خواص آب

آب مایعی بی بو ، بی مزه و قابل حمل است که از دو عنصر هیدروژنو اکسیژن تشکیل شده اشت. آب یک حلال جهانی است به این معنی که بسیاری از عناصر می توانند به راحتی در آن حل شوند. آب شیرین نسبت به آب اقیانوس ذرات حل شده کمتری در آب دارد زیرا آب اقیانوس شامل مقدار زیادی نمک حل شده است.

آب در زندگی انسان اهمیت بسیاری دارد بطوریکه بدون آن زندگی امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت هیچ موجود زنده ای وجود ندارد که بتواند بدون آب به حیاتش ادامه دهد.بیشتر آب روی زمین از خروج گازهای آتشفشانی سرچشمه می گیرد.جو یا اتمسفر زمین این آب را حفظ می کند و به مرور زمان آن را به چرخش در می آورد همان چیزی که از آن به عنوان چرخه ابنام میبریم . آب تبخیر می شود و ابر را تشکیل می دهد و ابرها نیز باران و برف را تولید می کنند که در رودخانه ها، دریاچه ها،مخازن زیرزمینی و اقیانوس ها جمع می شوند که این ها به عنوان منابعی برای تبخیرهای بعدی هستند. آب ماده کاملی برای چرخه آب است. زیرا دارای نقطه جوش بالا و نقطه انجماد ایین است.

ساختار مولکولی آب بسیار شبیه به ساختار یک خرس عروسکی است . اتم های هیدروژن و اکسیزن دارای یک پیوند کووالانسی بسیار محکم هستند.پیوند میان مولکول های آب ،پیوند هیدروژنی نام دارد که د ارای جاذبه ضعیفتری است .اتم های هیدوزن یک مولکول آب به اتم های اکسیژن سایر مولکول های مجاور آب چسبیده است. اینپیوندهای شیمیایی برای فعالیت های شیمیایی بسیار مهم هستند . مولکول هایی که جذب آب می شوند مانند الکل و شکر ،”ابگرا” یا آبدوست نامیده می شوند همه مولکول ها این خاصیت را ندارند که از نظر علمی آنها را “آب ترس” یا “فراری از اب ” می نامند مانند روغن و چربی و نفت.

آب دارای نیروی کشش سطحی است . کشش آب باعث شده است که به راحتی بتواند مواد سنگین را نیروی سطح خود به حالت شناور نگه دارد. مولکول های اب سطح یک حوض آرام و ساکن تمایل به فرو رفتن در مایع را دارند به همین جهت سطح مایع بسیار محکم و سفت است . علت سفت و محکم بودن سطح مایع کشش سطحی است.
کشش سطحی در شکل گیری قطره های مایع نقش اساسی دارد این قطره ها به راحتی تغییر شکل می دهند و تمایل زیادی دارند تا به واسطه نیروهای چسبندگی سطح لایه به شکل کروی در ایند. بهر حال کشش سطحی همچنین این توانایی را داردکه حشرات در حال پرواز را که بطور تصادفی در اب می افتند را به دام اندازد و به انها این اجازه را ندهد که از آب خارج شوند.
صابون ها و پاک کننده ها با کاهش کشش سطحی آب موجب تمیزی پارچه ها می شوند. این ویژگی باعث می شود آب به نقاط کثیف نفوذ پیدا میکنند. بعضی از حشرات کوچک می توانندروی سطح اب حرکت کنند به این دلیل که وزن آنها به اندازه ای نیست که بتواند بر نیروی کشش سطحی غلبه کند و در اب فرو رود. چادرهای معمولی عایق باران هستند در حالیکه پارچه های نازک ، آب را از خود عبور می دهند و اب به راحتی می تواند در آنها نفوذ کند . اما خنگامی که انگشتان روی چادر مکشید در واقع نیروی کشش سطح آنرا مشکنید و ممکن است باران در آن نفوذ کند. اب می تواند بر نیروی گرانش غلبه کند و از کناره های یک لوله باریک بالا رود. در واقع مولکول ها خود را به دیواره لوله نزدیک می کنند و خود را به بالا می کشند. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا اب به بالای لوله مویین برسد.
چرخه آب
چرخه آب(چرخه هيدرولوژي هم ناميده مي شود) مسافرتي است كه آب در حين چرخش و انتقال از زمين به آسمان و بازگشت مجدد به زمين انجام مي دهد.

