خواص دارو ها

ضد انگل خارجي
[Bayticol E. C] % 6 Flumethrine بطري يك ليتري – زمان پرهيز از مصرف ندارد – در دام آبستن و شيرده بي خطر است. يك ليتر/ ۱۲۰۰ – ۲۰۰۰ ليتر آب
[Baytical pouron] 1 % Flumethrine بطري يك ليتري – روي خط طولي در حد فاصل شانه و دم در پشت دام بپاشيد – روي بطري بشر مندرج دارد
كند ، جرب و شپش

در صورت بلع محلول ديازپام تزريق شود. براي دام آبستن و شيرده بي خطر است زمان پرهيز از مصرف ندارد.
پودر محلول در آب Trichlorofen گاو Ml 10 – ۸ – اسب ۸ – ۳ ميلي ليتر گوساله – كره – گوسفند Ml 5 – ۲ ، آنتي دوت سولفات آتروپين ۱%
تهيه محلول ۱۵% – gr 15 پودر + ۱۰ ليتر آب تهيه محلول ۲% – gr 60 پودر + ۳ ليتر آب درجه حرارت آب نبايد بيش از ۴ درجه سانتيگراد باشد.
گوشت ۲ هفته شير ۳ روز – اسپري حمام – محلول ۱۵% – سمپاشي دام و جايگاه بعد از ۵ روز تكرار شود – محلول ۲% بعد از ۵ روز تكرار شود.
Iver mectine

Ml1 براي هر ۵۰ كيلوگرم
داروهاي سوء هاضمه
Blo trol – ضد نفخ گازي و كفي – خوردن جفت – ترشح بزاق و يال ml 120 – خوراكي – گاو ml 30 – ۲۰ گوسفند ml 10 – ۵ با كمي آب مخلوط به دام بخورانيد – در صورت نياز ۱۰ ساعت بعد تكرار شود – اين دارو بهتر است همراه آنتي هيستامين مصرف شود – از طريق لوله معدي يا تزريق داخل شكمبه

۱۰% Dimeticonيا Dimiphen و يال ml 100 ضد نفخ گاو : ml 200 – ۱۰۰ گوسفند و بز : ml 75 – ۳۰ در صورت لزوم تكرار شود ml 30 دارو با ml 100 آب مخلوط شود – پرهيز از مصرف ندارد.
Indigestive powder – پودر سوء هاضمه – گاو ۲ بسته در روز گوسفند و بز بسته در روز – در صورت لزوم ۲۴ ساعت بعد تكرار شود بسته بندي : ساشه هاي gr50
Ruminotoric ‌‌‌‌‌ ‌‌‌]اشتها آور[ در بي اشتهايي انباشتگي مي توان با آب و غذا مخلوط كرد گوشت ۲۴ ساعت و شير منع مصرف ندارد . يك ساشه ۱۵ گرمي براي هر ۳۰۰ – ۲۰۰ كيلوگرم در گاو و اسب . گوسفند و بز: ساشه براي هر ۶۰ – ۴۰ كيلوگرم – در دو نوبت اين مقدار به حيواني خورانيده شود.

آنتي هيستامين
Antihistamin حيوانات بزرگ cc2 – ۱ براي هر ۵۰ كيلوگرم IV,IM – محل تزريق ماساژ داده شود.
Promethaazine Hcl آمپول ml10 گوشت و شير : ۲ روز IM، گاو ۲۰ – ۵۰ ميلي ليتر . گوساله ۶ – ۲ ميلي ليتر ، اسب : ۲۰ – ۵ ميلي ليتر و سگ و گربه ۲ – ۵ /۰ ميلي ليتر .
Triplenamine و يال ۱۰۰ و ۵۰ ميلي ليتري – IM
Ml 10 براي ۲۵۰ كيلو گرم تا سه بار قابل تكرار است – گوشت و شير : ۲ روز

ضدا نگل داخلي
Albendazole بولوس mg600 و mg152 و سوسپانسيون خوراكي ۵/۲% يا mg25 در هر ml براي از بين بردن كرم هاي دستگاه گوارش – ريه و كرم هاي پهن و كپلك ، گوسفند و بز گاو
Botalex يا Buparvaquon تزريقي – در عضله گردن بهتراست انجام شود – هر ml حاوي mg50 مي باشد . در هر منطقه در عضله گردن نبايد بيش از ml 10 تزريق شود – و يال cc40 يك بار كفايت مي كند ولي در صورت لزوم ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد تكرار شود.

