند .
اين گازها از لوله اگزوز جارج مي شوند و عبارتند از : دي اكسيد كربن ، مونو اكسيد كربن و دي اكسيد نيتروژن .

فاضلاب چيست ؟
فاضلاب مخلوطي از مواد دفع شده از بسياري از مكانهاست .