گرماي خورشيد، انرژي لازم براي تبخير آب از سطح زمين(اقيانوسها، درياچه ها و غيره) را فراهم مي كند. گياهان هم آب را به هوا پس مي دهند(اين فرآيند تعريق ناميده مي شود). بخار آب متراكم شده و قطرات ريزي را در ابرها به وجود مي آورد. هنگامي كه ابرها با هواي سرد بالاي سطح زمين برخورد مي كنند بارندگي(باران، تگرگ يا برف) آغاز شده و آب به خشكي(يا دريا) برمي گردد. قسمتي از بارش، بر روي خشكيها مي بارد. بخشي از آب، بين لايه هاي سنگ ورس محصور مي شود كه اين آب محصور شده، آب زيرزميني ناميده مي شود. اما قسمت عمده آب، به صورت روان آب جريان مي يابد(روي سطح زمين يا زيرزمين) تا در نهايت به صورت آب شور به دريا برگردد.

چرا درياها شورند؟
آبي كه در رودخانه ها جريان دارد، مقادير اندكي از نمكهاي معدني را از سنگ و خاك بستر رود مي كند. اين آب كه داراي اندكي نمك است، به سمت درياها و اقيانوسها جريان مي يابد. به هنگام تبخير(وانجماد يخهاي قطبي) تنها آب اقيانوسها تبخير مي شود و نمك به صورت محلول در اقيانوس باقي مانده و تبخير نمي شود. بنابراين با گذشت زمان، آب باقيمانده شورتر و شورتر مي شود.
آب ماده ای فراوان در کره زمین است. به شکل های مختلفی همچون دریا، باران، رودخانه و… دیده می شود. آب در چرخه ی خود، مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود؛ اما از بین نمی رود. هر گونه حیات محتاج آب می باشد.
انسان ها از آب آشامیدنی استفاده می کنند؛ یعنی آبی که کیفیت آن مناسب سوخت و ساز بدن باشد. با رشد جمعیت، منابع آب طبیعی در حال تمام شدن هستند و این مسئله، سبب نگرانی بسیاری از دولت ها در سراسر دنیا شده است. گاهی به دلیل مشکلات کمبود آب، این ماده را جیره بندی می کنند تا مصرف آن را تعدیل نمایند.

فرمول شیمیایی آب

آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط ها طبقه بندی نمی کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب به وجود می آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می باشد. معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است:
۲H2 + O2 = 2H2O

هر مولکول آب دارای یک ناحیه ی مثبت و یک ناحیه ی منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده اند. شیمی دان ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن به صورت خطی در دو طرف یک اتم اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر منفی مولکول آب تجمع پیدا نموده اند.
اشکال متغیر
آب در اشکال متفاوتی بر روی زمین یافت می شود. تنها ماده ای است که در طبیعت به هر سه حالت جامد، مایع و گاز وجود دارد. ابرها در آسمان، موج دریا، کوه یخی، توده های یخی در دل کوه ها و منابع آبی زیرزمینی تنها چند شکل از آب می باشند. طی اعمال تبخیر، میعان، انجماد و ذوب، آب مرتباً از حالتی به حالت دیگر تبدیل می شود. این پدیده تبدیل آب را چرخه بزرگ آب می نامند.
از آنجا که بارندگی در صنعت کشاورزی و همچنین برای خود بشر بسیار با اهمیت است، به اشکال مختلف بارندگی نام های به خصوصی اطلاق می شود. بارندگی معمولاً به صورت باران است. دیگر اشکال آن، تگرگ، برف، مه و شبنم می باشند. همچنین، از برخورد نور با قطرات باران، رنگین کمان پدید می آید.
آب های روی سطح زمین، نقش های مهمی ایفا می کنند؛ رودخانه ها آب مورد نیاز کشاورزی را فراهم می کنند و دریاها هم وسیله ای برای تجارت و مبادله کالاها محسوب می شوند. توده های یخی و آبشارها هم از دیگر اشکال آب هستند. فرسایش به وسیله ی آب، نقش مهمی در شکل محیط زیست ایفا می کند.
به علاوه، دره ها و دلتاهای حاصل از رسوبات رودخانه ها، محلی برای سکنی گزیدن انسان ها بوده است. آب به داخل زمین هم نفوذ می کند و آب های زیرزمینی را ایجاد می کند. آب های زیرزمینی را می توان با کندن چاه یا قنات استخراج نمود. البته آب های زیرزمینی به شکل چشمه یا چشمه آب گرم هم به سطح زمین می آیند.
آب املاح و مواد معدنی مختلفی دارد که بر حسب آن مواد، طعم و مزه اش بسیار تفاوت می کند. البته ما انسان ها خود، قادریم که آشامیدنی بودن آبی را ارزیابی کنیم؛ مثلاً از آب شور دریا و یا آب های بدبوی باتلاق ها استفاده نمی کنیم. بلکه آبی می نوشیم که سالم بوده و مناسب نیازهای بدنمان باشد.
اهمیت آب در زندگی
آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزشند. از جمله:
• حلال بسیار خوبی است.

• چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند، چگالی آن کاهش می یابد.
• گرمای تبخیر آب بالاست. یعنی برای تبدیل مقدار کمی آب به بخار، گرمای زیادی لازم است. این خاصیت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد؛ گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها مقدار کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست تعریق کاسته می شود.
نیروی کشش سطحی آن به طور شگفت انگیزی زیاد است. گهگاه شاهد نشستن حشرات روی سطح آب بوده ایم. اگر به دقت به طرز قرار گرفتن حشره روی سطح آب نگاه کنید، متوجه می شوید که سطح آب زیر پای حشره، مانند یک تشک ابری فرو می رود؛ اما پاره نمی شود.
• آب مواد مختلف از جمله شکر و نمک را به راحتی در خود حل می کند. بسیاری از واکنش های شیمیایی تنها در حضور آب انجام می شوند. البته پاره ای مواد با آب مخلوط نمی شوند، مثل لیپیدها و دیگر مواد هیدرات کربن دار. غشاء سلولی که حاوی لیپیدها و پروتئین است، از این خاصیت آب سود جسته و تعاملات محتویات سلولی با مواد شیمیایی خارج سلول را به دقت تحت کنترل دارد.

• یکی دیگر از خواص جالب آب، حالت جامد آن، یعنی یخ می باشد. هنگامی که آب بر اثر سرما به یخ تبدیل می شود، انبساط می یابد؛ بدین معنا که حجم بیشتری را اشغال می کند.
نابراین، حجمی از یخ که هم حجم آب اولیه است جرم کمتری دارد. به این علت می گویند که چگالی یخ از آب کمتر است و همین مسئله باعث می شود که یخ روی آب شناور بماند. در حالی که در بیشتر موارد، چگالی ماده جامد از حالت مایع آن بیشتر است. این ویژگی آب سبب می شود که بر خلاف بسیاری از مایعات، آب از سطح شروع به انجماد کند. این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان دیده اید؛ در زمستان با یخ زدن سطح آب دریاچه ها، لایه عایقی از یخ ایجاد می شود که این لایه، از یخ زدن لایه های زیرین خود جلوگیری می نماید. در این شرایط، ماهی ها و دیگر آبزیان می توانند در مناطق گرم تر زیرین به حیات خود ادامه دهند.

• دیگر ویژگی غیر عادی آب، ظرفیت گرمایی بالای آن می باشد. ظرفیت گرمایی یک جسم، مقدار گرمایی است که به جسم می دهیم تا دمایش، ۱ درجه سانتی گراد افزایش یابد. جالب است بدانید که مقدار گرمایی که لازم است تا دمای ۱ گرم آب را ۱ درجه سانتی گراد افزایش دهد، حدود ۱۰ برابر مقدار گرمایی است که برای ۱ گرم آهن لازم است.

آب در زندگی روزانه

وجود هر گونه حیات، متکی به وجود آب است. آب در بیشتر فرایندهای متابولیسمی بدن، نقش حیاتی دارد. هنگام گوارش غذا، مقادیر قابل توجهی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

تقریباً ۷۰ درصد وزن بدن را آب تشکیل می دهد. برای عملکرد درست، بدن روزانه به ۱ تا ۷ لیتر آب نیاز دارد البته این میزان آب به مقدار فعالیت بدن، دمای هوا، رطوبت و دیگر عوامل بستگی دارد. آب از طریق ادرار، مدفوع، تعریق و همچنین از طریق بازدم به شکل بخار آب دفع می شود.