Parvaquone و يال cc50 و cc 100 شير ۱۴ روز و گوشت ۲۸ روز
Cc 1 براي هر kg15 در عضله گردن
Febantel قرص mg 100 وسيع الطيف يك بار استفاده شود.
منع مصرف ندارد.

Fenbendazol (syrop) ظروف پلاستيكي يك ليتري- ۵/۲% وسيع الطيف
گوسفند و بز: ۱۰-۵ ميلي گرم/kg
گاو اسب ۱۰-۵/۷ ميلي گرم/kg
در آبستني مصرف مي شود- گوشت: ۷ روز شير: ۳ روز

S.C- 1% Ivermectine
در پشت شانه دام و يال ml 50-
گوشت: ۲۸ روز شير: ۲۱ روز
Levamisole Hcl قرص mg 50 يا gr powder 5

وسيع الطيف- هر گرم حاوي ۱۰۰۰ ميلي گرم مي باشد- يا هر ساشه را در ml 150 يا ۵/۲ استكان آب گرم حل نموده و به حيوان بخورانيد. هر ساشه براي ۲۰۰ كيلوگرم استفاده مي شود.
در ميش آبستن يك بار ۶ هفته پيش از زايش و يك بار در زمان از شير گرفتن برده خورانيده مي شود- در بره ها هر ۳-۲ هفته از سن ۴ هفتگي به بعد بخورانيد- در ابتداي بهار و اوايل پاييز به كل گله خورانده شود.
براي حيوانات آبستن و شيري و بره هاي شيرخوار مي توان بدون نگراني خورانده شود.
گوشت: ۳ روز شير: در دوره شيردهي مجاز نمي باشد.

Mebendazole- بولوس gr 1 يا mg 1000 وسيع الطيف – يا هر بولوس براي ۵۰ كيلوگرم.
در يك ماه اول آبستني مصرف نشود.
Praziaquantel – قرص mg 50- روي كرم هاي پهن مؤثر .
Niclosamide- بولوس ۱۲۵۰ ميلي گرمي- در دام آبستن استفاده مي شود.
گوسفند و بز: يك بولوس براي ۱۵ كيلوگرم وزن بدن. گوساله: يك بولوس/ kg20
8-6 هفته بعد تكرار شود.

Sulfaclozine 30درصد- ۱۰۰ گرم پودر را در يك ليتر آب حل نموده و – درمان كوكسيديوز و تك ياخته هاي ميكروبي بره و گوساله از محلول ۱۰%- بسته بندي: ساشه هاي ۱۰۰ گرمي.
Triclabendazole بولوس ۲۵۰ ميلي گرم- ضد فاسيولا- شير ۷ روز- گوشت: ۲۹ روز
گوسفند و بز ، گاو
EQutte هر گرم حاوي mg 500 پيرانتل پاموات – اسب يك بار در ۸-۶ هفتگي و بعد اسبهاي بالغ درمان شود.

Oxytocine – در دام آبستن نبايد مصرف شود چون باعث سقط مي شود- و يال ml 10 و هر ml شامل ۱۰ واحد- IV-IM-S.C
خروج شير: گوسفند: Iu 20-5 گاو: Iu 20-10 اسب: Iu 20-10 سگ: Iu 10-2
مامايي: گوسفند: Iu 50-30 گاو: Iu 100-75 اسب: Iu 150-75 سگ: Iu 25-5
Cloprostenol Sodium ويال ml 20 تزريقي- هر ml حاوي ۲۵۰ ميلي گرم- گوشت گاو ۲۴ ساعت و گوشت گوسفند: ۴ روز شير: ۴ ساعت
ml محلول تزريقي (۵۰۰ ميكروگرم) فاصله تزريقي- ۱۲-۱۰ روز به صورت IM- در دام آبستن مصرف نشود
Ostradiol Benzoate ويال ml حاوي ۲ ميلي گرم، S.C, IM

