درباره پست

صدور كالا از طريق پست
ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غيرتجاري باستثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروجي برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري در آيد وزارت بازرگاني مي‌تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.
تبصره- سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر ۸۰ دلار براي هرنفر خواهد بود.
ورود كالا از طريق پست
ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود باستثناي اقلامي كه و

رود آنها از نظر شرعي يا قانوني ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (۵۰) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند، وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.
تبصره- ورود كالاهاي موضوع ماده (۳۸)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده ۳۸ مقررات صادرات و واردات : (واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز)
مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.
۱- قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو (فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نياز براي بسته‌بندي آن، تجهيزات و ملزومات پزشكي، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك، كتب و نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي درصورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأ

ساً به نام واحد توليدي يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي يا درماني مربوط قابل ورود و ترخيص است.
۲- در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي‌گر

دد كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.
تبصره ۱- كسري محتويات محموله‌هاي (C.K.D) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي‌گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.
تبصره ۲- اقلام وارداتي مورد نياز واحدهاي توليدي كه پس از ترخيص از گمرك مشخص شود فاقد كيفيت مورد سفارش بوده، با تأييد وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و تأييد وزارت بازرگاني قابل ترخيص است.
۳- در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.
۴- كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه، CD، ديسكت، نوار و ميكروفيلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاقد بهاي ذ

اتي ( نظير تابلو منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آئين نامه قابل ترخيص مي‌باشد.
۵- كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذي ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.
۶- ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات، CD، ديسكت، نوار و

ميكرو فيلم حاوي مطالب علمي و فرهنگي و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارتخانه‌هاي “علوم، تحقيقات و فناوري” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكي” حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارايه هيچگونه مجوز ديگري قابل انجام است.
۷- اجزاء قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجي به صورت رايگان به نام واحد توليدي ارسال مي‌گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود.
۸- اجزاء قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدماتپس از فروش دستگاه‌هاي خارجي موجود در داخل كشور توسط نمايندگي‌هاي مجاز، با كسب مجوزهاي لازم قابل ترخيص مي‌باشد.
ممنوعيت‌هاي كلي ارسال كالا از طريق پست:
۱- كالاهايي كه منع شرعي و قانوني دارد.
۲- اسلحه و مهمات.
۳- وسايل قمار و مشروبات الكلي.
۴- مواد مخدر.
۵- مجله، روزنامه، صور، علامات و هر نوع نوشته مخالف مذهب رسمي كشور، نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي، اختفاء و جاسازي هرگونه كالا

از ديد مأمورين گمرك قاچاق تلقي و مشمول مجازات مرتكبي

ن قاچاق مي‌باشد.
۶- به استناد بند ۶ ماده ۳۷ قانون امور گمركي لوازم خانه و اشياء مستعمل شخصي ايرانيان مقيم خارجه كه مدت اقامت آنان در خارج يكسال يا بيشتر بوده و لوازم خانه و اشياء مستعمل اتباع خارجه كه براي اقامت به ايران وارد مي‌شوند، مشروط بر اينكه يكماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به گمرك برسد از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي‌باشد.
۷- جهت ترخيص برخي دستگاه‌ها و لوازم و مواد از قبيل: گيرنده‌هاي راديويي و وسايل مخابراتي، آلات موسيقي و كتب و نشريات و فيلم و نوار، دستگاه‌هاي كامپيوتر و قطعات آن، بذر گياه و بوته و … نياز به ارائه مجوز ترخيص از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذيربط مي‌باشد.
۸- ارسال و صدور فرش دستباف به هر سايز و اندازه از طريق پست غير مجاز است.
۹- ارسال اشياء عتيقه، آثار هنري اصيل، كتب خطي، انواع سكه و سنگهاي گرانبها ممنوع است.
۱۰- ارسال كالاهاي اساسي مانند دارو و مواد غذايي غير مجاز است.
ممنوعات پستي :
۱- مواد مخدر و روان گردان (پسيكوتروپ).
۲- مواد منفجره، قابل اشتعال و مواد راديواكتيو يا ساير مواد خطرناك.
۳- اشياء منافي عفت يا اخلاق.
۴- حيوانات زنده به جز زنبور عسل، زالو، كرم ابريشم و انگلها و اقلام دافع حشرات موذي كه بوسيله مؤسسات رسماً شناخته شده باشند.
۵- اشيائي كه ورود يا به جريان اندازي آنها در كشور مقصد ممنوع است.
۶- اشيايي كه به لحاظ ماهيت يا بسته بندي شان خطري براي كاركنان پست ايجاد كنند و يا موجب كثيف كردن، خرابي ساير مرسولات يا تجهيزات پستي شوند.
۷- مداركي با جنبه مكاتباتي ماليه و شخصي، مبادله شده ب

ين افرادي به جز فرستنده و گيرنده يا اشخاصي كه با آنها زندگي مي‌كنند.
پست مستقيم شهري و بين شهري بر اساس ضوابط تعيين شده
بين شهري هر برگ
به ريال شهري هر برگ
به ريال تعداد مرسولات
۵۵۰ ۳۵۰ تا۱۰۰۰۰۰ برگ
۴۵۰ ۳۰۰ از ۱۰۰۰۰۱ برگ به بالا *

لف-تعرفه هاي فوق الذكر براي مرسولاتي است كه در رده هاي وزني سنگ اول پست نامه ها قرار دارد و قابل اجرا مي باشد در صورت تجاوز از رده وزني سنگ اول تفاوت تعرفه سنگ مذكور با تعرفه مرسوله سنگ اول به تعرفه هاي فوق الذكر اضافه و اخذ مي گردد
ب-چنانچه فرستنده تمايل داشته باشد مرسولات پست مستقيم خود را به صورت سفارشي ،اكسپرس و دو قبضه ارسال نمايد تعرفه هاي

مربوطه مطابق نرخنامه به نرخهاي فوق اضافه مي شود
ج- چنانچه فرستنده تمايل داشته باشد مرسولات پست مستقيم خود را به صورت پيشتاز ارسال نمايد تعرفه هاي فوق به تعرفه پيشتاز اضافه مي شود
««صفحه قبلی