بدن انسان به آبی نیاز دارد که نمک یا ناخالصی های دیگر ( مثل باکتری یا دیگر عوامل بیماری زا و یا مواد شیمیایی) نداشته باشد. البته برخی مواد محلول در آب طعم و مزه آن را بهتر هم می کنند. در هر حال، آبی که مناسب نوشیدن باشد، به آب آشامیدنی معروف است.

امروزه، با توجه به رشد روز افزون جمعیت، میزان سرانه آب آشامیدنی کاهش یافته است.
راه حل های تحت بررسی، تولید بیشتر آب، بهبود توزیع و جلوگیری از هدر رفتن آن می باشد.

مصرف آشکار و نهان آب
تحقیقات آماری در بسیاری از کشورها نشان می دهد که میانگین مصرف روزانه آب برای هر نفر، حدود ۳۰۰ لیتر است. در حالی که مصرف نهان آب برای هر نفر، حدود ۶۰۰۰ لیتر و از قرار زیر می باشد:

• آبیاری کشتزارها و تهیه و تولید مواد غذایی ۲۶۰۰ لیتر
• تأمین انرژی ۲۴۰۰ لیتر
• صنایع و معادن ۷۰۰ لیتر
• امور بازرگانی و خدمات ۳۴ لیتر
منبع کمیاب
در بسیاری از کشورها، آب نوعی منبع استراتژیک محسوب می شود. بسیاری از جنگ ها از جمله جنگ ۶ روزه در خاور میانه، بر سر به دست آوردن منابع آبی بیشتر صورت گرفت. البته کارشناسان، مشکلات بیشتری را هم پیش بینی می کنند که به دلیل رشد جمعیت، آلودگی آب ها و گرم شدن زمین حادث می شود.
آب آشامیدنی

آب های آشامیدنی را از چشمه ها، قنات ها و یا چاه ها استخراج می کنند. بنابراین، برای تولید بیشتر آب می توان چاه های بیشتری ساخت. باران و دریا هم از دیگر منابع آبی هستند که البته به عنوان آب آشامیدنی مناسب نیستند. این گونه آب ها را باید تصفیه نمود. روش های معروف تصفیه آب، تقطیر و جوشاندن می باشند.
آب، فرهنگ و مذهب
در بیشتر ادیان از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت، آب ماده پاک کننده محسوب می شود. برای مثال، در مسیحیت غسل تعمید را در کلیسا با آب انجام می دهند.

در بسیاری ادیان همچون اسلام نوعی مراسم عبادی وجود دارد که در آن، مرده را با آب پاک شستشو می دهند (غسل). در دین اسلام هم تنها پس از وضو گرفتن (شستن بخش هایی از بدن با آب پاک) می توان فریضه نماز را به جا آورد.
در مذهب شینتو (مذهب ژاپنی) در تمام مراسم عبادی از آب برای پاکیزه ساختن بدن فرد یا مکان خاصی استفاده می شود.
خصوصيات شیمیایی آب
آب تركيب شيميايي از هيدروژن و اكسيژن است. آب ماده‌اي بي‌رنگ، بي‌بو و بي مزه است. هيدروژن و اكسيژن را روي جدول تناوي نشان دهيد. از بچه‌ها بپرسيد كه آيا مي‌دانند هيدروژن چيست. عنصر هيدروژن يك گاز است. از بچه‌ها بپرسيد آيا مي‌دانند اكسيژن چيست. عنصر اكسيژن يك گاز است. بنابراين آب تركيبي از دو گاز است كه حالتي از ماده و ماده‌اي كاملاً متفاوت را تشكيل مي‌دهد. آب براي زندگي هركس بسيار مهم است. بر روي اين موضوع تأكيد كنيد، زيرا از آنجا كه آنها بسيار با آب آشنا هستند، آنرا مسلم فرض مي‌كنند. شايد بخواهيد ديدگاههاي زيست محيطي را دربارة اهميت آب تميز براي حيات بشر و بسياري از موجودات، به دانش‌آموزان القاء‌ كنيد.آب جزء پراهميتي براي موجوداتي است كه روي زمين زندگي مي‌كنند. اگرچه چندان به چشم نمي‌آيد، اما تنها ۳ درصد تمام آبهاي كره زمين آب شيرين هستند (۳/۲ بصورت يخ و ۳/۱ بصورت آب زيرزميني) و ۹۷ درصد آن آب شور است كه مورد استفادة اغلب سيستم‌هاي متابوليسمي و موجودات خشكي نيستند. انسانها خواستار آب شيرين هستند. در بسياري نواحي مردم بيشتر از ميزان آب شيرين و تميز هستند. روشهاي تميز كردن آب در حال توسعة روزافزون است. محصول نهايي به عنوان «آب بازيافت شده» عنوان ميشود. به جاي آب شيرين طبيعي، انسانها كارخانه‌هايي ساخته‌اند كه آب شيرين توليد مي‌كند. آنها از فيلتر كردن، تجهيزات مكانيكي بيشتر، ضدعفوني كننده و ميكروارگانيسم‌ها براي تميز كردن آب استفاده مي‌كنند. واژة «آب بازيافت شده» به اين معني است كه آب بصورت طبيعي و يا با روشهايي كه توسط افرادي كه تقاضاي آب دارند، توليد شده است.
آلودگی آب (Water Pollution )