گاو: ايجاد فحلي و ضعف عمل لوشئال mg 5 همراه گنادوتروپين مصرف شود.
موميايي و له شدگي جنين- جفت ماندگي ۱۰-۵ ميلي گرم و تكرار درمان ۳-۲ بار در هفته
متريت و پيومتر: ۲۵-۲۰ ميلي گرم و همزمان اكسي توسين ۵۰ واحد مصرف شود تكرار درمان يك هفته بعد. گوسفند و بز: در عدم فحلي mg 5/1 و تكرار دو روز بعد- فحلي خفيف mg 1-5/0
Predef 2x ويال ml 100-50- هر ml حاوي ۲ ميلي گرم

گاو: mg 20-10 و در صورت لزوم ۲۴ ساعت بعد تكرار
اسب: mg 20-5 و در صورت لزوم ۲۴ ساعت بعد تكرار
برطرف كننده درد و لنگش- تورم مفاصل- عفونت فوق حاد

Progesterone
گوشت تا ۶۰ روز- شير مانعي ندارد- ويال ml 10- هر ml حاوي ۲۵ ميلي گرم مي باشد.
گاو: ۱۲۵-۱۰۰ ميلي گرم روزانه گوسفند: ۱۵-۱۰ ميلي گرم
ماديان: ۱۵۰-۱۰۰ ميلي گرم سگ: ۱۰-۵۰ ميلي گرم
[prostaglandine] PG F2a
ويال ml 10- هر ml حاوي ۷۵ ميكروگرم
گاو: ml 2 اسب: ml 1

در دوران بارداري سقط مي دهد- گوشت: ۲۴ ساعت شير: منع مصرف ندارد

روش هاي درمان:
روش اول: ساعت بعد تلقيح ۹۰و۷۲ ۱۱ روز بعد تكرار mlPG 5
روش دوم: بعد از تشخيص فحلي دام تلقيح مي شود ۱۱ روز بعد تكرار mlPG 5
روش سوم: بعد از تشخيص فحلي دام تلقيح مي شود mlPG 5

داروهاي متفرقه
۰/۱% Atropoine
ويال ml 10 هر ml حاوي يك ميلي گرم- پيش بيهوشي S.C و در همه حيوانات ۰۳/۰ تا ۱/۰ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم- در مسموميت: در تمام دامها – در دام هاي به شدت مبتلا اين مقدار به صورت تزريق آرام IV از محلول ۲% و بقيه S.C زرده شود.
Furesemide 5% ويال ml 10 – هر ml حاوي mg 50 دارو مي باشد. IV ,IM – گاو يك تا دو بار در روز به فاصله ۲۴-۱۲ ساعت.
اسب: يك تا دو بار در روز به فاصله ۸-۶ ساعت

در ادم پستان: ۱۰ و ۸ و ۶ ميلي ليتر در سه روز تزريق مي شود.
Nefroson: ضد مسموميت غذايي و دارويي و شيميايي.
پيشگيري: ۵/۰-۱ گرم/ ۱۰۰۰ ليتر آب درمان: ۲-۱ گرم/۱۰۰۰ ليتر آب و تا سه روز پاكتهاي ۱۰۰ گرمي
Flunixin Meglumin 5%
ويال ۵۰ و ۱۰۰ ميلي ليتري- گوشت: ۷ روز شير: ۳ روز
گاو هر ۴۵ كيلو ۲ ميلي ليتر اسب: هر ۴۵ كيلوگرم يك ميلي ليتر

در زمان شود هر ۱۲-۶ ساعت ۲۰۰ ميلي گرم / kg
(Phenyzene) 20% Phenyle butazone
ويال ۱۰۰ و ۵۰ ميلي ليتري- اسب روزانه ۲ بار و به مدت ۵-۳ روز
گاو گوسفند: روز اول و روزهاي بعد
سگ: به صورت IV و آهسته به مدت ۳ روز.