• آلودگی آب مشکل بزرگی است. به طوری که نتایج پژوهش پیرامون آن از صدها بلکه هزاران مقاله ، مجله و کتاب تجاوز می‌کند.
• بنظر شما چه کسانی مشکل آلودگی آب را بوجود می‌آورند؟
چه کسانی بهای تمیز کردن آب را خواهند پرداخت؟
تاریخچه

• در نوامبر سال ۱۹۸۶ بر اثر ریزش موادی شامل جیوه و انواع مواد آلی سمی مانند آفت کشها در رودخانه راین ، تمام آبزیان از شهر بال سوئس تا ساحل هلند کشته شدند. در سالهای اخیر با غرق شدن تانکرهای بزرگ نفتی اقیانون پیما یا به گل نشستن آنها آسیبهایی به حیات دریایی وارد آمد.
• در سال ۱۹۸۳ بر اثر ۱۱۰۰۰ واقعه آلوده کننده در حدود ۱۲۰ میلیون لیتر مواد آلوده کننده در آبهای ایالات متحده تخلیه شده است.
تعریف آلودگی آب
سال ۱۹۶۹ برای آلودگی آب تعریفی ارائه داد: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدرا هر معرف اعم از شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود.
عوامل آلوده کننده آب :
آب یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین عامل حیات موجودات زنده است از این نظر جلوگیری از آلودگی آب نیز به همان نسبت مهم و مورد توجه می‌باشد عوامل آلوده کننده آب بسیار گوناگون‌اند و می‌توانند هم منابع آبهای زیرزمینی و هم آبهای سطحی را آلوده کنند.
عوامل آلوده کننده آبهای زیرزمینی :
o کانیهای موجود در معادن سطحی که در اثر تغییر و تبدیل به عامل آلوده کننده مبدل می‌شود. مثلا آب جاری سطحی ( حاصل از باران و …) هنگام عبور از معادن زغال سنگ ، دی‌سولفید آهن « II ) ( پریت ) همراه با زغال سنگ را در خود حل کرده و سپس در اثر واکنش ، هوا آنرا به اسید سولفوریک تبدیل می‌کند. اسید حاصل ضمن عبور از لایه‌های مختلف مخازن زیرزمینی ، موجب آلوده شده آن می‌شود.
o جمع شدن فاضلابهای شهری بویژه اگر در یک حوزه آهکی و یا شنی وارد شوند از آن که در معرض باکتریها قرار گیرند و تجزیه شوند، مستقیما و براحتی به مخازن زیرزمینی نفوذ پیدا کرده و موجب آلوده شدن آنها می‌شود.
o ضایعات رادیواکتیوی : یکی از عوامل آلوده کننده مهم منابع آبی زیرزمینی است که امروزه یکی از راههای رفع آنها که در حقیقت مشکل بزرگی برای صاحبان تکنولوژی هسته‌ای نیز به شمار می‌رود دفن آنها در زیر زمین است علاوه بر دفن ضایعات رادیواکتیو در زیر زمین ، همه انفجار های هسته‌ای زیر زمینی نیز موجب آلوده شدن آبهای زیر زمینی می‌شود.
• عوامل آلوده کننده آبهای سطحی:
o
آلوده کننده‌های صنعتی :
بسیاری از ضایعات صنعتی به آبزیان زیانهای جدی می‌رسانند. این ضایعات برای خنثی شدن مقدار زیادی از اکسیژن محلول در آب را به مصرف رسانیده و موجب کاهش اکسیژن مورد نیاز برای آبزیان می‌شود و تهدید به مرگ می‌کنند. از طرف دیگر بسیاری از خود این ضایعات سمی بوده و موجب مسمومیت آبزیان می‌شوند مانند فلزات سنگین ، جیوه ، سرب ، مس و غیره.

وارد شدن ترکیبات فسفردار و نیتروژن‌دار در آب موجب رشد جلبک‌هائی می‌شود که ضمن ایجاد بو و مزه غیر طبیعی آب ، اکسیژن آب را مصرف کرده و باعث کاهش میزان آن و بروز صدمات و تلفات آبزیان می‌شود.
o
فاضلاب خانگی :
کلیه پاک کننده‌ها که وارد آبهای سطحی می‌شوند ترکیباتی را در آبها وارد می‌کنند که اگر خنثی نشوند و یا توسط میکرو اورگانیسم‌ها تجزیه و تخریب نشوند بصورت سمی مهلک زیان بسیاری برای آبزیان ببار می‌آورند.س
o حشره کشها ، سموم دفع آفات نباتی و کودهای شیمیایی:
که از ضروریات توسعه کشاورزی است نا خواسته موجب آلودگی آبهای سطحی می‌شوند. مانند ددت DDT را نام برد.

چشم انداز الودگی آب

• ذخایر آبهای ما در آینده چگونه خواهد بود؟
• آب آلوده شده برای %۷۵ مردم جهان در کشورهای رو به توسعه مسئله بسیار جدیتری است.
• %۸۰ بیماریهای جهان ناشی از آبهای آلوده شده است. در مقابل درصد بالای بیماری چه کنترلهایی انجام شده است؟
• آیا تلاشی که برای بهبود کیفیت آب انجام شده کافی می‌باشد؟
• آینده ذخایر آبها با این روند پیشرفت و تکنولوژی روز چگونه خواهد بود؟
خصوصيات فیزیکی آب
آب در محدودة دمايي وسيعي، يك مايع باقي مي‌ماند كه بين ۰ تا ۱۰۰ درجة سانتي‌گراد، يعني بين دماي يخ زدن و جوش است. اين دمايي است كه اغلب بخشهاي كرة زمان كه داراي حيات هستند، در اين محدودة دمايي قرار دارند.
آب گرماي ويژة بسيار بالايي دارد كه بدين معني است كه مي‌تواند گرماي بيشتري را قبل از تغيير دمايش از دست دهد و يا به دست آورد. اين امر در ثابت مانند دماي بدن پستانداران مانند خود ما مهم است. شروع تبخير انرژي زيادي به خود اختصاص مي‌دهد، زيرا گرماي نهان تبخير بالايي دارد. به همين دليل، آب حوضچه‌ها و درياچه‌ها به كندي تبخير مي‌شود و بقاي بسياري از اشكال حيات به اين امر بستگي دارد. آب، در حالت جامد خود داراي چگالي كمتري از حالت مايع خود است، بطوريكه يخ به جاي اينكه در آب غرق شود، روي آن شناور مي‌ماند. اين خصوصيت به حيات اجازه مي‌دهد در نواحي قطبي و نيمه قطبي كه يخ روي آب شناورند، گسترش يافته و در زير سطح آب نيز وجود داشته باشند. اگر چگالتر از آب بود، در آب فرو مي‌رفت و يخ بيشتري روي آن شكل مي‌گرفت. در نتيجه، تمام حيات درون آبها، در يخ نقاط بسياري از جهان كه آب دماي يخبندان را دارد، محبوس مي‌ماند. كشش سطح آب (توانايي يك جسم در چسبيدن stickبه خودش) باعث مي‌شود كه يك ماده اجسام سنگين را بر روي خود شناور نگه دارد. آب نه تنها به خود مي‌چسبد، بلكه به سطوح ديگر مي‌چسبد و اين به آب اجازه مي‌دهد برخلاف جاذبه حركت كند، و اين پديده براي گياهان، هنگام انتقال آب از خاك به برگهايشان بسيار مهم است. اين حركت رو به بالا به نام ئولينگي يا حركت لوئينگي شناخته شده است.